Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorý sídli na adrese Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11 a má pridelené IČO 35815256.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom na adrese Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11 bol založený v roku 2001.


Základné informácie o Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO 35815256
Adresa Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11
Deň zápisu 1.7.2001
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 4.11.2014
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom štyroch (4) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 27.2.2013 3.11.2014
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému návzu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 14.10.2002 26.2.2013
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 27.6.2001 13.10.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel, v dôsledku Rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky č. 317/2001 zo dňa 11.4.2001 o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik, IČO 00 211 290 zrušeného bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 Zák. 92/1991 Zb. zrušeného štátneho podniku prešli na Fond Národného majetku SR ktorý ich dňa 1. júla 2001 vložil do akciovej spoločnosti, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27.6.2001
Notárska zápisnica č. N 357/01, Nz 357/01 zo dňa 13.12.2001. 12.2.2002
Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02 zo dňa 4.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 12.6.2002
Ing. Libor Briška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Miroslav Lapuník, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Randuška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Terem, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Peter Brňo, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11. 7. 2002. 6.9.2002
Notárska zápisnica N 401/02, Nz 381/02 spísaná dň a 20.9.2002 notárom JUDr.Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 14.10.2002
Notárska zápisnica č. N 61/2003, Nz 15531/2003 zo dňa 3.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Phillippe Boucly: 3.3.2003, Jean-Francois Carriere: 3.3.2003, Jan Nikolaus Massmann: 3.3.2003, Ulrich Schöler: 3.3.2003, Ing. Pavol Janočko: 3.3.2003, Ing. Juraj Horváth: 3.3.2003, Ing. Ján Kasper: 3.3.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavol Hric: 3.3.2003, Ing. Jozef Kojda: 3.3.2003, Ing. Zoltán Néveri: 3.3.2003, JUDr. Ján Sabol: 3.3.2003, Ing. Ondrej Studenec: 3.3.2003, Ing. Marta Tomčíkova: 3.3.2003, Ing. Vladimír Tvaroška: 3.3.2003, Jacques Deyirmendjian: 3.3.2003. 26.5.2003
Dodatok k osvedčeniu zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2003 vo forme notárskej zápisnice N 61/03, Nz 15531/03 spísanej dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Sporkovou. 24.6.2003
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/03 spísaná dňa 16.6.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady J. Deyirmendijana sa konči dňom 16.6.2003. Funkcia U. Schőlera ako predsedu predstavenstva sa končí dňom 30.6.2003. Funkcia P. Bouclyho ako predsedu predstavenstva vznikla dňom 1.7.2003. 30.7.2003
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/2003 zo dňa 16. 6. 2003 z valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov. 17.12.2003
Výpis z Notárskej zápisnice N 81/2004, Nz 16836/2004 zo dňa 26.2.2004. 17.3.2004
Notárska zápisnica N 100/2005, Nz 20676/2005, NCRls 20591/2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2005. Pánovi Philippe Bouclymu vzniká funkcia predsedu dozornej rady dňom 1.7.2005. 5.7.2005
Súd opravuje funkciu pánovi Philippe Bouclymu, ktorý je predsedom predstavenstva dňom 1.7.2005. 22.7.2005
Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCRls 1426/2006 spísaná dňa 16.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.2006. 25.1.2006
Povolenie č. 2005P 0038 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0037 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0039 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005E 0105 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 22.2.2006
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 1.7.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006. 22.7.2006
Notárska zápisnica N 23/2007, 5360/2007/, NCRls 5348/2007 zo dňa 9.02.2007. 16.2.2007
Výpis z notárskej zápisnice N 159/2007, Nz 20879/2007, NCRls 20784/2007 napísanej dňa 29.5.2007, osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2007. 7.7.2007
Výpis z notárskej zápisnice N 240/2007, Nz 32463/2007 spísanej dňa 16.08.2007, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. 31.8.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2007, Nz 42709/2007, NCRls 42380/2007 zo dňa 24.10.2007. 8.11.2007
Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008 napísaná dňa 4.8.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 1.9.2008
Výpis z notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009 zo dňa 28.4.2009 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 16.5.2009
Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 17.12.2009
Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 17.2.2010
Notárska zápisnica N98/20140, Nz 15091/2010 o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010 7.7.2010
Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010 zo dňa 2.9.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. 8.9.2010
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011 zo dňa 10.01.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. 18.1.2011
Notárska zápisnica zo dňa 11.05.2011 pod č. N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011 - výpis. 19.5.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 142/2011 Nz 17116/2011. 22.7.2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 spísaná formou notárskej zápisnice N689/2011, Nz59391/2011, NCRls60551/2011. 13.1.2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012. 6.6.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012. 5.7.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 970/2012, Nz 56500/2012, NCRls 57346/2012 zo dňa 14.12.2012. 3.1.2013
Notárska zápisnica č. N 53/2013, Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013. 9.2.2013
Notárska zápisnica č. N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013. 27.2.2013
Na základe rozhodnutia SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s. 15.6.2013
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 17.09.2013 - 18.09.2013. 24.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.11.2013. 23.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014. 25.6.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2014. 3.10.2014
Notárska zápisnica č. N 3407/2014, Nz 40567/2014, NCRls 41356/2014 zo dňa 28.10.2014. 4.11.2014
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 zo dňa 23.04.2015. Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 15. a 16.06.2015. 23.6.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015. 21.1.2016
Základné imanie:
885 062 329,84 EUR Rozsah splatenia: 885 062 329,84 EUR 16.7.2014
885 062 329,84 EUR Rozsah splatenia: 88 506 232,84 EUR 25.6.2014 15.7.2014
1 735 416 217,18 EUR Rozsah splatenia: 1 735 416 217,18 EUR 16.5.2009 24.6.2014
52 287 322 000 Sk Rozsah splatenia: 52 287 322 000 Sk 26.5.2003 15.5.2009
52 287 322 000 Sk 27.6.2001 25.5.2003

