SPL a. s., IČO 31410057 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt SPL a. s., ktorý sídli na adrese Záhradná 4 Levice 934 19 a má pridelené IČO 31410057.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom SPL a. s. so sídlom na adrese Záhradná 4 Levice 934 19 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o SPL a. s., IČO 31410057

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov SPL a. s.
IČO 31410057
Adresa Hronská 2 Levice 934 19
Deň zápisu 1.4.1992
Deň výmazu 15.1.2013
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 11.8.1994 14.1.2013
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 24.3.1992 10.8.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Po ukončení konkurzného konania spoločnosti SPL a.s. nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 167/N, v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť SPL a.s. so sídlom Hronská 2, 934 19 Levice, IČO: 31 410 057. 15.1.2013
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 87/93, Nz 87/93 napísanej dňa 6.7.1993 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Stary spis: Sa 477 11.8.1994 14.1.2013
Valné zhromaždenie konané dňa 30.06.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 280/95, Nz 286/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 477 24.1.1996 14.1.2013
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.2.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 9.6.2000. 9.11.2001 14.1.2013
Zmena stanov spoločnosti schválená na náhradnom valnom zhromaždení dňa 11.5.2001. 13.11.2001 14.1.2013
Jaroslavovi Frtúsovi zanikla funkcia predsedu predstavenstva dňom 11.03.2002, Ing. Alexandrovi Frickému zanikla funkcia podpredsedu predstavenstva dňom 20.02.2002. PhDr. Miroslavovi Poláčekovi zanikla funkcia predsedu dozornej rady dňom 10.10.2001, Ing. Ivanovi Košecovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňom 10.10.2001. 11.11.2002 14.1.2013
Predsedovi predstavenstva Ing. Miroslavovi Líškovi a členom Erikovi Fabiánovi a Mariánovi Arpányimu zanikla funkcia dňom 5.6.2003. Členom dozornej rady Ing. Márii Repkovej a Igorovi Šimonovi zanikla funkcia dňom 21.5.2002 a predsedovi Branislavovi Boreckému dňom 9.6.2003. 24.6.2003 14.1.2013
Členom dozornej rady Jaroslavovi Frtúsovi a Tiborovi Brenkusovi zanikli funkcie dňom 04.09.2003. Predsedovi predstavenstva Erikovi Fábiánovi a členom predstavenstva Michalovi Števkovi a Dušanovi Vojtkovi zanikli funkcie dňom 10.09.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 04.09.2003. 23.7.2004 14.1.2013
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 62/03 zo dňa 11.03.2005 bol na majetok spoločnosti SPL a.s. vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Alojz Guldan so sídlom Kapitulská 6, 917 00 Trnava. 12.5.2005 14.1.2013
Uznesením Krajského súdu Bratislava č.k. 5K 62/03-385 zo dňa 07.12.2005 právoplatného dňa 17.01.2006 bol do funkcie nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Oliver Korec, advokát so sídlom Záhradnícka 9 Bratislava. 4.4.2006 14.1.2013
Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 5K 62/2003-683 zo dňa 30.10.2008, právoplatným dňa 09.12.2008 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu – SPL, a.s. Hronská 2, Levice; IČO: 31 410 057. JUDr. Oliver Korec bol zbavený funkcie správcu. RNDr. Pavol Lazar bol zbavený funkcie osobitného správcu. 6.6.2009 14.1.2013
Základné imanie:
58 330 000 Sk 24.3.1992 14.1.2013

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SPL a. s.
IČO 31410057
Adresa Záhradná 4 Levice 934 19

Kontakty na SPL a. s., IČO 31410057

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hronská 2 Levice 934 19 od  9.11.2001  do  14.1.2013
Záhradná 4 Levice 934 19 od  24.3.1992  do  8.11.2001

