Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35796812 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské lodenice Komárno, a.s., ktorý sídli na adrese Dunajská 31, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35796812.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské lodenice Komárno, a.s. so sídlom na adrese Dunajská 31, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 2000.


Základné informácie o Slovenské lodenice Komárno, a.s., IČO 35796812

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské lodenice Komárno, a.s.
IČO 35796812
Adresa Vlčie hrdlo 5985 Bratislava 820 03
Deň zápisu 4.10.2000
Deň výmazu 1.2.2013
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločne, alebo podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 25.8.2012 31.1.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 29.9.2009 24.8.2012
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 7.10.2003 28.9.2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 25.6.2003 6.10.2003
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menu priezvisku a funkcii podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoj podpis. 9.8.2001 24.6.2003
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva. 4.12.2000 8.8.2001
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne predseda a ďalší člen alebo podpredseda predstavenstva. 4.10.2000 3.12.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.01.2013 o zrušení spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 35 796 812, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2564/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou STROJE A MECHANIZMY, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5429/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 23.03.2011 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2013, Nz 2281/2013, notárkou JUDr. Janou Horváthovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky 1.2.2013
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme not. záp. N 370/00, Nz 361/00 napísanej dňa 11.9.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov. 4.10.2000 31.1.2013
Notárska zápisnica N 808/00, Nz 762/00 z vlaného zhromaždenia konaného dňa 27.10.2000, kde bola schválená zmena orgánov spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 27.10.2000. 4.12.2000 31.1.2013
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 244/2001, Nz 239/2001. Správa volebnej komisie z volieb členov dozornej rady konaných dňa 1.6.2001. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 6.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.7.2001. Zápisnica č. 4 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.7.2001. 9.8.2001 31.1.2013
Notárska zápisnica č. N 343/2001, Nz 333/2001 zo dňa 2.8.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva. Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.8.2001. 7.9.2001 31.1.2013
Na valnom zhromaždení dňa 24.8.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/01, Nz 356/01 napísanej dňa 24.8.01 notárom Máriou Kvasnovskou v Komárne, na ktorom bola schválená zmena stanov. 3.10.2001 31.1.2013
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 921/2002, Nz 915/2002 zo dňa 17.12.2002. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o schválení úplného znenia stanov vo forme notárskej zápisnice N 99/2003, Nz 24108/2003 zo dňa 2.4.2003. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 137/2003, Nz 32719/2003 zo dňa 30.4.2003. 25.6.2003 31.1.2013
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o zvýšení základného imania, o schválení úplného znenia stanov a odvolaní a voľbe nových členov predstavenstva a dozornej rady vo forme notárskej zápisnice N 288/2003, Nz 56072/2003 zo dňa 4.7.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. J. Papp, Ing. Eva Fignárová, Ing. B. Radi, Ing. Ľ. Konczer, Ing. I. Szaboová - do 4.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady R. Duray, Ing. S. Czuczorová, Ing. Z. Némethová, Ing. M. Kolesár - do 4.7.2003. 7.10.2003 31.1.2013
Notárska zápisnica N 1231/2003, Nz 120860/2003 zo dňa 15.12.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 15.12.2003. 12.2.2004 31.1.2013
Protokol z volieb členov do dozornej rady zo dňa 31.8.2004. 8.10.2004 31.1.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2004. 11.12.2004 31.1.2013
Notárska zápisnica N 196/2005, Nz 28627/2005, NCRls 28257/2005 zo dňa 22.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2005. 5.7.2005 31.1.2013
Notárska zápisnica N 244/2007, Nz 24221/2007, NCRls 24190/2007 zo dňa 20.6.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.2007. 25.7.2007 31.1.2013
Protokol z volieb členov do Dozornej rady zo dňa 11.07.2008. 9.9.2008 31.1.2013
Notárska zápisnica N 255/2009, Nz 26414/2009 zo dňa 05.08.2009 osvedčujúca rozhodnutia prijaté jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia. 29.9.2009 31.1.2013
Protokol z volieb členov do dozornej rady zo dňa 03.08.2009. 30.9.2009 31.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 90/2009, Nz 34725/2009 zo dňa 9.10.2009. 17.10.2009 31.1.2013
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 87/2010 Nz 21866/2010 zo dňa 17.06.2010. 15.7.2010 31.1.2013
Notárska zápisnica č. N 118/2010, Nz 58040/2010, NCRls 58742/2010 zo dňa 21.12.2010. 9.2.2011 31.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02.2011. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.01.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.01.2011. 11.3.2011 31.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.04.2011. 27.5.2011 31.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.09.2011. 21.10.2011 31.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1954/2012, Nz 28777/2012 dňa 13.08.2012. 19.9.2012 31.1.2013
Základné imanie:
8 964 000 EUR Rozsah splatenia: 8 964 000 EUR 29.9.2009 31.1.2013
270 000 000 Sk Rozsah splatenia: 270 000 000 Sk 12.2.2004 28.9.2009
161 000 000 Sk Rozsah splatenia: 161 000 000 Sk 7.10.2003 11.2.2004
81 000 000 Sk Rozsah splatenia: 81 000 000 Sk 25.6.2003 6.10.2003
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk 14.5.2003 24.6.2003
1 000 000 Sk 4.10.2000 13.5.2003

Kontakty na Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35796812

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vlčie hrdlo 5985 Bratislava 820 03 od  25.8.2012  do  31.1.2013
Dunajská 31 Bratislava 811 08 od  9.2.2011  do  24.8.2012
Sasinkova 12 Bratislava 811 08 od  17.10.2009  do  8.2.2011
Poľná 3 Bratislava 811 08 od  25.6.2003  do  16.10.2009
Košická 37 Bratislava 821 08 od  4.10.2000  do  24.6.2003

Predmet činností Slovenské lodenice Komárno, a.s., IČO 35796812

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
stavba, oprava a servis lodí 4.10.2000 24.8.2012
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov 4.10.2000 14.7.2010
prenájom lodí, lodných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel (okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení - vodné bicykle a skútre) 4.10.2000 24.8.2012
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi zariadeniami a zariadeniami pre lodnú plavbu 3.10.2001 24.8.2012
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 3.10.2001 24.8.2012
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riešenia a zavádzania informačných systémov 3.10.2001 24.8.2012
výskum , vývoj, projekcia, konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení 3.10.2001 24.8.2012
výroba účelových strojov a zariadení / s výnimkou vyhradených technických zariadení / 3.10.2001 14.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 4.10.2000 24.8.2012
výroba kovového tovaru 3.10.2001 24.8.2012
projektovanie elektrických zariadení 3.10.2001 24.8.2012
defektoskopické kontroly kovov 3.10.2001 24.8.2012
organizovanie kurzov, školení a seminárov 5.7.2005 24.8.2012
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 15.7.2006 24.8.2012
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny 15.7.2006 16.10.2009
administratívne, kancelárske služby vrátane kopírovacích s rozmnožovacích služieb 25.7.2007 24.8.2012
výroba tepla a rozvod tepla 25.7.2007 24.8.2012
automatizované spracovanie dát 4.10.2000 31.1.2013
oprava a údržba počítačov a zariadení na spracovanie dát 4.10.2000 31.1.2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 4.10.2000 31.1.2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 4.10.2000 31.1.2013
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 4.10.2000 31.1.2013
mechanické zušľachťovanie kovov 3.10.2001 31.1.2013
projekcia, konštrukcia a výroba strojárskych výrobkov 3.10.2001 31.1.2013

Hodnotenie Slovenské lodenice Komárno, a.s., IČO 35796812


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské lodenice Komárno, a.s., IČO 35796812

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image