Siemens s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31349307 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Siemens s.r.o., ktorý sídli na adrese Stromová 9, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 31349307.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Siemens s.r.o. so sídlom na adrese Stromová 9, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Siemens s.r.o., IČO 31349307

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Siemens s.r.o.
IČO 31349307
Adresa Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04
Deň zápisu 5.5.1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia. 1.9.2011
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. 3.8.2010 31.8.2011
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. 10.10.2001 2.8.2010
V mene spoločnosti konajú spoločne vždy ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne a dvaja spoločne sú oprávnení za spoločnosť aj podpisovať. 4.10.1996 9.10.2001
Spoločnosť zastupujú konatelia spoločne. 10.1.1996 3.10.1996
Spoločnosť zastupuje konateľ, a to samostatne. 5.5.1993 9.1.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.4.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. Nz 66/93 podľa § 57 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10202 5.5.1993
Notárska zápisnica Nz 301/93 zo dňa 12.11.93 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202 1.12.1993
Notárska zápisnica zo dňa 26.5.1994 pod č. Nz 246/94 spísaná JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202 19.7.1994
Notárska zápisnica zo dňa 9.11.1994, č. Nz 556/94 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202 15.5.1995
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1995 pod č.Nz 279/95. Stary spis: S.r.o. 10202 28.8.1995
Notárska zápisnica Nz 39/95 zo dňa 9.10.1995. Stary spis: S.r.o. 10202 10.1.1996
Zvýšenie základného imania rozhodnutím spoločníkov vo forme notárskej zápisnice Nz 70/96 zo dňa 14.2.1996. Stary spis: S.r.o. 10202 29.5.1996
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 338/96 zo dňa 22.7.1996 a Nz 351/96 zo dňa 31.7.1996 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202 4.10.1996
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/96 spísanej dňa 10.9.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202 17.12.1996
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 79/97 dňa 3.3.1997. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.8.1997 do notárskej zápisnice číslo Nz 315/97. Stary spis: S.r.o. 10202 16.9.1997
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 315/97 zo dňa 19.11.1997. Stary spis: S.r.o. 10202 11.2.1998
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice Nz 375/98 napísanej dňa 16.9.1998 notárom JUDr. Kováčom. 24.3.1999
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o odvolaní konateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.6.1999 pod č. Nz 191/99. 20.9.1999
Predaj časti podniku "Divízia ITS" spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., IČO 35796120, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predaj časti podniku "Retail Systems" (RS) a "Banking Systems" (BS) spoločnosti WINCOR NIXDORF, s.r.o., IČO 35795808, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 687/2000 zo dňa 20.12.2000. 5.2.2001
Notárska zápisnica č. N 302/2001 zo dňa 7.6.2001 - úplné znenie zakladateľskej listiny. 21.6.2001
Notárska zápisnica Nz 610/2001 zo dňa 8.10.2001 o zmene zakladateľskej listiny. 10.10.2001
Notárska zápisnica Nz 318/2002 zo dňa 18.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka ao zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie. 23.4.2002
Notárska zápisnica Nz 757/02 zo dňa 11.10.2002, rozhodnutie jediného spoločníka, nové znenie zakladateľskej listiny. 15.10.2002
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o., Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. a Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. dňa 19.11.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o. Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31349307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16940/B ku dňu 31.12.2002 a o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9. 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 362 869 vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6157/B ku dňu 31.12.2002. V súlade so zmluvami o zlúčení zo dňa 20.11.2002 spoločnosti Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. 6.12.2002
Predaj časti podniku " Electromedical Systems (EM) Division" spoločnosti Dräger Slovensko, s.r.o., Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vl.č. 3182/T. 23.7.2003
Rozhodnutie zo dňa 30.9.2003. 13.10.2003
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o. a Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zo dňa 14.11.2003 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO 31 349 307, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o., Zadunajská cesta 3434/8, 851 01 Bratislava, IČO 31 368 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6672/B ku dňu 1.1.2004. V súlade so zmluvou o zlúčení zo dňa 14.11.2003 spoločnosť Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zaniká bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.1.2004. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 14.11.2003. Notárska zápisnica N 2633/03, Nz 105754/03 zo dňa 14.11.2003 a notárska zápisnica N 2636/03, Nz 1058 28.11.2003
Rozhodnutie spoločníkov z 19.2.2004. 5.3.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 08. 03. 2006 o zlúčení so spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21. 03. 2006. Spoločnosť Siemens s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04. 2006. 1.4.2006
Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 01.10.2006. 14.11.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.12.2006. Živnostenský list zo dňa 28.09.2006. Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 07.11.2006. 19.12.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007. 11.7.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2007. 1.10.2007
