Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31380751 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., ktorý sídli na adrese Hraničná 12, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31380751.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s. so sídlom na adrese Hraničná 12, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., IČO 31380751

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
IČO 31380751
Adresa Hraničná 12 Bratislava 827 36
Deň zápisu 1.11.1994
Deň výmazu 21.1.2002
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení každý jeden konať v mene spoločnosti len len spolu s členom predstavenstva, s riaditeľom odštepného závodu alebo s ďalším prokuristom. 22.5.1995 20.1.2002
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 12.10.1994 21.5.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 831/01, Nz 831/01 napísanej dňa 13.12.2001 notárom JUDr. Polakovičovou bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka na Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Miletičova 5, Bratislava a Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, Košice v súlade s Uznesením vlády SR č. 758 zo dňa 27.9.2000. Výmazuje sa: Obchodná spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. so sídlom Hraničná 12, Bratislava, IČO: 31 380 751 zapísaná v odd. Sa vložke č. 713/B sa dňom 21.1.2002 vymazuje z obchodného registra. 21.1.2002
Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zo dňa 5.10.1994 pod č. N 254/94, Nz 251/94. Stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 210 zo dňa 4.10.1994 o vyňatí časti majetku štátneho podniku Slovenský energetický podnik, Bratislava. Časť majetku štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond Národného majetku. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácií časti podniku Slovenský energetický podnik š.p. č. 901/1994 zo dňa 30.8.1994 v zmysle Zák. č. 91/1992 Zb. Zápisnica zo dňa 5.10.1994 o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizačného podniku. Starý spis: Sa 1287. 12.10.1994 20.1.2002
Zápisnica č. 10/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.2.1995. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 37/95, Nz 37/95 dňa 2.2.1995, na ktorom boli odsúhlasený a zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica č. 5/94 zo zasadnutia predstavenstva dňa 9.12.1994. Zápisnica č. 13/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 13. a 14. marca 1995. Notárska zápisnica č. N 141/95, Nz 141/95, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.1995, na ktorom boli schválené zmeny stanov a boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva. 22.5.1995 20.1.2002
menovací dekrét zo dňa 26.6.1995 č. 400. 26.7.1995 20.1.2002
Notárska zápisnica n 203/95, Nz 204/95 zo dňa 28.6.1995, zmena stanov. 16.4.1996 20.1.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.9.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej konaného dňa 27.9.1995. 11.6.1996 20.1.2002
Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.9.1995, 9.10.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.11.1995, 13.12.1995. 7.8.1996 20.1.2002
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.6.1996 pod č. Nz 278/96, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 5.11.1996 20.1.2002
Výpis zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.1.1996 a 28.2.1996. 9.12.1996 20.1.2002
Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1997 pod č. N 59/97, Nz 56/97. 26.6.1997 20.1.2002
Notárska zápisnica N 85/96, Nz 82/96 spísaná dňa 31.10.1996 notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov. 2.9.1997 20.1.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia členov Dozornej rady konené v dňoch 28.10.-30.10.1997. 5.2.1998 20.1.2002
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 168/97, Nz 164/97. 6.4.1998 20.1.2002
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 82/98. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 280/98, Nz 280/98. 2.2.1999 20.1.2002
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva SE, a.s. zo dňa 20.7.1999. 30.9.1999 20.1.2002
Výpis zo zápisnice č. 58/99 zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.11.1999. Výpis z mimoriadnej zápisnice č. 62/99 zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.1999 28.4.2000 20.1.2002
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.3.2000 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 78/2000 spísaná dňa 14.3.2000 notárom JUDr.Jarmilou Palakovičovou schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. 10.7.2000 20.1.2002
Udelenie prokúry zo dňa 11.4.2000. 11.7.2000 20.1.2002
