T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35705019 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt T-Mobile Slovensko, a.s., ktorý sídli na adrese Štefánikova 17, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35705019.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom T-Mobile Slovensko, a.s. so sídlom na adrese Štefánikova 17, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1996.


Základné informácie o T-Mobile Slovensko, a.s., IČO 35705019

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov T-Mobile Slovensko, a.s.
IČO 35705019
Adresa Vajnorská 100/A Bratislava 831 03
Deň zápisu 16.12.1996
Deň výmazu 1.7.2010
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, pričom na zaväzovanie spoločnosti sa vyžaduje podpis dvoch členov, z ktorých (i) jeden je predsedom predstavenstva konajúcim spolu s ďalším členom predstavenstva alebo (ii) podpredsedom predstavenstva konajúcim spolu s členom predstavenstva p. Milanom Vašinom. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky Spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. 8.3.2007 30.6.2010
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, pričom na zaväzovanie spoločnosti sa vyžaduje podpis dvoch členov, z ktorých (i) jeden je predsedom predstavenstva konajúcim spolu s ďalším členom predstavenstva alebo (ii) podpredsedom predstavenstva konajúcim spolu s členom predstavenstva p. Robertom Chvátalom. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky Spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. 11.8.2005 7.3.2007
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, pričom na zaväzovanie spoločnosti sa vyžaduje podpis dvoch členov, z ktorých (i) jeden je predsedom predstavenstva konajúcim spolu s ďalším členom predstavenstva alebo (ii) podpredsedom predstavenstva konajúcim spolu s členom predstavenstva p. Róbertom Chvátalom. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky Spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. 31.3.2005 10.8.2005
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, pričom na zaväzovanie spoločnosti sa vyžaduje podpis dvoch z nich, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. 3.2.2005 30.3.2005
Za spoločnosť koná predstavenstvo prostredníctvom predsedu predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky pripoja podpisujúci svoj podpis. 15.8.2000 2.2.2005
Za spoločnosť koná predstavenstvo prostredníctvom najmenej dvoch členov, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis. 12.12.1996 14.8.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 186/2010, Nz 21815/2010, NCRls 22140/2010 zo dňa 17.06.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2010, Nz 21818/2010, NCRls 22142/2010 zo dňa 17.06.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019 a nástupníckou spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti T-Mobile Slovensko, a. s. Obchodná spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1238/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu. 1.7.2010
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.12.1996 v zmysle ust. §§ 69 ods. 1,2, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v dôsledku premeny EuroTel Bratislava, s.r.o. zapísanej v obch. registri odd. Sro vl. č. 1133/B. Stary spis: Sa 1826 12.12.1996 30.6.2010
Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 30/97, Nz 28/97 zo dňa 12.03.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.03.1997. 7.4.1997 30.6.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14. 10. 1997, Zápisnica a valného zhromaždenie konaného dňa 13. 1. 1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. 3.2.1998 30.6.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.7.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. 19.8.1998 30.6.2010
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.2.1999. 15.3.1999 30.6.2010
Výňatok zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 19.8. 1999 27.8.1999 30.6.2010
Zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 334/99, Nz 332/99 spísaná notárom JUDr. Deziderom Ravlukom. 10.4.2000 30.6.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.12.1998. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.2.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.2.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.2000. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 334/99, Nz 332/99. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2000. 12.6.2000 30.6.2010
Notárska zápisnica č. N 114/00, Nz 114/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., konaného dňa 19.5.2000, obsahujúca Dodatok č. 2 k Novému a úplnému zneniu stanov akciovej spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. a Nové úplné znenie stanov akciovej spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. Vyňatok zo zápisnice z konania riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. zo dňa 19.5.2000. Vyňatok zo zápisnice z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. zo dňa 25.7.2000. Vyňatok zo zápisnice zo zasadania Predstavenstva spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. zo dňa 25.7.2000. 15.8.2000 30.6.2010
Notárska zápisnica č. Nz 294/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., konaného dňa 13.10.2000 a obsahujúca Dodatok č. 1/2000 k Novému a úplnému zneniu Stanov akciovej spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., ktorým týmto dodatkom sa mení Nové a úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. v časti "Predmet podnikania" /Článok 2. Stanov/. Výňatok č. 1/X/00 zo zápisnice z konania riadneho zasadnutia Predstavenstva spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. zo dňa 13.10.2000. 8.12.2000 30.6.2010
Notárska zápisnica Nz 43/01 zo dňa 22.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie zakladného imania a dodatok č. 1 k stanovám - zmena stanov ČLÁNKU I., časť II. článok 3., ods.1/. 26.4.2001 30.6.2010
Notárska zápisnica Nz 233/01 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v časti sídlo - dodatok č. 2 k stanovám. Výňatok č. 4/VI/01 zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.7.2001. 26.7.2001 30.6.2010
Notárska zápisnica č. Nz 480/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady a na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti. 18.12.2001 30.6.2010
Živnostenské oprávnenie vydané dňa 5.3.2002 OÚ Bratislava III, sp.č.: Žo - 2001/16169/015, reg.č. 699/2002. 12.4.2002 30.6.2010
Výňatok č. A3/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 25. 4. 2002, na ktorom bol Jozef Barta odvolaný z funkcie prokuristu. Výňatok č. A4/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 25. 4. 2002, na ktorom bola udelená prokúra Ing. Robertovi Chvátalovi. Výňatok č. A5/IV/02 zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 25. 4. 2002, na ktorom bola udelená prokúra Ing. Ivanovi Bošňákovi. 6.5.2002 30.6.2010
Výňatok č. 1/X/02 zo zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002. Výňatok č. 1A/X/02 zo zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002. 18.11.2002 30.6.2010
Licencia vydaná Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, č. 4639/2002 zo dňa 28.6.2002. Notárska zápisnica N 162/03, Nz 21764/03 spísaná dňa 25.3.2003 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady Ing. J. Pavlíka sa končí dňom 25.3.2003. 6.6.2003 30.6.2010
Notárska zápisnica N 428/03, Nz 65040/2003 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva F. Gerlacha a P. Stropka sa končí dňom 30.7.2003. 28.10.2003 30.6.2010
Notárska zápisnica č. N 227/04, Nz 26086/04 zo dňa 25.03.2004. 3.8.2004 30.6.2010
Notárska zápisnica N 141/2005, Nz 12789/2005, NCRls 12644/2005 napísaná dňa 24.03.2005 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia. 31.3.2005 30.6.2010
Notárska zápisnica č. N 141/2005, Nz 12789/2005, NCRLs 12644/2005 zo dňa 24.03.2005 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z pôvodného EuroTel Bratislava, a.s. na nové T-Mobile Slovensko, a.s. 2.5.2005 30.6.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.3.2006. 14.4.2006 30.6.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2006, Nz 47322/2006 o zmene stanov spoločnosti. 8.12.2006 30.6.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2006, Nz 47322/2006. 22.12.2006 30.6.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2009. 22.7.2009 30.6.2010
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 15.12.2009. 21.1.2010 30.6.2010
Základné imanie:
123 958 840 EUR Rozsah splatenia: 123 958 840 EUR 4.4.2009 30.6.2010
3 733 700 000 Sk 26.4.2001 3.4.2009
937 700 000 Sk 10.4.2000 25.4.2001
603 300 000 Sk 12.12.1996 9.4.2000

