Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35829052 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské elektrárne, a.s., ktorý sídli na adrese Mlynské nivy 47, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35829052.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské elektrárne, a.s. so sídlom na adrese Mlynské nivy 47, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2002.


Základné informácie o Slovenské elektrárne, a.s., IČO 35829052

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské elektrárne, a.s.
IČO 35829052
Adresa Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09
Deň zápisu 21.1.2002
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti je oprávnený konať (i) predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo (ii) prvý podpredseda predstavenstva spoločne s dvoma ďalšími členmi predstavenstva alebo (iii) druhý podpredseda predstavenstva spoločne s troma ďalšími členmi predstavenstva Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 19.8.2016
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s dvoma členmi predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 3.6.2006 18.8.2016
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia Predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. 10.9.2003 2.6.2006
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo člen predstavenstva s prokuristom, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. 21.1.2002 9.9.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka Slovenských elektrárni, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. 758 z 27.9.2000. 21.1.2002
Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 29.5.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 415/2002, Nz 415/2002 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. 2.10.2002
Deň zániku funkcie: Ing. Ondrej Studenec, 11.2.2003, Ing. Ľubomír Blaško, 11.2.2003, Ladislav Brat, 11.2.2003, Ing. Jozef Fedorovič, 11.2.2003, JUDr. Pavol Hulík, 11.2.2003, Ing. Gabriel Fischer, 11.2.2003, JUDr. Ján Sabol, 11.2.2003. Notárska zápisnica č. N 63/2003, Nz 9592/2003 zo dňa 11.2.2003. 19.6.2003
Ing. Ján Horváth, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Marián Choma, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Dr. h. c. Ing. Vincent Pillár, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Ladislav Szemet, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Pavol Ponca, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Notárska zápisnica č. N 198/2003, Nz 33172/2003 zo dňa 2.5.2003. 10.9.2003
Príkaz generálneho riaditeľa č. SE/PGR - 9/2003 zo dňa 27.6.2003. 29.6.2004
Ing. Henrich Herceg, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Ing. Ján Genčík, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2003. 1.7.2004
Notárska zápisnica č. N 462/2003, Nz 53923/2003 zo dňa 30.06.2003. 29.7.2004
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov Dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 17.12.2004. 20.1.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2005. Ladislav Szemet, funkcia člena predstavenstva od 02.05.2003 do 17.01.2005. 27.1.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.1.2006. Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., funkcia predsedu predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006. Ing. Miloš Šujanský, člen predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006. 3.2.2006
Príkaz generálneho riaditeľa Ing. Pikusa č.SE/PGR-10/2006 zo dňa 24.02.2006 - zriadenie odštepných závodov SE-EBO V1, o.z. a SE-VYZ, o.z. 15.3.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2006 o predaji odštepného závodu: Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice V1, odštepný závod a Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod. 5.4.2006
Notárska zápisnica N 225/2006, Nz 16017/2006, NCRls 15905/2006 zo dňa 27.4.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.4.2006. Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej voľby člena dozornej rady zo dňa 19.5.2006. 3.6.2006
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 14.12.2007. 15.1.2008
Notárska zápisnica č. N 118/2008, Nz 25847/2008, NCRIs 25574/2008 zo dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2008. 16.7.2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008. 21.1.2009
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 106/2009 Nz 18895/2009 dňa 05.06.2009. 10.6.2009
Notárska zápisnica N 106/2009, Nz 18895/2009, NCRls 19139/2009 zo dňa 14.5.2009. 4.7.2009
Zápisnica o priebehu a výsledkov voľby člena dozornej rady zo dňa 13.11.2009, ktorého volia zamestnanci. 19.1.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2010. 28.4.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2010, Nz 19977/2010, NCRls 20302/2010 zo dňa 20.05.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2010. 13.7.2010
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 17.12.2010. 30.12.2010
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.1.2011, č.k. 33Exre/4320/2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2011. 1.3.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 435/2011 Nz 20780/2011. 29.6.2011
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby členov dozornej rady , ktorých volia zamestnanci zo dňa 11.05.2012. 16.6.2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2012. 16.6.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012. 28.6.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.08.2012. 19.9.2012
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N1169/2012, Nz39376/2012. 14.11.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012. 30.11.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/2013, Nz 6238/2013, NCRls 6395/2013 zo dňa 08.02.2013. 15.3.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.02.2013. 9.4.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013. 3.7.2013
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.12.2013. 11.1.2014
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena dozornej rady zo dňa 07.03.2014. 14.3.2014
Rozhodnutie zo dňa 01.05.2014. 3.6.2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápsnice N 642/2014 Nz 18386/2014 NCRls 18756/2014 dňa 30.04.2014. 4.6.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08. 2014. 6.9.2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2014. 2.12.2014
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014. 24.12.2014
Notárska zápisnica N 778/2015, NZ 19812/2015, NCRls 20257/2015 zo dňa 25.05.2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 18.6.2015
Notárska zápisnica N 1415/2015, NZ 32361/2015, NCRls 33093/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.09.2015. 30.9.2015
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2016. 15.3.2016
Notárska zápisnica - Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016. 16.6.2016
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1371/2016, Nz 27404/2016, NCRls 28205/2016 zo dňa 28.07.2016. 19.8.2016
Základné imanie:
1 269 295 724,659207 EUR 21.1.2009
38 238 803 000 Sk 21.1.2002 20.1.2009

