Slovenská plavba dunajská, Bratislava-Ružinov, IČO 00003344 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenská plavba dunajská, ktorý sídli na adrese Prístavná 10, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 00003344.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenská plavba dunajská so sídlom na adrese Prístavná 10, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Slovenská plavba dunajská, IČO 00003344

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenská plavba dunajská
IČO 00003344
Adresa Prístavná 10 Bratislava 821 09
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 31.1.2008
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Štátny podnik Slovenská plavba dunajská, so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, zapísaná v odd. Pš, vložka č. 87/B, IČO: 00 003 344 bola zrušená na základe rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 32 dňa 18.01.2008 o zrušení štátneho podniku Slovenská plavba dunajská, štátny podnik, bez likvidácie. Na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 22.01.2008 č. 601/230/6383/08, Daňový úrad Bratislava II. sa štátny podnik Slovenská plavba dunajská vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 26.01.2008. Všetky majetkové práva, pohľadávky a záväzky spoločnosti Slovenská plavba dunajská preberá novozaložená akciová spoločnosť Verejné prístavy, a.s., ako právny nástupca štátneho podniku Slovenská plavba dunajská štátny podnik. 26.1.2008 26.3.2008
Rozhodnutím ministra dopravy , spojov a verejných prác SR z 27.1.1993 číslo 3/93 došlo k zmene zakladacej listiny štátneho podniku v časti zakladateľ: Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a v časti názov štátneho podniku. 11.4.1993 25.1.2008
Zmena štatutárneho orgánu odštepného závodu bola zapísaná na základe rozhodnutia riaditeľa podniku Slovenská plavba dunajská o odvolaní Ing. Vladimíra Vaculíka z funkcie riaditeľa odštepného závodu Lodenica pod č. 0411-OS/208/93 zo dňa 1.9.1993 a menovaním Ing. Rastislava Palkoviča do tejto funkcie dňa 1.9.1993 pod č. 0411-OS/209/93 11.3.1994 25.1.2008
Poverovací dekrét č. 5063/M - 95 zo dňa 6.2.1995 Menovací dekrét č. 01-10/95 zo dňa 8.2.1995 26.1.1996 25.1.2008
Poverenie Ing.M.Kučera výkonom funkcie riaditeľa odštepného závodu Lodenica zo dňa 21.3.1995, zn. 0411/Os-103/95 27.1.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 5.5.1995 22.3.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 30.9.1993 24.5.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 21.12.1995 a 14.2.1996 27.5.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 9.4.1996 28.5.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 14.5.1996 29.5.1996 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 21/96 zo dňa 24.1.1996 o zmene zakladacej listiny : rozšírenie predmetu činnosti 24.9.1996 25.1.2008
Poverovací dekrét zo dňa 25.6.1996 23.10.1996 25.1.2008
Menovací dekrét zo dňa 1.8.1996 24.10.1996 25.1.2008
Poverovací dekrét číslo 5605/M-96 zo dňa 9.9.1996 25.10.1996 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 154/96 z 18.12.1996 o zmene zakladacej listiny 14.1.1997 25.1.2008
Rozhodnutie ministra č. 41/97 zo dňa 9.7.1997o zmene zakladacej listiny. 17.10.1997 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy , pôšt a telekomunikácií č. 91/97 z 21.11.1997 o zmene zakladateľskej listiny. 11.12.1997 25.1.2008
Poverovací dekrét č. 899/4-2000 zo dňa 26.5.2000 16.6.2000 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy pôšt a telekomunikácií číslo 62 z 23.6.2000 o zmene zakladacej listiny. 3.1.2001 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy, pôd a telekomunikácii č. 79 z 15.10.2001 o zmene zakaldateľskej listiny. 6.11.2001 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 24. 6. 2002 o zmene zakladateľskej listiny v časti majetok štátneho podniku: výška kmeňového imania k 1. 7. 2002 je 265.829.000,- Sk. 2.7.2002 25.1.2008
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 23.02.2007 o zmene zakladateľskej listiny . 31.3.2007 25.1.2008
Odvolanie riaditeľa číslo: 491/M-2007 zo dňa 13.2.2007. Poverovací dekrét číslo : 490/B-2007 zo dňa 13.2.2007. Menovací dekrét číslo : 1038/M-2007 zo dňa 26.3.2007. 27.6.2007 25.1.2008
Základné imanie:
265 825 000 Sk 31.3.2007 25.1.2008
265 829 000 Sk 2.7.2002 30.3.2007
276 146 000 Sk 6.11.2001 1.7.2002
275 706 000 Sk 3.1.2001 5.11.2001
316 278 000 Sk 17.10.1997 2.1.2001
252 168 000 Sk 14.1.1997 16.10.1997
2 378 498 000 Sk 5.10.1989 13.1.1997

Kontakty na Slovenská plavba dunajská, Bratislava-Ružinov, IČO 00003344

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Prístavná 10 Bratislava 821 09 od  11.12.1997  do  26.3.2008
Pribinova 24 Bratislava 815 24 od  11.3.1994  do  10.12.1997
Grösslingova 35 Bratislava 815 24 od  6.1.1993  do  10.3.1994
Červenej armády 35 Bratislava od  1.7.1989  do  5.1.1993

Predmet činností Slovenská plavba dunajská, IČO 00003344

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách 1.7.1989 16.10.1997
riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami 1.7.1989 16.10.1997
preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemných a námorných prístavoch 1.7.1989 16.10.1997
nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov 1.7.1989 16.10.1997
prevádzkovanie agentovej služby v československých a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov 1.7.1989 23.5.1996
prevádzanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení 1.7.1989 16.10.1997
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v čs. prístavoch 1.7.1989 23.5.1996
poskytovanie reštauračných, hotelových a zmenárenských služieb na plavidlách a zariadeniach využívaných pre osobnú dopravu 1.7.1989 16.10.1997
funkcia zriaďovateľa stredného odborného učilišťa 1.7.1989 5.1.1993
služby cestovného ruchu na celom území SSR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu 2.3.1990 23.5.1996
poskytvanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov 25.2.1992 16.10.1997
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov 25.2.1992 16.10.1997
prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov 24.5.1996 16.10.1997
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch 24.5.1996 16.10.1997
služby cestovného ruchu na celom území SR-domáceho cestovného ruchu,-pasívneho zahraničného cestovného ruchu, -aktívneho zahraničného cestovného ruchu 24.5.1996 16.10.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/ 24.9.1996 16.10.1997
nákup a predaj pohonných hmôt 24.9.1996 16.10.1997
prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru 24.9.1996 16.10.1997
prevádzkovanie parkovacích plôch 24.9.1996 16.10.1997
elektroinštalatérstvo 24.9.1996 16.10.1997
zámočníctvo 24.9.1996 16.10.1997
kovoobrábanie 24.9.1996 16.10.1997
zlievanie kovov 24.9.1996 16.10.1997
stolárstvo 24.9.1996 16.10.1997
murárstvo 24.9.1996 16.10.1997
zasielateľstvo 24.9.1996 16.10.1997
zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu 24.9.1996 16.10.1997
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb v zmysle § 4 ods. 1 Zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov 17.10.1997 25.1.2008

Hodnotenie Slovenská plavba dunajská, IČO 00003344


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenská plavba dunajská, IČO 00003344

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image