TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31340822 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., ktorý sídli na adrese Brečtanová 1, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 31340822.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom na adrese Brečtanová 1, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČO 31340822

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
IČO 31340822
Adresa Brečtanová 1 Bratislava 830 07
Deň zápisu 28.1.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie: a) spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, b) generálny riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu písomného poverenia. 25.6.2015
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie: a/ predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva, b/ generálny riaditeľ spoločnosti samostatne vo veciach plnenia rozhodnutí predstavenstva a zabezpečovania zákonom a normám zodpovedajúceho podnikania a chodu spoločnosti, ako i evidencie a kontroly majetku. 27.11.2014 15.7.2015
27.11.2014 24.6.2015
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie: a/ predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva, b/ generálny riaditeľ spoločnosti samostatne vo veciach plnenia rozhodnutí predstavenstva a zabezpečovania zákonom a normám zodpovedajúceho podnikania a chodu spoločnosti, ako i evidencie a kontroly majetku. 7.12.1998 19.11.2014
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie : a/ predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva b/ prezident spoločnosti samostatne vo veciach plnenia rozhodnutí predstavenstva a zabezpečovania zákonom a normám zodpovedajúceho podnikania a chodu spoločnosti, ako i evidencie a kontroly jej majetku. 4.6.1996 6.12.1998
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie: a/predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva b/generálny riaditeľ samostatne vo veciach plnenia rozhodnutí predstavenstva a zabezpečovania zákonom a normám zodpovedajúceho podnikania a chodu spoločnosti, ako i evidencie a kontroly jej majetku. 30.8.1995 3.6.1996
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a jeden člen predstavenstva. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému názvu spo- ločnosti svoj podpis s uvedením svojej fun- kcie. 23.9.1994 29.8.1995
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Vo veciach vyhradených uznesením predstavenstva spoločnosti je oprávnený podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ. Členovia predstavenstva a generálny riaditeľ konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. 28.1.1993 22.9.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 984 28.1.1993
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22. 12. 1993. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5. 5. 1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 984 13.1.1994
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 8. 1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14. 9. 1994 osvedčená notárskou zápis- nicou pod. č. N 105/94, Nz 96/94 kde boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984 23.9.1994
Osvedčenie o priebehu rokovania VIII. mimoriadneho valného zhromaždenia, vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1995 pod.č.N 121/95, Nz 119/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 984 30.8.1995
Osvedčenie o konaní IX. valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.1996 osvedčená notárskou zápisnicou pod. č. N 4/96, NZ 4/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 984 4.6.1996
Osvedčenie z konania mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1996 pod č. N 80/96, Nz 65/96. Stary spis: Sa 984 3.10.1996
Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti TIPOS a.s. konanom dňa 10.10.1996 bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou CAS - LOT a.s., zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti CAS - LOT a.s. prechádzajú na spoločnosť TIPOS a.s. Stary spis: Sa 984 24.10.1996
Zápisnica z konania XII. valného zhromaždenia priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zá- pisnicou zo dňa 06.05.1997 pod. č. N 36/97, Nz 33/97, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984 3.6.1997
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 87/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa 984 12.11.1997
Osvedčenie o konaní XIV. valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 94/97, Nz 89/97, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a počtu akcií a o schálení zmien stanov. Stary spis: Sa 984 26.11.1997
Osvedčenie o konaní XV. valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 105/97, Nz 99/97, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 100 000 000,- Sk, o znížení počtu akcií a zmene stanov. Stary spis: Sa 984 9.1.1998
Notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 zo dňa 23.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva konanej dňa 23.3.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady konanej dňa 23.3.1998. Stary spis: Sa 984 31.3.1998
Osvedčenie o konaní XVIII. valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 42/98, Nz 42/98 ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcii spoločnosti, schválení zmien stanov a o znení nových stanov spoločnosti ako i o doplnení predstavenstva a dozornej rady. 29.5.1998
Záznam zo 44. schôdze predstavenstva zo dňa 23.3.1998. 11.6.1998
Zmena stanov v časti sídlo a druh akcií schválená XIX. valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 121/98. 9.11.1998
Osvedčenie o konaní XX. valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 441/98, Nz 408/98, ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení nového znenia stanov spoločnosti a zmenách v zložení orgánov spoločnosti. Záznam zo schôdze predstavenstva spoločnosti dňa 26.11.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady spoločnosti dňa 26.11.1998. 7.12.1998
Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 305/99, Nz 300/99 napísanej dňa 29.11.1999, notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov. 13.12.1999
Osvedčenie o konaní XXIII. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 13.5.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Osvedčenieo konaní XXIIV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 29.11.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 305/99, Nz 303/99, ktorým bol prijatý Dodatok č.2 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. Protokol o vykonaní volieb členov dozornej rady spoločnosti TIPOS a.s., Bratislava volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.4.2000. Osvedčenie o konaní XXV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 17.5.2000 osvedčeného notárskou zápisnicou N 113/00, Nz113/00, ktorým sa rozhodol o prijatí Dodatku č. 3 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. a o zmenách zložení orgánov spoločnosti. 6.7.2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27. 6. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 309/02. 18.10.2002
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 11. 2002 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zánik funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Sokiru, CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Márie Ďurišinovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Hrneka CSc. dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Jaroša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Murgaša dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Heleny Ivaničovej dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Barcziho dňa 26. 11. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Čambala dňa 26. 11. 2002. 5.12.2002
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.12.2002 o voľbe podpredsedu predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.januára 2003 o doplnení predstavenstva a o zmenách v zložení dozornej rady. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Malíka dňa 27.01.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Mária Schwaba dňa 27.01.2003. 6.8.2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. decembra 2003 o zmenách v zložení dozornej rady. 25.5.2004
Osvedčenie o priebehu časti riadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 326/2005 Nz 28649/2005 dňa 22.06.2005 JUDr. Martou Pavlovičovou o zmene obchodného mena na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.. 30.6.2005
Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCRls 64181/2005 zo dňa 14.12.2005. 18.1.2006
Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2005, Nz 28649/2005, NCRls 28291/2005 zo dňa 22. 6. 2005. 3.5.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.11.2006. 21.11.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2008. Zápisnica č. 201/2008 z 201. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.2008. 10.4.2008
Notárska zápisnica N 408/2008, Nz 18119/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. zo dňa 30.4.2008 o zlúčení so spoločnosťou TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 1986/B, ktorá bola zrušená ku dňu 30.4.2008 24:00 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 409/2008, Nz 18122/2008 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.04.2008. Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201 a preberá všetky jej práva a záväzky. 13.5.2008
Notárska zápisnica N 18/2009, Nz 15636/2009, NCRls 15876/2009 zo dňa 14.5.2009. 5.6.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010 a 2.8.2010. 10.8.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2010. 13.8.2010
Záznam z 232. schôdze predstaventva zo dňa 11.08.2010. 30.9.2010
Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 29.09.2010 2.10.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2010. 29.10.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2012. 5.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012. 5.5.2012
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012. 7.6.2012
Zápisnica z 267. zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2012. 11.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012. 11.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.01.2013. 15.2.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.05.2013. 23.5.2013
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 445/2013, Nz 16351/2013, NCRIs 16693/2013. 4.6.2013
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2014. 20.11.2014
Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.02.2015 24.2.2015
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2015. 24.2.2015
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015 4.6.2015
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015 9.6.2015
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015. 25.6.2015
Základné imanie:
365 133,107625 EUR Rozsah splatenia: 365 133,107625 EUR 31.3.2009
11 000 000 Sk Rozsah splatenia: 11 000 000 Sk 25.4.2003 30.3.2009
11 000 000 Sk 31.3.1998 24.4.2003
111 000 000 Sk 26.11.1997 30.3.1998
61 500 000 Sk 12.11.1997 25.11.1997
61 000 000 Sk 3.6.1997 11.11.1997
10 000 000 Sk 4.6.1996 2.6.1997
4 000 000 Sk 28.1.1993 3.6.1996