Rozhodnutie jediného spločníka zo dňa 08.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2008, Nz 38087/2008 napísaná Mgr. Marianom Kováčom, povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 11.09.2008. Spoločnosť Siemens s. r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B a preberá všetky ich práva a záväzky. 1.10.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008. 14.10.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2008. 14.1.2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010. 3.8.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010. 25.8.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010. 1.9.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2010 6.11.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2011. 1.4.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2011. 1.9.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 08.04.2013. 4.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013. 1.7.2013
Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim. 17.10.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015. 1.8.2015
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 21.08.2015. 27.8.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016 3.3.2016
Základné imanie:
13 576 313 EUR Rozsah splatenia: 13 576 313 EUR 13.1.2009
409 000 000 Sk Rozsah splatenia: 409 000 000 Sk 30.4.2003 12.1.2009
409 000 000 Sk Rozsah splatenia: 299 000 000 Sk 6.12.2002 29.4.2003
409 000 000 Sk 16.9.1997 5.12.2002
299 000 000 Sk 17.12.1996 15.9.1997
89 000 000 Sk 29.5.1996 16.12.1996
29 000 000 Sk 19.7.1994 28.5.1996
2 000 000 Sk 5.5.1993 18.7.1994
Výška vkladu každého spoločníka:
Siemens Aktiengesellschaft Österreich Vklad: 13 576 313 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 13 576 313 EUR 1.4.2011
Siemens AG Österreich ( peňažný vklad ) 13.1.2009 31.3.2011
SIEMENS AG Vklad: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 000 000 Sk 5.5.1993 18.7.1994
SIEMENS AG Vklad: 29 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 29 000 000 Sk 19.7.1994 27.8.1995
Siemens AG Österreich Vklad: 29 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 29 000 000 Sk 28.8.1995 28.5.1996
Siemens AG Österreich Vklad: 89 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 44 000 000 Sk 29.5.1996 16.12.1996
Siemens AG Österreich Vklad: 299 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 299 000 000 Sk 17.12.1996 15.9.1997
Siemens AG Österreich Vklad: 409 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 299 000 000 Sk 16.9.1997 29.4.2003
Siemens AG Österreich Vklad: 409 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 409 000 000 Sk 30.4.2003 12.1.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Siemens s.r.o.
IČO 31349307
Adresa Stromová 9 Bratislava 831 01

Kontakty na Siemens s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31349307

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lamačská cesta 3/A Bratislava - Karlova Ves 841 04 od  1.7.2013 
Stromová 9 Bratislava 831 01 od  15.7.2006  do  30.6.2013
Stromová 9 Bratislava 830 07 od  17.12.1996  do  14.7.2006
Stromová 9 Bratislava 833 17 od  4.10.1996  do  16.12.1996
Továrenská 10 Bratislava 812 18 od  15.5.1995  do  3.10.1996
Galandová 1 Bratislava 811 06 od  5.5.1993  do  14.5.1995

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3/A
Bratislava I, Galandova 1 do  5.12.1996
83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 do  10.7.2013

Predmet činností Siemens s.r.o., IČO 31349307

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poskytovanie software 5.5.1993
organizácia školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov 5.5.1993
poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov 5.5.1993
projektovanie elektrických zariadení 15.5.1995
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 28.8.1995
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov, nízkeho napätia 4.10.1996
projektovanie, inštalovanie, oprava a výkonávanie revízií požiarnej signalizácie 4.10.1996
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 16.9.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.9.1997
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve 16.9.1997
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 5.2.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ 5.2.2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb 5.2.2001
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 5.2.2001
výkon činnosti stavbyvedúceho 5.2.2001
výkon činnosti stavebného dozoru 5.2.2001
opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení 5.2.2001
montáž, údržba telekomunikačných zariadení 5.2.2001
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a okolí 5.2.2001
automatizované spracovanie dát 5.2.2001
činnosť účtovných poradcov 5.2.2001
vedenie účtovníctva 5.2.2001
kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware 5.2.2001
poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí 5.2.2001
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software 5.2.2001
inžinierska činnosť v elektrotechnike 5.2.2001
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov 5.2.2001
reklamná a propagačná činnosť 5.2.2001
prenájom hnuteľného tovaru - leasing 5.2.2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 5.2.2001
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 5.2.2001
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 5.2.2001
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích správ 21.6.2001
nákup a predaj zdravotníckej techniky 15.10.2002
kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod a iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod 6.12.2002
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 6.12.2002
montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodavateľským spôsobom elektrotechnických zariadení ( do aj nad 1000 V ) 6.12.2002
odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby ebergie v rozsahu voľnej živnosti 6.12.2002
inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činností súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hodpodárstva 6.12.2002
projektovanie stavieb 13.10.2003
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 28.11.2003
