Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Mlynské Nivy 44/a Bratislava a má pridelené IČO 00211290.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik so sídlom na adrese Mlynské Nivy 44/a Bratislava bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik
IČO 00211290
Adresa Mlynské Nivy 44/a Bratislava
Deň zápisu 1.1.1989
Deň výmazu 30.6.2001
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Na základe Rozhodnutia ministerstva hospodárstva SR č. 55/2001 zo dňa 7. júna 2001, č. 2404/2001 - 1000 - 010 a v súlade s ust. § 15 ods. 3 zákona č. 111/1990 o štátnom podniku v znení neskorších predpisov bol zrušený bez likvidácie štátny podnik, Slovenský plynárenský priemysel dňom 30. júna 2001. Majetok, práva, povinnosti a záväky / i neznáme / okrem práv podľa § 16 zák.92/1991 Zb. prechádzajúci na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.júla 2001 vloží majetok štátneho podniku do akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Vymazuje sa: Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik so sídlom Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 00 211 290, zapísaný v odd. Pš vložke č. 62/B sa vymazáva z obchodného registra dňom 30.6.2001. 30.6.2001
Tento štátny podnok bol založený zakladacou listinou - rozhodnutím ministerstva palív a energetiky ČSSR č. 24/1988 zo dňa 21.12.1988 podľa § 18 Zák. č. 88/1988 Zb. zákona o štátnom podniku. Starý spis: 157 1.1.1989 29.6.2001
Rozhodnutie ministersva hospodárstva SR č. 4954/100/600/1992 zo dňa 25.3.1992. Prokúra zo dňa 8.4.1992. 23.4.1992 29.6.2001
Odvolanie prokúry zo dňa 3.10.1994. Príkaz riaditeľa č. 23/94 zo dňa 12.9.1994. 2.12.1994 29.6.2001
menovací dekrét GR 190/94 zo dňa 11.11.1994 riaditeľa podniku. 17.2.1995 29.6.2001
Rozhodnutie Ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 86 zo dňa 13.6.1995 č. 110/3958/160/95. 3.7.1995 29.6.2001
Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR zo dňa 22.8.1995 č. 110/5311/160/95. 4.12.1995 29.6.2001
Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. 16 zo dňa 23.1.1996, ktorým sa rozšíril predmet činnosti štátneho podniku. 23.2.1996 29.6.2001
Príka č. 2/96 generálneho riaditeľa zo dňa 31.1.1996. 20.3.1996 29.6.2001
Rozhodnutie Ministerstva živostného prostredia SR zo dňa 18.3.1996, rozhodnutie Obvodného banského úradu zo dňa 19.3.1996, rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 89 zo dňa 28.5.1996. 28.6.1996 29.6.2001
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 28.5.1996 č.j. 030/2961/900/1996. 28.10.1996 29.6.2001
Menovací dekrét č. 1349/1997-030/611/830 zo dňa 26.3.1997. 2.4.1997 29.6.2001
Menovací dekrét GR95/97 zo dňa 8.7.1997. Odvolací dekrét GR92/97 zo dňa 8.7.1998. Menovací dekrét GR189/97 zo dňa 22.9.1997. Odvolací dekrét GR188/97 zo dňa 22.9.1997. 20.3.1998 29.6.2001
Rozhodnutie ministra hospodárstva č. 62 zo dňa 17.10.1997, č. 4783/1997-900-030. Menovací dekrét zo dňa 31.7.1997, č. 3527/1997-030/1673/830. 21.3.1998 29.6.2001
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 26/1998 zo dňa 6.4.1998. 26.6.1998 29.6.2001
Menovanie Ing.Pavla Kinčeša do funkcie riaditeľa ministrom hospodárstva SR dňa 30.11.1998. 1.4.1999 29.6.2001
Odvolací dekrét GR 148/99 zo dňa 12.2.1999. Menovací dekrét GR 277/99 zo dňa 28.4.1999. Odvolací dekrét GR 144/99 zo dňa 12.2.1999. Menovací dekrét GR 279/99 zo dňa 28.4.1999. Odvolací dekrét GR 143/99 zo dňa 12.2.1999. Menovací dekrét GR 273/99 zo dňa 28.4.1999. Odvolací dekrét GR 147/99 zo dňa 12.2.1999. Menovací dekrét GR 278/99 zo dňa 28.4.1999. 10.8.1999 29.6.2001
Odvolací dekrét 6R/142/99 zo dňa 12.2.1999. Menovací dekrét 6R/444/99 zo dňa 20.9.1999 31.1.2000 29.6.2001
Príkaz č. 22/2000 generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik zo dňa 27.10.2000. Menovací dekrét 401/2000 GR zo dňa 14.11.2000. 16.5.2001 29.6.2001
Odvolací dekrét 28/2001 - GR zo dňa 29.1.2001. Odvolací dekrét 30/2001 - GR zo dňa 29.1.2001. Menovací dekrét 33/2001 - GR zo dňa 30.1.2001. Poverovací dekrét 34/2001 - GR zo dňa 30.1.2001. 19.6.2001 29.6.2001
Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. 17/2001 zo dňa 2.4.2001 Licencia č. 2000 ET 0056 udelená Ministerstvom hospodárstva SR, zo dňa 2.1.2001. 20.6.2001 29.6.2001
Základné imanie:
17 151 526 000 Sk 3.7.1995 29.6.2001
7 072 937 000 Sk 1.1.1989 2.7.1995

Kontakty na Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské Nivy 44/a Bratislava od  1.1.1989  do  29.6.2001

Predmet činností Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a predaj tepelnej energie 4.12.1995 19.6.2001
výkup a predaj vykurovacích plynov a to: zemného plynu a skvapalneného propan-butanu 1.1.1989 3.12.1995
výroba, rozvod, doprava, úprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom 1.1.1989 3.12.1995
