TESCO STORES SR, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31321828 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt TESCO STORES SR, a.s., ktorý sídli na adrese Križkova 9, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31321828.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom TESCO STORES SR, a.s. so sídlom na adrese Križkova 9, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o TESCO STORES SR, a.s., IČO 31321828

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov TESCO STORES SR, a.s.
IČO 31321828
Adresa Kamenné nám. 1/A Bratislava 815 61
Deň zápisu 21.4.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s. 16.12.2003
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť vždy dvaja, vrátane podpisovania. 7.9.1992 15.12.2003
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť každý samostatne, vrátane podpisovania. 21.4.1992 6.9.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Dodatok k stanovám zo dňa 1. 6. 1992, 31. 7. 1992. Stary spis: Sa 706 7.9.1992
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.7.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 125/94, N 131/94. Stary spis: Sa 706 10.10.1994
Notárska zápisnica N 411/95, Nz 379/95 napísaná dňa 17.10.1995 notárom JUDr. Vierou Kalinovou osvedčujúca zhromaždenie zamestnancov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 57/96, N 64/96 napísaná dňa 01.03.1996 notárkou JUDr. Milušou Peterkovou. Stary spis: Sa 706 11.6.1996
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1996 vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 59/96 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: Sa 706 Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 178/96 zo dňa 13.8.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KMART SR, a.s. 14.10.1996
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schvá- lená zmena stanov. Stary spis: Sa 706 21.7.1997
Notárska zápisnica N 107/97, Nz 105/97 zo dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 706 24.3.1998
Zápisnica z valného zhromaždenia N 143/98, Nz 141/98 zo dňa 30.6.1998, zápisnica z VZ zo dňa 30.6.1998. 16.9.1998
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 706 24.10.1996
Zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99, Nz 10/99 zo dňa 18.1.1999. 12.4.1999
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1998 č. N 414/98, Nz 382/98 na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný člen predstavenstva. 2.7.1999
Povolenie na pobyt v SR MC 212 852. 30.8.1999
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.8.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou. 13.12.1999
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/99, Nz 272/99. 23.6.2000
Na valnom zhromaždení dňa 18.12.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 231/00, Nz 228/00 napísanej dňa 18.12.00 notárom JUDr.Blahom bola schválená zmena v dozornej rade. 9.5.2001
Zmena členov dozornej rady, zmena stanov a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami TSSR Reality, s.r.o. a SLOVTES a.s. schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 179/2001, Nz 174/2001. Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky ako aj celé imanie zrušenej spoločnosti TSSR Reality, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 36 534 579 a SLOVTES a.s., Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO 35 782 536 dňom 1.11.2001. 31.10.2001
Akcionár spoločnosti: TESCO Holding B.V. sídlo: 7 de Boelelaan, Officina I., 1083 HJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo 25.2.2002
Notárska zápisnica č. N 170/2002, Nz 162/02 zo dňa 17. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov. 25.7.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12. 2002. Priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 539/2002, Nz 513/2002. 12.6.2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2003. 13.10.2003
Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/03, NZ 380/03 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme ich úplného znenia. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, NZ 380/2003 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to aj viackrát, za podpmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6 000 000 000,- Sk. 16.12.2003
Simon Theodore King, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Ing. Miroslv Friml, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rowley Ager, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2003. 17.8.2004
Vymazuje sa: Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, Nz 380/2003 zo dňa 16.06.2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s, oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Zapisuje sa: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 o zmene sta 21.9.2004
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2005, Nz 9902/2005, NCRls 9792/2005 zo dňa 07.03.2005 o schválení zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami IS Reality, a.s, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 36 184 004 a REALITY B.B. a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 770 953. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2005, Nz 9864/2005, NCRls 9767/2005 zo dňa 07.03.2005. Spoločnosti boli zrušené dňa 07.03.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TESCO STORES, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá dňom 31.03.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušených spoločností. 31.3.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 164/2005, Nz 19893/2005, NCRls 19603/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005. 7.6.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2006. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 16292/2006, NCRls 16191/2006 zo dňa 28.04.2006. 2.6.2006
Notárska zápisnica č. NZ 11/2008, N 12/2008 zo dňa 07.01.2008 spísaná notárkou JUDr. Miluší Peterkovou. 12.2.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008. 16.8.2008
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťami Ten Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 895 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3386/B a Old Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 892 544, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 370/2008, Nz 52978/2008 zo dňa 28.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločností Ten Reality, a. s. a Old Reality, a. s. a preberá všetky ich práva a záväzky. 1.3.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N271/2009, Nz 29800/2009 z 4.9.2009. 2.12.2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2010, Nz 7314/2010 zo dňa 4.3.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2010. 18.5.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2010. 1.6.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2010 19.8.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2010. 1.2.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011. 9.6.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2012. 9.2.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2012 11.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.06.2012. 11.7.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2013, Nz 6236/2013, NCRls 6393/2013 zo dňa 25.02.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 46 142 592, 2. Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 962 014, 3. Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 961 751 a nástupníckou spoločnosťou TESCO STORES SR a. s., so sídlom Kamenné nám 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Lekáreň Tesco Lamač s. r. o. a Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o. 5.3.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2013 o prevzatí imania. 25.4.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2013. 10.1.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka akcionára zo dňa 24.05.2014. 3.6.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06. 2014. 20.8.2014
Notárska zápisnica č. N 1160/2014, NZ 32311/2014 zo dňa 03.09.2014. 6.9.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2015 a 01.06.2015. 14.7.2015
Základné imanie:
469 959 503,43225 EUR Rozsah splatenia: 469 959 503,43225 EUR 22.1.2009
14 158 000 000 Sk Rozsah splatenia: 14 158 000 000 Sk 16.12.2003 21.1.2009
10 258 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 258 000 000 Sk 25.7.2002 15.12.2003
3 458 000 000 Sk 12.4.1999 24.7.2002
1 958 000 000 Sk 24.10.1996 11.4.1999
1 957 495 000 Sk 10.10.1994 23.10.1996
1 023 595 000 Sk 7.9.1992 9.10.1994
994 860 000 Sk 10.6.1992 6.9.1992
1 000 000 Sk 21.4.1992 9.6.1992

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno TESCO STORES SR, a.s.
