Tatra banka, a.s., IČO 00686930 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Tatra banka, a.s., ktorý sídli na adrese Vajanského nábrežie 5 Bratislava a má pridelené IČO 00686930.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Tatra banka, a.s. so sídlom na adrese Vajanského nábrežie 5 Bratislava bol založený v roku 1990.


Základné informácie o Tatra banka, a.s., IČO 00686930

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Tatra banka, a.s.
IČO 00686930
Adresa Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06
Deň zápisu 1.11.1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. 7.8.2014
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. 17.1.1994 6.8.2014
Za spoločnosť podpisuje vždy Milan Vršovský, generálny riaditeľ a jeden člen predstavenstva. 1.11.1990 16.1.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená ako podnik zo zakraničnou majetkovou účasťou podľa § 26 a nasl. Zákona č. 104/1990 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1990, ktorej obsah bolo osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notára Bratislava 4 N 122/90 Zákona č. 158/1989 o bankách a sporiteľniach a zákona č. 173/1988 Zb. v znení Zákona č. 112/1990 Zb. Starý spis: Sa 120 1.11.1990
Stanovy a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 22.12.1992 v zmysle zákona 513/1991 Zb. 17.1.1994
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 134/95, Nz 136/95 napísanej dňa 21.6.1995 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v Bratislave, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, dňa 21.6.1995, zápisnica zo dňa 26.7.1995 o vykonaní volieb členou dozornej rady zamestnancami. 7.9.1995
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1995, osvedčené v notárskej zápisnici N 217/95, Nz 215/95 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. 23.11.1995
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 11.12.1998, Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.12.1998. 17.12.1998
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 13.5.1999,osvedčené v notárskej zápisnici N 199/99, Nz 199/99 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. 9.6.1999
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1999. 25.2.2000
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2000, osvedčené v notárskej zápisnici N 284/2000m Nz 284/2000 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. 24.7.2000
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 7.12.2000. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 39/2000 zo dňa 8.12.2000. 7.2.2001
Zmena bydliska prokuristu. 1.6.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady. Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestnancami TATRA BANKY, a.s. zo dňa 26.9.2001. 29.11.2001
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001. 5.2.2002
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 2. 2002. H. Ir. Philippe Marc Moreels, r. č. - deň zániku funkcie člena predstavenstva: 28. 2. 2002. 25.4.2002
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 632/2002, Nz 632/2002. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.4.2002. Zánik funkcie člena dzornej rady Ing. Štefana Tesáka dňa 20.3.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Mag. Walter Grün a Ing. Vratko Kaššovic dňa 5.4.2002. 21.8.2002
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.12.2002. 18.3.2003
Povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT 007/2002/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 19.12.2002. 22.7.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 529/2004, Nz 49555/2004 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. 16.7.2004
Notárska zápisnica č. N 656/2004, Nz 62294/2004 zo dňa 03.08.2004 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania. 4.2.2005
Ing. Pavel Karel, funkcia člena predstavenstva od 01.03.2002 do 28.02.2005. 8.3.2005