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
93401 Levice, Hronská 2

Predmet činností SPL a. s., IČO 31410057

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Zámočníctvo 24.3.1992 21.2.1993
Opravy motorových vozidiel 24.3.1992 21.2.1993
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa 24.3.1992 21.2.1993
Stolárstvo 24.3.1992 21.2.1993
Murárstvo 24.3.1992 21.2.1993
Obkladačské práce 24.3.1992 21.2.1993
Pokrývačstvo 24.3.1992 21.2.1993
Klampiarstvo 24.3.1992 21.2.1993
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácii 24.3.1992 21.2.1993
Štukatérstvo 24.3.1992 21.2.1993
Podlahárstvo 24.3.1992 21.2.1993
Vodoinštalatérstvo 24.3.1992 21.2.1993
Čistenie fasád a pomníkov 24.3.1992 21.2.1993
Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny 24.3.1992 21.2.1993
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 24.3.1992 21.2.1993
Revízia elektrických zariadení 24.3.1992 21.2.1993
Projektovanie elektrických zariadení 24.3.1992 21.2.1993
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 24.3.1992 21.2.1993
Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 24.3.1992 21.2.1993
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 24.3.1992 21.2.1993
Projektová činnosť v investičnej výstavbe 24.3.1992 21.2.1993
Vykonávanie dopravných stavieb 24.3.1992 21.2.1993
Vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/ 24.3.1992 21.2.1993
Vykonávanie priemyselných stavieb 24.3.1992 21.2.1993
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb 24.3.1992 21.2.1993
Staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby/ 24.3.1992 21.2.1993
Elektroinštalatérstvo 24.3.1992 21.2.1993
Plynoinštalatérstvo 24.3.1992 21.2.1993
Studniarstvo, s výnimkou zriaďovania studní banským spôsobom 24.3.1992 21.2.1993
Automatizované spracovanie údajov 24.3.1992 21.2.1993
Činnosť účtovných poradcov 24.3.1992 21.2.1993
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 24.3.1992 21.2.1993
Ubytovacie služby 24.3.1992 21.2.1993
Cestná a motorová doprava 24.3.1992 21.2.1993
opravy motorových vozidiel 22.2.1993 22.7.2004
pokrývačstvo 22.2.1993 22.7.2004
klampiarstvo 22.2.1993 22.7.2004
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 22.2.1993 22.7.2004
štukatérstvo 22.2.1993 22.7.2004
podlahárstvo 22.2.1993 22.7.2004
vodoinštalatérstvo 22.2.1993 22.7.2004
čistenie fasád a pomníkov 22.2.1993 22.7.2004
zámočníctvo 22.2.1993 22.7.2004
stolárstvo 22.2.1993 22.7.2004
projektovanie elektrických zariadení 22.2.1993 22.7.2004
elektroinštalatérstvo 22.2.1993 22.7.2004
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. N.NAP 22.2.1993 22.7.2004
ubytovacie služby-turistická ubytovňa s poskytovaním pohostinských činností 24.1.1996 22.7.2004
prenájom motorových vozidiel 22.2.1993 14.1.2013
prenájom rekreačných zariadení 22.2.1993 14.1.2013
murárstvo 22.2.1993 14.1.2013
obkladačské práce 22.2.1993 14.1.2013
vykonávanie dopravných stavieb 22.2.1993 14.1.2013
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav. sídl. celkov) 22.2.1993 14.1.2013
vykonávanie priemys., bytových a občianskych stavieb 22.2.1993 14.1.2013
nákup a predaj v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti 22.2.1993 14.1.2013
požičiavanie strojov a zariadení 22.2.1993 14.1.2013
inžinierska činnosť v stavebnej výrobe 22.2.1993 14.1.2013
prenájom nemovitosti a nebytových priestorov 22.2.1993 14.1.2013
automatiozované spracovanie údajov 22.2.1993 14.1.2013
činnosť účtovných poradcov 22.2.1993 14.1.2013
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 22.2.1993 14.1.2013
leasing-prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností 24.1.1996 14.1.2013
sprostredkovateľská činnosť 24.1.1996 14.1.2013
realitná kancelária 24.1.1996 14.1.2013
skladovanie 24.1.1996 14.1.2013
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 19.3.1996 14.1.2013
služby colného deklaranta 9.11.2001 14.1.2013
zabezpečovanie colného dlhu - colná zábezpeka 9.11.2001 14.1.2013
prevádzkovanie colného skladu 9.11.2001 14.1.2013
poradenská činnosť v oblasti colnej deklarácie 9.11.2001 14.1.2013
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti 9.11.2001 14.1.2013
reklamná činnosť 13.11.2001 14.1.2013
faktoring a forfaiting 23.7.2004 14.1.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2003
2. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
3. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
   Šahy, SNP 52 (Zrušená)
4. Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap.
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
5. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
6. Vykonávanie priemys.,bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
7. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
8. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
9. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
10. Pokrývačstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
11. Vykonávanie dopravných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
12. Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
13. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
14. Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
15. Štukatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
16. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
17. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
18. Opravy motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
19. Nákup a predaj v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 1 (Zrušená)
20. Prenájom rekreačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
21. Prenájom nemovitostí a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
22. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
23. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Záhradná 4 (Zrušená)
24. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Záhradná 4 (Zrušená)
25. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Záhradná 4 (Zrušená)
26. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Levice, Záhradná 4 (Zrušená)
27. Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
28. Čistenie fasád a pomníkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
29. Požičiavanie strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Šahy, SNP 52 (Zrušená)
30. Leasing-prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
31. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
32. Realitná kancelária
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
33. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 21.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
34. Ubytovacie služby - turistická ubytovňa s poskytovaním pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 30.9.2003
Prevádzkarne:
   Dudince, Rekreačné zariadenie SPL (Zrušená)
35. Služby colného deklaranta
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Nová Baňa, Železničný rad 24 (Zrušená dňom 14.1.2013)
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
36. Zabezpečovanie colného dlhu - colná zábezpeka
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Nová Baňa, Železničný rad 24 (Zrušená dňom 14.1.2013)
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
37. Prevádzkovanie colného skladu
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
38. Poradenská činnosť v oblasti colnej deklarácie
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
39. Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
Prevádzkarne:
   Levice, Hronská 2 (Zrušená dňom 14.1.2013)
40. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013
41. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.2003
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2013

Hodnotenie SPL a. s., IČO 31410057


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte SPL a. s., IČO 31410057

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image