Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Pezinok, IČO 00170364 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, ktorý sídli na adrese Na bielenisku 4, Pezinok a má pridelené IČO 00170364.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku so sídlom na adrese Na bielenisku 4, Pezinok bol založený v roku 1960.


Základné informácie o Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, IČO 00170364

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku
IČO 00170364
Adresa Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
Deň zápisu 25.5.1960
Právna forma Družstvo
Konanie:
20.3.1998
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia predstavenstva družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, prípadne druhý podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo prvý resp. druhý podpredseda. 27.10.2005
Za družstvo navonok koná predseda a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva. 2.6.1993 19.3.1998
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva. 25.5.1960 1.6.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Ustanovenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného národného výboru v Pezinku zo dňa 12. marca 1960, čísl. 81/R-60. Uznesením zo zhromaždenia delegátov, zo dňa 27.10.1971 a dohôd o zlúčení boli s účinnosťou od 1. júla 1972 s týmto družstvom zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov v Jure pri Bratislave /Db 73/, 2/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov pri Okresnom stavebnom podniku Bratislava-vidiek so sídlom v Pezinku /Db 369/, 3/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo občanov v Báhoni /Sb 383/, Majetok, práva a záväzky zlučovaných družstiev preberá preberajúce družstvo /Stavebné bytové družstvo občanov v Pezinku/. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa 91 Zák. č. 109/64 Zb. dal k zlúčeniu družstiev súhlas podľa č. 2724/Ko/72 zo dňa 11.9.1972. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 19. januára 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 5/10177 zo dňa 4. januára 1977 s týmto družstvom je dňom zápisu do podn 25.5.1960
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka odsúhlasené na Jarnom zhromaždení delegátov Okresného stavebného bytového družstva Bratislava-vidiek, konaného dňa 28.4.1992. Starý spis: Dr 1931 Starý spis: Dr 2328 2.6.1993
Zhromaždenie delegátov schválilo dňa 27.5.1997 zmenu stanov družstva. Starý spis: Dr 2328 20.3.1998
Uznesenie zhromaždenia delegátov zo dňa 16.12.1997. 22.10.1999
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.10.1999, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 3. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 18.11.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a kontrolnej komisie. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 18.11.1999, kde bol zvolený predseda a podpredseda. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 23.11.1999 7.6.2000
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 22.6.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.5.2000. 13.2.2001
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva. 18.9.2001
Zápisnica a uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.9.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov družstva. 4.6.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.2001. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Jozefa Juriša dňa 29.11.2001. 14.7.2003
Zánik funkcie predsedu PD Ing. Michala Kolárika dňa 16.5.2002. Zánik funkcie podpredsedu PD Ing. Dušana Mráza dňa 16.5.2002. Zánik funkcie členov PD Ing. Jozefa Gajdu a Evy Kebisovej dňa 28.3.2002. Zánik funkcie člena PD Imricha Treplána dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.3.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 16.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.5.2002. 11.9.2003
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.11.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.11.202. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Viera Suchá dňom 28.11.2002. Zánik funckie člena predstavenstva Leopold Jurkovič dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ružena Pochylá dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Marián Slávik dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ladislav Čerňanský dňom 28.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Peter Šmahovský dňom 28.11.2002. 19.11.2003
Zvolenie člena kontrolnej komisie SBDO so sídlom v Pezinku, bolo schválené na riadnom zhromaždení delegátov SBDO so sídlom v Pezinku, dňa 29.05.2003. 26.5.2004
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.9.2003. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.11.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBDO zo dňa 18.12.2003. 7.7.2004
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 22.1.2004 a 19.2.2004. 14.7.2004
Zápisncia z mimoriadneho zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.7.2005. 23.9.2005
Uznesenie Okresného súdu v Bratislave č.k. 32 Exre 1666/2005, ktorým súd začal konať o dosiahnutie zhody v časti zápisu spôsob konania v mene spoločnosti. 27.10.2005
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.09.2010. 16.12.2010
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.05.2011. 15.7.2011
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 31.05.2012. 14.7.2012
Základné imanie:
3 319,391888 EUR 19.11.2009
100 000 Sk 2.6.1993 18.11.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
33,193919 EUR 19.11.2009
3 000 Sk 2.6.1993 18.11.2003
1 000 Sk 19.11.2003 18.11.2009

Kontakty na Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Pezinok, IČO 00170364

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01 od  25.5.1960 

Predmet činností Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, IČO 00170364

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: 2.6.1993
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a garáží 2.6.1993
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členov, prípadne prevody rodinných domfčekov do osobného vlastníctva 2.6.1993
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov 2.6.1993
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov 2.6.1993
výroba, predaj a rozvod tepla a teplej úžitkovej vady v zmysle Zák.č. 70/1998 Z.z. 7.6.2000
nájom a podnájom nebytových priestorov v súlade s platnými právnymi normami 12.7.2001
maliarske, natieračské a sklenárske práce 12.7.2001
elektroinštalatérstvo 12.7.2001
vodoinštalatérstvo 12.7.2001
plynoinštalatérstvo 12.7.2001
vedenie účtovníctva 12.7.2001
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 14.7.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2003
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 14.7.2003
správa bytového a nebytovho fondu 15.7.2011
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 15.7.2011
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: 25.5.1960 1.6.1993
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a garáží 25.5.1960 1.6.1993
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva 25.5.1960 1.6.1993
údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov 25.5.1960 1.6.1993
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov 25.5.1960 1.6.1993
poskytovanie služieb sojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam 25.5.1960 1.6.1993
materiálo-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním 25.5.1960 1.6.1993
inžiniersku činnosť - realizačná časť, prípadne udržiavanie bytov iným organizáciám, alebo ďalšiu činnosť pre občiansku vybavenosť, ako aj iným organizáciam a občanom za odplatu 25.5.1960 1.6.1993
Družstvo vykonáva bytovú výstavbu. 25.5.1960 1.6.1993

Hodnotenie Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, IČO 00170364


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, IČO 00170364

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image