Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, Šamorín, IČO 00589527 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, ktorý sídli na adrese Kováčska 27, Šamorín a má pridelené IČO 00589527.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Stavebné bytové družstvo v Šamoríne so sídlom na adrese Kováčska 27, Šamorín bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, IČO 00589527

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Stavebné bytové družstvo v Šamoríne
IČO 00589527
Adresa Kováčska 1159/27 Šamorín 931 01
Deň zápisu 1.1.1991
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda a podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. V neprítomnosti oboch iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Zastupujúci člen predstavenstva má právomoci vymedzené stanovami družstva. 13.1.2012
Prof. Ing. Stanislav Biskupič Dr.Sc. - predseda a Szilárd Szabó - podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich Rudolf Macuška alebo Eva Roskošová. V súlade s ust. § 243 ods. 7 Obch. zák. bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ družstva Ing. Ladislav Varga, bytom Vinohradská 1173/67, 931 01 Šamorín. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda a podpredseda. 11.5.2010 12.1.2012
Prof. Ing. Stanislav Biskupič Dr.Sc. - predseda a Szilárd Szabó - podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich, Ing. Alžbeta Lalcíková a Rudolf Macuška. V súlade s ust. § 243 ods. 7 Obch. zák. bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ družstva Ing. Ladislav Varga, bytom Vinohradská 1173/67, 931 01 Šamorín. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda a podpredseda. 29.9.2009 10.5.2010
Prof. Ing. Stanislav Biskupič Dr.Sc. - predseda a Szilárd Szabó - podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich, Ing. Alžbeta Lalcíková a Rudolf Macuška. 7.2.2007 28.9.2009
Prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Strelecká 7, Šamorín, predseda a Ing. Ivan Dodog, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Gazdovský rad 29, Šamorín, podpredseda V prípade neprítomnosti jedného z nich ďaľší členovia predstavenstva: Ing. Gabriel Teleky, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Gazdovský rad 54, Šamorín, člen Ing. Rozália Újhelyiová, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Dunajská 37, Šamorín, člen - V súlade s ust. § 243 ods. 7 Obch.zák. bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ družstva Ing. Ladislav Varga, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Vinohradská 67, Šamorín - Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom, alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. 24.5.2002 6.2.2007
JUDr. Anna Durdíková, predseda a Doc.Ing.Stanislav Biskupič DrSc. podpredseda družstva. V prípade neprítomnosti jedného z nich ďaľší člen predstavenstva: - Ing. Alžbeta Lalcíková, členka - Rudolf Macuška, člen - Ing. Zuzana Némethová, členka - Pre právne úkony pre ktoré je predpísaná písomnáforma podpisuje za družstvo JUDr. Anna Durdíková a podpredseda Doc.Ing.Stanislav Biskupič DrSc. V prípade neprítomnosti jedného z nich ďaľší člen predstavenstva. - V súlade s ust. § 243 ods. 7 Obch.zák. bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ družstva Ing. Ladislav Varga, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Vinohradská 67, Šamorín - Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom, alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. 25.6.2001 23.5.2002
JUDr. Anna Durdíková, predseda a Doc.Ing.Stanislav Biskupič DrSc. podpredseda družstva. V prípade neprítomnosti jedného z nich ďaľší člen predstavenstva: - Ing. Alžbeta Lalcíková, členka - Ing. František Nagy, člen - Rudolf Macuška, člen - Ing. Zuzana Némethová, členka - Pre právne úkony pre ktoré je predpísaná písomnáforma podpisuje za družstvo JUDr. Anna Durdíková a podpredseda Doc.Ing.Stanislav Biskupič DrSc. V prípade neprítomnosti jedného z nich ďaľší člen predstavenstva. - V súlade s ust. § 243 ods. 7 Obch.zák. bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ družstva Ing. Ladislav Varga, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Vinohradská 67, Šamorín - Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom, alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. 10.9.1997 24.6.2001
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva Edita Polónyiová a Karol Husvéth 1.1.1991 9.9.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 26.10.1990 podľa § 49 Zák. č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stanovy: Stanovy družstva prijaté zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 21.5.1991 v zmysle Zákona č.176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1875 1.1.1991
Stanovy družstva prispôsobené Obchodnému zákonníku boli odsúhlasené na zhromaždení delegátov SBD dňa 19.9.1992. Stary spis: Dr 1875 10.5.1993
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.11.1996 schválilo zmenu stanov. 10.9.1997
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.11.2001 schválilo zmenu stanov. 24.5.2002
Zhromaždenie delegátov dňa 26.06.2003 prijalo úplné znenie nových stanov družstva. 7.10.2003
Základné imanie:
1 659,7 EUR 24.4.2009
50 000 Sk 10.5.1993 23.4.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
99,58 EUR novoprijatý člen 24.4.2009
663,88 EUR právnická osoba 24.4.2009
33,19 EUR vlastník bytu 24.4.2009
3 000 Sk 10.5.1993 23.5.2002
3 000 Sk novoprijatý člen 24.5.2002 23.4.2009
1 000 Sk vlastník bytu 24.5.2002 23.4.2009

Kontakty na Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, Šamorín, IČO 00589527

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kováčska 1159/27 Šamorín 931 01 od  24.4.2009 
Kováčska 40 Šamorín 931 01 od  10.9.1997  do  23.4.2009
Kovácsska 53 Šamorín 931 01 od  1.1.1991  do  9.9.1997

Predmet činností Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, IČO 00589527

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 5.10.2011
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 11.5.2010
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 11.5.2010
administratívne služby 11.5.2010
sklenárske práce 11.5.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 11.5.2010
montáž určených meradiel 12.7.2012
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 11.5.2010 11.12.2013
ištalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 11.5.2010 11.12.2013
vodoinštalatérstvo 11.5.2010 19.6.2014
kúrenárske práce 11.5.2010 19.6.2014
výroba, opravy a montáž určených meradiel 11.5.2010 9.7.2010
Predmetom činnosti družstva je predovšettkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. 1.1.1991 10.5.2010
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: 1.1.1991 10.5.2010
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a miestnosti neslúžiace na bývanie a iných nebytových objektov, ako i inžinierske činnosti pre investície, podmieňujúce túto výstavbu 1.1.1991 10.5.2010
prideľovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestnosti neslúžiace na bývanie do užívania členov a prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva 1.1.1991 10.5.2010
prenájom nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám po schválení predstavenstva, v súlade so smernicami schválenými P-SBD 1.1.1991 10.5.2010
údržbu, opravu, rekonštrukciu a modernizáciu domového bytového fondu, nebytových objektov 1.1.1991 10.5.2010
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom 1.1.1991 10.5.2010
poskytovanie služieb spojených s bývaním a prenájom nebytových priestorov za odplatu fyzickým a právnickým osobám 1.1.1991 10.5.2010
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravu bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním, ak má družstvo voľné kapacity 1.1.1991 10.5.2010
prepravné služby predovšetkým pre svojich členov 1.1.1991 10.5.2010
podnikateľskú činnosť. 1.1.1991 10.5.2010
výroba tepla, rozvod tepla 25.6.2001 13.7.2006
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 14.7.2006 10.5.2010
správa bytového fondu 14.7.2006 10.5.2010
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 21.7.2007 10.5.2010
správa bytového fondu 11.5.2010 4.10.2011

Hodnotenie Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, IČO 00589527


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, IČO 00589527

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image