Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Žilina, IČO 00156795 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, ktorý sídli na adrese Bôrická cesta 107, Žilina a má pridelené IČO 00156795.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina so sídlom na adrese Bôrická cesta 107, Žilina bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, IČO 00156795

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina
IČO 00156795
Adresa Bôrická cesta 107 Žilina 010 01
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 30.4.2003
Dôvod výmazu zrušenie rozhodnutím zakladateľa
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3172/2003-420/152 zo dňa 4.4.2003 bol na základe žiadosti FNM SR č. 12 - 680/2003 zo dňa 31.3.2003 podľa § 15 ods. 3 zák. č. 111/1990 Zb. a príslušných ustanovení zák. č. 92/1991 Zb., v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 844 zo dňa 30.8.2002 zrušený bez likvidácie dňom 30. apríla 2003 štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bôrická cesta 107, Žilina, IČO: 00 156 795. Majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými aktívami, pasívami, právami a záväzkami prechádza dňom 1. mája 2003 na Fond národného majetku SR, ktorý všetok majetok tým istým dňom 1.5.2003 vloží do novozaloženej akciovej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Žilina, Bôrická cesta 107, ktorá sa stane právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušený štátny podnik 30.4.2003
Obecný podnik. Tento š.p. bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č. P- 390/1989 zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 Zák. č. 111/90 Zb . o štátnom podniku. 1.7.1989 29.4.2003
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3000/1996-420 zo dňa 12.4.1996, ktorým bola doplnená zakladacia listina vydaná Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici č. P-390/1989 zo dňa 20.6.1989. Stary spis: Pšn 71 20.6.1996 29.4.2003
Základné imanie:
5 374 169 000 Sk 20.6.1996 29.4.2003
4 013 800 Sk 1.7.1989 19.6.1996

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, š.p.
IČO 00156795
Adresa Bôrická cesta 107 Žilina 010 01

Kontakty na Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Žilina, IČO 00156795

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bôrická cesta 107 Žilina 010 01 od  1.7.1989  do  29.4.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01001 Žilina, Bôrická cesta 107

Predmet činností Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, IČO 00156795

