STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31355161 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ktorý sídli na adrese Stará Vajnorská 16, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 31355161.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. so sídlom na adrese Stará Vajnorská 16, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., IČO 31355161

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
IČO 31355161
Adresa Mlynské nivy 61/A Bratislava 820 15
Deň zápisu 7.7.1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 6.6.2015
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 22.10.2011 5.6.2015
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Ing. Peter Goča koná v mene spoločnosti spoločne s dalším konateľom len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby medzinárodného obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista vždy spoločne s jedným konateľom. 2.2.2011 21.10.2011
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Reinhard Kerschner a Ing. Peter Goča konajú v mene spoločnosti spoločne len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby medzinárodného obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista vždy spoločne s jedným konateľom. 3.3.2010 1.2.2011
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Reinhard Kerschner a Ing. Peter Goča konajú v mene spoločnosti spoločne len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby medzinárodného obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s jedným konateľom. 2.2.2010 2.3.2010
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Reinhard Kerschner a Willibald Pichler konajú v mene spoločnosti spoločne len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby medzinárodného obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Ing. Jana Varinská koná v mene spoločnosti spolu s ďalším konateľom len pri právnych úkonoch týkajúcich sa developerských projektov. 1.3.2009 1.2.2010
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Reínhard Kerschner a Willibald Pichler zastupujú spoločnosť spoločne len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby medzinárodného obchodného centra Eurovea v Bratislave. Toto obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné. 20.11.2007 28.2.2009
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. 18.12.2003 19.11.2007
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne. 7.7.1993 17.12.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11264 7.7.1993
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o. 11264 13.2.1995
Povolenie na pobyt v SR pre Ing. Martina Vávru. Stary spis: S.r.o. 11264 24.1.1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996. Stary spis: S.r.o. 11264 17.2.1997
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996 a 30.5.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1997. Stary spis: S.r.o. 11264 17.9.1997
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998 a 29.7.1998, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmenách spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. 16.4.1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000. 21.2.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. 5.12.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001 6.5.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Pavla Titzová, deň zániku funkcie 5.12.2002. 29.9.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2003. 1.10.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 94015/03 spísanej dňa 20.10.03 notárom JUDr. Blahom. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2003: účinná dňom vydania rozhodnutia Protimonopolného úradu SR. 18.12.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2004 o zmene konateľov. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.2004. 18.9.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2004. 5.11.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2004 16.12.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005. 4.2.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005. 24.5.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09. 2005. 5.10.2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2006, Nz 49038/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou N.R.C.S., s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 36 381 985, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42976/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5475/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 775/2006, Nz 49042/2006 zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti N.R.C.S., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.1.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006 o zlúčení so spoločnosťou PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 851/2006, Nz 53082/2006, NCRIs 52815/2006 JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 11. 12. 2006. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161 je právnym nástupcom spoločnosti PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01. 2007. 1.1.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007. 27.3.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2007. 12.5.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2007. 20.11.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009. 1.3.2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010. 2.2.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010 28.12.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011 23.2.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011 v znení opravy zo dňa 26.05.2011. 3.6.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2011. 16.6.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011. 22.10.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2012. 17.3.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2012 o zlúčení so spoločnosťou ZIPP GEČA, s.r.o., so sídlom: Geča 248, 044 10 Geča, IČO: 31 687 016 zrušenej bez lidvidácie ku dňu 01.07.2012. Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice pod číslom N 811/2012, Nz 21378/2012, NCRls 21839/2012 zo dňa 14.06.