Slovenská pošta, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 31338887 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenská pošta, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a má pridelené IČO 31338887.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenská pošta, štátny podnik so sídlom na adrese Partizánska cesta 9, Banská Bystrica bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Slovenská pošta, štátny podnik, IČO 31338887

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenská pošta, štátny podnik
IČO 31338887
Adresa Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99
Deň zápisu 1.1.1993
Deň výmazu 1.10.2004
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 137, zo dňa 20.09.2004 ako zakladateľa štátneho podniku, bol zrušený štátny podnik bez likvidácie a celé imanie zrušeného štátneho podniku prechádza na novozaloženú spoločnosť Slovenská pošta, a.s., ako právneho nástupcu. 1.10.2004
Zakladacia listina š.p. čís. 46M z 22.12.1992 Rozhodnutím riaditeľa š.p. Slovenská pošta č.j. zn. 2.607-PeR/93 zo dňa 29.6.1993 bol s účinnosťou od 1.7.1993 zrušený odštepný závod POFIS a s účinnosťou od 1.7.1993 bol začlenený ako VOJ do ústredia Slovenskej pošty š.p. do úseku prevádzkového riaditeľa. Rozhodnutie Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR zo dňa 15.7.1993 č.32/93 o zrušení š.p. SPOJPROJEKT a jeho zlúčenie so š.p. Slovenská pošta Bratislava, Nám. SLobody 6. Poverenie ministra zo dňa 22.12.1995. Menovací dekrét zo dňa 29.12.1995. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10.1.1996. Stary spis: Pš 710 5.2.1996 30.9.2004
. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 4.11.1996. . Organizačné jednotky štátneho podniku Slovenská pošta Banská Bystrica, ktoré majú charakter odštepných závo- dov v zmysle § 10 ods. 3 zák.č. 111/1990 Zb. 28.11.1996 30.9.2004
. Na základe rozhodnutia riaditeľa š.p. Slovenská pošta, zo dňa 17.06.1999 č.j. 2201/1999-SO RNOP, s účinnos- ťou od 01.10.1999 bol zriadený odštepný závod Slovenská pošta, štátny podnik, Technická ústredňa pôšt Bratislava. 30.9.1999 30.9.2004
. Rozhodnutím riaditeľa Slovenská pošta, š.p. zo dňa 24.2.2000 bolo rozhodnuté o zmene vedúceho odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice. 31.3.2000 30.9.2004
. Rozhodnutím riaditeľa Slovenskej pošty, š.p. č.j. 32/OKR/ ORPR/2000, zo dňa 29.3.2000 bola uskutočnená zmena v osobe vedúceho, keď bol dňom 31.3.2000 poverený zastupovaním Ing. Libor Gašpierik. 19.4.2000 30.9.2004
. Zapisuje sa zmena výšky kmeňového imania štátneho podniku na základe Rozhodnutia ministra č. 110, zo dňa 24.10.2000. 7.11.2000 30.9.2004
. Zapisujú sa zmeny v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z.. 29.4.2003 30.9.2004
. Riaditeľ štátneho podniku Slovenská pošta, so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica rozhodnutím zo dňa 4.6.2003 č.j. 2296/2003-ÚS PLUS s účinnosťou od 5.6.2003 zlúčil odštepný závod Slovenská pošta, štátny podnik, Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava, Nám. slobody 27, Bratislava s odštepným závodom Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava, Námestie SNP 35, Bratislava do jedného odštepného závodu s názvom Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava (skratka: OZ RP Bratislava) so sídlom Námestie SNP 35, PSČ 814 20 Bratislava. Zároveň s účinnosťou od 5.6.2003 sa v zmysle rozhodnutia č.j. 2296/2003-ÚS PLUS zo dňa 4.6.2003 mení názov odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice, Poštová 18, Košice na Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Košice (skratka: OZ RP Košice) so sídlom Poštová 18, PSČ 042 21 Košice a názov odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Stredoslovenské r 2.7.2003 30.9.2004
. Rozhodnutím zo dňa 8.8.2003 č.j. 3327/2003 - ÚS PLUS s účinnosťou od 1.10.2003 riaditeľ štátneho podniku Slovenská pošta, so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, rozhodol o zmene adresy umiestnenia odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Košice. Zároveň dňa 19.8.2003 bola vykonaná zmena člena dozornej rady v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 111/1990 Zb., o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku na voľby členov Dozornej rady štátneho podniku Slovenská pošta. 25.9.2003 30.9.2004
Základné imanie:
1 949 411 000 Sk 7.11.2000 30.9.2004
1 902 912 000 Sk 5.2.1996 6.11.2000

Kontakty na Slovenská pošta, štátny podnik, Banská Bystrica, IČO 31338887

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99 od  28.11.1996  do  30.9.2004
Komenského 16 Banská Bystrica 975 88 od  5.2.1996  do  27.11.1996

