SOUTHERM, s.r.o., Dunajská Streda, IČO 34152644 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SOUTHERM, s.r.o., ktorý sídli na adrese Hlavná 23, Dunajská Streda a má pridelené IČO 34152644.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SOUTHERM, s.r.o. so sídlom na adrese Hlavná 23, Dunajská Streda bol založený v roku 1996.


Základné informácie o SOUTHERM, s.r.o., IČO 34152644

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SOUTHERM, s.r.o.
IČO 34152644
Adresa Športová 4021/13 A Dunajská Streda 929 01
Deň zápisu 18.12.1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Konatelia musia konať v mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám vo všetkých veciach spoločne tak, aby vždy konali najmenej dvaja konatelia. Za spoločnosť konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti. 11.12.2015
Konatelia musia konať v mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám vo všetkých veciach spoločne tak, aby vždy konali najmenej dvaja konatelia a aby aspoň jedným z konajúcich konateľov bol konateľ kategórie ,,A“. Konateľom kategórie ,,A“ je pán Max Helmore. Za spoločnosť konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti. 14.10.2015 10.12.2015
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne. 15.9.2011 13.10.2015
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne. 18.12.1996 14.9.2011
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 podľa slovenského práva. Stary spis: S.r.o. 7675 18.12.1996
Dodatok č. 1 zo dňa 07.02.1997 k spoločenskej zmluve. 27.10.1997
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 2 zo dňa 16.07.1998. 11.1.1999
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 20.06.2000. 2.8.2000
Dodatok č. 4 zo dňa 09.02.2001 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Dunajská Streda, Hlavná 23 na: Dunajská Streda, Športová 4021/13 A). 14.5.2001
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. spis. zn.: Sro 1969/B zo dňa 28.11.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2002 v znení: Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.7.2002 na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie rozdelením v zmysle § 68 ods. 2 a § 69 Zák.č.513/91 Zb. v znení noviel, na spoločnosť VIDLÁR & SONS, s.r.o. Bratislava, Učiteľská 15, dňom 30.11.2002. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti COMERON spol. s r.o., Učiteľská 15, Bratislava, IČO: 30 776 414, preberá na seba spoločnosť COMERON SPS, spol. s r.o., Bratislava, Učiteľská 15. Súhlas správcu dane s výmazom dňa 9.8.2002 č.j. 801/2100/81542/01/Sus. Daňový úrad Bratislava IV. Vymazuje sa: Spoločnosť s obchodným menom COMERON spol. s r.o. so sídlom Učiteľská 15, Bratislava, 821 06. 18.12.2003
Základné imanie:
10 000 EUR Rozsah splatenia: 10 000 EUR 27.9.2013
9 958,175663 EUR 16.3.2010 26.9.2013
300 000 Sk 2.8.2000 15.3.2010
238 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
200 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
Výška vkladu každého spoločníka:
GGE a.s. Vklad: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 EUR Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka GGE, a.s., spoločnosti založenej v Slovenskej republike, so sídlom Pekná cesta 6, Bratislava 834 03, Slovenská republika, IČO: 36 746 941, v spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01 Slovenská republika, IČO: 34 152 644, v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle 140 92, Česká republika, IČO : 649 48 242, konajúca prostredníctvom svojej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO : 47 251 336, ako záložného veriteľa zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 13.11.2015. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka GGE a.s., spoločnosti založenej v Slovenskej republike, so sídlo Pekná cesta 6, Bratislava 834 27.8.2016
Mesto Dunajská Streda Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
Prof. Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
Ing. Ivan Mészáros Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
Ing. Viliam Tokovics Vklad: 26 000 Sk Splatené: 26 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
COMERON, spol. s r.o. Vklad: 38 000 Sk Splatené: 38 000 Sk 18.12.1996 10.1.1999
Mesto Dunajská Streda Vklad: 74 000 Sk Splatené: 74 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
Prof. Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
Ing. Ivan Mészáros Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
Ing. Viliam Tokovics Vklad: 31 000 Sk Splatené: 31 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
COMERON, spol. s r.o. Vklad: 45 000 Sk Splatené: 45 000 Sk 11.1.1999 1.8.2000
Mesto Dunajská Streda Vklad: 93 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 93 000 Sk 2.8.2000 15.3.2010
Prof. Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. Vklad: 72 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 72 000 Sk 2.8.2000 14.7.2008
Ing. Ivan Mészáros Vklad: 39 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 39 000 Sk 2.8.2000 13.7.2007
Ing. Viliam Tokovics Vklad: 39 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 39 000 Sk 2.8.2000 13.7.2007
COMERON, spol. s r.o. Vklad: 57 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 57 000 Sk 2.8.2000 17.12.2003
COMERON SPS, spol. s r.o. Vklad: 57 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 57 000 Sk 18.12.2003 13.7.2007
Ing. Viliam Tokovics Vklad: 135 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 135 000 Sk 14.7.2007 14.7.2008
GGE a.s. Vklad: 207 000 Sk Splatené: 207 000 Sk 15.7.2008 15.3.2010
Mesto Dunajská Streda Vklad: 3 087,034456 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 087,034456 EUR 16.3.2010 26.9.2013
GGE a.s. Vklad: 6 871,141207 EUR Splatené: 6 871,141207 EUR 16.3.2010 26.9.2013
GGE a.s. Vklad: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 EUR Záložné právo: Na základe Článku V. Zmluvy o prevode obchodného podielu z 19.07.2013, sa zriaďuje záložné právo k 100 %obchodnému podielu záložcu GGE a.s., v prospech záložného veriteľa Mesto Dunajská Streda, so sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, konajúceho ako záložný veriteľ. 27.9.2013 13.5.2015
GGE a.s. Vklad: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 EUR 14.5.2015 19.11.2015
GGE a.s. Vklad: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 EUR Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka GGE, a.s., spoločnosti založenej v Slovenskej republike, so sídlom Pekná cesta 6, Bratislava 834 03, Slovenská republika, IČO: 36 746 941, v spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01 Slovenská republika, IČO: 34 152 644, v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle 140 92, Česká republika, IČO : 649 48 242, konajúca prostredníctvom svojej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO : 47 251 336, ako záložného veriteľa zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 13.11.2015. 20.11.2015 26.8.2016