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 ako univerzálny právny nástupca obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti a zároveň vstupuje do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti ZIPP GEČA, s.r.o., Geča 248, 044 10 Geča, IČO: 31 687 016. 1.7.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.11.2012. 1.1.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2014. 24.1.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2014. 8.3.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2014. 13.11.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2014. 1.1.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2015 13.1.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2015. 6.6.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2016 a 02.03.2016. 23.3.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.04.2016 1.5.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2016. 22.4.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2016. 1.6.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016. 28.5.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2016. 27.9.2016
Základné imanie:
132 776 EUR Rozsah splatenia: 132 776 EUR 1.3.2009
4 000 000 Sk Rozsah splatenia: 4 000 000 Sk 18.12.2003 28.2.2009
4 000 000 Sk 16.4.1999 17.12.2003
3 000 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
1 029 000 Sk 7.7.1993 16.9.1997
Výška vkladu každého spoločníka:
STRABAG s.r.o. Vklad: 132 776 EUR Splatené: 132 776 EUR 1.3.2009
Ing. Dušan Blattner Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. František Hirner Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 600 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Martin Vávra Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 23.1.1996
Ing. Imrich Szabó Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Ján Schmuck Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Rudolf Kováčik Vklad: 30 000 Sk Splatené: 9 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Aloiz Šroba Vklad: 30 000 Sk Splatené: 9 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Milan Mráz Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Marcela Buzgovičová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
PaeDr. Milan Gramblička Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Ján Janečka Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Ľubomír Lašán Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Jaroslav Majdek Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 7 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Pavol Mišina Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Milan Mlynár Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Ladislav Nagy Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Pavel Szakál Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Magda Kreutzová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. František Bacigál Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Pavol Tekula Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Mária Lešková Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Jaroslav Tomášek Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Pavla Titzová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Július Pauer Vklad: 20 000 Sk Splatené: 6 000 Sk 7.7.1993 16.2.1997
Ing. Martin Vávra Vklad: 87 000 Sk Splatené: 26 100 Sk 24.1.1996 16.2.1997
Ing. Dušan Blattner Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. František Hirner Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Imrich Szabó Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Ján Schmuck Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Rudolf Kováčik Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Aloiz Šroba Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Milan Mráz Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Marcela Buzgovičová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
PaeDr. Milan Gramblička Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Ján Janečka Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Ľubomír Lašán Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Jaroslav Majdek Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Pavol Mišina Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Milan Mlynár Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Ladislav Nagy Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Pavel Szakál Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Magda Kreutzová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. František Bacigál Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Pavol Tekula Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Mária Lešková Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Jaroslav Tomášek Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Pavla Titzová Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Július Pauer Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Martin Vávra Vklad: 87 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.2.1997 16.9.1997
Ing. Dušan Blattner Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. František Hirner Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Imrich Szabó Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Martin Vávra Vklad: 231 000 Sk Splatené: 87 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Ján Schmuck Vklad: 144 000 Sk Splatené: 111 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Alojz Šroba Vklad: 120 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Ľubomír Lašán Vklad: 120 000 Sk Splatené: 30 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Rudolf Kováčik Vklad: 72 000 Sk Splatené: 30 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. František Bacigál Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Marcela Buzgovičová Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Magdaléna Kreutzová Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Ján Janečka Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Mária Lešková Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Jaroslav Majdek Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Pavel Mišina Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Milan Mlynár Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Milan Mráz Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Ladislav Nagy Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Július