Notárska zápisnica č. N 387/2005, Nz 25718/2005, NCRIs 25396/2005 zo dňa 07.06.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 7.7.2005
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice N 551/2005, Nz 41217/2005, NCRIs 40646/2005 napísaná dňa 6.9.2005 notárom JUDr. Ľubicou Floriánovou - zvýšenie základného imania. 10.1.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia N 370/2006, Nz 22636/2006, NCRIs 22535/2006 zo dňa 8.6.2006. 12.7.2006
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 36479/2006 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. 13.12.2006
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2007. Notárska zápisnica č. N 407/2007, Nz 22401/2007, NCRls 22310/2007 zo dňa 07.06.2007. 4.7.2007
Zápisnica o vykonaní volieb členov dozornej rady zamestancami spoločnosti zo dňa 24.9.2007. 18.10.2007
Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 555/2007, Nz 31015/2007, NCRls 30809/2007 zo dňa 07.08.2007. 15.12.2007
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/1-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4001/2-2008 zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na ustanovenie prokuristu. 15.4.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 277/2008, Nz 18171/2008, NCRls 18100/2008 zo dňa 30.04.2008. 10.5.2008
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.03.2008. Rozhodnutie NBS OPK-3771/2008 zo dňa 03.04.2008. Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008 Nz 18171/2008 zo dňa 30.04.2008. Rozhodnutie NBS OPK-7004/2008 zo dňa 13.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.05.2008. 27.5.2008
Notárska zápisnica N 469/2008, Nz 29163/2008, NCRls 28860/2008 zo dňa 8.7.2008. 5.12.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2009 N 306/2009 Nz 14045/2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.03.2009. 5.6.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 306/2009 Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.06.2009. 25.6.2009
Notárska zápisnica N 306/2009, Nz 14045/2009 zo dňa 30.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 8.10.2009
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2010. 26.11.2010
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2010. 12.1.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 521/2011 Nz 19223/2011 zo dňa 26.05.2011. 15.7.2011
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.11.2011. Notárska zápisnica N 1086/2011, Nz 40479/2011 zo dňa 25.10.2011 - zvýšenie základného imania. 13.12.2011
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2012. 1.4.2012
Valné zhromaždenie - odpis, notárska zápisnica zo dňa 28.06.2012. 2.8.2012
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti konaného dňa 11.09.2012. Zriadenie odštepného závodu. 20.9.2012
Notárska zápisnica - N 1116/2014, Nz 23160/2014, NCRls 2361/2014 zo dňa 18.06.2014. 1.8.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014. 7.8.2014
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.11.2015. 19.11.2015
Základné imanie:
64 326 228 EUR Rozsah splatenia: 64 326 228 EUR 13.12.2011
63 678 460 EUR Rozsah splatenia: 63 678 460 EUR 1.9.2011 12.12.2011
55 358 460 EUR Rozsah splatenia: 55 358 460 EUR 12.1.2011 31.8.2011
54 554 928 EUR Rozsah splatenia: 54 554 928 EUR 8.10.2009 11.1.2011
46 174 928 EUR Rozsah splatenia: 46 174 928 EUR 5.6.2009 7.10.2009
38 319 164,32 EUR Rozsah splatenia: 38 319 164,32 EUR 21.1.2009 4.6.2009
1 154 373 200 Sk Rozsah splatenia: 1 154 373 200 Sk 5.12.2008 20.1.2009
1 127 274 500 Sk Rozsah splatenia: 1 127 274 500 Sk 15.12.2007 4.12.2008
1 101 852 800 Sk Rozsah splatenia: 1 101 852 800 Sk 13.12.2006 14.12.2007
1 075 577 600 Sk Rozsah splatenia: 1 075 577 600 Sk 10.1.2006 12.12.2006
1 051 833 000 Sk Rozsah splatenia: 1 051 833 000 Sk 4.2.2005 9.1.2006
1 035 106 600 Sk Rozsah splatenia: 1 035 106 600 Sk 12.3.2004 3.2.2005
1 044 320 000 Sk 9.6.1999 11.3.2004
522 160 000 Sk 22.1.1998 8.6.1999
502 160 000 Sk 7.9.1995 21.1.1998
401 730 000 Sk 1.11.1990 6.9.1995

