Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35763469 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovak Telekom, a.s., ktorý sídli na adrese Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35763469.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovak Telekom, a.s. so sídlom na adrese Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1999.


Základné informácie o Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovak Telekom, a.s.
IČO 35763469
Adresa Bajkalská 28 Bratislava 817 62
Deň zápisu 1.4.1999
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu. 6.9.2000
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú súčasne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis. 7.7.2000 5.9.2000
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis. 1.4.1999 6.7.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Majetok zrušeného podniku Slovenské telekomunikácie š.p., všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky /i neznáme/ a práva k nehmotným statkom prechádzajú na právneho nástupcu Slovenské telekomunikácie, a.s. Počet, druh, menovitá hodnota akcií: 20 717 920 akcií na meno, s menovitou hodnotou 1000,- Sk za jednu akciu/jedna hromadná akcia. 1.4.1999
Výpis so zápisnice č. 2/9 zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.4.1999 1.6.1999
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene v dozornej rade zo dňa 28.4.1999 Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1999 č. N 93/99, Nz 93/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 13.9.1999
Živnostenský list sp. č.: ŽO - 99/09017/002/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 28.6.1999. Koncesná listina sp. č.: ŽO - 99/09017/004/SA vydaný OÚ Bratislava 1 dňa 19.7.1999. Rozhodnutie č. 47/99 zo dňa 9.6.1999 o odvolaní a menovaní člena dozornej rady. 19.11.1999
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.1999 pod č. N 269/99, Nz 262/99. 18.1.2000
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.3.2000 č. N 71/00, Nz 71/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.2000 pod č. N 117/00, Nz 117/00 na ktorom bola schválená zmena stanov. 7.7.2000
Notárska zápisnica N 151/00, Nz 151/00 spísaná dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, personálne zmeny v dozornej rade a dodatok č. 5 k stanovám. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 185/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 187/00, Nz 186/00 spísaná dňa 4.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 6.9.2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2000, na ktorom bol odvolaný člen predstavenstva a vymenovaný nový. 18.12.2000
Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca. 11.1.2001
Notárska zápisnica č. N 7/01, Nz 6/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.6.2001 o odvolaní Ing. Jozefa Šimlaštíka z funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.6.2001 o vymenovaní Ing.Jána Hláčika do funkcie riaditeľa OZ. Rozhodnutie Výkonného manažmenta zo dňa 26.6.2001 o zmene sídla OZ. 1.8.2001
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti č. 6/2001 zo dňa 31. 10. 2001 o zrušení odštepného závodu Slovenské telekomunikácie, a.s., Technická ústredňa telekomunikácií, o.z. dňom 31. 12. 2001. 10.6.2002
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 26. 11. 2001, licencia č. ET 0037/2001. 11.6.2002
Rozhodnutie ústredia Slovenských telekomunikácií, a.s., č. 19/2002 zo dňa 31. 1. 2002, ktorým sa ruší odštepný závod Slovenské telekomunikácie, a.s., Riaditeľstvo telekomunikácií Západné Slovensko, o. z. dňom 30. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27. 3. 2002 o odvolaní Ing. Jaroslava Mydliara z funkcie riaditeľa odštepného závodu Riaditeľstvo telekomunikácií ZS, o. z. dňom 1. 5. 2002. 15.7.2002
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. 6.9.2002
Notárska zápisnica č. N 665/02, Nz 627/02 zo dňa 3. 7. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám a odvolanie člena predstavenstva. 30.9.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31. 7. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Odvolací dekrét zo dňa 27. 3. 2002. 1.10.2002
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 31.7.2002 o zrušení odštepných závodov v ňom uvedených. 15.10.2002
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 20.5.2002. Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2002. 11.11.2002
Deň vzniku funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Štefana Bugára: 19.4.1999. Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Dr. Kai Hőhmann: 22.8.2000. 13.1.2004
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.4.2003 boli schválené personálne zmeny v predstavenstva a dozornej rade. Zánik funkcie predsedu predstavenstva: Dr. Kai Höhmann dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Fridbert Gerlach dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Jozef Pavlík dňom 10.04.2003, zánik funkcie predsedu dozornej rady: Ing. Anton Závodský dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Ralph Rentschler dňom 10.04.2003, zánik funkcie člena dozornej rady Dr. Klaus Nitschke dňom 10.04.2003. Notárska zápisnica N 265/2003, Nz 26901/2003 spísaná dňa 10.04.2003 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov v predmete činnosti a úplné znenie stanov. 14.1.2004