Pauer Vklad: 24 000 Sk Splatené: 24 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Pavel Szakál Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Pavol Tekula Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Pavla Titzová Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Jaroslav Tomášek Vklad: 24 000 Sk Splatené: 20 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Anna Halásová Vklad: 24 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Miloš Čačaný Vklad: 48 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ján Čačaný Vklad: 48 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Jiří Strýček Vklad: 42 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Peter Ščasný Vklad: 30 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Jozef Hanák Vklad: 24 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Dušan Alina Vklad: 24 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Anton Prerovský Vklad: 24 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Jozef Jakubík Vklad: 48 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Ján Huljak Vklad: 48 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
František Jasenovec Vklad: 36 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Anton Blunár Vklad: 36 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Rudolf Stanček Vklad: 36 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Pavol Koleda Vklad: 36 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Vladimír Fiala Vklad: 45 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Milan Paluška Vklad: 45 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Alfréd Poznán Vklad: 45 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Juraj Hirner Vklad: 45 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Peter Kašša Vklad: 30 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Jana Kaššová Vklad: 30 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Milan Krčmár Vklad: 30 000 Sk Splatené: 10 000 Sk 17.9.1997 15.4.1999
Ing. Dušan Blattner Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. František Hirner Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Imrich Szabó Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Martin Vávra Vklad: 308 000 Sk Splatené: 308 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Ján Schmuck Vklad: 192 000 Sk Splatené: 192 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Alojz Šroba Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Ľubomír Lašán Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Rudolf Kováčik Vklad: 96 000 Sk Splatené: 96 000 Sk 16.4.1999 20.2.2001
Ing. František Bacigál Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Marcela Buzgovičová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Magdaléna Kreutzová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 20.2.2001
Ing. Ján Janečka Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Mária Lešková Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Jaroslav Majdek Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 20.2.2001
Ing. Pavel Mišina Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Milan Mlynár Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Milan Mráz Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Ladislav Nagy Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 4.12.2001
Július Pauer Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Pavel Szakál Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Pavol Tekula Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Pavla Titzová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 20.2.2001
Ing. Jaroslav Tomášek Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Anna Halásová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Miloš Čačaný Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ján Čačaný Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Jiří Strýček Vklad: 56 000 Sk Splatené: 56 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Peter Ščasný Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Jozef Hanák Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Dušan Alina Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Anton Prerovský Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Jozef Jakubík Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Ján Huljak Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
František Jasenovec Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Anton Blunár Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Rudolf Stanček Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Pavol Koleda Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Vladimír Fiala Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Milan Paluška Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Alfréd Poznán Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Juraj Hirner Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Peter Kašša Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 16.4.1999 7.7.1999
Ing. Jana Kaššová Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Milan Krčmár Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 16.4.1999 28.9.2003
Ing. Peter Kašša Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 8.7.1999 28.9.2003
Magdaléna Kreutzová Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk 21.2.2001 28.9.2003
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 21.2.2001 28.9.2003
Pavla Titzová Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk 21.2.2001 28.9.2003
Ing. Dušan Blattner Vklad: 319 000 Sk Splatené: 319 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. František Hirner Vklad: 319 000 Sk Splatené: 319 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 319 000 Sk Splatené: 319 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 319 000 Sk Splatené: 319 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. Imrich Szabó Vklad: 318 000 Sk Splatené: 318 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. Martin Vávra Vklad: 318 000 Sk Splatené: 318 000 Sk 5.12.2001 28.9.2003
