Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35776005 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý sídli na adrese Cintorínska 21, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35776005.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom na adrese Cintorínska 21, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1999.


Základné informácie o Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO 35776005
Adresa Cintorínska 21 Bratislava 814 99
Deň zápisu 10.11.1999
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo nimi poverení zamestnanci určení v Podpisovom poriadku spoločnosti. Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie ,,prokurista´´ alebo ,,per procuram´´, prípadne skratky ,,p.p.´´ alebo ,,ppa´´. Podpisovanie poverených zamestnancov pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám poverení zamestnanci pripoja svoj podpis. 25.1.2013
Za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo nimi poverení zamestnanci určení v Podpisovom poriadku spoločnosti. Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie ,,prokurista´´ alebo ,,per procuram´´, prípadne skratky ,,p.p.´´ alebo ,,ppa´´. Podpisovanie poverených zamestnancov pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám poverení zamestnanci pripoja svoj podpis. 12.1.2013 24.1.2013
Za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie ,,prokurista´´ alebo ,,per procuram´´, prípadne skratky ,,p.p.´´ alebo ,,ppa´´. 30.3.2004 11.1.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. 21.7.2003 29.3.2004
V mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. 10.11.1999 20.7.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1999 v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 10.11.1999
Notárska zápisnica č. Nz 394/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v predstavenstve a dozornej rade. 3.4.2000
Notárska zápisnica N 194/2000, Nz 196/2000 zo dňa 6.7.2000 z konania riadneho valného zhromaždenia, a zmena stanov spoločnosti. 31.7.2000
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov a prijatí dodatku č. 1, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 488/00, Nz 476/00 dňa 13.11.2000 Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov a prijatí dodatku č. 2, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 78/01, Nz 75/01 dňa 26.2.2001 / zvýšenie základného imania/ 8.6.2001
Zmena stanov - zvýšenie základného imania, schválené valným zhromaždením dňa 12.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 138/01, Nz 135/01. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.5.2001 a dňa 29.5.2001 o zmenách štatutárnych orgánoch spoločnosti. 12.6.2001
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.9.2001 osvedčená do notárskej zápisnice č . N 382/01, Nz 377/01. 5.2.2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18. 1. 2002. 30.4.2002
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.3.2002, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. Milana Šikulu Dr Sc. zaniká dňa 27.3.2002. Výpis zo zápisnice č. 5 zasadnutia dozornej rady dňa 6.5.2002, funkcia člena predstavenstva Ing. J. Renčka zaniká dňa 6.5.2002. Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.5.2002. Výpis zo zápisnice dozornej rady dňa 13.6.2002.č. 6 zasadnutia dozornej rady dňa 13.6.2002. 27.6.2002
zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 1.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 379/02, Nz 369/02 doplnená o opravu notárskej zápisnice zo dňa 2.4.2003. Konečné výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 4 - 18.7.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 12.7.2002 a 22.7.2002. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 17225/2002-62 zo dňa 12.11.2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Zánik funkcie členky dozornej rady JUDr.Jany Filinovej dňa 16.12.2002. Rozhodnutie Ministerstva financií ako jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 58/03, Nz 7328/03 zo dňa 31.1.2003. Zánik funkcií členov predstavenstva Doc.Ing. Ivana Jakúbeka PhDr., JUDr. Márie Papcunovej (podpredsedníčky) a Ing. Jána Tenczera dňa 31.1.2003. Zánik funkcií členov dozornej 21.7.2003
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.2.2003. Rozhodnutie Ministerstva financií SR ako jediného akcionára zo dňa 19.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Andreja Sinicyna dňa 16.7.2003. 8.10.2003
Notárska zápisnica č. N 571/2003, Nz 124664/2003 zo dňa 19.12.2003. 30.3.2004
Zápisnica o výsledku hlasovania o odvolaní člena dozornej rady z funkcie zo dňa 12.2.2004. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.1.2004. 24.4.2004
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 4.3.2004 a 18.3.2004. 28.4.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2004. Funkcia člena dozornej rady S. Knísovej sa končí dňom 20.4.2004. 26.5.2004
Notárska zápisnica N 797/2004, Nz 88450/2004 napísaná dňa 13.12.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2004 o zvýšení základného imania nepeňažným vkladom o sumu 10.654.000.000,- Sk a o zmene stanov spoločnosti. 20.1.2005
Notárska zápisnica N 128/2005, NZ 30582/2005, NCRls 30154/2005 napísaná dňa 01.07.2005 notárkou JUDr. Katarínou Phronskou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2005 o znížení základného imania vo výške 21.883.272.964 Sk a o zmene stanov. Ing. Béla Angyal - funkcia člena dozornej rady od 31.01.2003 do 21.06.2005. 5.8.2005
Zápisnica č.5/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.07.2005. 9.8.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2005. 30.9.2005
Notárska zápisnica č. N 517/2006, Nz 45227/2006, NCRls 44988/2006 zo dňa 14.11.2006. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006. 16.12.2006
Notárska zápisnica N 630/2006, Nz 57603/2006, NCRls 57241/2006 zo dňa 18.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2006, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom. 13.1.2007
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 112/2007, Nz 20812/2007 zo dňa 29.05.2007 - zníženie základného imania. 7.7.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2008. 10.4.2008
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 228/2008, Nz 32332/2008. 7.8.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.7.2008. 19.8.2008
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.7.2009. 18.8.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2009. Rozhodnutie spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 01.10.2009. 6.11.2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 346/2009, Nz 43125/2009, NCRls 43745/2009 zo dňa 23.11.2009. 31.12.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2010 a zo dňa 19.07.2010. 27.7.2010
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2010. Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva Slovenskej konsolidačnej, a.s. zo dňa 14.09.2010. 24.9.2010
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.01.2011. 1.3.2011
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 24.11.2011. 19.1.2012
Rozhodnutie MF SR zo dňa 25.04.2012. 1.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.07.2012. 24.7.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2012. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 03.09.2012. 8.9.2012
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.09.2012. 19.9.2012
Rozhodnutie Ministerstva financií SR vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.12.2012. 12.1.2013
Zápisnica zo zasadutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 18.12. 2014. 6.1.2015
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2015, Nz 3194/2015, NCRls 3289/2015 zo dňa 02.02.2015. 14.2.2015
Základné imanie:
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR 4.4.2009
50 009 160 Sk Rozsah splatenia: 50 009 160 Sk 7.8.2008 3.4.2009
1 000 000 008 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 008 Sk 7.7.2007 6.8.2008
6 784 960 338 Sk Rozsah splatenia: 6 784 960 338 Sk 13.1.2007 6.7.2007
1 065 653 046 Sk Rozsah splatenia: 1 065 653 046 Sk 5.8.2005 12.1.2007
22 948 926 010 Sk Rozsah splatenia: 22 948 926 010 Sk 20.1.2005 4.8.2005
12 294 926 010 Sk 30.3.2004 19.1.2005
93 607 000 000 Sk 12.6.2001 29.3.2004
72 310 000 000 Sk 8.6.2001 11.6.2001
1 000 000 Sk 10.11.1999 7.6.2001