IČO 31321828
Adresa Križkova 9 Bratislava 811 04

Kontakty na TESCO STORES SR, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31321828

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kamenné nám. 1/A Bratislava 815 61 od  10.10.1994 
Rajská Bratislava 815 61 od  7.9.1992  do  9.10.1994
Križkova 9 Bratislava 811 04 od  21.4.1992  do  6.9.1992

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81561 Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1/A

Predmet činností TESCO STORES SR, a.s., IČO 31321828

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 21.4.1992
nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti 10.10.1994
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí 10.10.1994
nákup a predaj nehnuteľností 10.10.1994
prenájom priestorov 10.10.1994
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie) 10.10.1994
výroba cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, hotových jedál a polotovarov 10.10.1994
mäsiarstvo a údenárstvo 10.10.1994
prevádzkovanie ubytovacích zariadení 10.10.1994
výroba, predaj nenahraných nosičov zvuku al. zvukoobrazových záznamov predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukoobrazových záznamov 10.10.1994
drogistická činnosť 10.10.1994
vnútroštátne zasielateľstvo 10.10.1994
prevádzkovanie stráženého parkoviska 10.10.1994
krajčírske služby 10.10.1994
kľúčova služba 10.10.1994
montáž športových potrieb 10.10.1994
fotokopírovacia služba 10.10.1994
prevádzkovanie detských automatov-hojdačiek 10.10.1994
predaj jedov a žieravín v maloobchode 21.7.1997
výroba pekárenských výrobkov 21.7.1997
reklamná činnosť 21.7.1997
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov 23.6.2000
automatizované spracovanie dát 18.10.2002
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 18.10.2002
vedenie účtovníctva 18.10.2002
personálne poradenstvo 18.10.2002
prieskum trhu, marketing 18.10.2002
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky 18.10.2002
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva 18.10.2002
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe 18.10.2002
servis športových potrieb 16.12.2003
prevádzkovanie čerpacích staníc, pohonných hmôt 21.9.2004
nákup a predaj pohonných hmôt 21.9.2004
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola 7.6.2005
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák. č. 264/1999 Z.z.) 7.6.2005
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM) 7.6.2005
analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality 7.6.2005
grafické práce pomocou PC podľa predlohy 7.6.2005
kresličské práce 7.6.2005
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.6.2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 7.6.2005
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 2.6.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 14.5.2009
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 14.5.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti 14.5.2009
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností 14.5.2009
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 2.12.2009
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov 2.12.2009
fotografické služby 18.5.2010
očná optika 18.5.2010
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov 2.7.2010
výroba a pečenie pekárskych výrobkov(chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov. 20.8.2014
verejná cestná nákladná doprava 10.10.1994 11.2.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Obchodná a sprostredk.činn.s tovarom,na kt.netreba licenciu
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.2.1993
2. Prevádzkovanie ubytovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.4.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Budatínska 16 (Zrušená)
3. Verejné stravovanie /reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerstvenie/
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.4.2006
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   06659 Humenné, HM Družstevná 39 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul.SNP 100 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova trieda 48 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   93585 Levice, HM Turecký rad 7/5172 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   94067 Nové Zámky, HM Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   92101 Piešťany, HM N.Teslu 25 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   97710 Brezno, HM ČSA 265/59 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   08001 Prešov, HM Košiská cesta 6 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 5.4.2006)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 5.4.2006)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 5.4.2006)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 5.4.2006)
4. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 13.9.1999
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 - OD Tesco (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 - OD Tesco (Zrušená)
   Stará Turá, SNP 111 - OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 - OD Tesco (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1-OD Tesco (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 - OD Tesco (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Cesta na Senec 2, hyp . (Zrušená)
5. Vnútroštátne zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Prevádzkarne:
   91638 Beckov, DC Tesco Beckov 550
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám .1 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   94901 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48 (Zrušená)
   04001 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená)
   08007 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1 (Zrušená)
   Bratislava-Lamač, Lamačská cesta 1C 5959 (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Prešov, Nám.Legionárov 1,OD Tesco (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111, OD Tesco (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Košice-Staré Mesto, Trolejbusová 1,Tesco h . (Zrušená dňom 22.2.2006)
6. Prevádzkovanie stráženého parkoviska
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.6.1998
Prevádzkarne:
   Prešov, Nám.Legionárov 1 (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 (Zrušená)
   Stará Turá, Nám.SNP 11 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám 1 (Zrušená)
   Žilina, Sedláčkov sad 3 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1, OD Tesco (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48, OD Tesco (Zrušená)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   Žilina, Sad SNP 3, OD Tesco (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1,OD Tesco (Zrušená)
7. Krajčírske služby
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   Nitra, Bratislavská 5,Tesco h . (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   Žilina, Sad SNP 3, OD Tesco (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Prešov, Nám.Legionárov 1,OD Tesco (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Bratislava-Devín, Lamačská cesta 1c 5959 (Zrušená dňom 22.2.2006)
8. Fotokopírovacia služba
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta 1C 5959 (Zrušená dňom 22.2.2006)
9. Výroba, predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo- obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukovýcha zvukovoobrazových záznamov
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   01701 Považská Bystrica, Čerpacia stanica SNP
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   91101 Trenčín, Čerpacia stanica Belá 6469
   01001 Žilina, Čerpacia stanica Košická 3
   97401 Banská Bystrica, Čerpacia stanica Zvolenská cesta 14108
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   97101 Prievidza, Čerpacia stanica Nábrežná 7
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   08001 Prešov, Čerpacia stanica Košická 6
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   04001 Košice-Džungľa, Čerpacia stanica Trolejbusová 1
   07101 Michalovce, Čerpacia stanica Sobranecká cesta 5910/1
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   94035 Nové Zámky, Čerpacia stanica Nitrianska ul
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 176/1
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447
   03601 Martin, Čerpacia stanica Obchodné centrum Turiec 1
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Kopčianska 10, Wienna Gate
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   82104 Bratislava-Ružinov, Čerp.stanica Tesco Extra, Cesta na Senec 2
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Ševčenkova 23
   03601 Martin, SM Tesco Ul. Nadi Hejnej 1, 036 01 Martin(Ľadoveň)
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   94501 Komárno, Čerpacia stanica, Bratislavská cesta 4018
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco Malokarpatské nám. 3
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7/51712
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1
   93401 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   92101 Piešťany, Čerpacia stanica N.Teslu 4711/25
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Stromová
   82109 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco Martinčekova 2/779
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco Kresánkova 3588/7
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Bieloruská ul. (Expres Tesco) 5196/6
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco Ulica SNP 203/2027
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   96681 Žarnovica, Supermarket Tesco Dolná 1570
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Hálkova 1/1503
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Blagoevova 26
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   91601 Stará Turá, SM Tesco SNP 111
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco Športová 6
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Express Tesco, Kempelenova 2 (Zrušená dňom 8.3.2016)
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 15.4.2016)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
10. Kľúčová služba
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   Bratislava-Dúbravka, Lamačská cesta 1c 5959 (Zrušená dňom 22.2.2006)
11. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   04012 Košice-Nad jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   93215 Veľký Meder, HM Tesco Medveďovská 3777
   97401 Banská Bystrica, Čerpacia stanica Zvolenská cesta 14108
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   01701 Považská Bystrica, Čerpacia stanica SNP
   91101 Trenčín, Čerpacia stanica Belá 6469
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   01001 Žilina, Čerpacia stanica Košická 3
   07101 Michalovce, Čerpacia stanica Sobranecká cesta 5910/1
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   04001 Košice-Džungľa, Čerpacia stanica Trolejbusová 1
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37
   93585 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172
   92101 Piešťany, Čerpacia stanica N. Teslu 25
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   08001 Prešov, Čerpacia stanica Košická
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   97101 Prievidza, Čerpacia stanica Nábrežná 7
