Telemont, a. s., IČO 35824620 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Telemont, a. s., ktorý sídli na adrese Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 Bratislava 29 820 09 a má pridelené IČO 35824620.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Telemont, a. s. so sídlom na adrese Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 Bratislava 29 820 09 bol založený v roku 2001.


Základné informácie o Telemont, a. s., IČO 35824620

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Telemont, a. s.
IČO 35824620
Adresa Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 Bratislava 29 820 09
Deň zápisu 5.11.2001
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 25.5.2010
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 6.6.2003 24.5.2010
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 846/01, Nz 803/01 dňa 15.10.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 5.11.2001
Notárska zápisnica N 91/02, Nz 86/02 zo dňa 20.5.2002. 30.5.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2002. Notárska zápisnica č. 208/02, NZ 179/02 zo dňa 16.10.2002. 27.2.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 196/03, nz 23774/03 spísanej dňa 1.4.2003 notárom JUDr. Šikutovou. 27.5.2003
Ing. Jaromír Kobera - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Ing. Ľubomír Kleskeň - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Ing. Jiří Peřinka - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/2003, Nz 30957/2003 zo dňa 25. 4. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti TELEMONT Slovensko s. r. o. na TELEMONT Slovensko, a. s. 6.6.2003
Notárska zápisnica č. N 368/2003, Nz 111112/2003 zo dňa 27.11.2003. 27.2.2004
Notárska zápisnica N 36/2005, Nz 2426/2005, NCRls 2428/2005 zo dňa 20.1.2005. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 26.1.2005. 26.2.2005
Notárska zápisnica N 267/2005, Nz 23609/2005, NCRls 23293/2005 napísaná dňa 26.05.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov (zvýšenie základného imania o sumu 20.000.000,- Sk). Ing. Pavel Veselý, funkcia člena dozornej rady od 06.06.2003 do 16.05.2005. Zápisnica z rokovania dozonej rady zo dňa 26.05.2005. Ing. Jaromír Kobera, Ing. Jiří Marešovský - funkcia členov predstavenstva od 26.01.2005 do 26.05.2005. 15.6.2005
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 05.09.2005. 15.9.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2007. 1.6.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2007. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 6.12.2007. 15.12.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.2.2008. 27.2.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.3.2008. 9.4.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2008. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.05.2008. 20.5.2008
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 6.6.2008, kde sa rozodlo o zmene obchodného mena z TELEMONT Slovensko a.s. na nové Telemont, a.s. 1.7.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 06.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr.Tatianou Stročinskou notárskou kandidátkou notára Mgr.Tomáša Leškovského dňa 06.06.2008. Spoločnosť Telemont, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, a preberá všetky jej práva a záväzky. 11.7.2008
Notárska zápisnica N 6645/2008, Nz 37974/2008, NCRls 37613/2008 zo dňa 10.9.2008. 23.9.2008
Notárska zápisnica N 495/2009, Nz 3300/2009, NCRls 3286/2009 napísaná dňa 4.2.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7.2.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2009. 18.4.2009
Notárska zápisnica N 2483/2009, Nz 23200/2009 zo dňa 08.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2009. 23.7.2009
Rozhodnutie akcionára zo dňa 12.11.2009. 27.11.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2009. 30.12.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010. 30.3.2010
Notárska zápisnica N 586/2010, Nz 14830/2010, NCRls 15075/2010 napísaná dňa 29.4.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2010. 14.5.2010
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Telemont a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO:35 824 620. 19.1.2011
Súd ustanovuje JUDr. PaedDr. Jozefa Malicha, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, za správcu Telemont, a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O. BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO: 35 824 620. 19.1.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2010. 31.3.2011
Rozhodnutie jediného akcionára o odstúpení predsedu predstavenstva spoločnosti z funkcie zo dňa 22.03.2012. 21.4.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2012. 12.9.2012
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.7.2012, č.k. 33Exre/234/2012, právoplatné dňa 8.8.2012. 12.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013. 31.12.2013
Základné imanie:
1 659 695,944 EUR Rozsah splatenia: 1 659 695,944 EUR 22.1.2009
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 11.7.2008 21.1.2009
40 000 000 Sk Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk 15.6.2005 10.7.2008
20 000 000 Sk Rozsah splatenia: 20 000 000 Sk 6.6.2003 14.6.2005

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Telemont, a. s.
IČO 35824620
Adresa Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 Bratislava 29 820 09

Kontakty na Telemont, a. s., IČO 35824620

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 Bratislava 29 820 09 od  6.6.2003 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82009 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102
82007 Bratislava - Ružinov, Hraničná 18 do  1.8.2008