Kontakty na Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35829052

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské nivy 47 Bratislava 821 09 od  10.6.2009 
Hraničná 12 Bratislava 827 36 od  21.1.2002  do  9.6.2009

Predmet činností Slovenské elektrárne, a.s., IČO 35829052

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny 14.11.2012
výroba tepla 5.11.2011
rozvod tepla 5.11.2011
prevádzka jadrových zariadení 5.11.2011
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 5.11.2011
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 5.11.2011
dovoz jadrových materiálov 5.11.2011
železničná preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky 5.11.2011
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona 5.11.2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 5.11.2011
kovoobrábanie 5.11.2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 5.11.2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 5.11.2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 5.11.2011
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 5.11.2011
prenájom hnuteľných vecí 5.11.2011
zámočníctvo 5.11.2011
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 5.11.2011
projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky 5.11.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 5.11.2011
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 5.11.2011
prevádzkovanie športových zariadení 5.11.2011
počítačové služby 5.11.2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5.11.2011
inžinierska činnosť 5.11.2011
filtrácia izolačných olejov z výroba a ich úprava v transformátoroch 5.11.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 5.11.2011
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 5.11.2011
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 5.11.2011
montáž určených meradiel 5.11.2011
potápačské práce 5.11.2011
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov 5.11.2011
prípravné práce k realizácii stavby 5.11.2011
vedenie účtovníctva 5.11.2011
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 5.11.2011
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky 5.11.2011
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 5.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 5.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 5.11.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 5.11.2011
diagnostika materiálová a točivých strojov 5.11.2011
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 5.11.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 5.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 5.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 5.11.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 5.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 5.11.2011
výroba vyhradených technických zariadení elektrických 5.11.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových 5.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 5.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení tlakových 5.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 5.11.2011
výroba technických zariadení tlakových 5.11.2011
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 5.11.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích 5.11.2011
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 5.11.2011
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky 5.11.2011
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 5.11.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho 5.11.2011
výkon činnosti stavebného dozoru 5.11.2011
prevádzkovanie dopravy na dráhe 5.11.2011
prevádzkovanie dráhy 5.11.2011
skladovanie 5.11.2011
verejné obstarávanie 5.11.2011
odoberanie, spracovanie a analýza vzoriek materiálov a médií kontaminovaných rádionuklidmi, ktoré vznikajú pri prevádzke jadrových reaktorov, vykonávanie chemických a rádiochemických analýz, vykonávanie rádiometrických a spektometrických meraní vzoriek na účely hodnotenia technologických procesov, hodnotenia stavu bariér, zisťovania radiačnej situácie v priestoroch elektrárne, zisťovania vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na okolie, zisťovania kontaminácie životného prostredia pri radiačných haváriách a zisťovania vnútorného ožiarenia pracovníkov 5.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 5.11.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 9.4.2013
finančný leasing 9.4.2013
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 6 15.3.2016
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 15.3.2016
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 5.11.2011 23.6.2015
prevádzkovanie výdajne stravy 5.11.2011 23.6.2015
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 5.11.2011 14.3.2016
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie 5.11.2011 14.3.2016
vnútroštátna nákladná cestná doprava 5.11.2011 14.3.2016
výroba tepla, výroba elektriny, výkup elektriny, výkup tepla, tranzit elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 21.1.2002 4.11.2011
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - upratovacie, údržbárske práce 21.1.2002 4.11.2011
školiaca činnosť 21.1.2002 4.11.2011
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 21.1.2002 4.11.2011
reprografická a kníhviazačská činnosť 21.1.2002 4.11.2011
požičiavanie motorových vozidiel 21.1.2002 4.11.2011
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov 21.1.2002 1.10.2002
zámočníctvo 21.1.2002 4.11.2011
kovoobrábanie 21.1.2002 4.11.2011
stolárstvo 21.1.2002 4.11.2011
murárstvo 21.1.2002 4.11.2011
tesárstvo 21.1.2002 4.11.2011
obkladačské práce 21.1.2002 4.11.2011
pokrývačstvo 21.1.2002 4.11.2011
klampiarstvo 21.1.2002 4.11.2011