oprava a údržba elektrických zariadení 28.11.2003
projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektové práce pre technické zariadenia budov, inžinierske siete 28.11.2003
komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej, regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis uvádzanie do prevádzky/ 28.11.2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prísrojov 28.11.2003
marketing, prieskum trhu 28.11.2003
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 28.11.2003
projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 2.7.2005
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení 2.7.2005
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom 1.4.2006
technická pomoc v odbore priemyselnej techniky, merania, regulácie a automatizácie 1.4.2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov 1.4.2006
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe 1.4.2006
veľkoobchod s hutníckym tovarom 1.4.2006
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revíziia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí 19.12.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 19.12.2006
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače 19.12.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb 11.7.2007
projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a skúšok pre elektrické zariadenia železničných dráh vrátane zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia v zmysle oprávnenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 11.7.2007
vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona 1.10.2008
nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku 1.10.2008
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích 4.5.2013
nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky 1.10.2008
administratívne práce 1.10.2008
fotografické a kopírovacie práce 1.10.2008
výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti 1.10.2008
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov 1.10.2008
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNETU a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov 14.10.2008
prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov 1.10.2008
prenájom koncových zariadení na prenos dát 1.10.2008
poskytovanie dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým alebo terestriálnym spôsobom 1.10.2008
obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností 25.8.2010
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach skupiny Siemens 23.3.2011
Výkon činnosti energetického auditóra 3.3.2016
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 3.3.2016
Poskytovanie podpornej energetickej služby 3.3.2016
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti 5.5.1993 4.2.2001
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach kupiny Siemens 25.8.2010 22.3.2011
výroba servis, inštalácie elektrických strojov a prístrojov 5.5.1993 4.2.2001
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemes AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb na kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG 2.7.2005 24.8.2010
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG 2.7.2005 24.8.2010
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNER a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov 1.10.2008 13.10.2008
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/ 11.2.1998 4.2.2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej siete 4.10.1996 4.2.2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 4.10.1996 4.2.2001
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/ 28.8.1995 4.2.2001
vykonávanie priemyselných stavieb 28.8.1995 4.2.2001
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 28.8.1995 4.2.2001
sprostredkovateľská činnosť 28.8.1995 4.2.2001
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti 28.8.1995 4.2.2001
telekomunikácie-komunikačné systémy 15.5.1995 3.10.1996
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 28.11.2003 24.8.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cibík (Zrušený)
2. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cibík (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91101 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 16.3.2009)
3. Organizovanie školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cibík (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
4. Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 5.5.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cibík (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
5. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 22.7.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Čulen
Ing. Peter Pašek (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
6. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Varga
Ing. Jozef Trenčanský (Zrušený dňom 28.9.2006)
7. Vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szilárd (Zrušený)
8. Vykonávanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szilárd (Zrušený)
9. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szilárd (Zrušený)
10. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
11. Nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 22.2.2001
12. Opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.9.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cibík (Zrušený dňom 28.9.2006)
13. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
Deň vzniku oprávnenia: 7.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Gavlas (Zrušený dňom 1.8.2000)
14. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 7.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Gavlas (Zrušený dňom 1.8.2000)
15. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Kollárik (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
16. Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 14.4.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Kollárik (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
17. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 26.7.1996
Zodpovedný zástupca: Pavel Kovács (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Vlčie Hrdlo - areál Slovnaftu (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
18. Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 26.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Král (Zrušený dňom 5.10.2006)
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   94034 Nové Zámky, M.R.Štefánika 73 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
19. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1997
Zodpovedný zástupca: Mgr. Rastislav Smažák
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 15.11.2006)
20. Zánik zo zákona -zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ján Nagy (Zrušený)
21. Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie,montáž,údržba,revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Ján Nagy (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1 (Zrušená dňom 31.12.2006)
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181 (Zrušená dňom 31.12.2006)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Vlčie Hrdlo - areál Slovnaftu (Zrušená dňom 31.12.2006)
22. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   94034 Nové Zámky, M.R.Štefánika 73 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Uhrová 18 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
23. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   05801 Poprad, Levočská 27
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Uhrová 18 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   94034 Nové Zámky, M.R.Štefánika 73 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
24. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   05801 Poprad, Levočská 27
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Uhrová 18 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   94034 Nové Zámky, M.R.Štefánika 73 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
25. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Varga
Ing. Jozef Trenčanský (Zrušený dňom 28.9.2006)
26. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Varga
Ing. Jozef Trenčanský (Zrušený dňom 28.9.2006)
27. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Peter Varga
Ing. Jozef Trenčanský (Zrušený dňom 28.10.2010)
28. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Lisická (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 16.3.2009)
29. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudmila Radičová (Zrušený dňom 28.9.2006)
30. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudmila Radičová (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
31. Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware, okrem zásahu do vyhradených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
32. Poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
33. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 27.5.2009)
34. Inžinierska činnosť v elektrotechnike
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
35. Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Uhrová 18 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
36. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Uhrová 18 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   96001 Zvolen, Nádvorná 3383 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
37. Prenájom hnuteľného tovaru - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
38. Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Pavel Kovács (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
39. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Pavel Kovács (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
40. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Pavel Kovács (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
41. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 22.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Gavlas (Zrušený dňom 28.9.2006)
42. Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 11.6.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Varga
Ing. Stanislav Majerčík (Zrušený dňom 28.9.2006)
43. Nákup a predaj zdravotníckej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2002
44. Kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
45. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
46. Montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodávateľským spôsobom elektrotechnických zariadení /do aj nad 1000 V/
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 20.6.2007)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Vlčie Hrdlo - areál Slovnaftu (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
47. Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činnosti súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený dňom 28.9.2006)
48. Leasingová činnosť a leasingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený)
49. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený)
50. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený)
51. Odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby energie v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Königstein (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   01042 Žilina, Ul.Jána Milca 11 (Zrušená dňom 15.11.2006)
52. Nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 31.12.2002)
53. Servis, montáž, údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Horváth (Zrušený dňom 31.12.2002)
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 31.12.2002)
54. Leasing strojov, prístrojov, spotrebného a priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 31.12.2002)
55. Zastupiteľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 31.12.2002)
56. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Martin Korman (Zrušený dňom 31.12.2002)
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 31.12.2002)
57. Oprava a údržba elektrických zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.1994
Zodpovedný zástupca: Vladimír Slámka (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   06601 Humenné, Chemlonská 1
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Vlčie Hrdlo - areál Slovnaftu (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
58. Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov.