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   08006 Prešov, DC Tesco Družstevná 38
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 176/1
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   94035 Nové Zámky, Čerpacia stanica Nitrianska ul
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447
   03601 Martin, Čerpacia stanica Obchodné centrum Turiec 1
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Kopčianska 10, Wienna Gate
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   92601 Sereď, Expres Tesco D. Štúra 4397/5A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   82104 Bratislava-Ružinov, Čerp.stanica Tesco Extra, Cesta na Senec 2
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   03601 Martin, SM Tesco Ul. Nadi Hejnej 1
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Ševčenkova 23
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   94501 Komárno, Čerpacia stanica, Bratislavská cesta 4018
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco Malokarpatské nám. 3
   04349 Košice-Džungľa, NC Expres Tesco Trolejbusová 1
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/429
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   95018 Nitra, OD Štefánikova trieda 48
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné centrum Turiec 1
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tescco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   95501 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 5679/39
   91638 Beckov, DC Tesco Beckov 550
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   01001 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   08041 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1
   04001 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Stromová
   82109 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco Martinčekova 2/779
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco Kresánkova 3588/7
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Bieloruská ul. (Expres Tesco) 5196/6
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco Ulica SNP 203/2027
   96681 Žarnovica, Supermarket Tesco Dolná 1570
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Hálkova 1/1503
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Blagoevova 26
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   91601 Stará Turá, SM Tesco SNP 111
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Ul. Majerníková 13
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   81103 Bratislava-Staré Mesto, Expres Tesco Svoradova 13
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco Športová 6
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 8.11.2006)
   98101 Hnúšťa, NC Francisciho 186 (Zrušená dňom 18.9.2008)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   82104 Bratislava-Ružinov, NC Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Express Tesco, Kempelenova 2 (Zrušená dňom 8.3.2016)
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 15.4.2016)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   06601 Humenné, Družstevná 39 (Zrušená dňom 18.11.2005)
   85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 25, Náb. centr. Express Tesco Žitav (Zrušená dňom 21.4.2015)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82108 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Brezno, Nám. Dukelských hrdinov 8 (Zrušená dňom 22.2.2006)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   04349 Košice-Džungľa, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   98701 Poltár, NC SM Tesco, Ul. Slobody 307/35 (Zrušená dňom 22.6.2011)
12. Montáž športových potrieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 232/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95018 Nitra, OD Štefánikova trieda 48 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7/5172 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 23.2.2006)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04349 Košice-Džungľa, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
13. Prenájom priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   03601 Martin, SM Tesco, Ul. Nadi Hejnej 1
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   08501 Bardejov, Štefánikova 3957
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Cenrum Turiec 1
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   91638 Beckov, DC Tesco Beckov 550
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM TescoTeplická cesta 3
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Bieloruská ul. (Expres Tesco) 5196/6
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco Ulica SNP 203/2027
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Hálkova 1/1503
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Blagoevova 26
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 3.7.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O (Zrušená dňom 8.6.2015)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
14. Prevádzkovanie detských automatov - hojdačiek
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   84103 Bratislava-Lamač, HM Tesco Lamačská cesta 1C 5959 (Zrušená dňom 23.2.2006)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova trieda 48 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 14.12.2010)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   05801 Poprad, HM TescoTeplická cesta 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
15. Technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   03601 Martin, SM Tesco, Ul. Nadi Hejnej 1
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco Malokarpatské nám. 3
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/429
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Cesntrum Turiec 1
   08041 Prešov, HM Tesco Košická cesta 6
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93401 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   08041 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Bieloruská ul. (Expres Tesco) 5196/6
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco Ulica SNP 203/2027
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   96681 Žarnovica, Supermarket Tesco Dolná 1570
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Hálkova 1/1503
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Blagoevova 26
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   91601 Stará Turá, SM Tesco SNP 111
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco Športová 6
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   97404 Banská Bystrica, Express Tesco, Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 15.4.2016)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   85104 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
16. Drogistická živnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   03601 Martin, SM Tesco, Ul.Nadi Hejnej 1
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP. 100
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   08041 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   Nitra, Štefánikova 48 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   Žilina, Sedláčkov sad 3 (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 (Zrušená)
   Stará Turá, Nám.SNP 11 (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1 (Zrušená)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
17. Výroba mliečnych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1994
Prevádzkarne:
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco Extra Panónska cesta 25
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 3.8.2007)
   93215 Veľký Meder, HM Tesco Medveďovská 3777 (Zrušená dňom 8.8.2012)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 16.4.2008)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   08501 Bardejov, Štefánikova 3957 (Zrušená dňom 8.8.2012)
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957 (Zrušená dňom 8.8.2012)
   06601 Humenné, HM Družstevná 39 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská (Zrušená dňom 8.8.2012)
   01701 Považská Bystrica, HM SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   01166 Žilina, OD Sad SNP 3 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   08041 Prešov, OD Nám.Legionárov 1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Hlavná 111 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Ul. SNP 100 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   Stará Turá, Nám. SNP 111 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   Žilina, Sedláčkov sad 3 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Zvol.cesta 8, Tesco h . (Zrušená dňom 7.11.2005)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 14.3.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 14.3.2011)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 16.4.2008)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   97701 Brezno, ČSA (Hypermarket) 265/59 (Zrušená dňom 12.7.2006)
   02601 Dolný Kubín, HM Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   93585 Levice, HM Turecký rad 7/5172 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   01001 Žilina, HM Košická 3 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   95501 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 16.4.2008)
   92101 Piešťany, HM N.Teslu 25 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   95801 Partizánske, HM Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   Prievidza, Nábrežná 7,Tesco hyp . (Zrušená dňom 27.2.2006)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   95018 Nitra, OD Štefánikova 48 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Bratislavská 5 (Zrušená dňom 16.4.2008)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
18. Mäsiarstvo a údenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1994
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 1763/1
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16 (Zrušená dňom 18.1.2011)
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 21.2.2011)
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 31.3.2008)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999 (Zrušená dňom 14.10.2008)
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B (Zrušená dňom 18.1.2011)
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/429 (Zrušená dňom 21.2.2011)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48 (Zrušená dňom 21.2.2011)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 14.2.2011)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 9.2.2011)
   08001 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 20.2.2013)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 21.1.2011)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená)
   Nitra, Bratislavská 5-hypermark . (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   Žilina, Sedláčkov sad 3 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 (Zrušená)
   Stará Turá, Nám.SNP 111 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1 (Zrušená)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 25.1.2011)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 12.1.2011)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   03601 Martin, HM Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 4.1.2011)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 25.1.2011)
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 3.8.2007)
