TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 31598480 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Vranovská 6, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 31598480.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o. so sídlom na adrese Vranovská 6, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 1994.


Základné informácie o TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., IČO 31598480

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o.
IČO 31598480
Adresa Vranovská 6 Bratislava 851 05
Deň zápisu 12.1.1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnsoti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 11.10.2011
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. 14.4.1997 10.10.2011
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. 12.1.1994 13.4.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4600. 12.1.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. 3.1.1996
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve 20.6.1996
. Uznesením valného zhromaždenia dňa 13.2.1997 boli ustanovení prokuristi spoločnosti a bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. 14.4.1997
. Valné zhromaždenie konané dňa 29.7.1997 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. 14.10.1997
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. 12.1.1998
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia konaného dňa 24.4.1998 a Dodatok č. 6 v sú- lade s ust. zák. č. 11/98 Z.z. 25.8.1998
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.3.1999 bol schválený Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve. 10.6.1999
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.11.1999 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve. 17.11.1999
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 9.4.2002 bol vyhlásený konkurz na TELEKO & TELECOOPER, s.r.o., Nám. SNP 3, Banská Bystrica, IČO: 31 598 480. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľudovít Paulovič , advokát so sídlom M.Rázusa 19, Lučenec. 15.10.2002
. Zapisuje sa zmena spoločenskej zmluvy, schválená valným zhromaždením dňa 17.9.2003. Spis odstúpený na OS Bratislava 21.10.2003-zmena sídla. 25.9.2003
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.5.2004, č.k. 28 - 24 K 226/01 - 1020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2004, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., IČO: 31598480. So súhlasom všetkých konkurzných veriteľov a správcu. JUDr. Ľudovít Paulovič, advokát so sídlom ul. M. Rázusa 19, Lečenec bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. 15.12.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.2010. 30.4.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2011. 1.10.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2011 a zo dňa 05.09.2011. 11.10.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.10.2012. 18.10.2012
Základné imanie:
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR 28.7.2009
200 000 Sk 25.8.1998 27.7.2009
100 000 Sk 12.1.1994 24.8.1998
Výška vkladu každého spoločníka:
Ing. Peter Kubán Vklad: 2 656 EUR Splatené: 2 656 EUR Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 03.10.2012 v prospech záložného veriteľa JUDr. Peter Kočička, Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, nar. 20.04.1961. 18.10.2012
Csaba Bajo Vklad: 1 992 EUR Splatené: 1 992 EUR Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 04.10.2012 v prospech záložného veriteľa spoločnosti Relax line s.r.o., so sídlom Medená 14282/12, 975 59 Banská Bystrica, IČO: 452 636 21, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17215/S. 18.10.2012
Jana Feketová Vklad: 1 992 EUR Splatené: 1 992 EUR Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.10.2012 v prospech záložného veriteľa JUDr. Ladislav Šolc, Planét 15, 821 02 Bratislava, nar. 23.04.1952. 18.10.2012
Ing. Dušan Hraško Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk 12.1.1994 2.1.1996
Ing. Ján Coch Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk 12.1.1994 2.1.1996
Ing. Dušan Hraško Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk 3.1.1996 24.8.1998
Ing. Ján Coch Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk 3.1.1996 24.8.1998
Ing. Dušan Hraško Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 25.8.1998 27.7.2009
Ing. Ján Coch Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 25.8.1998 27.7.2009
Ing. Dušan Hraško 28.7.2009 29.4.2010
Ing. Dušan Hraško Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 30.4.2010 30.9.2011
Ing. Ján Coch Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 28.7.2009 30.9.2011
Ing. Dušan Hraško Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 1.10.2011 10.10.2011
Ing. Ján Coch Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 1.10.2011 10.10.2011
Ing. Peter Kubán Vklad: 2 656 EUR Splatené: 2 656 EUR 11.10.2011 17.10.2012
Csaba Bajo Vklad: 1 992 EUR Splatené: 1 992 EUR 11.10.2011 17.10.2012
Jana Feketová Vklad: 1 992 EUR Splatené: 1 992 EUR 11.10.2011 17.10.2012

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o.
IČO 31598480
Adresa Vranovská 6 Bratislava 851 05

Kontakty na TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 31598480

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vranovská 6 Bratislava 851 05 od  26.1.2005 
Bosákova 2 Bratislava 851 04 od  25.9.2003  do  25.1.2005
Nám. SNP 3 Banská Bystrica 974 01 od  12.1.1998  do  24.9.2003
Uľanská cesta 43 Banská Bystrica 976 03 od  20.6.1996  do  11.1.1998
Podháj 3 Banská Bystrica 974 05 od  12.1.1994  do  19.6.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85101 Bratislava-Petržalka, Vranovská 6
Banská Bystrica, Nám. SNP 3 do  11.11.2003

Predmet činností TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., IČO 31598480

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti 12.1.1994
inžinierska činnosť v oblasti telekomunikácií 12.1.1994
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 12.1.1994
prenájom nehnuteľností 12.1.1998
vykonávanie inžinierskychm priemyselných, bytových a občianskych stavieb 10.6.1999
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 10.6.1999 29.4.2010
projektová činnosť elektrických a oznamovacích zariadení 12.1.1994 29.4.2010
nákladná a cestná doprava 25.8.1998 29.4.2010
projektovanie stavieb: - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby 25.8.1998 29.4.2010
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby - jenoduché stavby 25.8.1998 29.4.2010
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby, vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby 25.8.1998 29.4.2010
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické ozmamovacie zariadenia a rozvody vrátane miestnej telfónnej siete 12.1.1998 29.4.2010
činnosť stavebného dozoru - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie 12.1.1998 29.4.2010
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie 12.1.1998 29.4.2010
činnosť stavbyvedcúceho - technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie 12.1.1998 29.4.2010
činnosť stavebného dozoru - technické vybavenie stavieb 12.1.1998 29.4.2010
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 12.1.1998 29.4.2010

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško
2. Inžinierska činnosť v oblasti telekomunikácií
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško
3. Projektová činnosť elektrických a oznamovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Coch (Zrušený)
4. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.11.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený)
5. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 27.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený)
6. Projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody vrátane miestnej telefónnej siete.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Coch (Zrušený)
7. Činnosť stavebného dozoru - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Coch (Zrušený dňom 15.3.2010)
8. Projektovanie stavieb technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený)
9. Činnosť stavbyvedúcehotechnologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený dňom 15.3.2010)
10. Činnosť stavebného dozorutechnické vybavenie stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený dňom 15.3.2010)
11. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hraško (Zrušený dňom 15.3.2010)
12. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1997
13. Projektovanie stavieb vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby.
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Kračún (Zrušený)
14. Činnosť stavbyvedúcehopozemné stavby - jednoduché stavby.
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Kračún (Zrušený dňom 15.3.2010)
15. Činnosť stavebného dozoru pozemné stavbyvodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby.
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Kračún (Zrušený dňom 15.3.2010)
16. Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb.
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Kračún
17. Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.1.1999
Zodpovedný zástupca: Pavol Dian
18. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.1.1994

Hodnotenie TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., IČO 31598480


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte TELEKO & TELECOOPER, spol. s r.o., IČO 31598480

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image