Kontakty na T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35705019

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vajnorská 100/A Bratislava 831 03 od  26.7.2001  do  30.6.2010
Štefánikova 17 Bratislava 811 05 od  15.8.2000  do  25.7.2001
Karpatská 8 Bratislava 811 05 od  12.12.1996  do  14.8.2000

Predmet činností T-Mobile Slovensko, a.s., IČO 35705019

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej bunkovej siete v systéme GSM a poskytovanie súvisiacich telekomunikačných služieb na území Slovenskej republiky v súlade s podmienkami licencie GSM 12.12.1996 7.12.2000
vlastníctvo, projekcia, realizácia, rozširovanie, prevádzkovanie a odbyt verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete v Slovenskej republike 12.12.1996 7.12.2000
vlastníctvo, projekcia, realizácia, rozširovanie, prevádzkovanie a odbyt verejnej paketovej siete pre prenos dát v Slovenskej republike 12.12.1996 7.12.2000
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti 12.12.1996 30.6.2010
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností 12.12.1996 30.6.2010
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiotelefónnej siete 12.12.1996 30.6.2010
poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát 12.12.1996 30.6.2010
vydavateľská činnosť - vydávanie odborných časopisov 12.12.1996 30.6.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu SR 8.12.2000 30.6.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí uvedených v predchádzajúcom bode 8.12.2000 30.6.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov 8.12.2000 30.6.2010
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí 8.12.2000 30.6.2010
organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží 12.4.2002 30.6.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb a výroby 12.4.2002 30.6.2010
reklamná a propagačná činnosť 12.4.2002 30.6.2010
prenájom hnuteľných vecí - leasing 12.4.2002 30.6.2010
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 12.4.2002 30.6.2010
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 12.4.2002 30.6.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS 6.6.2003 30.6.2010
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie 6.6.2003 30.6.2010
poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie 6.6.2003 30.6.2010
služby informačnej spoločnosti 3.8.2004 30.6.2010
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 3.8.2004 30.6.2010
retransmisia 8.12.2006 30.6.2010

Hodnotenie T-Mobile Slovensko, a.s., IČO 35705019


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte T-Mobile Slovensko, a.s., IČO 35705019

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image