SLOVNAFT, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31322832 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SLOVNAFT, a.s., ktorý sídli na adrese Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31322832.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SLOVNAFT, a.s. so sídlom na adrese Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1992.


Základné informácie o SLOVNAFT, a.s., IČO 31322832

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SLOVNAFT, a.s.
IČO 31322832
Adresa Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 3.6.2009
Samostatne konať v mene spoločnosti sú opráv- není všetci členovia predstavenstva. Vo všet- kých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis. 12.8.1994 2.6.2009
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.4.1992 11.8.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov. 7.9.2005
Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia. 1.1.2006
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti. 16.6.2006
Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006. 28.6.2006
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia. 31.10.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007. 6.6.2007
Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008. 1.6.2008
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.04.2008 - spísané vo forme forme notárskej zápisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dňa 07.05.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 19.05.2008. Výpis zo Zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008. Výpis zo Zápisnice č. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.04.2008. 23.5.2008
Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008. 22.7.2008
Výpis zo zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2008 z 21.8.2008. 5.9.2008
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009. 19.5.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009. 3.6.2009
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009. 17.2.2010
Notárska zápisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dňa 3.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 28.5.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010. 22.7.2010
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010. 21.8.2010
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011. 4.6.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 dňa 28.04.2011. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 21.04.2011. 17.6.2011
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 30.05.2011 8.7.2011
Výpis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dňa 14.09.2011. 22.10.2011
Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011. 25.10.2011
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012. 19.5.2012
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012. 8.6.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012. 1.1.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.1.2013
Rozhodnutie per rollam zo dňa 22.10.2012 a 10.12.2012. 20.12.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013. 4.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013. 5.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014 13.5.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015. 16.5.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.1.2016
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2016, Nz 13169/2016, NCRls 13551/2016 dňa 15.4.2016 21.5.2016
Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838 7.4.1994
Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838 12.8.1994
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838 1.2.1995
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838 25.7.1995
Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838 23.8.1995
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838 20.12.1995
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838 14.3.1996
Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838 10.10.1996
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838 6.10.1997
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838 16.2.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1998, notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 50/98 zo dňa 23.4.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.6.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.9.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.7.1998 o zrušení prokúry. 30.11.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999 Notárska zápisnica č. N 136/9 Nz 121/99 zo dňa 24.6.99 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválenázmena stanov. 15.2.2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 16.11.2000
Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001. 24.7.2001
Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001. 11.12.2001
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 333/00 Nz 305/00 zo dňa 20.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a notárska zápisnica zo dňa 16.05.2001, č. N 133/01 Nz 125/01 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 19.12.2001, na ktorom bola udelená prokúra p. Heimovi Tomanovi a Lászlóvi Feketemu. 18.2.2002
Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002. 7.9.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. 8.9.2004
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom. 2.10.2004
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti. 5.5.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005- schválenie zmeny stanov. 2.8.2005 6.9.2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom - rozšírenie predmetu podnikania 23.4.2005 4.5.2005
Základné imanie:
684 757 602,8 EUR Rozsah splatenia: 684 757 602,8 EUR 2.4.2009
20 625 229 000 Sk 16.11.2000 1.4.2009
16 468 953 000 Sk 25.7.1995 15.11.2000
13 168 953 000 Sk 31.5.1993 24.7.1995
11 271 521 000 Sk 29.4.1992 30.5.1993

Kontakty na SLOVNAFT, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31322832

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vlčie hrdlo 1 Bratislava 824 12 od  16.6.2006 
Vlčie hrdlo Bratislava 824 12 od  29.4.1992  do  15.6.2006