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5 (Zrušená dňom 25.1.2011)
19. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Prevádzkarne:
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   03601 Martin, SM Tesco,Ul.Nadi Hejnej 1
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   08501 Bardejov, Štefánikova 3957
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco Malokarpatské nám. 3
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   08041 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Aleja slobody 2686
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM TescoMartina Benku 4590/1a
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Bieloruská ul. (Expres Tesco) 5196/6
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco Ulica SNP 203/2027
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   96681 Žarnovica, Supermarket Tesco Dolná 1570
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco Hálkova 1/1503
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Ul.Biskupická 48A/2056
   91601 Stará Turá, SM Tesco SNP 111
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Ul. Eisnerova 64/7095
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco Športová 6
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   97404 Banská Bystrica, Express Tesco, Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 15.4.2016)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
20. Výroba pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1996
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   08041 Prešov, HM Tesco Košická 6
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 28.4.2008)
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 31.3.2008)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Express Tesco, Kempelenova 2 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Ševčenkova 23 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   97404 Banská Bystrica, Express Tesco, Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 8.10.2014)
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco Malokarpatské nám. 3 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   06659 Humenné, HM Družstevná 39 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská (Zrušená dňom 8.10.2014)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Hlavná 111 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Ul. SNP 100 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   95018 Nitra, OD Štefánikova 48 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   08041 Prešov, OD Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   Bratislava-Staré Mesto, Panón. cesta, Tesco hyp . (Zrušená dňom 24.2.2006)
   92705 Šaľa, HM Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 28.4.2008)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   97701 Brezno, ČSA (Hypermarket) 265/59 (Zrušená dňom 12.7.2006)
   02601 Dolný Kubín, HM Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   95503 Topoľčany, HM Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 28.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   95801 Partizánske, HM Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 28.4.2008)
   01001 Žilina, SM Antona Bernoláka 3268 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90901 Skalica, HM Tesco, Malého 53 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY, Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95018 Nitra, OD Tesco, Štefánikova 48 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   92401 Galanta, HM Tesco, Drevená 762/2 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95501 Topoľčany, HM Tesco, Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 8.10.2014)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco, Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco, Nám. Ľ. Štúra 2/2 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   08001 Prešov, HM Tesco, Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 8.10.2014)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco, Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco, Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04801 Rožňava, HM Tesco, Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco, Ul. SNP 100 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   98101 Hnúšťa, SM Tesco, ul. Hlavná 999 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Expres Tesco, Bieloruská ul. 5196/6 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96681 Žarnovica, SM Tesco, Dolná 1570 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   81103 Bratislava-Staré Mesto, Expres Tesco, Svoradova 13 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   98601 Fiľakovo, HM Tesco, Ul. Biskupická 48A/2056 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco, Ul. Eisnerova (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96301 Krupina, SM Tesco, ČSA 12 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90501 Senica, HM Tesco, Sotinská 1586/35 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   97701 Brezno, HM Tesco, ČSA 265/59 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   09101 Stropkov, SM Tesco, Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova 3216 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   05001 Revúca, HM Tesco, ul. M. R. Štefánika (Zrušená dňom 8.10.2014)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco, Stromová (Zrušená dňom 8.10.2014)
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco, Športová 6 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   94201 Šurany, SM Tesco, Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra, Obchodná 9520/4 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   08901 Svidník, SM Tesco, Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   94603 Kolárovo, SM Tesco, M. Palovicha 11 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   05342 Krompachy, SM Tesco, Stará cesta 4 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco, Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco, ul. Kapušianska 2791/61 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   08041 Prešov, OD Tesco, Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   98201 Tornaľa, SM Tesco, Mierová 1793 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   96205 Hriňová, SM Tesco, Hriňová 2877 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   82103 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Komárnická 22 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   03608 Martin, SM Tesco, Ul. Priekopská 10604/49/B (Zrušená dňom 8.10.2014)
   06901 Snina, HM Tesco, ul. Stakčínska 4520 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   07501 Trebišov, HM Tesco, M. R. Štefánika (Zrušená dňom 8.10.2014)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   01166 Žilina, OD Tesco, Sad SNP 3 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Ul. Majerníková 13 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco, Hlavná 111 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95201 Vráble, SM Tesco, Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   93101 Šamorín, SM Tesco, Bratislavská 1199 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   01501 Rajec, SM Tesco, Smreková 174/8 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco, Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90201 Pezinok, HM Tesco, Myslenická 2/B (Zrušená dňom 8.10.2014)
   92705 Šaľa, HM Tesco, Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   06001 Kežmarok, HM Tesco, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   03401 Ružomberok, HM Tesco, Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco, Napajadlá 16 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   06801 Medzilaborce, SM Tesco, A. Warhola 1408 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   02201 Čadca, HM Tesco, Ul. slobody 2917/4B (Zrušená dňom 8.10.2014)
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco, Kopčianska 10 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Kresánková 3588/7 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   82109 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Martinčeková 2/779 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco, Blagoevova 26 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco, ul. SNP 203/2027 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco, Hálkova 1/1503 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   91601 Stará Turá, SM Tesco, SNP 111 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   95801 Partizánske, HM Tesco, Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco, Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   06601 Humenné, HM Tesco, Družstevná 39 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   90301 Senec, HM Tesco, Bratislavská (Zrušená dňom 8.10.2014)
   01015 Žilina, SM Tesco, Terasy 1191/8 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco, Nová 291 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   02354 Turzovka, SM Tesco, R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 8.10.2014)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco, Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 8.10.2014)
21. Výroba cukrárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1996
Prevádzkarne:
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 28.7.2008)
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 31.3.2008)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 31.3.2008)
   01701 Považská Bystrica, HM SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   04349 Košice, HM Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Hlavná 111 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   07101 Michalovce, HM Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Ul. SNP 100 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   95018 Nitra, OD Štefánikova 48 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Bratislavská 5 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   08041 Prešov, OD Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   97401 Banská Bystrica, HM Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   92705 Šaľa, HM Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Obchodná 1763 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   93585 Levice, HM Turecký rad 7 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   90201 Pezinok, HM Myslenická 2/B (Zrušená dňom 28.7.2008)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   97701 Brezno, ČSA (Hypermarket) 265/59 (Zrušená dňom 12.7.2006)
   02601 Dolný Kubín, HM Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   01001 Žilina, HM Košická 3 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   03601 Martin, HM Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   08041 Prešov, HM Košická 6 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   95503 Topoľčany, HM Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 28.7.2008)
   92101 Piešťany, HM N.Teslu 25 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   95801 Partizánske, HM Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   97101 Prievidza, HM Nábrežná 7 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   05801 Poprad, HM Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 28.7.2008)
