Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35829141 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorý sídli na adrese Miletičova 5, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35829141.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom na adrese Miletičova 5, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2002.


Základné informácie o Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
IČO 35829141
Adresa Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84
Deň zápisu 21.1.2002
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 24.2.2009
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 10.000.000,- Sk a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 19.12.2007 23.2.2009
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 1 000 000.- Sk a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. 27.2.2004 18.12.2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo člen predstavenstva s prokuristom, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 21.1.2002 26.2.2004
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka. 21.1.2002
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003 22.10.2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003. 23.10.2003
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003. 26.2.2004
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu. 27.2.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004. 21.7.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom. 25.11.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006. 16.11.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007 19.12.2007
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008. 15.3.2008
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009. 24.2.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009. 7.11.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010. 23.9.2010
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011 23.2.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011. 18.5.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012. 18.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012. 29.6.2012
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012. 9.8.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012. 15.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013. 18.5.2013
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015. 26.8.2015
Základné imanie:
105 000 000 EUR Rozsah splatenia: 105 000 000 EUR 26.8.2015
81 832 584 EUR Rozsah splatenia: 81 832 584 EUR 24.2.2009 25.8.2015
2 465 252 000 Sk Rozsah splatenia: 2 465 252 000 Sk 16.11.2006 23.2.2009

Kontakty na Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35829141

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské nivy 59/A Bratislava 824 84 od  19.12.2007 
Mlynské Nivy 59/A Bratislava 824 84 od  6.4.2006  do  18.12.2007
Miletičova 5 Bratislava 824 84 od  21.1.2002  do  5.4.2006

Predmet činností Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenos elektriny 6.4.2006
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom rádiových zariadení 6.4.2006
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce 21.1.2002
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení 21.1.2002
inžiniersko - investorská činnosť v investičnej výstavbe 21.1.2002
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 21.1.2002
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 21.1.2002
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 21.1.2002
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - rekreačná chata 6.4.2006
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 23.2.2011
informatívne meranie fyzikálnych veličín 23.2.2011
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy 23.2.2011
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení 23.2.2011
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov 23.2.2011
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi 23.2.2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 23.2.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 23.2.2011
prenájom hnuteľných vecí 23.2.2011
administratívne služby 23.2.2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 23.2.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 23.2.2011
vedenie účtovníctva 23.2.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 23.2.2011
verejné obstarávanie 23.2.2011
technik požiarnej služby 23.2.2011
bezpečnostnotechnické služby 23.2.2011
správa registratúry 23.2.2011
overovanie určených meradiel: meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi 6.4.2006 22.2.2011
revízie elektrických zariadení 21.1.2002 22.2.2011
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka 21.1.2002 22.2.2011
ubytovacie služby v ubytovacícj zariadeniach - rekreačná chata 21.1.2002 5.4.2006
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 21.1.2002 22.2.2011
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 21.1.2002 22.2.2011
výkon činnosti licencie pre rozvod a tranzit elektrickej energie 21.1.2002 5.4.2006
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete v zmysle ust. § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach 21.1.2002 5.4.2006

Hodnotenie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image