Kontakty na Tatra banka, a.s., IČO 00686930

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06 od  18.3.2003 
Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06 od  21.8.2002  do  17.3.2003
Vajanského nábrežie 5 Bratislava od  1.11.1990  do  20.8.2002

Predmet činností Tatra banka, a.s., IČO 00686930

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie vkladov 7.7.2005
poskytovanie úverov 7.7.2005
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 15.7.2011
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu by 10.5.2008
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 7.7.2005
finančný lízing 7.7.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 7.7.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 7.7.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 7.7.2005
finančné sprostredkovanie 7.7.2005
uloženie vecí 7.7.2005
prenájom bezpečnostných schránok 7.7.2005
poskytovanie bankových informácií 7.7.2005
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 10.5.2008
funkciu depozitára 10.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 7.7.2005
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie, alebo miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy 23.2.2010
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív 29.1.2011
vydávanie a správa elektronických peňazí 7.8.2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 10.11.2015
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore poskytovania úverov 10.11.2015
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 10.5.2008 13.1.2016
bod 4.) ods. 3. písm. h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie 30.10.2008 25.11.2008
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa oprávnení na emisie 26.11.2008 22.2.2010
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 7.7.2005 9.5.2008
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 7.7.2005 9.5.2008
vydávanie a správu platobných prostriedkov 7.7.2005 6.8.2014
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) 7.7.2005 14.7.2011
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 7.7.2005 9.5.2008
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 7.7.2005 9.5.2008
obchodovanie na vlastný účet 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 7.7.2005 9.5.2008
Bankové obchody a poskytovanie peňažných služieb všetkého druhu v ruzsahu zákona o bankách a sporiteľniach, vrátane služieb poradenských , konzultačných, expertíznych a sprostredkovateľských pre právnicke a fyzické osoby. 1.11.1990 6.9.1995
bankové a finančné obchody všetkého druhu, ako aj obchody, ktoré s tým súvisia v zmysle ustanovenia § 1 zákona o bankách č. 21/1992 Zb. 7.9.1995 3.12.1996
príjmanie vkladov od verejnosti 7.9.1995 3.12.1996
finančný príjem /finančný leasing/ 7.9.1995 3.12.1996
vydávanie platobných prostriedkov 7.9.1995 3.12.1996
otváranie akreditívov 7.9.1995 3.12.1996
s devízovými hodnotami 7.9.1995 3.12.1996
v oblastí termínovaných obchodov a opcií, včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi 7.9.1995 3.12.1996
poskytovanie porád vo veciach podnikania 7.9.1995 3.12.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva 7.9.1995 3.12.1996
výkon funkcie depozitára investičného fondu 7.9.1995 3.12.1996
zmenárenská činnosť 7.9.1995 3.12.1996
prijimanie vkladov 4.12.1996 20.8.2002
poskytovanie úverov 4.12.1996 20.8.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 4.12.1996 20.8.2002
finančný prenájom (finančný leasing) 4.12.1996 20.8.2002
platobný styk a zúčtovanie 4.12.1996 20.8.2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov 4.12.1996 20.8.2002
poskytovanie záruk 4.12.1996 20.8.2002
otváranie akreditívov 4.12.1996 20.8.2002
obstarávanie inkasa 4.12.1996 20.8.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 4.12.1996 23.7.2000
1. s devízovými hodnotami 4.12.1996 23.7.2000
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), včítane kurzových a úrokových obchodov 4.12.1996 23.7.2000
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 4.12.1996 23.7.2000
4. so zlatými a striebornými mincami 4.12.1996 23.7.2000
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 4.12.1996 20.8.2002
finančné maklérstvo 4.12.1996 23.7.2000
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania 4.12.1996 20.8.2002
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management) 4.12.1996 20.8.2002
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt 4.12.1996 20.8.2002
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu 4.12.1996 20.8.2002
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov) 4.12.1996 20.8.2002
poskytovanie bankových informácií 4.12.1996 20.8.2002
prenájom bezpečnostných schránok 4.12.1996 20.8.2002
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 24.7.2000 20.8.2002
1. s devízovými hodnotami 24.7.2000 20.8.2002
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov 24.7.2000 20.8.2002
3. s prevoditeľnými cennými papiermi 24.7.2000 20.8.2002
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 24.7.2000 20.8.2002
vykonávanie hypotekárnych obchodov 24.7.2000 20.8.2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením 24.7.2000 20.8.2002
prijimanie vkladov 21.8.2002 6.7.2005
poskytovanie úverov 21.8.2002 6.7.2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 21.8.2002 6.7.2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov 21.8.2002 6.7.2005
poskytovanie bankových informácií 21.8.2002 6.7.2005
prenájom bezpečnostných schránok 21.8.2002 6.7.2005
platobný styk a zúčtovanie 21.8.2002 6.7.2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 21.8.2002 6.7.2005
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 21.8.2002 6.7.2005
finančný lízing 21.8.2002 6.7.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 21.8.2002 6.7.2005
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 21.8.2002 6.7.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 21.8.2002 6.7.2005
finančné sprostredkovanie 21.8.2002 6.7.2005
uloženie cenných papierov alebo vecí 21.8.2002 6.7.2005
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách 21.8.2002 6.7.2005
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 21.8.2002 6.7.2005
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 21.8.2002 6.7.2005
vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH č. GRUFT 007/2002/OCP zo dňa 19.12.2002 22.7.2003 6.7.2005

Hodnotenie Tatra banka, a.s., IČO 00686930


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Tatra banka, a.s., IČO 00686930

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image