Kontakty na Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11 od  14.11.2001 
Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11 od  27.6.2001  do  13.11.2001

Predmet činností Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska 27.6.2001
opravy a montáž meradiel 27.6.2001
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 27.6.2001
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 27.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 27.6.2001
vykonávanie protikoróznych izolácií 27.6.2001
revízie a skúšky tlakových nádob 27.6.2001
plynoinštalatérstvo 27.6.2001
revízie a skúšky plynových zariadení 27.6.2001
montáž a servis protikoróznych zariadení 27.6.2001
oprava plynospotrebičov 27.6.2001
geodetické práce 27.6.2001
elektroinštalatérstvo 27.6.2001
revízie elektrických zariadení 27.6.2001
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 27.6.2001
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon 27.6.2001
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia 27.6.2001
vodoinštalatérstvo 27.6.2001
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania 27.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí 27.6.2001
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení 27.6.2001
vstrelovanie expanznými prístrojmi 27.6.2001
kopírovacie služby 27.6.2001
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 27.6.2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 27.6.2001
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie 27.6.2001
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami 27.6.2001
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie 27.6.2001
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 27.6.2001
opravy zdvíhacích zariadení 27.6.2001
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 14.11.2001
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení 14.11.2001
dodávka plynu 22.2.2006
dodávka elektriny 22.2.2006
pohostinská činnosť 1.7.2006
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 1.7.2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.7.2006
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 1.7.2006
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu 1.7.2006
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení 1.7.2006
školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike 1.7.2006
sekretárske služby a administratívne práce 1.7.2006
preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho 1.7.2006
vedenie účtovníctva 1.7.2006
činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov 1.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností 1.7.2006
organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí 1.7.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 1.7.2006
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 1.7.2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností 1.7.2006
grafické práce na počítači podľa predlohy 1.7.2006
služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) 1.7.2006
poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation) 1.7.2006
mediálne poradenstvo 1.7.2006
poskytovanie služieb patentového zástupcu 1.7.2006
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.7.2006
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky 1.7.2006
automatizované spracovanie dát 1.7.2006
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí 1.7.2006
poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií 1.7.2006
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software 1.7.2006
správa počítačových sietí 1.7.2006
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň 1.7.2006
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 1.7.2006
čistiace a upratovacie práce 1.7.2006
optimalizácia prepravných sietí - logistika 1.7.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 1.7.2006
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb 1.7.2006
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb 1.7.2006
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 1.7.2006
sťahovanie (bez dopravy) 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.7.2006
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností 1.7.2006
správa registratúry 1.7.2006
verejné obstarávanie 1.7.2006
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany 1.7.2006
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 1.7.2006
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2006
masérske služby 31.8.2007
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu 31.8.2007
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 16.5.2009
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 9.2.2013
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 21.1.2016
výkon činnosti energetického audítora 21.1.2016
poskytovanie podpornej energetickej služby 21.1.2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 22.9.2016
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel 3.1.2013 23.4.2015
vykonávanie komplexných inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva, s výnimkou architektonických služieb 1.7.2006 15.5.2009
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 1.7.2006 15.5.2009
výkon činnosti stavbyvedúceho 1.7.2006 15.5.2009
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 22.7.2006 15.5.2009
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 22.7.2006 15.5.2009
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 1.7.2006 2.1.2013
vykonávanie inžinierskych stavieb 27.6.2001 15.5.2009
preprava plynu 22.2.2006 30.6.2006
distribúcia plynu 22.2.2006 30.6.2006
verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb 27.6.2001 15.5.2009
nákup a predaj vykurovacích plynov (zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike) 27.6.2001 15.5.2009
prevádzka a údržba plynárenských zariadení (zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike) 27.6.2001 15.5.2009
výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom 27.6.2001 15.5.2009
tranzitná preprava zemného plynu 27.6.2001 15.5.2009
riadenie plynárenskej sústavy SR a tranzitnej sústavy SR 27.6.2001 15.5.2009
výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu 27.6.2001 2.1.2013
výroba a predaj tepelnej energie 27.6.2001 15.5.2009
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa §4 zák.č. 110/1964 Zb. 27.6.2001 15.5.2009
ubytovacie služby, školiace a rehabilitačné stredisko 27.6.2001 15.5.2009
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava 27.6.2001 15.5.2009
verejná cestná nákladná doprava 27.6.2001 15.5.2009
zasielateľstvo 1.7.2006 2.1.2013
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry 27.6.2001 15.5.2009
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch 27.6.2001 15.5.2009
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy) 27.6.2001 15.5.2009
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum 27.6.2001 15.5.2009
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 27.6.2001 15.5.2009
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 27.6.2001 15.5.2009
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 27.6.2001 15.5.2009
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch 27.6.2001 15.5.2009
osobitné zásahy do zemskej kôry 27.6.2001 15.5.2009
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 27.6.2001 15.5.2009
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry 27.6.2001 22.2.2016
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel 27.6.2001 2.1.2013
výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí 27.6.2001 2.1.2013
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení (telefónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy) po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou 27.6.2001 15.5.2009
zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území 27.6.2001 20.1.2016
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch 27.6.2001 20.1.2016
požičiavanie motorových vozidiel 27.6.2001 2.1.2013
umývanie motorových vozidiel 27.6.2001 2.1.2013
opravy a údržba motorových vozidiel 27.6.2001 2.1.2013
montáž a opravy vyhradených motorových zariadení 27.6.2001 2.1.2013
projektová činnosť v investičnej výstavbe 27.6.2001 15.5.2009

Hodnotenie Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image