Predmet činností SLOVNAFT, a.s., IČO 31322832

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 12.8.1994
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku 12.8.1994
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty 12.8.1994
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru 12.8.1994
poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov 12.8.1994
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností 12.8.1994
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 12.8.1994
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce 12.8.1994
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce 12.8.1994
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých 12.8.1994
činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov 12.8.1994
činnosť psychologických a sociologických poradcov 12.8.1994
ubytovacie služby 12.8.1994
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov 12.8.1994
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 12.8.1994
dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370 12.8.1994
ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710 12.8.1994
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv 12.8.1994
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov 12.8.1994
opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 23.8.1995
prenájom železničných vozňov 14.3.1996
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom 14.3.1996
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia) 14.3.1996
sprostredkovateľská činnosť 14.3.1996
prevádzkovanie kreditného systému 30.11.1998
vydávanie nebankových platobných kariet - čípové karty 24.7.2001
prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky 24.7.2001
ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete 24.7.2001
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov 24.7.2001
inštalácia programových a operačných systémov do počítačov 2.10.2004
prenájom zariadení výpočtovej techniky a software 2.10.2004
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti 2.10.2004
vedenie účtovníctva 23.4.2005
prevádzkovanie umývacích liniek 23.4.2005
prevádzkovanie čerpacích staníc 23.4.2005
vydávanie a správa nebankových kariet 23.4.2005
geodetické a kartografické práce 23.4.2005
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I 26.5.2005
prenájom motorových vozidiel 2.8.2005
prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť 2.8.2005
prevádzkovanie nevýherných automatov 2.8.2005
plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu 16.6.2006
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny 22.7.2010
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW 22.7.2010
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok 16.6.2006
prenájom palivových nádrží 28.6.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.6.2006
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 28.6.2006
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov 28.6.2006
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod 28.6.2006
výroba a predaj chemicky upravenej vody 28.6.2006
výroba a predaj sušeného vzduchu 28.6.2006
nákup a predaj dusíka 28.6.2006
public relations - styk s verejnosťou 28.6.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 22.7.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka 22.7.2006
prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie 6.6.2007
správa registratúry 14.8.2008
činnosť vodohospodára 14.8.2008
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 14.8.2008
výroba a predaj priemyselnej vody 12.8.2009
havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 12.8.2009
bezpečnostnotechnické služby 12.8.2009
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 12.8.2009
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2009
prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov 12.8.2009
vybavovanie colnej deklarácie 12.8.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 12.8.2009
vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie 12.8.2009
vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie 12.8.2009
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel 12.8.2009
výroba technických plynov 22.9.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,, 12.8.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 12.8.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 12.8.2009
výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 12.8.2009
výroba a predaj jedovatých látok 12.8.2009
spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti 12.8.2009
dispečerské riadenie výrobných procesov 12.8.2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) 12.8.2009
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 12.8.2009
prevádzkovanie športových zariadení 12.8.2009
počítačové služby 12.8.2009
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 12.8.2009
reklamné a marketingové služby 30.6.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 30.6.2010
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 30.6.2010
vydavateľská činnosť 30.6.2010
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 5.11.2013
technik požiarnej ochrany 5.11.2013
špecialista požiarnej ochrany 5.11.2013
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov 5.11.2013
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 5.11.2013
iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva 20.1.2016
Pohostinská činnosť 21.5.2016
Výkon činnosti energetického audítora 21.5.2016
Prieskum trhu 21.5.2016
technických plynov 12.8.2009 21.9.2009
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom zo zásobníka na stanici (predaj LPG, ako paliva) 12.1.2006 11.8.2009
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 23.4.2005 29.6.2010
kompletizácia počítačových sietí, hardware a software s výnimkou zásahu do elektrických častí technických zariadení 2.10.2004 11.8.2009
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software 2.10.2004 11.8.2009
nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov 24.7.2001 15.6.2006
potrubná doprava pohonných látok a hmôt 24.7.2001 15.6.2006
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby 6.10.1997 11.8.2009