   06659 Humenné, HM Družstevná 39 (Zrušená dňom 28.7.2008)
22. Predaj jedov a žieravín v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2002
Prevádzkarne:
   Žilina, Sad SNP 3 -OD Tesco (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionárov 1-OD Tesco (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 - OD Tesco (Zrušená)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 2 (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 - OD Tesco (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 48 - OD Tesco (Zrušená)
   Stará Turá, SNP 111 - Od Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2 - OD Tesco (Zrušená)
23. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 13.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1, OD Tesco (Zrušená dňom 28.1.2008)
   Nitra, Štefánikova 48,- OD Tesco (Zrušená dňom 28.1.2008)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   Prešov, Nám.Legionár.1, OD Tesco (Zrušená dňom 28.1.2008)
   Košice-Staré Mesto, Hlavná 111, OD Tesco (Zrušená dňom 28.1.2008)
24. Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 8.11.1999
Prevádzkarne:
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 3.8.2007)
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 16.7.2008)
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 16.7.2008)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika (Zrušená dňom 29.12.2010)
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická ul. 2/B (Zrušená dňom 30.12.2011)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco Hviezdoslavova 3 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská 8 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná ul. 9520/4 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   98401 Lučenec, HM Tesco Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 30.12.2011)
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco ul. Cukrovarská 7983/1A (Zrušená dňom 30.12.2011)
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   07501 Trebišov, HM Tesco M.R. Štefánika (Zrušená dňom 30.12.2011)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C5959 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obrancov Mieru 37 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklinskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   92101 Piešťany, HM Tesco N. Teslu 25 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 30.12.2011)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamanné pole 4447/2 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   96212 Detva, HM Tesco Štúrova ul. 3216 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ. Štúra 2/2 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   05001 Revúca, HM Tesco M.R. Štefánika 1394/10 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická ul. 3 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napajadlá 16 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   04349 Košice-Džungľa, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4B (Zrušená dňom 30.12.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Tesco Extra Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná ul. 75 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   01701 Považská Bystrica, HM SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   07101 Michalovce, HM Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Ul. SNP 100 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   95018 Nitra, OD Štefánikova 48 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   Stará Turá, SNP 111, OD Tesco (Zrušená)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 2, OD Tesco (Zrušená)
   01166 Žilina, OD Sad SNP 3 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   08041 Prešov, OD Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Hlavná 111 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   04349 Košice, HM Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   97401 Banská Bystrica, HM Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 30.12.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   92705 Šaľa, HM Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Obchodná 1736/1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   93585 Levice, HM Turecký rad 7 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   94067 Nové Zámky, HM Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   90201 Pezinok, HM Myslenická 2/B (Zrušená dňom 16.7.2008)
   90501 Senica, Sotinská 1586/35 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   04801 Rožňava, HM Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   97701 Brezno, HM ČSA 265/59 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   02601 Dolný Kubín, HM Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   97710 Brezno, HM ČSA 265/59 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   01001 Žilina, HM Košická 3 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   03601 Martin, HM Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   08001 Prešov, HM Košická 6 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   95503 Topoľčany, HM Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 16.7.2008)
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   92101 Piešťany, HM N.Teslu 25 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   95801 Partizánske, HM Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   05801 Poprad, HM Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 16.7.2008)
   06659 Humenné, HM Družstevná 39 (Zrušená dňom 11.12.2006)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napajadlá 16 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco, Zvolenská 8 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 29.12.2010)
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A (Zrušená dňom 29.12.2010)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ. Štúra 2/2 (Zrušená dňom 29.12.2010)
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4 (Zrušená dňom 29.12.2010)
25. Nákup, predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 28.9.1992
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Cesta na Senec 2,hyp . (Zrušená dňom 23.2.2006)
26. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
27. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
28. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
29. Personálne poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
30. Prieskum trhu, marketing
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   97405 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
31. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
32. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
33. Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Nábrežná 7-Tesco hypermar (Zrušená)
34. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
35. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
36. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
37. Sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
38. Predaj jedov a žieravín v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2002
Prevádzkarne:
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napájadlá 16
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 12
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   03601 Martin, SM Tesco Ul. Nadi Hejnej 1, 036 01 Marti(Ľadoveň)
   84101 Bratislava-Dúbravka, HM Tesco Ul. Pri Hrubej lúke 2
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   08041 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM TescoTeplická cesta 3
   94901 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   02001 Púchov, HM Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.12.2007)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, SM Tesco Jaltská 2 (Zrušená dňom 2.7.2013)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
39. Servis športových potrieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2003
Prevádzkarne:
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7/5172 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94001 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 14.12.2010)
   90501 Senica, HM Sotinská 1586 (Zrušená dňom 24.4.2006)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   95501 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 14.12.2010)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   08041 Prešov, OD Tesco Nám. Legionárov 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   06001 Kežmarok, Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 24.11.2005)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 14.12.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A (Zrušená dňom 14.12.2010)
40. Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 28.6.2004
Prevádzkarne:
   91638 Beckov, Vnútroareálová ČSPH 568
   04012 Košice-Nad jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16
   97401 Banská Bystrica, Čerpacia stanica Zvolenská cesta 14108
   01701 Považská Bystrica, Čerpacia stanica SNP
   91101 Trenčín, Čerpacia stanica Belá 6469
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37
   01001 Žilina, Čerpacia stanica Košická 3
   08001 Prešov, Čerpacia stanica Košická 6
   92101 Piešťany, Čerpacia stanica N. Teslu 25
   97101 Prievidza, Čerpacia stanica Nábrežná 7
   04001 Košice-Džungľa, Čerpacia stanica Trolejbusová 1
   07101 Michalovce, Čerpacia stanica Sobranecká cesta 5910/1
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 176/1
   94035 Nové Zámky, Čerpacia stanica Nitrianska ul
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447
   03601 Martin, Čerpacia stanica Obchodné centrum Turiec 1
   82104 Bratislava-Ružinov, Čerp.stanica Tesco Extra, Cesta na Senec 2
   94501 Komárno, Čerpacia stanica, Bratislavská cesta 4018
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 1763/1
   93401 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172
41. Nákup a predaj pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 28.6.2004
Prevádzkarne:
   04012 Košice-Nad jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16
   91638 Beckov, Vnútroareálová ČSPH 568
   01701 Považská Bystrica, Čerpacia stanica SNP
   91101 Trenčín, Čerpacia stanica Belá 6469
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37
   97401 Banská Bystrica, Čerpacia stanica Zvolenská cesta 14108
   08001 Prešov, Čerpacia stanica Košická 6
   04001 Košice-Džungľa, Čerpacia stanica Trolejbusová 1
   01001 Žilina, Čerpacia stanica Košická 3
   97101 Prievidza, Čerpacia stanica Nábrežná 7
   07101 Michalovce, Čerpacia stanica Sobranecká cesta 5910/1
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 176/1
   94035 Nové Zámky, Čerpacia stanica Nitrianska ul
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447
   03601 Martin, Čerpacia stanica Obchodné centrum Turiec 1
   82104 Bratislava-Ružinov, Čerp.stanica Tesco Extra, Cesta na Senec 2
   94501 Komárno, Čerpacia stanica, Bratislavská cesta 4018
   93401 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172
   92101 Piešťany, Čerpacia stanica N.Teslu 4711/25
42. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
43. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
44. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
45. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
46. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
Zodpovedný zástupca: Miroslav Friml (Zrušený)