Notárska zápisnica č.N 238/2000, Nz 237/2000 zo dňa 30.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. Zápisnica č. 14/2000 zo zasadnutia dozornej rady z dňa 27.9.2000. 11.4.2001 20.1.2002
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.1.2001 o vytvorení odštepného závodu v Mochovciach. 4.7.2001 20.1.2002
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 28.6.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov. Predchádzajúca notárska zápisnica č N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 4.7.2001. 16.10.2001 20.1.2002
Základné imanie:
41 855 143 000 Sk 11.4.2001 20.1.2002
41 838 621 000 Sk 2.2.1999 10.4.2001
41 804 300 000 Sk 5.11.1996 1.2.1999
40 289 221 000 Sk 12.10.1994 4.11.1996

Kontakty na Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31380751

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hraničná 12 Bratislava 827 36 od  12.10.1994  do  20.1.2002

Predmet činností Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., IČO 31380751

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba, prenos a odbyt elekrtickej a tepelnej energie 12.10.1994 15.4.1996
údržba, opravy a rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení 12.10.1994 15.4.1996
vývoz výrobkov, stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierských činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia 12.10.1994 15.4.1996
stavebná, stavebno-montážna a strojnomontážna činnosť 12.10.1994 15.4.1996
výroba náhradných dielov, strojárenských a elekrtotechnických výrobkov 12.10.1994 15.4.1996
skladovanie vyhoreného jadrového paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívnych odpadov 12.10.1994 15.4.1996
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky 12.10.1994 15.4.1996
projektová a inžinierská činnosť v rozsahu oprávnenia 12.10.1994 15.4.1996
vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy SR 12.10.1994 15.4.1996
medzinárodná spolupráca v rámci vedecko-technického rozvoja 12.10.1994 15.4.1996
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania 12.10.1994 15.4.1996
výroby, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti 12.10.1994 15.4.1996
zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilísť a stredísk praktického výcviku 12.10.1994 15.4.1996
prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení 12.10.1994 15.4.1996
verejná cestná nákladná doprava 12.10.1994 15.4.1996
osobná nepravidelná hromadná doprava 12.10.1994 15.4.1996
výroba, rozvod a odbyt elekrtickej a tepelnej energie 16.4.1996 1.2.1999
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy 16.4.1996 1.2.1999
doprava a preprava jadrových materiálov 16.4.1996 1.2.1999
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva 16.4.1996 1.2.1999
likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky 16.4.1996 1.2.1999
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania 16.4.1996 1.2.1999
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórií hotel, hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činnosti 16.4.1996 1.2.1999
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie 16.4.1996 1.2.1999
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa 16.4.1996 1.2.1999
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň 16.4.1996 1.2.1999
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania 16.4.1996 1.2.1999
hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom 16.4.1996 1.2.1999
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov 16.4.1996 1.2.1999
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru 16.4.1996 1.2.1999
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v §3 odst. 2, písm. h/ Živnostenského zákona 16.4.1996 1.2.1999
prevádzkovanie dráh 16.4.1996 1.2.1999
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbarské práce 16.4.1996 1.2.1999
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jejo ďalšieho predaja a predaj 16.4.1996 1.2.1999
reprografická a kníhviazačská činnosť 16.4.1996 1.2.1999
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov 16.4.1996 1.2.1999
zámočníctvo 16.4.1996 1.2.1999
kovoobrábanie 16.4.1996 1.2.1999
stolárstvo 16.4.1996 1.2.1999
murárstvo 16.4.1996 1.2.1999
tesárstvo 16.4.1996 1.2.1999
obkladačské práce 16.4.1996 1.2.1999
pokrývačstvo 16.4.1996 1.2.1999
klampiarstvo 16.4.1996 1.2.1999
podlahárstvo 16.4.1996 1.2.1999
vodoinštalatérstvo 16.4.1996 1.2.1999
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 16.4.1996 1.2.1999
projektová činnosť 16.4.1996 1.2.1999
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb 16.4.1996 1.2.1999
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení 16.4.1996 1.2.1999
montáž a opravy meracej regulačnej techniky 16.4.1996 1.2.1999
výroba rozvádzačov nízkeho napätia 16.4.1996 1.2.1999
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení 16.4.1996 1.2.1999