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 231/2003, NZ 96619/2003 spísaná dňa 24.10.2003, bola schválená zmena obchodného mena a dodatok č. 11 k stanovám spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného zo Slovenské telekomunikácie, a.s. na Slovak Telecom, a.s. 15.1.2004
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.2003 boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zánik funkcie člena dozornej rady: Viliam Podhorský dňom 5.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady: Eleonóra Valentová dňom 5.12.2003. 5.2.2004
Zápisnica z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 19.12.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. p. Kymana, Ing. Š. Genčura a J. Martinoviča sa končí dňom 19.12.2003. 6.2.2004
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004. 4.8.2004
Notárska zápisnica N 70/2004, Nz 36354/2004 spísaná dňa 28.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený dodatok č. 12 k stanovám spoločnosti. 11.8.2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005. 23.6.2005
Notárska zápisnica N 1/2006, Nz 666/2006, NCRls 658/2006 napísaná dňa 10.01.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti na Slovak Telekom, a.s. 8.3.2006
Výpis zo zápisu z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.04.2006. 15.5.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006. Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva od 4.8.2004 do 28.4.2006. Dr. Frank-Reinhard Bartsch, člen dozornej rady od 4.8.2004 do 28.4.2006. 2.6.2006
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2006. 13.1.2007
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva "per rollam" zo dňa 14.05.2007. 22.5.2007
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2007. 14.6.2007
Výpis zo zapisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.2007. 10.10.2007
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 10.10.2007. 25.10.2007
Výpis zo zápisu z 5. riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.10.2007. 1.11.2007
Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007. 21.12.2007
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 28.2.2008. 14.3.2008
Notárska zápisnica č. N 9/2008, Nz 19805/2008, NCRls 19609/2008 zo dňa 30.04.2008. 4.6.2008
Notárska zápisnica N 48/2007, Nz 50384/2007 zo dňa 29.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia 6.9.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2008. 21.10.2008
Notárska zápisnica N 8/2009, Nz 14657/2009 zo dňa 28.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 12.6.2009
Výňatky zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2010. Notárska zápisnica N 10/2010, Nz 14453/2010 NCRIs 14746/2010 zo dňa 27.04.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 20.5.2010
Notárska zápisnica N 185/2010, Nz 21791/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1238/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 187/2010, Nz 21818/2010 zo dňa 17.06.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019. 1.7.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2010. 30.12.2010
Notárska zápisnica N 36/2010, Nz 49259/2010 zo dňa 2.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena predmetu podnikania. 28.1.2011
Notárska zápisnica N 11/2011, Nz 16798/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Výňatok zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011. 3.6.2011
Výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2011. 25.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2012. 11.7.2012
..Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.09.2012. 28.9.2012
Notárska zápisnica č. N 291/2012, Nz 32929/2012 zo dňa 17.09.2012. 6.3.2013
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 11.03.2013 - 14.03.2013. 4.4.2013
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2013. 30.5.2013
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013 zo dňa 29.04.2013 a Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 29.04.2013. 1.7.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 241/2013, Nz 15075/2013, NCRIs 15395/2013. Dodatok č. 26 k Stanovám spoločnosti. 4.7.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 249/2014, Nz 16531/2014, NCRls 16849/2014 zo dňa 30.04.2014. 6.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04. 2014. 3.7.2014
Výňatok zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015. 24.4.2015
Výpis zo zápisu z 2.riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zo dňa 18.06.2015. 23.6.2015
Výňatok z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 04.08.2015. 26.8.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2015. 7.10.2015
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2015. 7.10.2015
Zápisnica z písomného hlasovania predstavenstva zo dňa 29.02.2016. 17.3.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2016. 1.5.2016
Základné imanie:
864 113 000 EUR Rozsah splatenia: 864 113 000 EUR 16.1.2009
26 027 500 000 Sk 6.9.2000 15.1.2009
20 717 920 000 Sk 1.4.1999 5.9.2000

Kontakty na Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35763469