47. Poradenská a konzultačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
48. Školiaca činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
49. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
50. Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
51. Marketing
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
52. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2002
Deň zániku oprávnenia: 30.7.2004
53. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
54. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
55. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
56. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
57. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
58. Leasing spojený s financovaním
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
59. Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
60. Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
61. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
62. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
63. Nákup a predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
64. Prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom : upratovanie
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
65. Upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.3.2005
66. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
67. Vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák.č. 264/1999 Z.z.)
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
68. Konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM)
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
69. Analýza rizík pomocou kritických bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
70. Grafické práce pomocou PC podľa predlohy
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
71. Kresličské práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
72. Školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
73. Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2005
Prevádzkarne:
   91638 Beckov, DC Tesco Beckov 550
74. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Prevádzkarne:
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 17.6.2009)
75. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.4.1993
Prevádzkarne:
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 20.3.2013)
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika (Zrušená dňom 20.3.2013)
   05001 Revúca, HM Tesco M. R. Štefánika 1394/10 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco, Hviezdoslavova 3 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   94901 Nitra, OD Tesco Štefánikova trieda 48 (Zrušená dňom 19.6.2013)
   92001 Hlohovec, HM Tesco ul. Za Váhom 4082 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15 (Zrušená dňom 25.6.2014)
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   01007 Žilina, HM Tesco Obvodová 8640 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   93401 Levice, Čerpacia stanica Turecký rad 7/5172 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35 (Zrušená)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586/35 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   95501 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 20.3.2013)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 17.6.2009)
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 28.1.2011)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 20.3.2013)
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3 (Zrušená dňom 11.7.2013)
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9 (Zrušená dňom 6.12.2007)
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 39 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A (Zrušená dňom 16.4.2013)
76. Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patricich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2006
77. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander Statelov (Zrušený dňom 17.3.2009)
78. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
79. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
80. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
81. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
82. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
83. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
84. Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
85. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander Statelov
86. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
87. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
88. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
89. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
90. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
91. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2009
92. Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.2004
93. Sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.2009
Prevádzkarne:
   04012 Košice-Nad jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul.SNP 100
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   94901 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48
   04001 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 1763/1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   08007 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 5679/39
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   06001 Kežmarok, HM Tvarožnianska 2332/9
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   97405 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám. 1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
94. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.2009
Prevádzkarne:
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco Seberíniho 9
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92001 Hlohovec, HM Tesco Za Váhom 4082
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   08501 Bardejov, HM Tesco Štefánikova 3957
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačinská cesta 78 E
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   83107 Bratislava-Vajnory, Pri starom letisku 3/V, 10763, Supermarket TESCO O
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Expres Tesco, Žitavská 5045/5
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   97101 Prievidza, HM Tesco Nádražná 7
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/1429
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné Centrum Turiec 1
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   06601 Humenné, HM Tesco Družstevná 5679/39
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 232/9 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04012 Košice-Nad jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   01501 Rajec, SM Tesco Smreková 174/8 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   03608 Martin, SM Tesco Priekopská 10604/49B (Zrušená dňom 3.4.2013)
   03601 Martin, SM Tesco, Ul.Nadi Hejnej 1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90501 Senica, Čerpacia stanica Sotinská 2561/37 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   08901 Svidník, SM Tesco Centrálna 401/35 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   01701 Považská Bystrica, Čerpacia stanica SNP (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91101 Trenčín, Čerpacia stanica Belá 6469 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97401 Banská Bystrica, Čerpacia stanica Zvolenská cesta 14108 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   94603 Kolárovo, SM Tesco M. Palchovicha 11 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2A (Zrušená dňom 3.4.2013)
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97101 Prievidza, Čerpacia stanica Nábrežná 7 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ.Štúra 2/2 (Zrušená dňom 25.3.2013)