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob 16.4.1996 1.2.1999
defektoskopické kontroly a technická kontrola 16.4.1996 1.2.1999
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 16.4.1996 1.2.1999
elektroinštalatérstvo 16.4.1996 1.2.1999
predaj demineralizovanej vody 16.4.1996 1.2.1999
projektovanie elktronických zariadení 16.4.1996 1.2.1999
defektoskopické skúšky 16.4.1996 1.2.1999
stavba strojov s mechanickým pohonom 16.4.1996 1.2.1999
revízie elektrických zariadení 16.4.1996 1.2.1999
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky 16.4.1996 1.2.1999
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácií investičnej výstavby 16.4.1996 1.2.1999
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.4.1996 1.2.1999
poradenská činnosť pre malé vodné elekrárne 16.4.1996 1.2.1999
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach 16.4.1996 1.2.1999
oprava motorových vozidiel a karosérií 16.4.1996 1.2.1999
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 16.4.1996 1.2.1999
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení 16.4.1996 1.2.1999
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami 16.4.1996 1.2.1999
správa budov 16.4.1996 1.2.1999
výroba a zváranie plastických látok, opravy pogumovávanie 16.4.1996 1.2.1999
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii 16.4.1996 1.2.1999
masérske služby 16.4.1996 1.2.1999
školiaca činnosť 16.4.1996 1.2.1999
automatizované spracovanie údajov 16.4.1996 1.2.1999
výroba kovov a kovových výrobkov 16.4.1996 1.2.1999
fotografická činnosť 16.4.1996 1.2.1999
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 16.4.1996 1.2.1999
montáž, opravy vyhradených plynových zariadení 16.4.1996 1.2.1999
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 16.4.1996 1.2.1999
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum 16.4.1996 1.2.1999
prevádzkovanie kina 16.4.1996 1.2.1999
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 16.4.1996 1.2.1999
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zakázku 16.4.1996 1.2.1999
prenájom náradia 16.4.1996 1.2.1999
pozičiavanie motorových vozidiel 16.4.1996 1.2.1999
potápačské práce 16.4.1996 1.2.1999
výkon prác mechnizačných dopravných prostriedkov 16.4.1996 1.2.1999
zemné práce 16.4.1996 1.2.1999
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava z transformátorovch 16.4.1996 1.2.1999
účtovníctvo 16.4.1996 1.2.1999
mzdové účtovníctvo 16.4.1996 1.2.1999
výkony reprografickej a plánografickej techniky 16.4.1996 1.2.1999
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva 16.4.1996 1.2.1999
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvára, škvára a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové stroje a turbínove oleje 16.4.1996 1.2.1999
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratórium 16.4.1996 1.2.1999
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzi 16.4.1996 1.2.1999
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel 16.4.1996 1.2.1999
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie 16.4.1996 1.2.1999
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť 16.4.1996 1.2.1999
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky 16.4.1996 1.2.1999
diagnostika materiálová a točivých strojov 16.4.1996 1.2.1999
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla 16.4.1996 1.2.1999
prevádzkovanie verejného colného skladu 16.4.1996 1.2.1999
zmenáreň 16.4.1996 1.2.1999
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť 16.4.1996 1.2.1999
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno.montážnych, projektových a inžinierských činnosti, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia 16.4.1996 1.2.1999
prevádzka regionálného úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO 16.4.1996 1.2.1999
služby a materiálne zabezpečenie v súvistlosti s ochranou JE 16.4.1996 1.2.1999
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov 16.4.1996 1.2.1999
rozvoz teplárenstva v regiónoch západného, východného a stredného Slovenska 16.4.1996 1.2.1999
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti 16.4.1996 1.2.1999
technický rozvoj prenosovej sústavy 16.4.1996 1.2.1999
automatizácia dispečerského riadenia a technologických procesov 16.4.1996 1.2.1999
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečerskej riadiacej techniky 16.4.1996 1.2.1999
tvorba a ochrana životného prostredia 16.4.1996 1.2.1999
spracovanie ra-odpadu 16.4.1996 1.2.1999
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo 16.4.1996 1.2.1999
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody, pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriach 16.4.1996 1.2.1999
spracovanie škváropopolných produktov 16.4.1996 1.2.1999
