Stavebné bytové družstvo Bratislava II, Bratislava-Ružinov, IČO 00169382 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Stavebné bytové družstvo Bratislava II, ktorý sídli na adrese Strojnícka 8, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 00169382.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Stavebné bytové družstvo Bratislava II so sídlom na adrese Strojnícka 8, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1960.


Základné informácie o Stavebné bytové družstvo Bratislava II, IČO 00169382

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Stavebné bytové družstvo Bratislava II
IČO 00169382
Adresa Strojnícka 8 Bratislava 827 01
Deň zápisu 1.9.1960
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podľa článku 34, ods. 1 Stanov SBD Bratislava II, platných od 1.1.2008. 11.10.2008
Podľa článku 36 Stanov SBD Bratislava II platných od 1.1.2008. 1.8.2008 10.10.2008
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podľa článku 37 Stanov SBD Bratislava II platných od 1. januára 2003. 1.7.2005 31.7.2008
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva. 17.5.1995 30.6.2005
Družsto zastupuje predseda a na základe písomného poverenia podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony družstva, o ktorých rozhoduje predstavenstvo a na ktoré je potrebná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. 1.9.1960 16.5.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo vzniklo 1. septembra 1960, ktorého dňa dala Rada ObNV Bratislava II.-Nivy súhlas pod č. 45/1960 na jeho vznik. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 24.7.1967, ust. § 91 ods. Zák. č. 109/64 Zb. a článku 58 písm. a/ stanov s predchádzajúcim súhlasom Ústrednej rady družstiev, krajského sekretariátu v Bratislave č. 2408-681/67 zo dňa 2. mája 1967 a č. 2408-1276/67 zo dňa 9.8.1967 zlúčujú sa s týmto družstvo, družstvá: a/ dňom 30.7.1967: Stavebné bytové družstvo zamestnancov Západoslovenských pivovarov, n.p. Bratislava, Szabova č. 15 /zapísané pod číslom Db 173/, b/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Drevoskum v Bratislave, Lamačská č. 5 /Db 136/, c/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Ľahké stavebné hmoty, Bratislava, nám. SNP 13/b, /Db 240/, d/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov VŽKG n.p., technická kancelária Bratislava, Leningradská č. 6 /Db 154/, e/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátnej leteckej správy-letište v Bratislave so sídlom Bratislava-letište-Ivánka pri Dunaji /Db 1.9.1960
Stanovy družstva: Boli prijaté zhromaždením delegátov konanom dňa 25.4.1991. 10.3.1992
Členská schôdza družstva konaná dňa 12.12.1992 schválila stanovy v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 17.5.1995
Valným zhromaždením konaným 11.2.1995 bolo zvolené nové predstavenstvo družstva. 28.9.1995
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 28.6.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 11.2.1995. Zápisnica č. 37/97 z predstavenstva zo dňa 4.3.1997. Zápisnica č. 25/96 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.1996. Zápisnica zo ZD zo dňa 27.9.1997. 18.12.1997
Zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 5.2.2000. 23.3.2000
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 10.6.2000. 8.9.2000
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 1.6.2001. 4.4.2002
Zápisnica č. 1/2002 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 23.2.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva. 24.9.2004
Zápisnica 2/2005 z 2. zasadania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 23.2.2005. 17.3.2005
Zápisnica z 9. mimoriadneho spoločného zasadania predstavenstva SBD Bratislava II a kontrolnej komisie konaného dňa 30.5.2005. 1.7.2005
Zápisnica 53/2008 z 53.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 25.6.2008. 1.8.2008
Zápisnica 1/2009 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 17.1.2009. 27.2.2009
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II zo dňa 30.05.2009. 7.7.2009
Zápisnica z 28. mimoriadneho Kontrolnej komisie zo dňa 21.10.2015 4.12.2015
Základné imanie:
165 969,6 EUR 7.7.2009
165 969,594371 EUR 17.2.2009 6.7.2009
5 000 000 Sk 24.9.2004 16.2.2009
14 753 000 Sk 17.5.1995 23.9.2004
Výška vkladu každého spoločníka:
16,6 EUR 7.7.2009
3 000 Sk 17.5.1995 3.4.2002
500 Sk 4.4.2002 16.2.2009
16,59696 EUR 17.2.2009 6.7.2009

Kontakty na Stavebné bytové družstvo Bratislava II, Bratislava-Ružinov, IČO 00169382

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Strojnícka 8 Bratislava 827 01 od  1.9.1960 

Predmet činností Stavebné bytové družstvo Bratislava II, IČO 00169382

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenájom spoločných a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám, spojený so správou budov 17.2.2010
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 17.2.2010
inžinierska činnosť - Obstarávateľské služby v stavebníctve 17.2.2010
technik požiarnej ochrany 17.2.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 22.7.2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 22.7.2011
správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností 17.2.2010 21.7.2011
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: 1.9.1960 16.5.1995
a/ výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, miestností neslúžiacich na bývanie a iných nebytových objektov 1.9.1960 16.5.1995
b/ prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania, príp. prevody družstevných bytov a rodinných domčekov do osobného vlastníctva 1.9.1960 16.5.1995
c/ údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov 1.9.1960 16.5.1995
d/ poskytovanie služieb spojených s bývaním členov 1.9.1960 16.5.1995
e/ poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom a organizáciám 1.9.1960 16.5.1995
f/ materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním 1.9.1960 16.5.1995
g/ ďalšie činnosti a služby schválené zhromaždením delegátov 1.9.1960 9.3.1992
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby 1.9.1960 9.3.1992
g/ poskytovanie služieb pre cudzie potreby 10.3.1992 16.5.1995
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby 10.3.1992 16.5.1995
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru. 17.5.1995 16.2.2010
Družstvo najmä: 17.5.1995 16.2.2010
a/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom 17.5.1995 16.2.2010
b/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo nájmu iných subjektov 17.5.1995 16.2.2010
c/ vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov 17.5.1995 16.2.2010
d/ poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov 17.5.1995 16.2.2010
e/ prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám 17.5.1995 16.2.2010
f/ vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov 17.5.1995 16.2.2010
g/ vytvára podmienky pre vykonávanie svojpomocnej údržby členmi družstva 17.5.1995 16.2.2010
výroba tepla, rozvod tepla na základe licencie č. 1999T 0192/1 vydaná Ministerstvom hospodárstva Slovejskej republiky 8.9.2000 16.2.2010
ch/ správa nehnuteľností s poskytovaním služieb 4.4.2002 16.2.2010
i/ sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 4.4.2002 16.2.2010
j/ inžinierska činnosť 4.4.2002 16.2.2010
k/ vedenie účtovníctva 4.4.2002 16.2.2010
l/ elektroinštalatérstvo 4.4.2002 16.2.2010
m/ vodoinštalatérstvo 4.4.2002 16.2.2010
n/ kúrenárske práce 4.4.2002 16.2.2010
o/ automatizované spracovanie dát 4.4.2002 16.2.2010
p/ montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení 4.4.2002 16.2.2010
r/ individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 4.4.2002 16.2.2010
s/ revízia vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov 4.4.2002 16.2.2010
t/ technik požiarnej ochrany 4.4.2002 16.2.2010
u/ upratovacie práce 4.4.2002 16.2.2010

Hodnotenie Stavebné bytové družstvo Bratislava II, IČO 00169382


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Stavebné bytové družstvo Bratislava II, IČO 00169382

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image