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Böhmer (Zrušený dňom 28.9.2006)
59. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.1994
60. Marketing - prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.1994
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel (Zrušená dňom 19.10.2011)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37 (Zrušená dňom 19.10.2011)
61. Projektová činnosť v investičnej výstavbe - projektové práce pre technické zariadenie budov, inžinierske siete
Deň vzniku oprávnenia: 5.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Čulen
Ing. Peter Čermák (Zrušený dňom 28.9.2006)
62. Komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej. regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis, uvádzanie do prevádzky/
Deň vzniku oprávnenia: 5.6.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Bartoš (Zrušený dňom 28.10.2010)
Prevádzkarne:
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
63. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 12.8.2010
Zodpovedný zástupca: Peter Ďurech (Zrušený dňom 12.8.2010)
64. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
65. Projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2005
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 19.10.2011)
66. Elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Richard Procík
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Levočská 27
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/a
   03401 Ružomberok, Bystrická cesta 181
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 27.6.2007)
   01001 Žilina, M.R.Štefánika 129 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 19.10.2011)
67. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.8.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený)
68. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.8.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený)
69. Veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený dňom 28.9.2006)
Prevádzkarne:
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
   04011 Košice-Pereš, Trieda SNP 37
   04001 Košice-Sever, Národná trieda 27 (Zrušená dňom 16.3.2009)
70. Maloobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.8.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený)
71. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený dňom 1.4.2006)
72. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Michalka (Zrušený dňom 1.4.2006)
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
   01042 Žilina, Kragujevská 9 (Zrušená dňom 1.4.2006)
73. Kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj s výnimkou tovaru uvedeného v prílohe živnostenského zákona a tovaru týmto zákonom vylúčeného - v rozshau voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Michalka (Zrušený dňom 1.4.2006)
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
   01042 Žilina, Kragujevská 9 (Zrušená dňom 1.4.2006)
74. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Michalka (Zrušený dňom 1.4.2006)
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
   01042 Žilina, Kragujevská 9 (Zrušená dňom 1.4.2006)
75. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Urban, CSc. (Zrušený dňom 1.4.2006)
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
76. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Urban, CSc. (Zrušený dňom 1.4.2006)
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
77. Technická pomoc v odbore priemyselnej elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený dňom 28.9.2006)
78. Tvorba a poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 3.1.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Kudláč (Zrušený)
79. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizačnej techniky a bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Zodpovedný zástupca: Peter Štroncer (Zrušený dňom 28.9.2006)
80. Elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Zodpovedný zástupca: Peter Štroncer (Zrušený dňom 1.4.2006)
81. Veľkoobchod s hutníckym tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Prevádzkarne:
   04015 Košice-Šaca, Vstupný areál U.S.Steel
82. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 3.1.2003
83. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
   01042 Žilina, Kragujevská 9 (Zrušená dňom 1.4.2006)
84. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 3 (Zrušená dňom 1.4.2006)
   01042 Žilina, Kragujevská 9 (Zrušená dňom 1.4.2006)
85. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základedohody s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
86. Poradenstvo v oblasti predmetu činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2006
87. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Bartoš (Zrušený dňom 1.10.1999)
88. Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1999
89. Poskytovanie technických služieb - predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1999
Zodpovedný zástupca: Vladimír Slámka (Zrušený dňom 1.10.1999)
90. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
Zodpovedný zástupca: Soňa Kočová (Zrušený dňom 26.3.2003)
91. Projektovanie , inštalácia, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 2.6.1999
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
Zodpovedný zástupca: Vladimír Slámka (Zrušený dňom 1.10.1999)
92. Nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným podnikateľským subjektom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
93. Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činnosti súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 3.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
94. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
95. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
96. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
97. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
98. Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.3.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Róbert Filipp (Zrušený dňom 26.3.2003)
99. Opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1993
Prevádzkarne:
   91700 Trnava, Priemyselná 1 (Zrušená dňom 19.10.2011)
100. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.2006
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
101. Predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
Deň vzniku oprávnenia: 25.9.2006
102. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2007
103. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / na tovar,na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením /
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
104. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
105. Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblastivýpočtovej techniky a programového vybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
106. Školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programovéhovybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
107. Expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
108. Prenájom / leasing / zariadení a prístrojov z oblasti výpočtovejtechniky
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91101 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
109. Sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91101 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
110. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   91101 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
111. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91101 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
112. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Goldschmidt (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   91101 Trenčín, M.R.Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 4 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
113. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
114. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
115. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
116. Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
117. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
118. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
119. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
120. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
121. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
122. Výskum, vývoj, projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
123. Odborno - technický servis k dodávkam technicko - programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
124. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
125. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču - konzultačná činnosť, školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
126. Vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
Deň vzniku oprávnenia: 12.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 23 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   91101 Trenčín, M.R.Štefánika 19 (Zrušená dňom 29.3.2006)
   97400 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 27.3.2006)
   93401 Levice, Sv. Michala 4 (Zrušená dňom 30.7.2003)
   05801 Poprad, Alžbetina 420/20 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Sliačska 1 (Zrušená dňom 19.7.2001)
   82101 Bratislava-Ružinov, Košická 37 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   81109 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 6.10.2003)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 30.3.2006)
