TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava-Nové Mesto, IČO 00500674 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, ktorý sídli na adrese Stromová 16, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 00500674.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom TERNO Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom na adrese Stromová 16, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1978.


Základné informácie o TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, IČO 00500674

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
IČO 00500674
Adresa Ivánska cesta 12 Bratislava 821 04
Deň zápisu 1.1.1978
Právna forma Družstvo
Konanie:
V mene družstva koná a podpisuje spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva (čl. 24 ods. 8 týchto Stanov) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Iní zamestnanci družstva sú oprávnení konať a podpisovať za družstvo na základe písomného splnomocnenia. 22.1.2013
Za družstvo koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva (článok 23 odstavec 11 Stanov družstva) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo družstva sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu alebo predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva. 18.7.2002 21.1.2013
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo družstva sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, v neprítomnosti predsedu družstva podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva. 27.11.1996 17.7.2002
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva. 20.12.1993 26.11.1996
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva. 1.1.1978 19.12.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo vzniklo rozdelením organizácie Jednota spotrebné družstvo Bratislava-vidiek na dve organizácie: Jednota, spotrebné družstvo Bratislava-vidiek a Jednota spotrebné družstvo Bratislava-mesto. Rozdelenie bolo schválené uznesením konferencie delegátov družstva dňa 19.12.1977 a uznesením predstavenstva Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave zo dňa 28.9. 1977. Doplnenie údajov: Zhromaždením delegátov družstva, konaná dňa 10.12.1990 bolo schválené Doplnenie Stanov Jednoty, SD Bratislava-mesto. Ostatné: Unesením Zhromaždenia delegátov zo dňa 13.4.91 boli schválené Stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918 1.1.1978
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa Zák. č. 513/91 Zb. a Zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté zhromaždením delegátov dňa 19.10.1992. Zapisované základné imanie: 2 931 000 Sk Nedeliteľný fond: 205 677 200 Sk Stary spis: Dr 1918 20.12.1993
Zmena stanov schválená na zhromaždení delegátov konaného dňa 29.3.1994. Stary spis: Dr 1918 4.5.1994
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.1996 a zo dňa 25.3.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918 27.11.1996
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov konanom dňa 16.4.1997. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 16.4.1997. Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.4.1998. 15.3.1999
Obč. preukaz SR SF 559824. 9.8.1999
Zmena stanov schválená Zhromaždením delegátov konanom dňa 19.4.2000. Uznesenie a zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2000. 21.7.2000
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konanej dňa 16.2.2000. Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov družstva konaného dňa 19.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Živnostenský list vydaný Okresný úradom Bratislava III. dňa 24.11.2000, sp.č. ŽO-2000/17844/001, reg.č. 25349/2000. 3.10.2001
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2001. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie JUDr. Pavla Křupalu : 23.4.2002. Kontrolná komisia: Ing. Alena Koudelová - predsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Družstevná 61, Ivánka pri Dunaji Ing. Anna Skovajsová - podpredsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Medveďovej 21/53, Bratislava Karol Árpa - člen od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Komárovská 24, Bratislava Alena Szabová - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Fedákova 22, Bratislava Mária Kňazovická - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Podkolibská 36, Bratislava 18.7.2002
Zápis o schválení uznenenia predstavenstva zo dňa 30.04.2002. Zápisnica zo 7. riadnej schôdzy predstavenstva zo dňa 10.06.2002. 12.5.2003
Zhromaždenie delegátov dňa 29.04.2003 schválilo Stanovy COOP Jednoty Bratislava, spotrebné družstvo Bratislava, ktoré dňom 29.04.2003 nadobúdajú účinnosť s výnimkou Čl. 2 ods. 1) a Čl. 19 ods. 5) Stanov družstva, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2004 a zrušilo dňom 29.04.2003 Stanovy Jednoty, SD Bratislava schválené 19.10.1992, ako aj ich zmeny a doplnky s výnimkou Čl. 2 ods. 1) obchodné meno, ktorý sa ruší dňa 01.01.2004. 19.9.2003
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.4.2006 3.6.2006
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.04.2007. 2.6.2007
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.04.2008. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 21.04.2008. 29.5.2008
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.04.2009. 19.8.2009
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.04.2010. 3.6.2010
Zmeny stanov boli v Článku 2, bod 1,3, v súvislosti so zmenou obchodného mena zmenené obchodné meno v Článku 1; Článku 2, bod la3; zmeny stanov Článku 17, bod 5; Článku 23, bod 5; Článku 26, bod 1,2, a 3; Článku 28 schválené zhromaždením delegátov dňa 05.05.2011 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. Dodatok č. 1 zo dňa 13.06.2011 k zápisnici zo zhromaždenia delegátov zo dňa 05.05.2011 o zmene obchodného mena: COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo na nové obchodné meno: TERNO Slovensko, spotrebné družstvo. Dňa 05.05.2011 skončila funkcia predsedníčke kontrolnej komisie Ing. Alene Koudelovej, Družstevná 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji, podpredsedníčke kontrolnej komisie Ing. Anne Skovajsovej, Medveďovej 21/53, 851 04 Bratislava, členovi kontrolnej komisie p. Karol Árpa, Komárovská 24, 821 06 Bratislava a členke kontrolnej komisie p. Márii Kňazovickej, Podkolibská 36, 831 01 Bratislava. 25.6.2011
Dňa 05.05.2011 skončila funkcia členovi kontrolnej komisie p. Alene Szabovej , Fedákova 22, 841 02 Bratislava. 28.7.2011
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.05.2012. 15.6.2012
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v článku 11 - Prevod členských práv a povinností pod poradovým číslom 1,2 a v článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode a) schválené zhromaždením delegátov dňa 28.11.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. 12.12.2012
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v Článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode b); v Článku 22 - Členstvo v orgánoch družstva a zásady ich činnosti v bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8; v Článku 23 - Zhromaždenie delegátov v bodoch 5 a 6; v Článku 24 - Predstavenstvo v bode 2 písm. d) vypustené znenie bodov 4 a 9, tým sa mení doterajšie poradové označenie ostatných bodov tohto článku, a zmena v dobe 9 (pôvodne bod 11) tohto článku; schválené zhromaždením delegátov dňa 19.12.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. 1.3.2013
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 22.10.2013. 22.11.2013
Zápisnica z riadneho Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.06.2014. 26.7.2014
Zápisnica z riadneho zhromaždenia delegátov zo dňa 17.03.2015. 25.4.2015
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v Článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode b); v Článku 22 - Členstvo v orgánoch družstva a zásady ich činnosti v bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8; v Článku 23 - Zhromaždenie delegátov v bodoch 5 a 6; v Článku 24 - Predstavenstvo v bode 2 písm. d)d vypustené znenie bodov 4 a 9, tým sa mení doterajšie poradové označenie ostatných bodov tohto článku, a zmena v dobe 9 (pôvodne bod 11) tohto článku; schválené zhromaždením delegátov dňa 19.12.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. 22.1.2013 28.2.2013
Základné imanie:
97 291,37 EUR 3.9.2009
97 291 EUR 12.8.2009 2.9.2009
2 931 000 Sk 20.12.1993 11.8.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
33 EUR 25.6.2011
1 000 Sk 4.5.1994 14.3.1999
1 000 Sk alebo jeho násobok 15.3.1999 11.8.2009
33,19 EUR alebo jeho násobok 12.8.2009 18.8.2009
33 EUR alebo jeho násobok 19.8.2009 24.6.2011
1 000 Sk maximálne 10 000 20.12.1993 3.5.1994

