Slovenský pozemkový fond, Bratislava-Staré Mesto, IČO 17335345 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Slovenský pozemkový fond, ktorý sídli na adrese Búdková 36, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 17335345.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Slovenský pozemkový fond so sídlom na adrese Búdková 36, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Slovenský pozemkový fond
IČO 17335345
Adresa Búdkova 36 Bratislava 817 15
Deň zápisu 19.8.1991
Právna forma Iná právnicka osoba
Konanie:
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne. 19.7.2016
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne. 15.5.2012 18.7.2016
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková, a námestník generálnej riaditeľky Ing. Juraj Gál spoločne. 9.11.2010 14.5.2012
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa. 18.8.2010 8.11.2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebők spoločne. 16.3.2010 17.8.2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebök spoločne. 27.1.2010 15.3.2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík a námestník generálneho riaditeľa Mgr. Adrian Šándorčín spoločne. 13.11.2008 26.1.2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miloslav Šebek. 26.5.2007 12.11.2008
Za Slovenský pozemnkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. František Hideghéty. 6.2.2003 25.5.2007
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč. 15.8.2001 5.2.2003
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia správnej rady SPF alebo generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Družstevná 9, Modra, ktorý bol menovaný správnou radou SPF dňa 12.11.1998 s účinnosťou od 13.11.1998. Každý z nich podpisuje samostatne. 10.12.1998 14.8.2001
Za slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Michal Štangel, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Sládkovičovo, Fučíkova 420, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 20.2.1997 súčinnosťou od 21.2.1997. Každý z nich podpisuje samostatne. 25.4.1997 9.12.1998
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Sjprávnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Juraj Moravčík, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 7.4.1994 s účinnosťou od 15.4.1994 v zmysle čl. 9 odst. 1 štatútu SPF. Každý z nich podpisuje samostatne. 20.7.1994 24.4.1997
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Správnej rady alebo riaditeľ Doc. Ing. Ladislav Klinko, CSc.,bytom Račianska 95, Bratislava. 30.11.1992 19.7.1994
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda alebo podpredseda správnej rady, alebo riaditeľ Ing.František Bujalka, bytom Obrancov mieru 787/31, Poprad. 19.8.1991 29.11.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106 19.8.1991
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994 20.7.1994
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. 25.4.1997
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997 10.2.1998
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa. 10.12.1998
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999. 23.9.1999
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z. 15.8.2001
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003. 6.2.2003
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003. 20.8.2004
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom. 12.4.2008
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008. 13.11.2008
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010 2.7.2010
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010. 18.8.2010
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010 26.11.2010
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012. 15.5.2012
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012. 28.6.2012
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015. 30.9.2015
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016. 19.7.2016
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016. 19.7.2016
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016. 19.7.2016

Kontakty na Slovenský pozemkový fond, Bratislava-Staré Mesto, IČO 17335345

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Búdkova 36 Bratislava 817 15 od  19.7.2016 
Búdkova 36 Bratislava od  19.8.1991  do  18.7.2016

Predmet činností Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov 20.7.1994
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky 20.7.1994
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada 20.7.1994
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb 20.7.1994
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu 20.7.1994
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv 20.7.1994
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov 20.7.1994
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje 20.7.1994
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z." 25.4.1997
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a dočasne spravuje pozemky nedoložené vlastníckym právom. 19.8.1991 19.7.1994
Podľa zákona č.229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku prevádza bezplatne do vlasníctva oprávnených osôb pozemky, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky. Uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada.Poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní vlastníckych práv oprávnených osôb v zmysle citovaného zákona. 19.8.1991 19.7.1994
Do schválenia privatizačného projektu,či v súlade s ním, prípadne ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou SR, prenajíma pozemky a iné poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na poľnohospodárske využitie. 19.8.1991 19.7.1994
Pozemkový fond prenajíma poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. 19.8.1991 19.7.1994
Je účastníkom pozemkových úprav. 19.8.1991 19.7.1994

Hodnotenie Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image