plnenie skvapalneného propa-butanu do tlakových fliaš 1.1.1989 3.12.1995
prevádzka plniacich staníc na zemný plyn pre pohon motorových vozidiel 1.1.1989 3.12.1995
prevádzka, údržba a správa plynárenských zariadení vrátane plniarní propan-butanu 1.1.1989 3.12.1995
riadenie plynárenskej sústavy ČSFR v rámci združenej činnosti so štátnym podnikom Český plynárenský podnik Praha 1.1.1989 3.12.1995
racionalizácia, znižovanie spotreby a energetickej náročnosti a služby v oblasti využívania vykurovacích plynov ČSFR 1.1.1989 3.12.1995
výroba, montáž, opravy prístrojenskej techniky, vrátane slabo a silnoprúdových zariadení zo zameraním na spotreby plynárenského priemyslu 1.1.1989 3.12.1995
opravy, montáž, montáž a rekonštrukcia tlakových zariadení 1.1.1989 3.12.1995
výroba, montáž, a opravy plynárenských zariadení vrátane regulačných a meracích staníc, protikoróznych ochrán, špeciálnych priemyslových spotrebičov, tranzitných plynovodov, odberných plynárenských zariadení, priemyslových a domových inštalácií, opravy a cejchovania meracích zariadení vykurovacích plynov 1.1.1989 3.12.1995
výskum a vývoj pre potreby plynárenského a naftového priemyslu 1.1.1989 3.12.1995
strojárenská výroba a stavebnomontážna činnosť 1.1.1989 3.12.1995
inžinierska a projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia 1.1.1989 3.12.1995
predaj plynových spotrebičov a výkonov strojárenskej výroby 1.1.1989 3.12.1995
prevádzka vzdelávacích zariadení pre výchovu a výuku mládeže na robotnícke povolanie, prípadne ubytovanie a strava 1.1.1989 3.12.1995
využívanie geometrálnej energie a postavenie pri realizácií tejto činnosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 333/1990 1.1.1989 3.12.1995
inžiniersko-investorská činnosť, zabezpečenie projektov v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri budovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológií na rekreačné účely a pre výrobu elekrickej energie 6.10.1992 3.12.1995
poradenská konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov 6.10.1992 3.12.1995
špeciálne technologické - servisné práce na geotermálnych zariadeniach, opravaa údržba sond a geologicko- ložiskové inžinierstvo 6.10.1992 3.12.1995
tranzitná preprava plynu a činnosť s ňou súvisiaca, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 67/1990 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích telies 1.11.1993 3.12.1995
nákup a predaj vykurovacích plynov /záokn č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích plynov - plynárenský zákon/ 4.12.1995 9.8.1999
prevádzka, údržba plynárenských zariadení /zákon č. 67/1960 Zb. - plynárenský zákon/ 23.2.1996 9.8.1999
zisťovanie a overovanie geologických podmienokna zriadenie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladnenie plynov, kvapalín a odpadov v príradných horninových štrukturách a podzemných priestoroch 28.6.1996 20.3.1998
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vlyvov na tieto činitel, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, /antropogénne vplyvy/ 28.6.1996 20.3.1998
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnyh laboratórnych prác pre ložiskový prieskum 28.6.1996 20.3.1998
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 28.6.1996 20.3.1998
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 28.6.1996 20.3.1998
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 28.6.1996 20.3.1998
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v predchádzajúcich bodoch 28.6.1996 20.3.1998
osobitné zásahy do zemskej kôry 28.6.1996 20.3.1998
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 28.6.1996 20.3.1998
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn propan-butan na pohon motorových vozidiel 28.10.1996 1.4.1997
výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí 28.10.1996 1.4.1997
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry 28.10.1996 1.4.1997
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín, a odpadov v prírodných horninových štruktúracha podzemných priestoroch 28.10.1996 1.4.1997
zisťovanie a hodnotenie geologckých činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/ 28.10.1996 1.4.1997
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum 28.10.1996 1.4.1997
otvárka, príprava, a dobývanie výhradných ložísk 28.10.1996 1.4.1997
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 28.10.1996 1.4.1997
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 28.10.1996 1.4.1997
zriaďovanie aprevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie 28.10.1996 1.4.1997
osobytné zásahy do zemskej kôry 28.10.1996 1.4.1997
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 28.10.1996 1.4.1997
veréjne stravovanie, poskytovanie reštavračných služieb 4.12.1995 20.3.1998
výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom 4.12.1995 29.6.2001