Predmet činností Slovenská pošta, štátny podnik, IČO 31338887

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kalkulácie sadzieb za zásielky a poštové služby 5.2.1996 25.7.2001
výroba tlačív pre potrebu pošty a mimorezortných objednávateľov 5.2.1996 25.7.2001
tuzemnská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom 5.2.1996 25.7.2001
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti 5.2.1996 25.7.2001
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok 5.2.1996 25.7.2001
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie 5.2.1996 25.7.2001
činnosť poštového múzea podľa zásad a noriem zakladateľa 5.2.1996 25.7.2001
dopravné služby a automobilové opravárenstvo 5.2.1996 25.7.2001
kapitálová účasť v obchodných spoločnostiach 5.2.1996 25.7.2001
hospodárenie s menovitosťami vrátane správy služobných bytov 5.2.1996 25.7.2001
konštrukčná projektová činnosť 5.2.1996 25.7.2001
automatizované spracovanie údajov vrátane softwaru služieb 5.2.1996 25.7.2001
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte, kongresová činnosť 5.2.1996 25.7.2001
prevádzka kultúrnych, sociálnych, ubytovacích a rekreačných zariadení vrátane stravovacích služieb 5.2.1996 25.7.2001
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr. služby pre banky, zmenárenská činnosť, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.) 5.2.1996 25.7.2001
maloobchodný predaj v objektoch pošty 5.2.1996 25.7.2001
výkon poštovej ohlasovne a úložne 5.2.1996 25.7.2001
príprava funkcie jednotnej siete pošty na obdobie BPŠ a realizácie osobitnej časti plánu 5.2.1996 25.7.2001
zabezpečnenie potrebného množstva a druhov poštových cenín na účely poštovej prevádzky vrátane nakladania s poštovými známkami a inými poštovými ceninami prepadnutými v prospech štátu 5.2.1996 25.7.2001
pohostinstvo a ubytovanie 26.7.2001 4.3.2004
podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku 5.2.1996 25.7.2001
výkon štátnej správy na úseku pošty 5.2.1996 25.7.2001
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu : 5.2.1996 30.9.2004
* podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty 5.2.1996 30.9.2004
* zrýchlená a kuriérna doprava zásielok /vrátane dokumentov/ so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku 5.2.1996 30.9.2004
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty 5.2.1996 30.9.2004
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty 5.2.1996 30.9.2004
* podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku 26.7.2001 30.9.2004
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti 26.7.2001 30.9.2004
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok 26.7.2001 30.9.2004
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie 26.7.2001 30.9.2004
činnosť poštového múzea 26.7.2001 30.9.2004
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí /napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod./ 26.7.2001 30.9.2004
výkon poštovej ohlasovne a úložne 26.7.2001 30.9.2004
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom 26.7.2001 30.9.2004
projektová a konštrukčná činnosť 26.7.2001 30.9.2004
automatizované spracovanie dát 26.7.2001 30.9.2004
poskytovanie softwaru 26.7.2001 30.9.2004
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov 26.7.2001 30.9.2004
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch 26.7.2001 30.9.2004
prenájom hnuteľných vecí 26.7.2001 30.9.2004
prenájom motorových vozidiel 26.7.2001 30.9.2004
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel 26.7.2001 30.9.2004
cestná nákladná doprava 26.7.2001 30.9.2004
nepravidelná autobusová doprava 26.7.2001 30.9.2004
expedičná činnosť 26.7.2001 30.9.2004
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác 26.7.2001 30.9.2004
výroba, montáž a predaj pečiatok 26.7.2001 30.9.2004
colný deklarant 26.7.2001 30.9.2004
zmenárne 26.7.2001 30.9.2004
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte 26.7.2001 30.9.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 26.7.2001 30.9.2004
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 26.7.2001 30.9.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 26.7.2001 30.9.2004
sprostredkovanie obchodu 26.7.2001 30.9.2004
sprostredkovanie služieb 26.7.2001 30.9.2004
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov 26.7.2001 30.9.2004
kopírovacie služby 26.7.2001 30.9.2004
oprava, servis a predaj servisných schránok 26.7.2001 30.9.2004
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 26.7.2001 30.9.2004
prevádzkovanie vlastnej ochrany 26.7.2001 30.9.2004
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 26.7.2001 30.9.2004
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 26.7.2001 30.9.2004
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií 26.7.2001 30.9.2004
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 26.7.2001 30.9.2004
pohostinská činnosť 5.3.2004 30.9.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach 5.3.2004 30.9.2004
zasielateľstvo 5.3.2004 30.9.2004
poskytovanie poštových služieb 5.3.2004 30.9.2004
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu 5.3.2004 30.9.2004
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy 1.6.2004 30.9.2004
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy 1.6.2004 30.9.2004

Hodnotenie Slovenská pošta, štátny podnik, IČO 31338887


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenská pošta, štátny podnik, IČO 31338887

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image