   04001 Košice-Staré Mesto, Zvonárska 4 (Zrušená dňom 19.10.2004)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 29.3.2006)
127. Projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Mikláš (Zrušený dňom 15.8.2007)
Prevádzkarne:
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Dobrovičova 8 (Zrušená dňom 20.3.2006)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 6.10.2003)
128. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
129. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
130. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
131. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Pronay (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
132. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Pronay (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
133. Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ján Horváth (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
134. Poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
135. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Katarína Munková (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
136. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
137. Inžinierska činnosť v oblasti elektrotechniky
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 3.4.2006)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
138. Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
139. Nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 16.8.2013)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
140. Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
141. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
142. Prenájom hnuteľného tovaru - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
143. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ján Horváth (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 23.3.2007)
144. Montáž a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ján Horváth (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 23.3.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
145. Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Deň vzniku oprávnenia: 6.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ján Horváth (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Žižkova 13 (Zrušená dňom 23.3.2007)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
146. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 3.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Zodpovedný zástupca: Ján Horváth (Zrušený dňom 14.10.2008)
Prevádzkarne:
   83007 Bratislava-Nové Mesto, Stromová 9 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   83309 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2/A (Zrušená dňom 3.4.2006)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
147. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
148. Veľkoobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
149. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
150. Maloobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
151. Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
152. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
153. Poskytovanie servisných služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
154. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
155. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
156. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov, identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
157. Poskytovanie softveru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
158. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
159. Prenájom a požičiavanie softverových produktov - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
160. Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
161. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.10.2005
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2008
Prevádzkarne:
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 14.10.2008)
162. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.10.2005
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
163. Fotografické a kopírovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.10.2005
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
164. Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích sy
Deň vzniku oprávnenia: 25.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Branislav Galo (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 31.12.2006)
165. Výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2006
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
166. Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2006
Prevádzkarne:
   05951 Poprad, Priemyselná 4880 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   84522 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   91160 Trenčín, M. R. Štefánika 19 (Zrušená dňom 19.10.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 11 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   94924 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   04001 Košice-Juh, Holubyho 12 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   05801 Poprad, Karpatská 3256/15 (Zrušená dňom 16.3.2009)
   02601 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8 (Zrušená dňom 5.3.2007)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   03601 Martin, Priehradka 20 (Zrušená dňom 13.10.2010)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 27.5.2009)
167. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením a VT
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
168. Poradenské služby ohľadne elektronick.zariadení na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
169. Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
170. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
171. Kompletizácia dodávok techn.-program.systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
172. Odborno-technický servis k dodávkam tech.-progr.systémov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
173. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
174. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
175. Výskum,vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
176. Výskum,vývoj,projektovanie identif.a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
177. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
178. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
179. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
180. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia,výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov, výskum a vývoj a projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinihradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
181. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike, odborno-technický servis k dodávkam technicko-programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
182. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
183. Konzultačná činnosť a školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
184. Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
185. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
186. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
187. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
188. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
189. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
190. Výskum, vývoj, projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinoheadnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
191. Odborno-technický servis k dodávkam technicko-programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
192. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
193. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču- konzultačná činnosť - školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený dňom 29.11.2002)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená dňom 29.11.2002)
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 29.11.2002)
194. Navrhovanie konštrukcie leteckých motorov
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2004
Prevádzkarne:
   01701 Považská Bystrica, Robotnícka 1 (Zrušená dňom 17.5.2000)
195. Navrhovanie konštrukcie turbín pre energetiku
Deň vzniku oprávnenia: 3.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2004
Prevádzkarne:
   01701 Považská Bystrica, Robotnícka 1 (Zrušená dňom 17.5.2000)
   94901 Nitra, Piaristická 2 (Zrušená dňom 6.10.2003)
196. Obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.2010
197. Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2013
198. Výkon činnosti energetického audítora
Deň vzniku oprávnenia: 4.2.2016
Zodpovedný zástupca: Peter Sedlák
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3/A
199. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Deň vzniku oprávnenia: 4.2.2016
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Sedlák
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A
200. Poskytovanie podpornej energetickej služby
Deň vzniku oprávnenia: 4.2.2016
Prevádzkarne:
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 3A

Hodnotenie Siemens s.r.o., IČO 31349307


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Siemens s.r.o., IČO 31349307

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image