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla 16.4.1996 1.2.1999
sprostredkovateľská činnosť 16.4.1996 1.2.1999
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie 16.4.1996 1.2.1999
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov 16.4.1996 1.2.1999
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie 16.4.1996 1.2.1999
koordinácia dovozu uhlia zo SNŠ 16.4.1996 1.2.1999
výkladka, triedenie, nákladka a reexpedícia uhlia zo SNŠ 16.4.1996 1.2.1999
výuka a preskúšavanie zváračov 16.4.1996 1.2.1999
zváračské práce 16.4.1996 1.2.1999
výcvik, preskúšavanie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce 16.4.1996 1.2.1999
poskytovanie informácií v oblasti energetiky 16.4.1996 1.2.1999
poskytovanie meteorologických služieb 16.4.1996 21.5.1997
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach 16.4.1996 1.2.1999
turistické noclahárne a chaty po triedu *** 16.4.1996 1.2.1999
poskytovanie metrologických služieb 22.5.1997 1.2.1999
výroba, rozvod a odbyt elektrickej a tepelnej energie 2.2.1999 9.7.2000
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie 10.7.2000 10.7.2000
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy SR 2.2.1999 20.1.2002
doprava a preprava jadrových materiálov 2.2.1999 20.1.2002
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva 2.2.1999 20.1.2002
likvidácia energických zariadení po ich vyradení z prevádzky 2.2.1999 20.1.2002
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach 2.2.1999 20.1.2002
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečérskej riadiacej techniky 2.2.1999 20.1.2002
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania 2.2.1999 20.1.2002
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, s výnimkou činností uvedených v § 3, ods. 2, písm.h/ Živnostenského zákona 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby 2.2.1999 20.1.2002
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete 2.2.1999 20.1.2002
prevádzkovanie dráh 2.2.1999 20.1.2002
defektoskopické kontroly a technická kontrola 2.2.1999 20.1.2002
defektoskopické skúšky 2.2.1999 20.1.2002
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácii investičnej výstavby 2.2.1999 20.1.2002
automatizované spracovanie údajov 2.2.1999 20.1.2002
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel 2.2.1999 20.1.2002
prevádzka regionálneho úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO 2.2.1999 20.1.2002
služby a materiálne zabezpčenie v súvislosti s ochranou JE 2.2.1999 20.1.2002
technický rozvoj prenosovej sústavy 2.2.1999 20.1.2002
automatizácia dispečérskeho riadenia a technologických procesov 2.2.1999 20.1.2002
tvorba a ochrana životného prostredia 2.2.1999 20.1.2002
spracovanie ra - odpadu 2.2.1999 20.1.2002
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo 2.2.1999 20.1.2002
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla 2.2.1999 20.1.2002
koordinácia dovozu uhlia zo zahraničia 2.2.1999 20.1.2002
vykládka, triedenie, nakládka a reexpedícia uhlia zo zahraničia, hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom 2.2.1999 20.1.2002
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov 2.2.1999 20.1.2002
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava a osobná doprava, verejná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru 2.2.1999 20.1.2002
správa budov 2.2.1999 20.1.2002
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov 2.2.1999 20.1.2002
zámočníctvo 2.2.1999 20.1.2002
kovoobrábanie 2.2.1999 20.1.2002
stolárstvo 2.2.1999 20.1.2002
murárstvo 2.2.1999 20.1.2002
tesárstvo 2.2.1999 20.1.2002
obkladačské práce 2.2.1999 20.1.2002
pokrývačstvo 2.2.1999 20.1.2002
klampiarstvo 2.2.1999 20.1.2002
podlahárstvo 2.2.1999 20.1.2002
vodoinštalatérstvo 2.2.1999 20.1.2002
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 2.2.1999 20.1.2002
projektová činnosť 2.2.1999 20.1.2002
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb 2.2.1999 20.1.2002
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení 2.2.1999 20.1.2002
montáž a opravy meracej regulačnej techniky 2.2.1999 20.1.2002
výroba rozvádzačov nízkeho napätia 2.2.1999 20.1.2002
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení 2.2.1999 20.1.2002
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob 2.2.1999 20.1.2002
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 2.2.1999 20.1.2002
elektroinštalatérstvo 2.2.1999 20.1.2002
projektovanie elektrických zariadení 2.2.1999 20.1.2002
stavba strojov s mechanickým pohonom 2.2.1999 20.1.2002
revízie elektrických zariadení 2.2.1999 20.1.2002
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky 2.2.1999 20.1.2002
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 2.2.1999 20.1.2002
poradenská činnosť pre Malé vodné elektrárne 2.2.1999 20.1.2002