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SOUTHERM, s.r.o.
IČO 34152644
Adresa Hlavná 23 Dunajská Streda 929 01

Kontakty na SOUTHERM, s.r.o., Dunajská Streda, IČO 34152644

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Športová 4021/13 A Dunajská Streda 929 01 od  14.5.2001 
Hlavná 23 Dunajská Streda 929 01 od  18.12.1996  do  13.5.2001

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
92901 Dunajská Streda, Športová 4021/13 A

Predmet činností SOUTHERM, s.r.o., IČO 34152644

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
revízia vyhradených elektrických zariadení - Elektroinštalatérstvo 18.12.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 18.12.1996
sprostredkovateľská činnosť 18.12.1996
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti 18.12.1996
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce 18.12.1996
výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej užitkovej vody 18.12.1996
klampiarstvo 27.10.1997
automatizované spracovanie dát 27.10.1997
vedenie účtovníctva 27.10.1997
realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností 27.10.1997
obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov 27.10.1997
administratívne služby 13.5.2016
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 13.5.2016
stolárstvo 18.12.1996 9.10.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.1.2006
Zodpovedný zástupca: Ferdinand Újhelyi (Zrušený dňom 3.1.2006)
2. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2005
Zodpovedný zástupca: Doc. Ľubomír Sapák, CSc. (Zrušený)
3. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
4. Obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
5. Vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Zodpovedný zástupca: Atila Kilácsko
Alojz Blšek (Zrušený dňom 27.4.2010)
6. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Zodpovedný zástupca: Ladislav Antalics
7. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Zodpovedný zástupca: Anton Bachman
8. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Zodpovedný zástupca: Mgr. Eva Tóthová
9. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Júlia Hodosyová (Zrušený)
10. Realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
11. Obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1997
Prevádzkarne:
   92901 Dunajská Streda, Bacsákova (Zrušená dňom 30.11.2005)
12. Revízia vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
13. Montáž, oprava, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 2.1.2006
14. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1996
15. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.2006
Zodpovedný zástupca: Bc. Ľudovít Paraszti
Ing. Pavol Vígh (Zrušený dňom 27.4.2010)
16. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.5.2016
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 3.5.2016

Hodnotenie SOUTHERM, s.r.o., IČO 34152644


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SOUTHERM, s.r.o., IČO 34152644

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image