Ing. Ján Schmuck Vklad: 192 000 Sk Splatené: 192 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Alojz Šroba Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Ľubomír Lašán Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. František Bacigál Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Marcela Buzgovičová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Ján Janečka Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Mária Lešková Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Pavel Mišina Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Milan Mráz Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Július Pauer Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Pavel Szakál Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Pavol Tekula Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Jaroslav Tomášek Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Anna Halásová Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Miloš Čačaný Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ján Čačaný Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Jiří Strýček Vklad: 56 000 Sk Splatené: 56 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Peter Ščasný Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Jozef Hanák Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Dušan Alina Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Anton Prerovský Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Jozef Jakubík Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Ján Huljak Vklad: 64 000 Sk Splatené: 64 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
František Jasenovec Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Anton Blunár Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Rudolf Stanček Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Pavol Koleda Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Vladimír Fiala Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Milan Paluška Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Alfréd Poznán Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Juraj Hirner Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Jana Kaššová Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Ing. Peter Kašša Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Magdaléna Kreutzová Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk 29.9.2003 30.9.2003
Ing. Daniela Miklášová Vklad: 48 000 Sk Splatené: 48 000 Sk 29.9.2003 17.12.2003
Pavla Titzová Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk 29.9.2003 30.9.2003
Ing. Dušan Blattner Vklad: 333 000 Sk Splatené: 333 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. František Hirner Vklad: 333 000 Sk Splatené: 333 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 333 000 Sk Splatené: 333 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 333 000 Sk Splatené: 333 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Imrich Szabó Vklad: 319 000 Sk Splatené: 319 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Martin Vávra Vklad: 333 000 Sk Splatené: 333 000 Sk 29.9.2003 29.9.2003
Ing. Dušan Blattner Vklad: 339 000 Sk Splatené: 339 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Ing. František Hirner Vklad: 339 000 Sk Splatené: 339 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 339 000 Sk Splatené: 339 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 339 000 Sk Splatené: 339 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Ing. Imrich Szabó Vklad: 321 000 Sk Splatené: 321 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Ing. Martin Vávra Vklad: 339 000 Sk Splatené: 339 000 Sk 30.9.2003 30.9.2003
Magdaléna Kreutzová Vklad: 78 000 Sk Splatené: 78 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. Dušan Blattner Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. František Hirner Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. Víťazoslav Jelínek Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. Jozef Kamrla Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. Imrich Szabó Vklad: 332 000 Sk Splatené: 332 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
Ing. Martin Vávra Vklad: 350 000 Sk Splatené: 350 000 Sk 1.10.2003 17.12.2003
STRABAG s.r.o. Vklad: 4 000 000 Sk Splatené: 4 000 000 Sk 18.12.2003 28.2.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
IČO 31355161
Adresa Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44

Kontakty na STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31355161

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské nivy 61/A Bratislava 820 15 od  1.3.2009 
Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44 od  7.7.1993  do  28.2.2009

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83244 Bratislava - Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 do  13.3.2009
82015 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 61/A

Predmet činností STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., IČO 31355161

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba stavebných dielcov a materiálov 17.2.1997
zasielateľstvo 17.2.1997
inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva 17.2.1997
prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po ukončení nájmu /leasing/ 17.2.1997
pohostinská činnosť 17.2.1997
výroba hotových jedál a polotovarov 17.2.1997
poradenská činnosť v oblasti dopravy 16.4.1999
sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy 16.4.1999
poskytovanie prechodného ubytovania 8.7.1999
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 16.12.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb 16.12.2004
oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení 16.12.2004
projektovanie stavieb 16.12.2004
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov) 16.12.2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava 16.12.2004
prevádzkovanie dráhy 27.3.2007
prevádzkovanie dopravy na dráhe 27.3.2007
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových 28.12.2010
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí 23.2.2011
poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia 23.2.2011
poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia 23.2.2011
návrh a optimalizácia informačných technológií 23.2.2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 3.6.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho 6.6.2015
výkon činnosti stavebného dozoru 6.6.2015