oprava motorových vozidiel a karosérií 2.2.1999 20.1.2002
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 2.2.1999 20.1.2002
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie 2.2.1999 20.1.2002
školiaca činnosť 2.2.1999 20.1.2002
psychologické vyšetrenia 2.2.1999 20.1.2002
výroba kovov a kovových výrobkov 2.2.1999 20.1.2002
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 2.2.1999 20.1.2002
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení 2.2.1999 20.1.2002
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 2.2.1999 20.1.2002
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku 2.2.1999 20.1.2002
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov 2.2.1999 20.1.2002
zemné práce 2.2.1999 20.1.2002
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 2.2.1999 20.1.2002
účtovníctvo 2.2.1999 20.1.2002
mzdové účtovníctvo 2.2.1999 20.1.2002
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva 2.2.1999 20.1.2002
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvara a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové strojové a turbínové oleje 2.2.1999 20.1.2002
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratóriu 2.2.1999 20.1.2002
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzy 2.2.1999 20.1.2002
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie 2.2.1999 20.1.2002
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky 2.2.1999 20.1.2002
diagnostika materiálová a točivých strojov 2.2.1999 20.1.2002
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla 2.2.1999 20.1.2002
prevádzkovanie verejného colného skladu 2.2.1999 20.1.2002
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť 2.2.1999 20.1.2002
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžienierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia 2.2.1999 20.1.2002
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov 2.2.1999 20.1.2002
rozvoj teplárenstva v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska 2.2.1999 20.1.2002
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti 2.2.1999 20.1.2002
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriách 2.2.1999 20.1.2002
spracovanie škváropopolných produktov 2.2.1999 20.1.2002
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie 2.2.1999 20.1.2002
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov 2.2.1999 20.1.2002
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie 2.2.1999 20.1.2002
výuka a preskúšavanie zváračov 2.2.1999 20.1.2002
zváracie práce 2.2.1999 20.1.2002
výcvik, preskúšananie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce 2.2.1999 20.1.2002
potápačské práce 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie informácií v oblasti energetiky 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie metrologických služieb 2.2.1999 20.1.2002
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach 2.2.1999 20.1.2002
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činností 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie 2.2.1999 20.1.2002
pohostinská činnosť - príprava jedál a predaj jedál 2.2.1999 20.1.2002
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa 2.2.1999 20.1.2002
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň 2.2.1999 20.1.2002
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania 2.2.1999 20.1.2002
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce 2.2.1999 20.1.2002
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami 2.2.1999 20.1.2002
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 2.2.1999 20.1.2002
reprografická a kníhviazačská činnosť 2.2.1999 20.1.2002
predaj demineralizovanej vody 2.2.1999 20.1.2002
masérskej služby 2.2.1999 20.1.2002
fotografická činnosť 2.2.1999 20.1.2002
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum 2.2.1999 20.1.2002
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii 2.2.1999 20.1.2002
prevádzkovanie kina 2.2.1999 20.1.2002
prenájom náradia 2.2.1999 20.1.2002
požičiavanie motorových vozidiel 2.2.1999 20.1.2002
výkony reprografickej a plánografickej techniky 2.2.1999 20.1.2002
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť 2.2.1999 20.1.2002
zmenáreň 2.2.1999 20.1.2002
sprotredkovateľská činnosť 2.2.1999 20.1.2002
turistické nocľahárne a chaty po triedu *** 2.2.1999 20.1.2002
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavby verejnej telekomunikačnej infraštruktúry 2.2.1999 20.1.2002
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie 11.7.2000 20.1.2002

Hodnotenie Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., IČO 31380751


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s., IČO 31380751

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image