Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, ktorý sídli na adrese Bardejov a má pridelené IČO 00165417.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele so sídlom na adrese Bardejov bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele
IČO 00165417
Adresa Bardejovské Kúpele
Deň zápisu 1.1.1991
Deň výmazu 22.4.1997
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri odd. Pš vo vložke č. 339/V štátneho podniku zapísaného pod: Obchodné meno: Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele Sídlo: Bardejovské Kúpele IČO: 00 165 417 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia štátneho podniku bez likvidácie s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt: BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.ku dňu 1. januára 1997. Stary spis: Pš 339 22.4.1997
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva SRčíslo 2238/1990 C 1 zo dňa 20.12.1990na základe zákona č.111/90 Zb. o štátnom podniku.Dodatok MZ SR č. 3037/1994-A k zakladacej listine zo dňa 2.8.1994.Stary spis: Pš 339 9.6.1995 21.4.1997
Menovací dekrét MZ SR č. 1890/1995-SPM-Pav zo dňa 23. 11. 1995. Stary spis: Pš 339 19.2.1996 21.4.1997
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri odd. Pš vo vložke č. 339/V štátneho podniku zapísaného pod: Obchodné meno: Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele Sídlo: Bardejovské Kúpele IČO: 00 165 417 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia štátneho podniku bez likvidácie s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt: BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. ku dňu 1. januára 1997. Stary spis: Pš 339 19.12.1996 21.4.1997
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva SRčíslo 2238/1990 C 1 zo dňa 20.12.1990na základe zákona č.111/90 Zb. o štátnom podniku. Dodatok MZ SR č. 3037/1994-A k zakladacej listine zo dňa 2.8.1994. Stary spis: Pš 339 Základné imanie : Ku dňu 31.12.1993 - 309.644.000,- Sk 2.9.1994 8.6.1995
Základné imanie : Na štátny podnik prechádza majetok, práva a záväzky zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Československé štátne kúpele, Bardejov. Kmeňové imanie ku dňu 1.1.1991 ............ 225.391.739,96 Kčs. Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 2238/1990 C 1 zo dňa 20.12.1990 na základe zákona č.111/90 Zb. o štátnom podniku. 1.1.1991 1.9.1994
Základné imanie:
307 616 000 Sk 9.6.1995 21.4.1997

Kontakty na Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bardejovské Kúpele od  2.9.1994  do  21.4.1997
Bardejov od  1.1.1991  do  1.9.1994

Predmet činností Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
v súlade so zákonom č.20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kú- peľnú starostlivosť pacientom ČSFR a pacientom zo zahraničia 1.1.1991 1.9.1994
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 1.1.1991 1.9.1994
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 1.1.1991 1.9.1994
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov ČSFR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 1.1.1991 1.9.1994
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 1.1.1991 1.9.1994
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom ČSFR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolelárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kon- dičné cvičenia a podobne 1.1.1991 1.9.1994
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 1.1.1991 1.9.1994
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 1.1.1991 1.9.1994
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 1.1.1991 1.9.1994
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov 1.1.1991 1.9.1994
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potrby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom 1.1.1991 1.9.1994
pohostinská činnosť - kaviareň 2.9.1994 21.4.1997
pohostinská činnosť - bufet 2.9.1994 21.4.1997
pohostinská činnosť - bistro 2.9.1994 21.4.1997
v súlade so zák. č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi prepismi, poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 2.9.1994 21.4.1997
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a s ním súvisiacimi predpismi 2.9.1994 21.4.1997
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekár- skeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 2.9.1994 21.4.1997
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanov Slovenskej republiky a zahraničným klientom pri zohladnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 2.9.1994 21.4.1997
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 2.9.1994 21.4.1997
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanov Slovenskej republiky a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a nadväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické služby, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne 2.9.1994 21.4.1997
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologiské a hygienické parametre 2.9.1994 21.4.1997
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavania týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokymni a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 2.9.1994 21.4.1997
zabezpečovať udržiavania a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavania ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 2.9.1994 21.4.1997
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov 2.9.1994 21.4.1997
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov /kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, expresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov, umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod./ aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný, liečebný režim a estetiku prostredia 2.9.1994 21.4.1997
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výrobky záhradníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom 2.9.1994 21.4.1997
vykonávať zahranično-obchodnú činnosť najmä na úseku náborovej a propagačnej činnosti, uzatváraním zmlúv so zahraničnými a domácimi partnermi za účelom poskytovania komplexnej kúpeľnej starostlivosti a s ňou súvisiacich služieb, poriadania kongresov, sympózií, dopravy, sprostredkovania ošetrení a liečby v ostatných zdravotníckych zariadeniach, podnikania v zahraničí aj formou vlastných cestovných kancelárií, získavanie zdravotníckej a inej techniky pre výkon svojej činnosti na komerčnom základe /za úplatu resp. formou väzbových a recipročných obchodných operácií/, vysielanie vlastných odborníkov do zahraničia a pod. 2.9.1994 21.4.1997

Hodnotenie Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Bardejovské Kúpele, IČO 00165417

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image