činnosť agentúry dočasného zamestnávania 23.3.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 22.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 22.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 22.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 22.4.2016
výroba vyhradených technických zariadení - plynových, elektrických, tlakových, zdvíhacích 22.4.2016
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 28.5.2016
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 28.5.2016
opravy vyhradených technických zariadení plynových 28.12.2010 21.4.2016
colná deklarácia 16.4.1999 23.5.2005
činnosť vykonávaná banským spôsobom 16.12.2004 4.10.2005
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 17.2.1997 15.12.2004
vykonávanie dopravných stavieb 17.9.1997 15.12.2004
projektová činnosť v odbore inžinierske a pozemné stavby 17.2.1997 15.12.2004
stavebná časť, statika 17.2.1997 15.12.2004
ťažba a úprava kameniva 17.2.1997 15.12.2004
vykonávanie inžinierskych stavieb 17.2.1997 15.12.2004
vykonávanie priemyselných stavieb 17.2.1997 15.12.2004
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 17.2.1997 15.12.2004
rekonštrukčné práce v oblasti stavebníctva 17.2.1997 15.12.2004
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením/ 17.2.1997 15.12.2004
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 17.2.1997 15.12.2004
výkon služieb-oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení 17.2.1997 15.12.2004
oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel 17.2.1997 23.5.2005
sprostredkovanie výkonu služieb 17.2.1997 15.12.2004
verejná cestná nákladná doprava 17.2.1997 15.12.2004
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 7.7.1993 16.2.1997
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ná- kup a predaj vykonávať len s osobitným po- volením) 7.7.1993 16.2.1997
sprostredkovanie výkonu služieb 7.7.1993 16.2.1997
vykonávanie inžinierskych stavieb 7.7.1993 16.2.1997
vykonávanie priemyselných stavieb 7.7.1993 16.2.1997
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 7.7.1993 16.2.1997
inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva 7.7.1993 16.2.1997
projektová činnosť v odbore inžinierske a pozemné stavby-stavebná časť, statika 7.7.1993 16.2.1997

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba cementového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46
   04410 Geča 248
   Rajec, Fučíkova 336/6
   Dunajská Lužná, 900 42
   Senec, Nitrianska 1 (Zrušená)
   Stupava, Vajanského 957 (Zrušená)
2. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
3. Vykonávanie inžinierskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
4. Vykonávanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
5. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
6. Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46 (Zrušená)
   92601 Sereď, Šulek. cesta 1581/46-Závod (Zrušená)
   Rajec, Fučíkova 336/6 (Zrušená)
   Dunajská Lužná, 900 42 (Zrušená)
   Senec, Nitrianska 1 (Zrušená)
7. Projektová činnosť v odbore inžinierske a pozemné stavby -stavebná časť, statika
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2002
8. Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
9. Sprostredkovanie výkonu služieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
10. Zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1995
Prevádzkarne:
   82015 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 61/A
   83244 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 (Zrušená dňom 1.6.2009)
11. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
Prevádzkarne:
   83244 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 (Zrušená)
12. Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   83244 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 (Zrušená)
13. Oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská cesta 1459 (Zrušená dňom 3.11.2006)
14. Oprava a údržba motorových a nemotorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2005
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská cesta 1459 (Zrušená)
15. Prenájom hnuteľných vecí,v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Prevádzkarne:
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16
   04410 Geča 248
   92601 Sereď, Šulek. cesta 1581/46-Závod
   Rajec, Fučíkova 336/6
   Dunajská Lužná, 900 42
   90873 Veľké Leváre
16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom /požičiavanie výrobnýchzariadení, strojov/
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16
   92601 Sereď, Šulek. cesta 1581/46-Závod
   Rajec, Fučíkova 336/6
   Dunajská Lužná, 900 42
   90873 Veľké Leváre
17. Výroba hotových jedál a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Prevádzkarne:
   92601 Sereď, Šulek. cesta 1581/46-Závod
   Rajec, Fučíkova 336/6 (Zrušená dňom 17.10.2012)
   83244 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 (Zrušená dňom 24.8.2009)
18. Vykonávanie dopravných stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 14.10.2004
19. Poradenská činnosť v oblasti dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46
   04410 Geča 248
   Rajec, Fučíkova 336/6
   90873 Veľké Leváre
20. Sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1998
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46
   04410 Geča 248
   Rajec, Fučíkova 336/6
   90873 Veľké Leváre
21. Colná deklarácia
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.5.2005
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46 (Zrušená)
   Rajec, Fučíkova 336/6 (Zrušená)
22. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1996
Prevádzkarne:
   Sereď, Šulekovská 1581/46
   83244 Bratislava-Nové Mesto, Stará Vajnorská 16 (Zrušená dňom 24.8.2009)
   Rajec, Fučíkova 336/6 (Zrušená dňom 17.10.2012)
23. Poskytovanie ubytovania - turistická ubytovňa
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Prevádzkarne:
   Tŕnie, Kašova Lehôtka (Zrušená)
   92601 Sereď, Šulekovská cesta Závod 1581/46 (Zrušená dňom 20.7.2009)
24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
25. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
26. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Prevádzkarne:
   92601 Sereď, Šulekovská cesta 1581/46 - Závod
   04410 Geča 248
   Rajec, Fučíkova 336/6
   Dunajská Lužná, 900 42
