Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Piešťany, IČO 00165441 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Winterova 29, Piešťany a má pridelené IČO 00165441.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom na adrese Winterova 29, Piešťany bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, IČO 00165441

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik
IČO 00165441
Adresa Winterova 29 Piešťany 921 29
Deň zápisu 1.1.1991
Deň výmazu 5.8.1996
Dôvod výmazu zrušenie zlúčením
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.05.1996 číslo 1306/1996 - A bol štátny podnik zrušený bez likvidácie, s tým, že všetky jeho práva, majetok a záväzky prechádzajú na Fond národného majetku SR a ním založenú spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, Piešťany (ktorá bola zároveň dňom 05.08.1996 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Sa). Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K v y m a z u j e s a dňom 05.08.1996 - Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441. Stary spis: Pš 44 5.8.1996
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20.12.1990 č.: 2238/1990 C1 podľa § 12 ods. 1 a § 13 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 3118/1990 -A-D/2Hr zo dňa 23.9.1991 mení zakladaciu listinu z 20.12.1990 č. 2238/1990 - C/1 štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele Piešťany v časti B. Majetok štátneho podniku pri zložení. Stary spis: Pš 44 27.12.1990 4.8.1996
Ministerstvo zdravotníctva SR svojim rozhodnutím č. 2935/1994 - A zo dňa 2.8.1994 zmenilo zakladaciu listinu štátneho podniku v časti B, v ktorej sa základný predmet činnosti doplnil o ďalšiu činnosť. Stary spis: Pš 44 23.9.1994 4.8.1996
Zmena zakladateľskej listiny štátneho podniku rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva zo dňa 31.1.1995 č. 283/1995 - A. Stary spis: Pš 44 28.2.1995 4.8.1996
Základné imanie:
779 091 794,24 Kčs 27.12.1990 4.8.1996

Kontakty na Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Piešťany, IČO 00165441

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Winterova 29 Piešťany 921 29 od  2.8.1993  do  4.8.1996
Piešťany od  27.12.1990  do  1.8.1993

Predmet činností Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, IČO 00165441

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonami, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom ČSFR a pacientom zo zahraničia 27.12.1990 22.9.1994
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 27.12.1990 22.9.1994
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 27.12.1990 22.9.1994
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné s rekondičné pobyty klientom z občanov ČSFR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 27.12.1990 22.9.1994
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovanie metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 27.12.1990 22.9.1994
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom ČSFR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne 27.12.1990 22.9.1994
zabezpečovať rozvoj prírodných liečevých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydrulické, hydrologické a hygienické parametre 27.12.1990 22.9.1994
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 27.12.1990 22.9.1994
zabezpečovať udrživanie a tvorbu kúpeľneho prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodrživať ustanovenia kúpeľneho štatútu, sledovať dodržiavanie ustavení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 27.12.1990 22.9.1994
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečebou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov 27.12.1990 22.9.1994
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov /kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov, umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod./ aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia 27.12.1990 22.9.1994
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom 27.12.1990 22.9.1994
vykonávať praktickú prípravu mládeže na výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servirska, 04-90-2/01 kuchárčašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania 27.12.1990 22.9.1994
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň) 2.8.1993 22.9.1994
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami 2.8.1993 22.9.1994
obchodná činnosť 2.8.1993 22.9.1994
športové a kondičné masáže 2.8.1993 22.9.1994
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení noviel /úplné znenie pod č. 96/1992 Zb. a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 23.9.1994 4.8.1996
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 23.9.1994 4.8.1996
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 23.9.1994 4.8.1996
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 23.9.1994 4.8.1996
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 23.9.1994 4.8.1996
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne 23.9.1994 4.8.1996
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 23.9.1994 4.8.1996
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 23.9.1994 4.8.1996
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 23.9.1994 4.8.1996
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov 23.9.1994 4.8.1996
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov /kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod./ aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia 23.9.1994 4.8.1996
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom 23.9.1994 4.8.1996
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník - servírka, 04-90-2/01 kuchár-čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania 23.9.1994 4.8.1996
činnosť cestovnej kancelárie /ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň/ 23.9.1994 4.8.1996
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami 23.9.1994 4.8.1996
obchodná činnosť 23.9.1994 4.8.1996
športové a kondičné masáže 23.9.1994 4.8.1996
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne 23.9.1994 4.8.1996
projektovanie v investičnej výstavbe 28.2.1995 4.8.1996

Hodnotenie Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, IČO 00165441


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, IČO 00165441

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image