   04001 Košice-Džungľa, Čerpacia stanica Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   07101 Michalovce, Čerpacia stanica Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   08001 Prešov, Čerpacia stanica Košická (Zrušená dňom 19.8.2010)
   01015 Žilina, SM Tesco ul. Terasy 1191/8 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   08006 Prešov, DC Tesco Družstevná 38 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1/1922 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco ul. Kapušianska 2771/61 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   01841 Dubnica nad Váhom, Čerpacia stanica Obchodná 176/1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco Rožňavská 609/23 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Z. Fábryho 1743/3 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   94035 Nové Zámky, Čerpacia stanica Nitrianska ul (Zrušená dňom 3.4.2013)
   03101 Liptovský Mikuláš, Čerpacia stanica Kamenné pole 4447 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   03601 Martin, Čerpacia stanica Obchodné centrum Turiec 1 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   82104 Bratislava-Ružinov, NC Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   93101 Šamorín, SM Tesco Bratislavská 1199 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   05342 Krompachy, SM Tesco Stará cesta 4 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   06801 Medzilaborce, SM Tesco A. Warhola 1408 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B (Zrušená dňom 3.4.2013)
   82103 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Komárnická 22 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   06901 Snina, HM Tesco ul. Stakčínska 4520 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   07501 Trebišov, HM Tesco M. R. Štefánika (Zrušená dňom 3.4.2013)
   96212 Detva, HM Tesco, Štúrova ul. 3216 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   08501 Bardejov, HM Tesco ul. Štefánikova 3957 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco Sklárska ul. 117 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco Vajnorská 5/A (Zrušená dňom 6.12.2012)
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   96001 Zvolen, Námestie SNP 9690/63 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   92001 Hlohovec, HM Tesco, Za Váhom 4082 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Odborárske námestie 3, Express Tesco (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   93201 Veľký Meder, HM Tesco, ul. Medveďovská (Zrušená dňom 3.4.2013)
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Lamačská cesta 1 C 5959 (Zrušená dňom 8.12.2010)
   04349 Košice, HM Tesco Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 22.8.2012)
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 2/7112 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul.SNP 100 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   Bratislava-Petržalka, Budatínska 16 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   Bratislava-Staré Mesto, Kamenné nám .1 (Zrušená dňom 16.4.2010)
   94901 Nitra, OD Tesco Štefánikova 48 (Zrušená dňom 19.6.2013)
   04001 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   08007 Prešov, OD Tesco Nám.Legionárov 1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Zvolenská cesta 8 (Zrušená dňom 16.11.2011)
   91704 Trnava, HM Tesco Veterná 40 (Zrušená dňom 5.9.2011)
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 25.3.2010)
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tescco Obchodná 1763/1 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 4.5.2011)
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 7 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B (Zrušená dňom 3.4.2013)
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Trenčianska 2492/68 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97701 Brezno, HM Tesco ČSA 265/59 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja slobody 2686 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a (Zrušená dňom 3.4.2013)
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   91638 Beckov, DC Tesco Beckov 550 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   04012 Košice-Nad Jazerom, Čerpacia stanica Napájadlá 16 (Zrušená dňom 19.8.2010)
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY Bratislava, Kamenné nám. 1/A (Zrušená dňom 18.7.2013)
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco, Ul. Cukrovarská 4983/1A (Zrušená dňom 3.4.2013)
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4 (Zrušená dňom 18.7.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Ul. Majerníková 13 (Zrušená dňom 3.4.2013)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959 (Zrušená dňom 18.7.2013)
95. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 23.3.2010
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   91704 Trnava, HM Tesco Extra Veterná 40
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1 (Zrušená dňom 3.9.2012)
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25 (Zrušená dňom 3.9.2012)
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959 (Zrušená dňom 3.9.2012)
96. Očná optika
Deň vzniku oprávnenia: 23.3.2010
Zodpovedný zástupca: Mgr. Milada Kubinská
Prevádzkarne:
   91704 Trnava, HM Tesco Extra, Veterná 40
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   85104 Bratislava-Petržalka, HM Tesco EXTRA, Panónska cesta 25
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
97. Výroba a pečenie pekárskych výrobkov (chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 18.7.2014
Prevádzkarne:
   95801 Partizánske, HM Tesco Nitrianska 1771/118
   06001 Kežmarok, HM Tesco Tvarožnianska 2332/9
   09301 Vranov nad Topľou, HM Tesco Duklianskych hrdinov 31
   06659 Humenné, HM Tesco Družstevná 39
   03601 Martin, SM Tesco, Ul.Nadi Hejnej 1
   95201 Vráble, SM Tesco Hlavná 1800/45
   90613 Brezová pod Bradlom, SM Tesco, Ul.D.Jurkoviča 415/40
   08001 Prešov, HM Tesco Volgogradská 7/A
   98401 Lučenec, HM Tesco Ľ.Podjavorinskej 5364
   90901 Skalica, HM Tesco Mallého 53
   98201 Tornaľa, SM Tesco Mierová 1793
   03401 Ružomberok, HM Tesco Hrabovská cesta 5270
   09101 Stropkov, SM Tesco Hviezdoslavova 20/11
   02744 Tvrdošín, SM Tesco Nová 291
   96205 Hriňová, SM Tesco Hriňová 2877
   02354 Turzovka, SM Tesco R. Jašíka 555
   92901 Dunajská Streda, HM Tesco Hlavná 75
   90301 Senec, HM Tesco Bratislavská cesta 4345
   98101 Hnúšťa, SM Tesco Hlavná 999
   03101 Liptovský Mikuláš, HM Tesco Kamenné pole 4447/2
   02201 Čadca, HM Tesco ul. Slobody 2917/4 B
   94067 Nové Zámky, HM Tesco Nitrianska cesta 111
   90101 Malacky, HM Tesco Pezinská 13
   01015 Žilina, SM Tesco, ul. Terasy 1191/8
   82103 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Seberíniho 9
   84103 Bratislava-Lamač, Expres Tesco, Malokarpatské námestie 3
   92553 Pata, Expres Tesco Nitrianska 243/7
   90501 Senica, HM Tesco Sotinská 1586
   95301 Zlaté Moravce, HM Tesco Hviezdoslavova 3
   03601 Martin, HM Tesco Obchodné centrum Turiec 1
   91101 Trenčín, HM Tesco Belá 6469
   92401 Galanta, HM Tesco Drevená 762/2
   03852 Sučany, Expres Tesco Hlavná 3
   03401 Ružomberok, Podhora 1306/51, Supermarket TESCO Ružomberok OC A
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Račianska 9/1503
   90801 Kúty, Supermarket TESCO Kúty Štefánikova 1721/10
   90638 Rohožník, Supermarket Rohožník Senecká ul. 690/2C
   96001 Zvolen, HM Tesco Extra Obchodná 9520/4
   82104 Bratislava-Ružinov, HM Tesco Extra Cesta na Senec 2
   01007 Žilina, HM Tesco, Obvodová 8640
   92521 Sládkovičovo, SM Tesco, Fučíkova 434
   05801 Poprad, Express Tesco Podtatranská 4931
   93521 Tlmače, SM Tesco Viničná 15
   97101 Prievidza, HM Tesco Nábrežná 7
   01004 Žilina, Expres Tesco Nitrianska ulica 3625
   07801 Sečovce, SM Tesco Hviezdoslavova 1725/20
   84101 Bratislava-Dúbravka, Expres Tesco, Pri Hrubej lúke 2