Predmet činností Telemont, a. s., IČO 35824620

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 6.6.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.6.2003
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení 6.6.2003
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 6.6.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby 6.6.2003
vykonávanie geodetických a kartografických činností 6.6.2003
špecialista požiarnej ochrany - projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie 6.6.2003
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky 6.6.2003
dodávka, montáž a servis pobočkových telefonnych ústrední, prenosových zariadení a dátových rozvodov 6.6.2003
automatizované spracovanie údajov 6.6.2003
poskytovanie spftweru na základe zmluvy s autorom 6.6.2003
sprostredkovanie v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, materiálu a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť 6.6.2003
prenájom dopravných prostredkov a mechanizácie bez obsluhujúceho personálu 6.6.2003
činnosť colného deklaranta - vybavovanie colnej deklarácie 6.6.2003
vykonávanie školiacej, reklamnej, propagačnej a akvizačnej činnosti v rozsahu voľných živností 6.6.2003
opravy cestných motorových vozidiel 6.6.2003
zemné práce bez použitia výbušnín 27.2.2004
reklamná a propagačná činnosť 23.9.2008
poskytovanie a predaj hotových počítačových programov 23.9.2008
poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky 23.9.2008
leasingová činnosť 23.9.2008
faktoring a forfaiting 23.9.2008
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 23.9.2008
návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, propagácia, opravy, poradenstvo a predaj 23.9.2008
návrh a projektovanie počítačových sietí 23.9.2008
dodávka a realizácia počítačových sietí 23.9.2008
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) 7.2.2009 11.9.2012
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí 6.6.2003 22.9.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2003 22.7.2009

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.2001
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.2001
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.2001
4. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
5. Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Mičáň
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
6. Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Mičáň
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
7. Výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Mičáň
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
8. Vykonávanie geodetických a kartografických činností
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľuboslav Ľudrovan
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
9. Špecialista požiarnej ochrany - Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Milan Moravec
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
10. Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
11. Dodávka, montáž a servis pobočkových telefónnych ústrední, prenosových zariadení a dátových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
12. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
13. Poskytovanie softweru na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
14. Sprostredkovanie v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
15. Nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, materiálu a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
17. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
18. Prenájom dopravných prostriedkov a mechanizácie bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
19. Činnosť colného deklaranta - vybavovanie colnej deklarácie
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
20. Vykonávanie školiacej, reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
21. Opravy cestných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.12.2002
Zodpovedný zástupca: Miloš Weisman
Jozef Valček (Zrušený dňom 10.10.2006)
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 16.6.2009)
22. Poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zar
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Milan Moravec (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 102 (Zrušená dňom 31.12.2006)
23. Zemné práce bez použitia výbušnín
Deň vzniku oprávnenia: 12.12.2003
24. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 7.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.8.2000
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 1.8.2000)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Kpt. Rašu 2 (Zrušená dňom 1.8.2000)
25. Montáž, opravy požiarných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 7.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2006)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Kpt. Rašu 2 (Zrušená dňom 31.12.2006)
26. Poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariaden
Deň vzniku oprávnenia: 7.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Vladimír Dulovič (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 24.1.2006)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Kpt. Rašu 2 (Zrušená dňom 24.1.2006)
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2006)
27. Poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v obj
Deň vzniku oprávnenia: 30.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Vladimír Dulovič (Zrušený dňom 31.12.2006)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2006)
28. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Zodpovedný zástupca: Vladimír Dulovič (Zrušený dňom 18.7.2008)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
29. Veľkoobchod, maloobchod v sortimente: telekomunikačná technika, elektrotechnika, spotrebiče, inštalačný materiál, strojárske a drevárske výrobky, stavebniny, železiarsky materiál, potraviny, nápoje
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Zimná 47 (Zrušená)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Sekurisova 16 (Zrušená)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
30. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Sekurisova 16 (Zrušená)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
31. Prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená)
32. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená)
33. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 7.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Zodpovedný zástupca: Vladimír Dulovič (Zrušený dňom 13.1.2006)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Sekurisova 16 (Zrušená)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 13.1.2006)
34. Návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, propagácia, opravy, poradenstvo a predaj
Deň vzniku oprávnenia: 28.7.1992
Prevádzkarne:
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 16.6.2009)
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
35. Veľkoobchodný nákup a predaj v oblasti elektrotechniky, strojárstva, drevovýroby a potravinárskeho priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 28.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 16.7.1999
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 16.7.1999)
36. Podnikateľská poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
Deň vzniku oprávnenia: 28.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05311 Smižany, Maša 11 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 31.12.2005)
37. Poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
Deň vzniku oprávnenia: 28.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
38. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
39. Factoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
40. Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   84102 Bratislava-Dúbravka, Sekurisova 16 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 31.12.2005)
41. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Zodpovedný zástupca: Alžbeta Rusnáková (Zrušený dňom 31.12.2005)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
42. Nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2005
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 31.12.2005)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Bárdošova 2 (Zrušená dňom 31.12.2005)
43. Návrh a projektovanie počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Gabriela Ondrejčíková
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
44. Dodávka a realizácia počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Zodpovedný zástupca: Vladimír Dulovič
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
45. Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 14.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Gabriela Ondrejčíková (Zrušený dňom 18.7.2008)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
46. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
47. Poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
48. Poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
49. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
50. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
51. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
52. Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 17.6.2009)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Letná 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
   04001 Košice-Staré Mesto, Hutnícka 1 (Zrušená dňom 16.6.2009)
53. Nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
54. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
55. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)
56. Prenájom strojov, prístrojov telekomunikačných zariadení a výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2001
Deň zániku oprávnenia: 18.7.2008
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Gorazdova 26 (Zrušená dňom 18.7.2008)

Hodnotenie Telemont, a. s., IČO 35824620


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Telemont, a. s., IČO 35824620

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image