Kontakty na TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava-Nové Mesto, IČO 00500674

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Ivánska cesta 12 Bratislava 821 04 od  26.7.2014 
Stromová 16 Bratislava 833 02 od  18.7.2002  do  25.7.2014
Bárdošova 2 Bratislava 833 02 od  1.1.1978  do  17.7.2002

Predmet činností TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, IČO 00500674

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením/ 20.12.1993
prevádzkovanie predajne potravín 20.12.1993
vykonávanie inžinierskych stavieb 20.12.1993
vykonávanie priemyselných stavieb 20.12.1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 20.12.1993
staviteľ 20.12.1993
inžinierska činnosť vo výstavbe 20.12.1993
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 20.12.1993
prevádzkovanie lahôdkárskej výrobne 20.12.1993
cestná nákladná doprava 20.12.1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb 3.10.2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 12.6.2004
reklamná a propagačná činnosť 12.6.2004
prieskum trhu a verejnej mienky 12.6.2004
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 3.6.2010
mäsiarstvo 22.11.2013
výroba ovocných a zeleninových štiav 22.11.2013
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 25.4.2015
počítačové služby 25.4.2015
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov 20.12.1993 18.8.2009
pohostinská činnosť-prevádzkovanie reštaurácie 20.12.1993 18.8.2009
prevádzkovanie predajne mäso-údeniny 20.12.1993 14.6.2012
prevádzkovanie predajne s rozličným tovarom 20.12.1993 14.6.2012
prevádzkovanie predajne s textilom 20.12.1993 14.6.2012
prevádzkovanie predajne s priemyselným tovarom 20.12.1993 14.6.2012
výroba pekárenských výrobkov 20.12.1993 18.8.2009
výroba cukrárenských výrobkov 20.12.1993 18.8.2009
výroba mäsových výrobkov 20.12.1993 18.8.2009
nákup a predaj starožitností 1.1.1978 19.12.1993
1/maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 1.1.1978 19.12.1993
2/verejné stravovanie, ubytovacie a iné služby 1.1.1978 19.12.1993
3/potravinárska výroba a spracovanie nakúpených surovín 1.1.1978 19.12.1993
4/nákupná činosť 1.1.1978 19.12.1993
5/investičná výstavba, rekonštrukcie, modernizácie a údržba 1.1.1978 19.12.1993
6/dopravná činosť pre vlastnú potrebu 1.1.1978 19.12.1993
7/služby výpočtovej techniky 1.1.1978 19.12.1993
8/zahranično-obchodná činnosť 1.1.1978 19.12.1993
9/práca s členskou základňou 1.1.1978 19.12.1993
10/prenajímanie priestorov k dočasnému užívaniu 1.1.1978 19.12.1993
11/teoretická a praktická výučba a výchova v súlade s potrebami družstva 1.1.1978 19.12.1993
12/združovanie prostriedkov na zabezpečenie podnikateľskej činnosti 1.1.1978 19.12.1993
13/poradenská a konzultačná činnosť 1.1.1978 19.12.1993
14/nákup a predaj starožitností a zastavárenská činnosť. 1.1.1978 19.12.1993
obchod so starožitnosťami 20.12.1993 18.8.2009
zastavárenská činnosť 20.12.1993 18.8.2009

Hodnotenie TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, IČO 00500674


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, IČO 00500674

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image