   98701 Poltár, SM Tesco Sklárska 739/69
   07101 Michalovce, Express Tesco Špitalská 3
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco Ševčenkova 23
   94106 Komjatice, SM Tesco Dolná 125
   96001 Zvolen, SM Tesco Pribinova 9599
   08501 Bardejov, HM Tesco Štefánikova 3957
   05901 Spišská Belá, SM Tesco Ul. SNP 2569/9
   84101 Bratislava-Dúbravka, Express Tesco Ul. M. Schneidera Trnavského 9
   03901 Turčianske Teplice, SM Tesco SNP 203/2027
   95701 Bánovce nad Bebravou, HM Tesco Nám. Ľ. Štúra 2/2
   05001 Revúca, HM Tesco M.R. Štefánika 1394/10
   81108 Bratislava-Staré Mesto, Expres Tesco, Odborárske nám. 3
   91701 Trnava, Expres Tesco, Špačínská cesta 8693/78E
   81561 Bratislava-Staré Mesto, OD MY, Kamenné námestie 1/A
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Majerníková 13
   02061 Lednické Rovne, Expres Tesco, Sklárska 117
   04012 Košice-Nad jazerom, HM Tesco Napajadlá 16
   82107 Bratislava-Vrakuňa, HM Tesco Dudvážska 5573/1
   07501 Trebišov, HM Tesco M.R.Štefánika 3822
   07901 Veľké Kapušany, SM Tesco Zoltána Fábryho 1743/3
   90028 Ivanka pri Dunaji, SM Tesco, Vajnorská ul. 2776/7
   96001 Zvolen, SM Tesco Námestie SNP 9690/63
   84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, HM Tesco Eisnerova 64/095
   94201 Šurany, SM Tesco Hviezdoslavova 2/A
   94603 Kolárovo, SM Tesco V. Palkovicha 11
   02302 Krásno nad Kysucou, SM Tesco 1. Mája 2041
   97401 Banská Bystrica, HM Tesco Extra Zvolenská 8
   05311 Smižany, SM Tesco Tatranská 1507/103
   05201 Spišská Nová Ves, HM Tesco Extra Medza 15
   91431 Trenčianske Teplice, SM Tesco, SNP 123/6
   94501 Komárno, HM Tesco, Bratislavská cesta 4018
   01303 Varín, SM Tesco, Antona Bernoláka 1065
   92542 Trstice, SM Tesco, Trstice 940
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Express Tesco, Jeséniova 2316/47
   94701 Hurbanovo, SM Tesco Komárňanská 153
   04001 Košice-Džungľa, HM Tesco Extra Trolejbusová 1
   07222 Strážske, SM Tesco ul. Mierová 271
   97710 Brezno, HM Tesco ČSA 2651/59
   98601 Fiľakovo, HM Tesco Biskupická 48A/2056
   92001 Hlohovec, HM Tesco Za Váhom 4082/1
   97901 Rimavská Sobota, HM Tesco Cukrovarská 4983/1/A
   01841 Dubnica nad Váhom, HM Tesco Obrancov mieru 37
   96212 Detva, HM Tesco Štúrova 3216/1
   02601 Dolný Kubín, HM Tesco Aleja Slobody 2686
   96901 Banská Štiavnica, SM Tesco L. Svobodu 29
   06401 Stará Ľubovňa, SM Tesco Letná 40
   85107 Bratislava-Petržalka, SM Tesco Bzovícka 38
   01851 Nová Dubnica, SM Tesco SNP 69
   04414 Čaňa, Expres Tesco Skladná 1
   07222 Strážske, SM Tesco, ul. Mierová 271
   05901 Spišská Belá, SM Tesco, ul. SNP 2569/9
   94651 Nesvady, Novozámocká 2/C, Supermarket TESCO Nesvady
   95618 Bošany, SM Tesco SNP 123
   93585 Levice, HM Tesco Turecký rad 5172/7
   92705 Šaľa, HM Tesco Lúčna 7112/2
   83101 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco, Stromová 54/A
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Expres Tesco, Bieloruská 5196/6
   84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Expres Tesco, Tešedíková 7785/2
   91704 Trnava, HM Tesco Extra Veterná 40
   85101 Bratislava-Petržalka, HM Tesco Extra Panónska cesta 25
   97401 Banská Bystrica, Express Tesco Strieborné námestie 2
   96301 Krupina, SM Tesco ČSA 592/12
   85101 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco, Kopčianska 10
   08041 Prešov, OD Tesco, Námestie Legionárov 1
   93201 Veľký Meder, HM Tesco Medveďovská 3777
   06901 Snina, HM Tesco Stakčínska 4520
   02001 Púchov, HM Tesco Okružná 1922/1
   03601 Martin, SM Tesco, Priekopská 10604/49B
   85103 Bratislava-Petržalka, Express Tesco Nám. Hraničiarov 37/3728
   82105 Bratislava-Ružinov, Express Tesco, Kaštielska 2/17474
   05801 Poprad, SM TESCO OC Forum, Námestie sv. Egídia 3290/124
   01701 Považská Bystrica, HM Tesco SNP 1911/429
   01166 Žilina, OD Tesco Sad SNP 3
   96501 Žiar nad Hronom, HM Tesco ul. SNP 100
   01001 Žilina, HM Tesco Košická 3
   07101 Michalovce, HM Tesco Sobranecká cesta 5910/1
   92101 Piešťany, HM Tesco N.Teslu 25
   90201 Pezinok, HM Tesco Myslenická 2/B
   04801 Rožňava, HM Tesco Krásnohorská 3894/5
   91501 Nové Mesto nad Váhom, HM Tesco Trenčianska 2492/68
   94901 Nitra, HM Tesco Bratislavská 5
   95018 Nitra, OD Tesco Štefánikova trieda 48
   08001 Prešov, HM Tesco Košická 6
   95503 Topoľčany, HM Tesco Martina Benku 4590/1a
   05801 Poprad, HM Tesco Teplická cesta 3
   04324 Košice-Staré Mesto, OD Tesco Hlavná 111
   90025 Chorvátsky Grob, SM Tesco, Jantárová 41
   05601 Gelnica, SM Tesco, Hnilecká 1860/16
   90701 Myjava, HM Tesco Viestova 5
   01001 Žilina, SM Tesco Antona Bernoláka 3268
   96681 Žarnovica, SM Tesco, Dolná 1570
   82108 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Košická 49
   93005 Gabčíkovo, SM Tesco, Športová 6
   08901 Svidník, SM Tesco, Centrálna 401/35
   05342 Krompachy, SM Tesco, Stará cesta 4
   04501 Moldava nad Bodvou, SM Tesco, Rožňavská 609/23
   07701 Kráľovský Chlmec, SM Tesco, ul. Kapušianska 2791/61
   82103 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Komárnická 22
   97101 Prievidza, SM Tesco, Námestie Slobody 7
   91601 Stará Turá, SM Tesco SNP 111
   93101 Šamorín, SM Tesco, Bratislavská 1199
   01501 Rajec, SM Tesco, Smreková 174/8
   84105 Bratislava-Karlova Ves, HM Tesco Extra Lamačská cesta 1/C/5959
   06801 Medzilaborce, SM Tesco, A. Warhola 1408
   84105 Bratislava-Karlova Ves, Expres Tesco, Kresánková 3588/7
   82109 Bratislava-Ružinov, Expres Tesco, Martinčeková 2/779
   85104 Bratislava-Petržalka, Expres Tesco, Blagoevova 26
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Expres Tesco, Hálkova 1/1503
   81103 Bratislava-Staré Mesto, Expres Tesco Svoradova 13
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Express Tesco, Kempelenova 2 (Zrušená dňom 8.3.2016)
   04011 Košice-Lorinčík, Expres Tesco Zuzkin park 6 (Zrušená dňom 4.8.2016)
   04022 Košice-Dargovských hrdinov, Express Tesco, Jaltská 2 (Zrušená dňom 15.6.2016)
   97101 Prievidza, Express Tesco A. Mišúta 32 (Zrušená dňom 15.7.2016)
   97404 Banská Bystrica, Expres Tesco, Kpt. Nálepku 2/a (Zrušená dňom 15.4.2016)
98. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
99. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
100. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
101. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
102. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
103. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
104. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
105. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
106. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
107. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
108. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
109. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
110. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
111. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
112. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
113. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.4.2011
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
114. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
115. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
116. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
117. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
118. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
119. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
120. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013
121. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2010
Deň zániku oprávnenia: 4.3.2013

Hodnotenie TESCO STORES SR, a.s., IČO 31321828


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte TESCO STORES SR, a.s., IČO 31321828

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image