Kontakty na Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35776005

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Cintorínska 21 Bratislava 814 99 od  21.7.2003 
Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02 od  31.7.2000  do  20.7.2003
Záhradnícka 27 Bratislava 811 07 od  10.11.1999  do  30.7.2000

Predmet činností Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu 14.2.2015
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 10.11.1999 11.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 10.11.1999 11.6.2001
sprostredkovateľská činnosť 10.11.1999 11.6.2001
faktoring a forfaiting-kúpa a predaj pohľadávok 10.11.1999 11.6.2001
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou technológií 10.11.1999 11.6.2001
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 10.11.1999 11.6.2001
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 8.6.2001 20.7.2003
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 8.6.2001 20.7.2003
poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti 8.6.2001 20.7.2003
faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 8.6.2001 20.7.2003
leasing hnuteľných vecí 8.6.2001 20.7.2003
sprostredkovateľská činnosť 8.6.2001 20.7.2003
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 8.6.2001 20.7.2003
faktoring a forfaiting - kúpa a predaj pohľadávok 21.7.2003 15.12.2006
faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 21.7.2003 15.12.2006
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 21.7.2003 13.2.2015
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 21.7.2003 13.2.2015
leasing hnuteľných vecí 21.7.2003 13.2.2015
poskytovanie poradenskej činnosti vo veciach podnikania v rozsahu voľnej živnosti 21.7.2003 13.2.2015
sprostredkovateľská činnosť 21.7.2003 13.2.2015
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 21.7.2003 13.2.2015
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2006 13.2.2015
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 31.12.2009 13.2.2015

Hodnotenie Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image