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
IČO 31340822
Adresa Brečtanová 1 Bratislava 830 07

Kontakty na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31340822

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Brečtanová 1 Bratislava 830 07 od  5.6.2009 
Brečtanova 1 Bratislava 830 07 od  9.11.1998  do  4.6.2009
Vajnorská 32 Bratislava 831 03 od  13.1.1994  do  8.11.1998
Junácka 6 Bratislava 831 04 od  28.1.1993  do  12.1.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83007 Bratislava-Nové Mesto, Brečtanová 1
83104 Bratislava-Nové Mesto, Junácka 6 do  14.7.2015
83103 Bratislava-Nové Mesto , Vajnorská 32 do  14.7.2015
83007 Bratislava-Nové Mesto, Brečtanova 1 do  14.7.2015

Predmet činností TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČO 31340822

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovanie obchodu a služieb 18.10.2002
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 18.10.2002
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) 18.10.2002
reklamné činnosti 18.10.2002
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
administratívne práce 18.1.2006
organizovanie školení, kurzov a seminárov 18.1.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 18.1.2006
kopírovacie práce 18.1.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť 18.1.2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
vedenie účtovníctva 18.1.2006
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 18.1.2006
prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d) a e) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3.5.2006
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu podľa ust. § 3 ods. 2 písm. f) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3.5.2006
vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa ust. § 53 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: - účasť na zakladaní a prevádzkovaní hazardných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike, - činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov, - poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti hazardných hier 3.5.2006
vysielanie prostredníctvom internetu 23.5.2013
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 19.6.2013
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 4.6.2013
služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov 4.6.2013
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 4.6.2013
vydavateľská činnosť 4.6.2013
prevádzkovanie štátnej lotérie - lotérie pokladničných dokladov podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. f) a ust. § 4a zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4.6.2015
prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) podľa ust. § 3 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ust. § 6 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom krátkych textových správ 4.6.2015
prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c/ a f/ zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/1992 Zb. o lotériách a iných hrách, distribúcia a predaj žrebov okamžitých lotérií 28.1.1993 22.9.1994
prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hier podľa § 2 písm. c) zák. SNR č. 194/1990 Zb., v znení zák. SNR č. 68/ 1992 Zb. o lotériach a iných hrách 23.9.1994 29.8.1995
prevádzkovanie číselných lotérií a stávkových hrier podľa z.SNR č.194/1990 Zb. o lotériách a iných hrách v platnom znení 30.8.1995 2.6.1997
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov 3.6.1997 2.5.2006
účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike 3.6.1997 2.5.2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov 3.6.1997 2.5.2006
poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti lotérií a iných podobných hier 3.6.1997 2.5.2006
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 4.6.2013 18.6.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 12.8.2002
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 12.8.2002
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 12.8.2002
4. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.8.2002
5. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
6. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
7. Organizovanie školení, kurzov a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
8. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
9. Kopírovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
10. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
12. Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
13. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
14. Činnosť organizačných , ekonomických a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2006
15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2008
Zodpovedný zástupca: Jozef Ševčík (Zrušený dňom 30.4.2008)
16. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2008
Zodpovedný zástupca: Jozef Ševčík (Zrušený dňom 30.4.2008)
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.2013
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.2013
19. Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.2013
20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.2013
21. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.2013

Hodnotenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČO 31340822


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., IČO 31340822

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image