SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SPIŠSTAV a.s., ktorý sídli na adrese Markušovská cesta Spišská Nová Ves 052 01 a má pridelené IČO 31651496.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SPIŠSTAV a.s. so sídlom na adrese Markušovská cesta Spišská Nová Ves 052 01 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SPIŠSTAV a.s.
IČO 31651496
Adresa Markušovská cesta Spišská Nová Ves 052 01
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 24.3.2005
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpi- sujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. 14.9.1993 23.3.2005
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. 29.4.1992 13.9.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 246/V pri: Obchodné meno: SPIŠSTAV a.s. Sídlo: Markušovská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31 651 496 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. K 406/97 zo dňa 3.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2002, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka. 24.3.2005
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR 9.4.1992 podľa § 28 ods. 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. 29.4.1992 23.3.2005
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromažde- ním dňa 14.12.1992 a 5.6.1993. 14.9.1993 23.3.2005
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 17.4.1996 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.3.1996. 19.6.1996 23.3.2005
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. K 406/97 zo dňa 20.marca 1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: SPIŠSTAV, a.s., Markušovská cesta, Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 496 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Zuzanu Kollárovú, advokátku, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ul. Zimná č.59. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. K 406/97-118 zo dňa 3.10.2002 zbavil JUDr. Zuzanu Kollárovú funkcie správkyne konkurznej podstaty. 3.4.1998 23.3.2005
Základné imanie:
92 378 000 Sk 29.4.1992 23.3.2005

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SPIŠSTAV, a.s.
IČO 31651496
Adresa Markušovská cesta Spišská Nová Ves 052 01

Kontakty na SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Markušovská cesta Spišská Nová Ves 052 01 od  29.4.1992  do  23.3.2005

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05201 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2

Predmet činností SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
investičná výstavba, generálne opravy, údržba 29.4.1992 13.9.1993
predaj stavebných výrobkov a materiálu 29.4.1992 13.9.1993
projektová činnosť podľa vydaného oprávnenia 29.4.1992 13.9.1993
práce spojené s rekonštrukciou a obnovou pamiatok 29.4.1992 13.9.1993
vykonávanie medzinárodnej nákladnej a osobnej cestnej dopravy 29.4.1992 13.9.1993
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, inžinierskych stavieb, rekonštrukcie, údržba, prístavby a nadstavby budov, vykonávanie ekologických stavieb 14.9.1993 23.3.2005
projektová činnosť v odbore pozemné stavby - stavebná časť 14.9.1993 23.3.2005
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A 14.9.1993 23.3.2005
revízia elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodných zariadení triedy A 14.9.1993 23.3.2005
revízie a revízne skúšky výťahov, revízne elektrických zariadení výťahov 14.9.1993 23.3.2005
spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií v stavebníctve 14.9.1993 23.3.2005
cestná nákladná doprava 14.9.1993 23.3.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. revízie a revízne skúšky výťahov,revízne skúšky elektrickýchzariadení výťahov
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 12.12.1996
Zodpovedný zástupca: František Šuba (Zrušený)
2. Revízia elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodných zariadení triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: František Šuba (Zrušený)
3. Vykonávanie bytových,občianskych,priemyselných,poľnohospo- dárskych,inžinierskych stavieb,rekonštrukcie,údržba,prístav-by a nadstavby budov,vykonávanie ekologických stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Boris Voštinár (Zrušený)
4. montáž,oprava,údržba elektrických zariadení do 1OOO V a bleskozvodov v objektoch triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Rusiňák (Zrušený)
5. spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: František Šuba (Zrušený)
6. projektová činnosť v odbore TZB -ZTI: vodovodov,kanalizácií,inžinierskych sieti:vodovod,kanalizácie,ČOV,technologických zariadení stravovacích celkov
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 12.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Labuda (Zrušený)
7. projektová činnosť v odbor TZB - ústredné vykurovanie,ZTI - plynových odberných zariadení do 3,5 MW, plynovodných inšta-lácií a prípojky plynu
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 12.12.1995
Zodpovedný zástupca: Mária Snopková (Zrušený)
8. Projektová činnosť v odbore pozemné stavby - stavebná časť
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Chovan (Zrušený)
9. Projektovanie elektrických zariadení do 1 000 V a blesko- zvodov v objektoch triedy A
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 12.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Cimbalista (Zrušený)
10. cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 18.5.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2002
Zodpovedný zástupca: Dušan Turza (Zrušený)
11. Elektroinštalatérske práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Rusiňák (Zrušený)
12. Zámočnícke práce, výroba, montáž oceľových a hliníkových prvkov, výroba presklených fasád budov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ľuboš Kurta (Zrušený)
13. stolárske práce, výroba a montáž konštrukcií z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ján Petrisko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Levoča, Potočná 1354 (Zrušená)
14. Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: František Lipták (Zrušený)
15. Výroba a dodávka betónových zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Prevádzkarne:
   Gelnica, Hnilecká cesta 234 (Zrušená)
16. výroba stavebných prvkov z betónu
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Boris Voštinár (Zrušený)
17. maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
18. podlahárske práce a parketárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Peter Faltín (Zrušený)
19. výroba a montáž vzduchotechnických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Rudolf Rusiňák (Zrušený)
20. Klampiarske prác
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: František Melega (Zrušený)
21. prevádzanie práce tepelných izolácií, izolácií proti vode, mäkké krytiny
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Boris Voštinár (Zrušený)
22. kamenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Boris Voštinár (Zrušený)
23. vykonávanie opráv motorových vozidiel a strojov na zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Zodpovedný zástupca: Štefan Kuchár (Zrušený)
24. nákup a predaj tovarov - potravín a nápojov, dreva, stavebného materiálu,výrobky drevospracujúceho priemyslu, korku, výrobky zo slamy,elektroniky a elektronické zariadenia, stroje, a prístroje, chemické výrobky, nerastné suroviny, výrobky z
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
25. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
26. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
27. výroba presklených fasád budov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002

Hodnotenie SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SPIŠSTAV a.s., IČO 31651496

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image