prevádzkovanie kreditného systému 12.8.1994 5.10.1997
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 23.8.1995 11.8.2009
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 23.8.1995 11.8.2009
je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa 12.8.1994 14.2.2006
výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie 12.8.1994 15.6.2006
úradné meranie 12.8.1994 11.8.2009
pohostinská činnosť 12.8.1994 11.8.2009
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb 12.8.1994 15.6.2006
technicko - informačné služby verejne dostupných informácií 12.8.1994 22.8.1995
nákup a predaj výrobkov z ropy, vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj 12.8.1994 22.8.1995
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava 12.8.1994 22.8.1995
montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3, ods.2, písm.h živnostenského zákona 12.8.1994 22.8.1995
chemické vyváranie kotlov a iných techno logických zariadení 12.8.1994 22.8.1995
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994 11.8.2009
projektová činnosť v investičnej výstavbe 12.8.1994 22.8.1995
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb 12.8.1994 22.8.1995
automatizované spracovanie údajov 12.8.1994 11.8.2009
vyučovanie vedenia motorových vozidiel 12.8.1994 14.2.2006
vykonávanie výcviku vo zváračskej škole 12.8.1994 14.2.2006
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov 12.8.1994 15.6.2006
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich rekondícii a regenerácii 12.8.1994 15.6.2006
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky 12.8.1994 22.8.1995
vyučovanie v odbore cudzích jazykov 12.8.1994 15.6.2006
výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 12.8.1994 22.8.1995
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov 29.4.1992 11.8.1994
základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru 29.4.1992 11.8.1994
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení 29.4.1992 11.8.1994
výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojnotechnologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov 29.4.1992 11.8.1994
strojno-,montážne a opravárenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overenie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov 29.4.1992 11.8.1994
poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení 29.4.1992 11.8.1994
poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratórneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby 29.4.1992 11.8.1994
dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j. 13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j- 13/08210/90, registračné číslo 108 001370 29.4.1992 11.8.1994
vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902302 hs 2902605 hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2917378,hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710 29.4.1992 11.8.1994
maloobchodná činnosť 29.4.1992 11.8.1994
výkon zahranično-obchodnej činnosti 29.4.1992 11.8.1994
technická pomoc v zahraničí 29.4.1992 11.8.1994
je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa 29.4.1992 11.8.1994
nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj 29.4.1992 11.8.1994
poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc 29.4.1992 11.8.1994
zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu 29.4.1992 11.8.1994
poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov 29.4.1992 11.8.1994
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana federálnych hmotných rezerv 29.4.1992 11.8.1994
výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami 29.4.1992 11.8.1994
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov 29.4.1992 11.8.1994
prevádzkovanie kreditného systému 29.4.1992 11.8.1994
predaj tovarov všetkého druhu systémom kreditných kariet tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám 29.4.1992 11.8.1994
sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a zahraničného cestovného ruchu. 29.4.1992 11.8.1994
verejná cestná nákladná doprava 31.5.1993 11.8.1994
kováčstvo 12.8.1994 22.8.1995
zámočníctvo 12.8.1994 5.10.1997
výroba nástrojov 12.8.1994 5.10.1997
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 12.8.1994 5.10.1997
kovoobrábanie 12.8.1994 5.10.1997
stavba strojov s mechanickým pohonom 12.8.1994 5.10.1997
opravy motorových vozidiel 12.8.1994 5.10.1997
oprava karosérií 12.8.1994 22.8.1995
výroba elektrických teplomerov 12.8.1994 22.8.1995
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, offsetová tlač, počítačová grafika a sadzba a užitá fotografia 12.8.1994 5.10.1997
murárstvo 12.8.1994 5.10.1997
obkladačské práce 12.8.1994 5.10.1997
podlahárstvo 12.8.1994 5.10.1997
vodoinštalatérstvo 12.8.1994 5.10.1997
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení 12.8.1994 11.8.2009
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových zariadení 12.8.1994 11.8.2009
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení 12.8.1994 11.8.2009
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny 12.8.1994 11.8.2009
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 12.8.1994 11.8.2009
revízie a skúšky určených technických zariadení - vykonávanie revízií tlakových zariadení v rozsahu periodických skúšok tlakových nádržkových vozňov na prepravu látok TR.3 a 4 podľa predpisu RID 12.8.1994 15.6.2006
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov 12.8.1994 5.10.1997
opravy a montáž meradiel 12.8.1994 5.10.1997
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení 12.8.1994 5.10.1997
výroba, inštalácia a opravy elektrických elektrických strojov a prístrojov 12.8.1994 22.8.1995
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 12.8.1994 11.8.2009
výroba elektrických teplomerov - výroba informatívneho meradla 12.8.1994 22.8.1995
elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 16.6.2006 21.7.2010
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 866 MW; z toho plynné palivo 866 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW 16.6.2006 21.7.2010

Hodnotenie SLOVNAFT, a.s., IČO 31322832


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SLOVNAFT, a.s., IČO 31322832

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image