Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, ktorý sídli na adrese Jelšava 049 16 a má pridelené IČO 31685340.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava so sídlom na adrese Jelšava 049 16 bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
IČO 31685340
Adresa Teplá Voda 671 Jelšava 049 16
Deň zápisu 16.2.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. 25.11.1999
Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje predstavenstvo a to aspoň traja členovia predstavenstva, pričom podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň traja členovia predstavenstva. 10.1.1995 24.11.1999
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 17.2.1994 9.1.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.12.1993 podľa §. 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1184 17.2.1994
. Na akciovú spoločnosť prešla časť práv a záväzkov v rozsahu zmluvy o predaji časti podniku Slovenské magnezitové závody š. p. Jelšava podľa zmluvy č. 494/94 zo dňa 16. marca 1994 v súlade so zákonom č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. 26.5.1994
. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.4.1995. 2.8.1995
. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.9.1995. 26.1.1996
. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996. 19.6.1996
. Valné zhromaždenie, konané dňa 13.12.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. 2.4.1997
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.04.1998, bola schválená zmena stanov. 4.11.1998
. Valné zhromaždenie dňa 8.10.1999 schválilo zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 172/1999 Z.z. 25.11.1999
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.2000 bola schválená zmena stanov. 13.7.2000
. Valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 12.1.2001 prijalo zmeny spoločenskej zmluvy. 2.5.2001
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.4.2001 bola schválená zmena stanove. 25.7.2001
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2001 bola schválená zmena stanov. 29.4.2002
. Valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 schválilo nové znenie stanov. 10.4.2003
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.04.2003 bola schválená zmena stanov. 8.8.2003
Základné imanie:
23 058 836 EUR Rozsah splatenia: 23 058 836 EUR 14.7.2009
23 058 809,3 EUR Rozsah splatenia: 23 058 809,3 EUR 25.4.2009 13.7.2009
694 669 710 Sk Rozsah splatenia: 694 669 710 Sk 26.8.2008 24.4.2009
104 100 000 Sk Rozsah splatenia: 104 100 000 Sk 10.4.2003 25.8.2008
104 100 000 Sk 29.4.2002 9.4.2003
26 025 000 Sk 2.5.2001 28.4.2002
10 410 000 Sk 2.8.1995 1.5.2001
3 470 000 Sk 17.2.1994 1.8.1995

Kontakty na Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Teplá Voda 671 Jelšava 049 16 od  18.10.2007 
Teplá voda 671 Jelšava 049 16 od  21.8.2007  do  17.10.2007
Jelšava 049 16 od  17.2.1994  do  20.8.2007