tranzitná preprava zemného plynu 4.12.1995 29.6.2001
riadenie plynárenskej sústevy SR a tranzitnej sústavy SR 4.12.1995 29.6.2001
výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu 4.12.1995 29.6.2001
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa § 4 Zák. č. 110/1964 4.12.1995 29.6.2001
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska 4.12.1995 29.6.2001
opravy a montáž meradiel 4.12.1995 29.6.2001
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov 4.12.1995 29.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 4.12.1995 29.6.2001
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 4.12.1995 29.6.2001
kúpa tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 4.12.1995 29.6.2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 4.12.1995 29.6.2001
projektová činnosť v investičnej výstavbe 4.12.1995 29.6.2001
vykonávanie protikoróznych izolácií 4.12.1995 29.6.2001
vykonávanie inžinierských stavieb 4.12.1995 29.6.2001
revízie a skúšky tlakových nádob 4.12.1995 29.6.2001
plynoinštalatérstvo 4.12.1995 29.6.2001
revízie a skúšky plynových zariadení 4.12.1995 29.6.2001
montáž a servis protikoróznych zariadení 4.12.1995 29.6.2001
oprava plynospotrebičov 4.12.1995 29.6.2001
geodetické práce 4.12.1995 29.6.2001
elektroinštalatérstvo 4.12.1995 29.6.2001
opravy a údržba motorových vozidiel 4.12.1995 29.6.2001
montáž a opravy vyhradených motorových zariadení 4.12.1995 29.6.2001
revízie e lektrických zariadení 4.12.1995 29.6.2001
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 4.12.1995 29.6.2001
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon 4.12.1995 29.6.2001
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia 4.12.1995 29.6.2001
vodoinštalatérstvo 4.12.1995 29.6.2001
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania 4.12.1995 29.6.2001
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania - bez elektročastí 4.12.1995 29.6.2001
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení 4.12.1995 29.6.2001
vstrelovanie expanznými prístrojmi 4.12.1995 29.6.2001
kopírovacie služby 4.12.1995 29.6.2001
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu 4.12.1995 29.6.2001
ubytovacie služby, školiace a rehabilitačne stredisko 4.12.1995 29.6.2001
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava 4.12.1995 29.6.2001
verejná cestná nákladná doprava 4.12.1995 29.6.2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 4.12.1995 29.6.2001
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie 23.2.1996 29.6.2001
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry 20.3.1996 29.6.2001
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch 20.3.1996 29.6.2001
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/ 20.3.1996 29.6.2001
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum 20.3.1996 29.6.2001
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 20.3.1996 29.6.2001
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 20.3.1996 29.6.2001
úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 20.3.1996 29.6.2001
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch 20.3.1996 29.6.2001
osobitné zásahy do zemskej kôry 20.3.1996 29.6.2001
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel 20.3.1996 29.6.2001
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry 28.6.1996 29.6.2001
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel 28.6.1996 29.6.2001
výroba regulačných staníc plynu a ich súčasti 28.6.1996 29.6.2001
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení /teelfónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy/ po rozhranie s jednou telekomunikačnou sieťou 2.4.1997 29.6.2001
zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území 21.3.1998 29.6.2001
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch 21.3.1998 29.6.2001
požičiavanie motorových vozidiel 21.3.1998 29.6.2001
umývanie motorových vozidiel 21.3.1998 29.6.2001
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami 21.3.1998 29.6.2001
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany - defektoskopické meranie 21.3.1998 29.6.2001
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 26.6.1998 29.6.2001
opravy zdvíhacích zariadení 26.6.1998 29.6.2001
veréjne stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb 21.3.1998 29.6.2001
nákup a predaj vykurovacích plynov /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/ 10.8.1999 29.6.2001
prevádzka a údržba plynárenských zariadení /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/ 10.8.1999 29.6.2001
výroba a rozvod tepla 20.6.2001 29.6.2001
výroba a rozvod elektriny 20.6.2001 29.6.2001

Hodnotenie Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, IČO 00211290

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image