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bajkalská 28 Bratislava 817 62 od  1.7.2013 
Karadžičova 10 Bratislava 825 13 od  1.6.2007  do  30.6.2013
Námestie slobody 6 Bratislava 817 62 od  1.4.1999  do  31.5.2007

Predmet činností Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe udelených licencií 1.4.1999
zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv 1.4.1999
plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete 1.4.1999
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 1.4.1999
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 1.4.1999
vykonávanie inžinierskych stavieb-výstavba telekomunikačných vedení a zariadení /vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby/ 1.4.1999
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ 1.4.1999
vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti 19.11.1999
služby verejných nosičov a poslov 19.11.1999
prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telekomunikačnej sieti (ďalej len VTS), s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo VTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium 30.9.2002
finančný a operatívny leasing 14.1.2004
vedenie účtovníctva 14.1.2004
skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov 11.8.2004
baliace činnosti, manipulácia s tovarom 23.1.2014
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla 11.8.2004
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 23.1.2014
prieskum trhu 11.8.2004
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí 11.8.2004
administratívne služby 23.1.2014
bezpečnostnotechnické služby 3.8.2005
vývoj v oblasti informačných systémov 3.8.2005
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronickou komunikačnou sieťou 7.7.2006
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 7.7.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2006
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 7.7.2006
výkon činnosti stavebného dozoru 7.7.2006
montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia 4.7.2007
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností 4.6.2008
televízne vysielanie 6.9.2008
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 12.6.2009
podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S. 20.5.2010
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete 1.7.2010
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát 1.7.2010
vydavateľská činnosť 23.1.2014
ziaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR 1.7.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov 1.7.2010
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 1.7.2010
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží 1.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby 1.7.2010
prenájom hnuteľných vecí - leasing 1.7.2010
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 1.7.2010
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS 1.7.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie 1.7.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie 1.7.2010
služby informačnej spoločnosti 1.7.2010
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov 28.1.2011
počítačové služby 28.1.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 28.1.2011
poskytovanie služieb dátových centier 28.1.2011
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných technológií) 28.1.2011
poradenská činnosť v oblasti energetiky 3.6.2011
poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách 6.5.2014
inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia 3.7.2014
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia 13.2.2015
prevádzkovanie technickej služby 1.7.2016
poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. f) zákona č 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vykonávaním platobných operácií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb 6.3.2013 5.5.2014
prenos všetkých druhov signálov a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti /ďalej len JTS/, s výnimkou jej častí výhradne vymedzených iným prevádzkovateľom, ako aj po prenajatých častiach neverejných sietí, vybudovaných mimo JTS, bez ohľadu na šírku prenášaného pásma, prenosovú rýchlosť a prenosové médium 1.4.1999 29.9.2002
poskytovanie spotrebiteľských úverov 28.1.2011 6.10.2015
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.7.2010 27.1.2011
vydávanie a spravovanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona o platobných službách 14.7.2010 3.7.2013
reklamná a propagačná činnosť 1.7.2010 27.1.2011
vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov 1.7.2010 22.1.2014
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 4.6.2008 3.7.2013
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti 1.7.2010 27.1.2011
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností 1.7.2010 27.1.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 7.7.2006 3.6.2008
výroba a rozvod tepla 7.7.2006 3.6.2008
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2006 3.7.2013
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2006 3.7.2013
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 3.8.2005 27.1.2011
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 3.8.2005 27.1.2011
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti 3.8.2005 27.1.2011