Predmet činností Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov 17.2.1994
prieskumné a podzemné práce 17.2.1994
geologický prieskum 17.2.1994
úprava, obohacovanie a predaj megnezitových surovín a odpadov 17.2.1994
výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovanie magnezitových surovín a odpadu, žiaruvzdorných surovín a výrobkov 17.2.1994
geofyzikálne meranie napäťovodeformačných zmien stability banských diel 17.2.1994
výroba a predaj žiaruvzdorných výrobkov 17.2.1994
výroba a predaj náhradných dielov a oceľových konštrukcií 17.2.1994
veľkoobchod s výrobnými technológiami, surovinami, materiálmi, strojmi, zariadeniami pre výrobu žiaruvzdorných materiálov 10.1.1995
technicko-poradenské služby 10.1.1995
revízna činnosť vybraných a vyhradených technických zariadení 10.1.1995
prenájom strojov a prístrojov, základných prostriedkov 10.1.1995
výroba a montáž strojárenských a elektrotechnických zariadení 10.1.1995
autoopravárenské a údržbárske práce 10.1.1995
maliarske práce 10.1.1995
výroba, nákup a predaj tovaru remeselníckej a umeleckej výroby 10.1.1995
reklamné a aranžérske činnosti 10.1.1995
sekretárske služby ( tlačiarenské, reprografické, kopírovacie ) 10.1.1995
prenájom nehnuteľností 10.1.1995
výroba, nákup a predaj dopravných a ťažobných mechanizmov 10.1.1995
výroba, nákup a predaj strojného zariadenia pre úpravu, spracovanie a využitie žiaruvzdorných materiálov 10.1.1995
sprostredkovanie obchodu 19.6.1996
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 19.6.1996
prenájom motorových vozidiel 19.6.1996
finančný leasing 25.11.1999
služby v doprave-váženie nákladných áut a železničných vagónov 25.7.2001
drvenie, triedenie a mletie žiaruvzdorných materiálov 25.7.2001
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 8.8.2003
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb 8.8.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností 8.8.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností 8.8.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 8.8.2003
vykonávanie trhacích prác 21.8.2007
výroba spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín 14.7.2009
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, v odbore všeobecné lekárstvo, stomatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 26.8.2008 25.6.2013
organizovanie vzdelávacích kurzov 8.8.2003 25.8.2008
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a športu - fitnes 8.8.2003 25.8.2008
výkon trhacích prác 4.11.1998 20.8.2007
zhotovovanie a predaj jednoduchej trhaviny DAP-K 4.11.1998 13.7.2009
závodné stravovanie a iné účelové stravovanie 10.1.1995 25.8.2008
projektová činnosť: pre magnezitový priemysel počnúc dobývaním suroviny až po hotový magnezitový produkt so všetkými sprievodnými výrobnými a nevýrobnými profesiami, otvárka baní, ťažba podzemie, ťažba povrch, úpravne, triediarne, tepelné sprac. magnezit. suroviny, následné skladovanie, úpravníctvo, expedícia energie: elektrina, vzduch, plyn, voda, para, vzduchotechnika, vetranie, odprašovanie, ústr. kúrenie, zdravotechnika, podniková, bytová a rekeačná výstavba, doprava, skladové hospodárstvo, komunikácie, automatizácie, regulácie 10.1.1995 7.8.2003
výroba a šitie plachiet, veľkokapacitných vriec, filtračných hadíc 19.6.1996 25.8.2008
výroba konfekčného textilného tovaru 19.6.1996 7.8.2003
výroba pracovných odevov 19.6.1996 25.8.2008
výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov 10.4.2003 20.8.2007
pranie a čistenie textilných výrobkov 10.4.2003 25.8.2008
nepravidelná autobusová doprava 8.8.2003 20.8.2007
cestná nákladná doprava 8.8.2003 20.8.2007
výroba hotových jedál a polotovarov 8.8.2003 25.8.2008
zmenáreň 8.8.2003 20.8.2007
ubytovacie zariadenia v rozsahu voľnej živnosti 8.8.2003 25.8.2008
turistické chaty triedy *** 8.8.2003 25.8.2008
stravovanie závodné a iné účelové stravovanie 8.8.2003 25.8.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 8.8.2003 25.8.2008
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 8.8.2003 25.8.2008
prevádzkovanie spoločenských hier 8.8.2003 25.8.2008
čašnícke a kuchárske služby - poskytovanie obslužných a výpomocných služieb pri príležitosti spoločenských podujatí organizovaných súkromnými fyzickými alebo právnickými osobami 8.8.2003 25.8.2008
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, so zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, s nápojmi, s tabakovým tovarom, s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami, s kávou, čajom a korením, so zmiešaným tovarom, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevami a obuvou, s kozmetickými a čistiacimi výrobkami, so strojmi, technickými potrebami, náhradnými dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel 19.6.1996 7.8.2003
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom 19.6.1996 7.8.2003
maloobchod s potravinami a pochutinami, s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi, s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami, s kozmetickými výrobkami, s textilom, s odevmi, s obuvou a koženým tovarom, s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami 19.6.1996 7.8.2003
maloobchod mimo predajne 19.6.1996 7.8.2003
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov 19.6.1996 25.8.2008
výroba ovocných a zeleninových výrobkov 19.6.1996 25.8.2008
výroba potravinárskych výrobkov 19.6.1996 25.8.2008
vnútroštátna nepravidelná cestná doprava osôb 10.1.1995 7.8.2003
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a v odbore stomatológia 26.1.1996 25.8.2008
vzdelávacie kurzy 10.1.1995 7.8.2003
zábavné a klubové činnosti 10.1.1995 7.8.2003
služby prevažne osobného charakteru ( bazén, sauna, vodné kúpele ) 10.1.1995 25.8.2008
stavebníctvo a zemné práce 10.1.1995 7.8.2003
prevádzka ubytovacích zariadení 17.2.1994 7.8.2003
závodné stravovanie a verejné stravovanie 17.2.1994 9.1.1995
turistické chaty v triede *** 17.2.1994 7.8.2003
cestná nákladná vnútroštátna doprava 17.2.1994 25.8.2008
obchodná činnosť s výrobnými technológiami, surovinami, materiálmi, strojmi, zariadeniami pre výrobu žiaruvzdorných materiálov 17.2.1994 9.1.1995

Hodnotenie Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, IČO 31685340

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image