UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35730978 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt UniCredit Leasing Slovakia, a.s., ktorý sídli na adrese Hurbanovo nám. 1, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35730978.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom UniCredit Leasing Slovakia, a.s. so sídlom na adrese Hurbanovo nám. 1, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1997.


Základné informácie o UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
IČO 35730978
Adresa Šancová 1/A Bratislava 814 99
Deň zápisu 31.10.1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. 9.6.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Za spoločnosť koná a voči tretím osobám ju zastupuje predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva alebo dvaja ľubovoľní členovia predstavenstva. Prokurista spoločnosti zapísaný v obchodnom registri koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť vždy spolu s jedným členom predstavenstva. 31.10.1997 8.6.2009
Ďalšie právne skutočnosti:
kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2145 31.10.1997
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov. 10.2.1998
Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, os- vedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98. 24.7.1998
Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti 16.4.1999
Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisopôsobenie zákonu číslo 127/1999 Z.z./. Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999. 4.10.1999
Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu.Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárská zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálné zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000. 3.8.2000
Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000 21.9.2000
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001. 21.5.2001
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami. 25.7.2001
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001. 17.12.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002. 14.8.2002
Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. 29.10.2002
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02 21.2.2003
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003. 17.9.2003
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003. 24.11.2003
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry. 27.2.2004
Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia. 12.3.2004
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, finkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004. 20.3.2004
Zápisnica z voľby dozornej rady. 3.8.2004
Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia- schválenie zmeny stanov spoločnosti. 3.6.2005
Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry. 26.10.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRls 16573/2006 zo dňa 02.05.2006. 13.5.2006
Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRls 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 2.4.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti. 1.7.2007
Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007. 14.9.2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - volba podpredsedu predstavenstva. 6.10.2007
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008. 4.4.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009. 1.5.2009
Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRls 15899/2009 zo dňa 14.5.2009. 9.6.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009. 20.11.2009
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorej rady zo dňa 03.12.2009. 14.1.2010
Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010. 26.3.2010
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010. 19.6.2010
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010. 16.12.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011. 11.2.2011
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011. 28.4.2011
Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012. 22.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRls 26975/2012 dňa 23.07.2012. 10.8.2012
Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012. 31.10.2012
Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012. 17.1.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013. 17.4.2013
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013. 17.4.2013
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013. 17.4.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013. 29.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013. 13.12.2013
Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRls 15873/2014 zo dňa 24.04.2014. 20.5.2014
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014. 8.1.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015 30.9.2015
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRIs 660/2016 zo dňa 12.01.2016. 26.2.2016
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRIs 662/2016 zo dňa 12.01.2016. 26.2.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016. 8.6.2016
Základné imanie:
26 560 000 EUR Rozsah splatenia: 26 560 000 EUR 1.1.2009
800 000 000 Sk Rozsah splatenia: 800 000 000 Sk 4.4.2008 31.12.2008
200 000 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 000 Sk 13.5.2006 3.4.2008
56 800 000 Sk Rozsah splatenia: 56 800 000 Sk 24.11.2003 12.5.2006
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 21.2.2003 23.11.2003
50 000 000 Sk 16.4.1999 20.2.2003
10 000 000 Sk 31.10.1997 15.4.1999

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
IČO 35730978
Adresa Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06

Kontakty na UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35730978

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Šancová 1/A Bratislava 814 99 od  1.1.2016 
Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 od  1.7.2007  do  31.12.2015
Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06 od  10.2.1998  do  30.6.2007
Prievozská 12 Bratislava 821 09 od  31.10.1997  do  9.2.1998

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81416 Bratislava-Staré Mesto, Plynárenská 7/A
81106 Bratislava - Staré Mesto, Hurbanovo nám. 1 do  23.7.2007
81106 Bratislava - Staré Mesto, Plynárenská 7/A do  23.7.2007

Predmet činností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 31.10.1997
finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou: 31.10.1997
prenájmu priemyselného tovaru 31.10.1997
prenájmu motorových vozidiel 31.10.1997
prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania i iných ako základných služieb spojených s prenájmom 31.10.1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 31.10.1997
sprostredkovateľská činnosť 3.8.2000
factoring 3.8.2000
vedenie účtovníctva 21.5.2001
poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom 24.11.2003
reklamná činnosť 3.6.2005
poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov 30.9.2015

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
2. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
3. Prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
4. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 9.4.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Patrik Debrecéni
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   97400 Banská Bystrica, Dolná 4
   04001 Košice-Staré Mesto, Tajovského 1
   01001 Žilina, Sládkovičova 6
   94901 Nitra, Farská 3
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
5. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2000
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
6. Factoring
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2000
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
7. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Patrik Debrecéni
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
8. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 2.5.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Patrik Debrecéni
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
9. Poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.2003
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   08001 Prešov, Tkáčska 3
   05801 Poprad, Nám. Sv.Egídia 18/41 (Zrušená dňom 10.1.2007)
10. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2005
Prevádzkarne:
   81333 Bratislava-Staré Mesto, Šancová 1/A
   82108 Bratislava-Ružinov, Svätoplukova 31
   81106 Bratislava-Staré Mesto, Hurbanovo nám. 1
11. Prenájom a leasing nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
Prevádzkarne:
   04011 Košice-Západ, Moldavská cesta (Zrušená dňom 7.1.2015)
12. Obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
Prevádzkarne:
   04011 Košice-Západ, Moldavská cesta (Zrušená dňom 7.1.2015)
13. Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
14. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
15. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 23.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
16. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
17. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 27.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
18. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2015
19. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
20. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
21. Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2001
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
22. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
23. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
24. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
25. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016
26. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 24.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 26.2.2016

Hodnotenie UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image