podlahárstvo 21.1.2002 4.11.2011
vodoinštalatérstvo 21.1.2002 4.11.2011
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 21.1.2002 4.11.2011
projektová činnosť v investičnej výstavbe 21.1.2002 4.11.2011
vykonávanie priemyselných stavieb 21.1.2002 4.11.2011
vykonávanie inžinierských stavieb 21.1.2002 4.11.2011
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 21.1.2002 4.11.2011
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení 21.1.2002 4.11.2011
výroba rozvádzačov nízkeho napätia 21.1.2002 4.11.2011
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcia a vykonávanie revíznych skúšok zdvihacích zariadení 21.1.2002 4.11.2011
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob 21.1.2002 4.11.2011
defektoskopické skúšky a kontroly 21.1.2002 4.11.2011
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 21.1.2002 4.11.2011
elektroinštalatérstvo 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fittnes centrum 21.1.2002 4.11.2011
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie verejného colného skladu 21.1.2002 4.11.2011
predaj demineralizovanej vody 21.1.2002 4.11.2011
projektovanie elektrických zariadení 21.1.2002 4.11.2011
stavba strojov s mechanickým pohonom 21.1.2002 4.11.2011
revízie elektrických zariadení 21.1.2002 4.11.2011
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 21.1.2002 1.10.2002
poradenská činnosť pre malé vodné elektrárne 21.1.2002 4.11.2011
inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe 21.1.2002 4.11.2011
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach 21.1.2002 4.11.2011
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 21.1.2002 4.11.2011
masérske služby 21.1.2002 4.11.2011
automatizované spracovanie údajov 21.1.2002 4.11.2011
výroba kovov a kovových výrobkov 21.1.2002 4.11.2011
fotografická činnosť 21.1.2002 1.10.2002
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla 21.1.2002 4.11.2011
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 21.1.2002 4.11.2011
potápačské práce 21.1.2002 4.11.2011
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov 21.1.2002 4.11.2011
zemné práce 21.1.2002 4.11.2011
účtovníctvo 21.1.2002 4.11.2011
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 21.1.2002 4.11.2011
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky 21.1.2002 4.11.2011
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie kina 21.1.2002 4.11.2011
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 21.1.2002 4.11.2011
prenájom náradia 21.1.2002 4.11.2011
opravy motorových vozidiel a karosérií 21.1.2002 4.11.2011
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva 21.1.2002 4.11.2011
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť 21.1.2002 4.11.2011
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky 21.1.2002 4.11.2011
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie 21.1.2002 4.11.2011
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 21.1.2002 4.11.2011
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení 21.1.2002 4.11.2011
zváracie práce 21.1.2002 4.11.2011
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 21.1.2002 4.11.2011
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla,kúrenárske práce 21.1.2002 4.11.2011
sprostredkovateľská činnosť 21.1.2002 4.11.2011
poradensko -konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie 21.1.2002 4.11.2011
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie 21.1.2002 4.11.2011
diagnostika materiálová a točivých strojov 21.1.2002 4.11.2011
zmenáreň 21.1.2002 4.11.2011
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, autorizovaná skúšobňa vodomerov na teplú a studenú vodu 21.1.2002 4.11.2011
nákladná cestná doprava 21.1.2002 4.11.2011
nepravidelná autobusová doprava 21.1.2002 4.11.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, hotel kategórie B vrátane prevádzkovania pohostinských činností 21.1.2002 4.11.2011
závodná kuchyňa a závodná jedáleň 21.1.2002 4.11.2011
pohostinská činnosť - príprava a predaj jedál 21.1.2002 4.11.2011
poskytovanie prechodného ubytovania s doplnkovými službami - upratovanie 21.1.2002 4.11.2011
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - hotel, rekreačná chata 21.1.2002 4.11.2011
pohostinská činnosť 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka 21.1.2002 4.11.2011
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * 21.1.2002 4.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 21.1.2002 4.11.2011
nákup, doprava a preprava jadrových materiálov, skladovanie a transport čerstvého vyhoreného jadrového paliva, vyraďovanie JEZ z prevádzky, likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky 21.1.2002 4.11.2011
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete podľa § 15 písm. a/ Zák.č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciach 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie dopravy na dráhe 21.1.2002 4.11.2011
prevádzkovanie dráhy 2.10.2002 4.11.2011
predaj elektrickej a tepelnej energie 2.10.2002 4.11.2011
prevádzka jadrových zariadení 20.10.2011 4.11.2011
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom 20.10.2011 4.11.2011
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 20.10.2011 4.11.2011
dovoz jadrových materiálov 20.10.2011 4.11.2011
železničná preprava rádioatívnych materiálov na území Slovenskej republiky 20.10.2011 4.11.2011
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona 20.10.2011 4.11.2011
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 5.11.2011 13.11.2012

Hodnotenie Slovenské elektrárne, a.s., IČO 35829052


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské elektrárne, a.s., IČO 35829052

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image