   90873 Veľké Leváre
   Sereď, Šulekovská cesta 1459 (Zrušená dňom 3.11.2006)
27. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1995
Deň zániku oprávnenia: 15.11.2004
28. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. František Bacigál (Zrušený dňom 3.12.2013)
29. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Prevádzkarne:
   92601 Sereď, Šulekovská cesta 1581/46 - Závod
   04410 Geča 248
   Rajec, Fučíkova 336/6
   Dunajská Lužná, 900 42
   90873 Veľké Leváre
   Sereď, Šulekovská cesta 1459 (Zrušená dňom 3.11.2006)
30. Výroba železobetónových prefabrikátov a betonárskeho tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 7.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Chrena (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Čajkovského 7 (Zrušená dňom 31.1.2007)
31. Výroba výstuže a výrobkov z ocele do betónu
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Chrena (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 31.1.2007)
32. Montážna činnosť pri zabudovávaní železobetónových a priestorových výrobkov na stavbe
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Chrena (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 31.1.2007)
33. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
34. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
35. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
36. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.11.2005
Zodpovedný zástupca: Stanislav Vaniš (Zrušený dňom 30.11.2005)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 30.11.2005)
37. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 28.11.2005
Zodpovedný zástupca: Anna Gyirbachová (Zrušený dňom 28.11.2005)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 28.11.2005)
38. Vnútroštátna cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 27.10.2004
Zodpovedný zástupca: Branislav Krpčiar (Zrušený dňom 19.12.2003)
Stanislav Vaniš (Zrušený dňom 27.10.2004)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 27.10.2004)
39. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 4.5.2005
Zodpovedný zástupca: Anna Gyirbachová (Zrušený dňom 4.5.2005)
Prevádzkarne:
   90873 Veľké Leváre, Prefabrikát, a.s (Zrušená dňom 4.5.2005)
40. Nakladanie s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 17.12.2002
Zodpovedný zástupca: Branislav Krpčiar (Zrušený dňom 17.12.2002)
41. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečného odpadu
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 15.1.2003
42. Vykonávanie občianskych, bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 31.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Martinka (Zrušený dňom 14.8.2006)
43. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
44. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
45. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 31.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
46. Opravy vyhradených technických zariadení plynových
Deň vzniku oprávnenia: 16.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 14.4.2016
47. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
Deň vzniku oprávnenia: 16.12.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Gabriel Šuranyi
48. Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
Deň vzniku oprávnenia: 11.2.2011
49. Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 11.2.2011
50. Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
Deň vzniku oprávnenia: 11.2.2011
51. Návrh a optimalizácia informačných technológií
Deň vzniku oprávnenia: 11.2.2011
52. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 29.4.2011
53. výroba a predaj železobetónových,betónových stav. dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.9.2007
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 19.9.2007)
54. Vykonávanie inžinierských, bytových,občianských a priemyselných stavieb,rekonštrukčné práce v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.9.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Truhan (Zrušený dňom 19.9.2007)
55. Veľkoobchod,maloobchod,sprostredkovanie obchodu s výrobkami stavebného,drevárského,hutníckého,chemického,železiarského astrojárského priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.9.2007
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 19.9.2007)
56. Výroba stavebných dielcov a materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 12.7.2012)
57. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Truhan (Zrušený dňom 12.7.2012)
58. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 12.7.2012)
59. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 12.7.2012)
60. Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
61. Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
62. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
63. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
64. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
65. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Zodpovedný zástupca: Agnesa Sajková (Zrušený dňom 12.7.2012)
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 12.7.2012)
66. Ohýbanie a strihanie oceľových prútov a výroba oceľových výztuží do betónu
Deň vzniku oprávnenia: 12.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.7.2012
Prevádzkarne:
   04410 Geča 248 (Zrušená dňom 12.7.2012)
67. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Radomír Hlavenka
68. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Radomír Hlavenka
69. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2016
70. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2016
71. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2016
72. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2016
73. Výroba vyhradených technických zariadení - plynových, elektrických, tlakových, zdvíhacích
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.2016
74. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.2016
75. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.2016
Zodpovedný zástupca: Ing. Mária Pastirčíková

Hodnotenie STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., IČO 31355161


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., IČO 31355161

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image