integrácia informačných systémov 3.8.2005 3.7.2013
školiaca a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov 3.8.2005 3.7.2013
baliaca činnosť 11.8.2004 22.1.2014
činnosť colného deklaranta 11.8.2004 3.7.2013
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 11.8.2004 27.1.2011
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba tlačív a cenín 11.8.2004 3.7.2013
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň 11.8.2004 27.1.2011
personálne poradenstvo (okrem personálneho leasingu) 3.8.2005 3.7.2013
administratívne a kancelárske práce 3.8.2005 22.1.2014
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 11.8.2004 27.1.2011
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 11.8.2004 22.1.2014
prenájom strojov a prístrojov - leasingová činnosť 11.8.2004 27.1.2011
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov VTS na území SR a ich modernizácia 30.9.2002 5.5.2014
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body VTS 30.9.2002 5.5.2014
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania 30.9.2002 5.5.2014
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo VTS 30.9.2002 6.7.2006
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k VTS 30.9.2002 6.7.2006
prevádzkovanie a údržba informačných systémov 14.1.2004 3.7.2013
výkon činnosti stavbyvedúceho 14.1.2004 6.7.2006
prenájom motorových vozidiel 11.8.2004 27.1.2011
obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku 11.8.2004 3.7.2013
požičovňa motorových vozidiel 11.8.2004 27.1.2011
preklad nákladov 11.8.2004 3.7.2013
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 11.6.2002 6.7.2006
revízia vyhradených elektrických zariadení 1.4.1999 3.6.2008
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo JTS 1.4.1999 29.9.2002
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k JTS 1.4.1999 29.9.2002
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach 1.4.1999 6.7.2006
pohostinská činnosť 1.4.1999 3.6.2008
kúrenárske práce 1.4.1999 13.1.2004
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu pracovníkov 19.11.1999 3.7.2013
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektronickej požiarnej signalizácie 1.4.1999 3.6.2008
poskytovanie software 1.4.1999 27.1.2011
automatizované spracovanie dát 1.4.1999 3.7.2013
prenájom nehnuteľností 1.4.1999 27.1.2011
iné služby v doprave 1.4.1999 3.7.2013
komunálne služby /práčovňa/, upratovacie služby 1.4.1999 13.1.2004
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.4.1999 6.7.2006
elektroinštalácie 1.4.1999 13.1.2004
projektová činnosť v investičnej výstavbe 1.4.1999 13.1.2004
kovoobrábanie 1.4.1999 13.1.2004
klampiarstvo 1.4.1999 13.1.2004
stolárstvo 1.4.1999 13.1.2004
kníhtlač 1.4.1999 13.1.2004
sieťotlač, ofsetová tlač, plánografia 1.4.1999 13.1.2004
murárstvo 1.4.1999 13.1.2004
vodoinštalatérstvo 1.4.1999 13.1.2004
zámočníctvo 1.4.1999 13.1.2004
plánovanie, projektovanie, rozvoj, výstavba, zriaďovanie, prevádzka, údržba a opravy prostriedkov JTS na území SR a ich modernizácia 1.4.1999 29.9.2002
predaj, prenájom a pripájanie telekomunikačných zariadení a sietí na koncové body JTS 1.4.1999 29.9.2002
výkon činností súvisiacich s prípravou a plnením úloh v mimoriadnych situáciách a brannej pohotovosti štátu podľa príkazov oprávnených orgánov 1.4.1999 27.1.2011
tvorba a aktualizácia informačnej databázy pre potreby informačných systémov odvetvia telekomunikácií 1.4.1999 5.5.2014
vydávanie, distribúcia a predaj zoznamov účastníkov jednotlivých telekomunikačných služieb /na rôznych nosičoch/ 1.4.1999 5.5.2014
zabezpečenie nadväznosti vymedzenej časti JTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť, uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti telekomunikácií, súvisiacich s predmetom činnosti Slovenských telekomunikácií, navrhovanie cien a taríf za vnútroštátne a medzinárodné služby, vrátane ich fakturácie a odúčtovania 1.4.1999 29.9.2002
tvorba cien a taríf za vnútroštátne služby zaradené do neregulovaných cien 1.4.1999 3.7.2013
vydávanie, distribúcia, predaj a výroba telekomunikačných tlačív a cenín 1.4.1999 3.7.2013
udržovanie etalónov a normálov pre ciachovú a kalibračnú činnosť v telekomunikáciách 1.4.1999 27.1.2011
výkon funkcie ochraňovateľskej organizácie štátnych hmotných rezerv a štátnych mobilizačných rezerv v rozsahu uzavretých zmlúv 1.4.1999 27.1.2011
signatárska činnosť v medzinárodných organizáciách 1.4.1999 27.1.2011
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti informačných technológií /IT-počítače/ 1.4.1999 3.7.2013
projekčná činnosť v oblasti IT 1.4.1999 3.7.2013
dodávateľská činnosť informačných systémov /od projektovania cez realizáciu, odskúšanie po odovzdanie/ 1.4.1999 3.7.2013
poskytovanie telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu /prenos, spracovanie, tvorba a sprostredkovanie informácií/ pre potreby fyzických a právnických osôb: 1.4.1999 3.7.2013
a/ hlasových 1.4.1999 3.7.2013
b/ grafických 1.4.1999 3.7.2013
c/ obrazových 1.4.1999 3.7.2013
d/ dátových 1.4.1999 3.7.2013
e/ informačných 1.4.1999 3.7.2013
f/ multimediálnych telekomunikačných služieb a všetkých ich kombinácií 1.4.1999 3.7.2013

Hodnotenie Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image