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
1. Povinný predmet činnosti : 1.7.1989 19.2.1995
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi 1.7.1989 19.2.1995
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich čistenie 1.7.1989 19.2.1995
investorská príprava investičnej výstavby, inžinierska a projektová činnosť pri výs- tavbe vodohospodárskych investícií 1.7.1989 19.2.1995
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu. 1.7.1989 19.2.1995
2. Ostatné činnosti : 1.7.1989 19.2.1995
stavebná, technologická, dopravná, laboratórna, rozborová a diagnostická, nadväzu- júce na povinný predmet činnosti 1.7.1989 19.2.1995
prevádzkovanie vlastných výchovno-vzdelávacích a rekreačných zariadení a výpočtového strediska, s tým spojená obchodná činnosť 1.7.1989 19.2.1995
vykonávanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti, záväzných úloh a výstupov štátneho plánu. 1.7.1989 19.2.1995
Povinný predmet činnosti je územne vymedzený v okresoch : Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica a Žilina. 1.7.1989 19.2.1995
malé vodné elektrárne 20.2.1995 11.9.2002
zámočníctvo 16.5.1997 11.9.2002
vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb 20.2.1995 11.9.2002
projektová činnosť v investičnej výstavbe 20.2.1995 11.9.2002
prenájom základných prostriedkov 14.2.1994 29.4.2003
prenájom nehnuteľností 14.2.1994 29.4.2003
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 14.2.1994 29.4.2003
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava 14.2.1994 29.4.2003
stravovacie a ubytovacie služby 14.2.1994 29.4.2003
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd 20.2.1995 29.4.2003
inžinierska činnosť 20.2.1995 29.4.2003
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu 20.2.1995 29.4.2003
vykonávanie revízii elektrických zariadení 20.2.1995 29.4.2003
vykonávanie revízii zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo 20.2.1995 29.4.2003
obchodná činnosť 20.2.1995 29.4.2003
chemickotechnologická činnosť 20.2.1995 29.4.2003
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácii, vytyčovanie káblových inž. sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou 20.2.1995 29.4.2003
vykonávanie revízii tlakových nádob 20.2.1995 29.4.2003
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu elektrického zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A 20.2.1995 29.4.2003
výroba priemyselných hnojív 20.2.1995 29.4.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 20.2.1995 29.4.2003
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 15.5.1997 29.4.2003
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí 15.5.1997 29.4.2003
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd 15.5.1997 29.4.2003
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení 15.5.1997 29.4.2003
protikorózna ochrana 15.5.1997 29.4.2003
vykonávanie emisných kontrol 16.5.1997 29.4.2003
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení 16.5.1997 29.4.2003
verejné obstarávanie 12.9.2002 29.4.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho 12.9.2002 29.4.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.9.2002 29.4.2003
výkon činnosti stavebného dozoru 12.9.2002 29.4.2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 12.9.2002 29.4.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Dolný Kubín, Bystrecká 2180 (Zrušená)
2. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
   Čadca, 17. novembra 12 (Zrušená)
   Dolný Kubín, M.R. Štefánika 1850/50 (Zrušená)
   Martin, Kuzmányho 25 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Nová ulica 133 (Zrušená)
   Žilina, Boricka cesta 87 (Zrušená)
   Ružomberok, Černová Pri Váhu 6 (Zrušená)
3. Prenájom základných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
   Čadca, 17. novembra 12 (Zrušená)
   Dolný Kubín, M.R. Štefánika 1850/50 (Zrušená)
   Martin, Kuzmányho 25 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Nová ulica 133 (Zrušená)
   Ružomberok, Černová Pri Váhu 6 (Zrušená)
   Žilina, Borická cesta 87 (Zrušená)
4. Stravovacie a ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Prevádzkarne:
   Terchová, Štefánova 116 (Zrušená)
   Radoľa, Ostré 76 (Zrušená)
   Demänovská Dolina, Č. 70 (Zrušená)
   Necpaly, Necpalská dolina 146 (Zrušená)
   Mojtín, Č. 349 (Zrušená)
   Trstená, Chata Orava (Zrušená)
   Tvrdošín, Chata Ľudmila 102 (Zrušená)
   Námestovo, Chata Alpina 518 (Zrušená)
   Trstená, Č. 745 (Zrušená)
   Belá, Chata 67 (Zrušená)
   Vitanová, Č.p .4/5 (Zrušená)
   Rajecké Teplice, 1. mája 460/14 (Zrušená)
5. Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Nová ulica 133 (Zrušená)
   Čadca, 17. novembra - Kýčerka (Zrušená)
   Dolný Kubín, M.R. Štefánika 1850/50 (Zrušená)
   Námestovo, Slobody 536/2 (Zrušená)
   Tvrdošín, Školská (Zrušená)
   Nižná 508 (Zrušená)
   Trstená, Ďurdinova (Zrušená)
   Martin, Kuzmányho 25 (Zrušená)
   Ružomberok, Černová, Pri Váhu 6 (Zrušená)
6. Výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vod
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Horný Hričov, ČOV (Zrušená)
   Rajec, ČOV (Zrušená)
   Žilina, Borická cesta 106 (Zrušená)
7. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
   Rajecké Teplice, AB SEVAK 02 (Zrušená)
8. Vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Holienčin (Zrušený)
Ing. Peter GADUŠ (Zrušený)
9. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Danica Galvánková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
10. Montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
11. Malé vodné elektrárne
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
12. Vykonávanie revízii elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sklenár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
13. Vykonávanie revízii zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Rudolf Pecko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta 107 (Zrušená)
14. Obchodná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta (Zrušená)
15. Chemickotechnologická činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
16. Vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácii, vytyčovanie káblovýchinž. sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizáciíkorelačnou kamerou
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
17. Vykonávanie revízii tlakových nádob
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ján Beniač (Zrušený)
18. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Ďurčanský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Borická cesta (Zrušená)
19. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským sposobom v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Hruška (Zrušený)
20. Výroba primyselných hnojív
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
21. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.7.2002
Zodpovedný zástupca: Miroslav Svetlovský (Zrušený)
22. Vykonávanie emisných kontrol
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Dolný Kubín, Bysterecká 2180 (Zrušená)
23. Prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Dolný Kubín, Bystrecká 2180 (Zrušená)
24. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Viliam Urda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Bôrická cesta 107 (Zrušená)
   Čadca, 17 novembra-Kýčerka (Zrušená)
   Dolný Kubín, M.R.Štefánika 1850/50 (Zrušená)
   Námestovo, Slobody 536/2 (Zrušená)
   Tvrdošín, Školská (Zrušená)
   Nižná 508 (Zrušená)
   Trstená, Ďurdinová (Zrušená)
   Martin, Kuzmányho 25 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Štefánikova 1780 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Nová ulica 133 (Zrušená)
   Ružomberok, Černová, Pri Váhu 6 (Zrušená)
25. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Prevádzkarne:
   Bytča, ČOV (Zrušená)
   Horný Hričov, ČOV (Zrušená)
   Rajec, ČOV (Zrušená)
   Žilina, Záv.06 Bôrická cesta 1960 (Zrušená)
26. Stravovacie a ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Milan Kavecký (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Terchová, Štefánova 116 (Zrušená)
   Radoľa, Ostré 76 (Zrušená)
   Demänovská Dolina, Č. 70 (Zrušená)
   Necpaly, Necpalská dolina 146 (Zrušená)
   Mojtín, Č. 349 (Zrušená)
   Trstená, Chata Orava (Zrušená)
   Tvrdošín, Chata Ľudmila 102 (Zrušená)
   Námestovo, Chata Alpina 518 (Zrušená)
   Trstená, Č. 745 (Zrušená)
   Belá, Chata 67 (Zrušená)
   Vitanová, Č.p .4/5 (Zrušená)
   Martin, Martinské hole-SeVaK (Zrušená)
   Rajecké Teplice, 1. mája 460/14 (Zrušená)
27. Verejné obstarávanie
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniela Hlavková (Zrušený)
28. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Juraj Čulák (Zrušený)
29. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Mariana Bučková (Zrušený)
30. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Mariana Bučková (Zrušený)
31. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 24.7.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Martinček (Zrušený)

Hodnotenie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, IČO 00156795


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, IČO 00156795

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image