Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Trenčín, IČO 36302724 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, ktorý sídli na adrese Kožušnícka 4, Trenčín a má pridelené IČO 36302724.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín so sídlom na adrese Kožušnícka 4, Trenčín bol založený v roku 1998.


Základné informácie o Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, IČO 36302724

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
IČO 36302724
Adresa Kožušnícka 4 Trenčín 911 05
Deň zápisu 10.3.1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 10.3.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 458/97, NZ 478/97 zo dňa 17.12.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. 10.3.1998
Valné zhromaždenie dňa 23.6.1999 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 176/99, NZ 171/99 zo dňa 23.6.1999 v spojení s opravnou doložkou č. N 176/99, NZ 171/99 zo dňa 14.4.2000) rozhodlo o zmene v orgánoch a.s. o zmene stanov a.s. (Dodatok č. 1 k stanovám a.s.). 27.4.2000
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 284/00, NZ 289/00 zo dňa 15.6.2000) schválilo zmeny v dozornej rade. Na zasadnutí dozornej rady dňa 15.6.2000 bol zvolený predseda a podpredseda. Na zasadnutí predstavenstva dňa 15.6.2000 bol zvolený predseda a podpredseda. 2.10.2000
Valné zhromaždenie dňa 19.6.2001 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 258/2001, NZ 258/2001 zo dňa 19.6.2001) rozhodlo o navýšení základného imania a.s. nepeňažným vkladom akcionárov získaným transformačným procesom, o doplnení predstavenstva a.s., o zmene stanov a.s. (Dodatok č. 2 k stanovám a.s.). 21.9.2001
Valné zhromaždenie dňa 28.12.2001 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 861/01, NZ 829/2001 zo dňa 28.12.2001) rozhodlo o navýšení základného imania a.s. nepeňažným vkladom akcionára obec Beckov získaným transformačným procesom, ďalej o zmene zloženia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, o zmene stanov a.s. (Dodatok č. 3 k Stanovám a.s.). 16.7.2002
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica n 407/02, NZ 381/02 zo dňa 24.6.2002) odvolalo a zvolilo členov orgánov, určilo predsedu dozornej rady a predstavenstva, schválilo zmenu stanov - Dodatok č. 4. 16.10.2002
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.03.2003 (notárska zápisnica N 116/03, NZ 17809/03 zo dňa 11.03.2003, doložka o oprave zo dňa 27.05.2003) schválilo zvýšenie základného imania, zmeny stanov - dodatok č.5 a zmeny v orgánoch spoločnosti. 13.6.2003
Základné imanie:
38 940 438 EUR Rozsah splatenia: 38 940 438 EUR 22.7.2016
38 238 984 EUR Rozsah splatenia: 38 238 984 EUR 6.8.2015 21.7.2016
37 010 632 EUR Rozsah splatenia: 36 740 123,6 EUR 2.8.2014 5.8.2015
37 010 632 EUR Rozsah splatenia: 36 537 230,6 EUR 18.1.2014 1.8.2014
35 599 258 EUR Rozsah splatenia: 35 125 856,6 EUR 10.8.2013 17.1.2014
34 922 964 EUR Rozsah splatenia: 34 922 964 EUR 7.8.2010 9.8.2013
34 888 012 EUR Rozsah splatenia: 34 888 012 EUR 9.1.2010 6.8.2010
32 509 270 EUR Rozsah splatenia: 32 509 270 EUR 18.6.2009 8.1.2010
956 155 000 Sk Rozsah splatenia: 956 155 000 Sk 9.2.2008 17.6.2009
900 730 000 Sk Rozsah splatenia: 900 730 000 Sk 5.1.2006 8.2.2008
823 316 000 Sk Rozsah splatenia: 823 316 000 Sk 14.9.2005 4.1.2006
748 009 000 Sk Rozsah splatenia: 748 009 000 Sk 30.9.2004 13.9.2005
747 909 000 Sk Rozsah splatenia: 747 884 000 Sk 13.6.2003 29.9.2004
747 884 000 Sk Rozsah splatenia: 747 884 000 Sk 16.7.2002 12.6.2003
744 102 000 Sk 21.9.2001 15.7.2002
739 276 000 Sk 27.4.2000 20.9.2001
1 200 000 Sk 10.3.1998 26.4.2000

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín
IČO 36302724
Adresa Kožušnícka 4 Trenčín 911 05

Kontakty na Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Trenčín, IČO 36302724

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kožušnícka 4 Trenčín 911 05 od  1.1.2015 
ul. 1. Mája č.11 Trenčín 911 01 od  27.4.2000  do  31.12.2014
Farská 1 Trenčín 911 01 od  10.3.1998  do  26.4.2000

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
91105 Trenčín, Kožušnícka 4
91101 Trenčín, Ul. 1. mája 11 do  7.1.2015

Predmet činností Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, IČO 36302724

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a rozvod vody 10.3.1998
odvod odpadových vôd 10.3.1998
čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec 10.3.1998
prevádzkovanie čističky odpadových vôd 10.3.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností 10.3.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností 10.3.1998
prenájom nehnuteľností 10.3.1998
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 14.9.2005
prípravné práce k realizácii stavby 1.7.2014
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.7.2014
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 1.7.2014
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr 1.7.2014
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sady a cementu 1.7.2014
oprava a údržba potrieb pre doácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 1.7.2014
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 1.7.2014
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení 1.7.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.7.2014
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.7.2014
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby 1.7.2014
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - jednoduché stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby 1.7.2014
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I a prevádzkovanie verejných kanalizácii pre katagóriu K-I 1.7.2014
chemické, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitnej vody, chemické a fyzikálno-chemické skúšky odpadovej vody a čistiarenského kalu, odbery vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a čistiarenského kalu 31.10.2015
Vodoinštalatérstvo 22.7.2016
Opravy a montáž určených meradiel: 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu 22.7.2016

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba a rozvod vody
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
2. Odvod odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
3. Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
5. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
6. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
7. Prevádzkovanie čističky odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 10.3.1998
8. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 31.8.2005
9. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
12. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
13. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
14. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
16. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
19. Výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Brenk
Ing. Stanislav Segeč (Zrušený dňom 21.1.2015)
20. Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - jednoduché stavby a inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sulo
Ing. Stanislav Segeč
21. Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I a prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-I
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomíra Kamenárová
Ing. Zuzana Vavrová
Ing. Stanislav Segeč (Zrušený dňom 22.12.2014)
22. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 12.7.2016
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Prílesan
23. Opravy a montáž určených meradiel: 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 12.7.2016
Zodpovedný zástupca: Ján Dohňanský

Hodnotenie Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, IČO 36302724


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, IČO 36302724

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image