Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktorý sídli na adrese Bajkalská 29/A Bratislava 821 08 a má pridelené IČO 36284831.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom na adrese Bajkalská 29/A Bratislava 821 08 bol založený v roku 2006.


Základné informácie o Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Union zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO 36284831
Adresa Bajkalská 29/A Bratislava 821 08
Deň zápisu 9.3.2006
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy. 27.11.2015
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku podpisujúci pripoja svoje podpisy. 9.3.2006 26.11.2015
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 18.11.2005 do notárskej zápisnice N 192/2005, NZ 55411/2005, NCRls 54714/2005, jej dodatkom spísaným dňa 2.2.2006 do notárskej zápisnice N 22/2006, NZ 4074/2006, NCRls 4047/2006 a dodatkom spísaným dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 27/2006, Nz 6160/2006, NCRls 6147/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 9.3.2006
Zmena obchodného mena z Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. na Union zdravotná poisťovňa, a.s. N 54/2006, NZ 12315/2006, NCR ls 12243/2006. 12.4.2006
Zápisnica z III. mimoriadneho valného zhromaždenia N 101/2006, Nz 22889/2006, NCRIs 22798/2006 zo dňa 9.6.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií. 22.6.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 114/2006, Nz 25574/2006, NCRls 25565/2006 zo dňa 28.06.2006. 13.7.2006
Zápisnica z V. mimoriadneho valného zhromaždenia N 133/2006, Nz 28369/2006, NCRIs 28347/2006 zo dňa 19.7.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií. 3.8.2006
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2006. 21.9.2006
Notárska zápisnica N 184/2006, Nz 41703/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania, zmena stanov, rozšírenie predmetu podnikania. 17.11.2006
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 14.09.2007. 25.9.2007
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2007. 17.11.2007
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.04.2008. 16.4.2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009. forma not. zápisnice N 25/2009 Nz 7025/2009 13.3.2009
Notárska zápisnica č. N 60/2009, NZ 19566/2009, NCR ls 19796/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. 1.7.2009
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 21.09.2009. 13.10.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2009. 24.11.2009
Notárska zápisnica č. N 13/2010, Nz 3489/2010, NCRls 3589/2010 zo dňa 03.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 16.2.2010
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.08.2010. 8.9.2010
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2010. 14.12.2010
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2011 20.10.2011
Zápisnica z XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2012 12.6.2012
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.08.2012 v znení Dodatku č. 1. 26.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2013, Nz 5730/2013, NCRIs 5912/2013 zo dňa 21.02.2013. 1.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2013 11.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013. 2.9.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014. 4.3.2014
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 97/2014 Nz 3494/2014 NCRls 3562/2014 zo dňa 30.01.2014. 8.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014. 15.9.2014
Zápisnica z vyhotovenia volieb člena dozornej rady zo dňa 13.05.2015. 28.5.2015
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2015. 15.7.2015
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2015. 22.10.2015
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 19.11.2015. 27.11.2015
Zápisnica č. 11/2015 z dozornej rady zo dňa 20.10.2015. 3.12.2015
Základné imanie:
16 600 000 EUR Rozsah splatenia: 16 600 000 EUR 27.11.2015
3 537 589 EUR Rozsah splatenia: 3 537 589 EUR 1.7.2013 26.11.2015
72 053 960 EUR Rozsah splatenia: 72 053 960 EUR 17.2.2009 30.6.2013
2 170 300 000 Sk Rozsah splatenia: 2 170 300 000 Sk 17.11.2006 16.2.2009
1 354 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 354 800 000 Sk 3.8.2006 16.11.2006
984 800 000 Sk Rozsah splatenia: 984 800 000 Sk 13.7.2006 2.8.2006
614 800 000 Sk Rozsah splatenia: 614 800 000 Sk 22.6.2006 12.7.2006
244 800 000 Sk Rozsah splatenia: 244 800 000 Sk 2.6.2006 21.6.2006
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk 9.3.2006 1.6.2006

Kontakty na Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bajkalská 29/A Bratislava 821 08 od  9.3.2006 

Predmet činností Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.") 9.3.2006
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa zákona 580/2004 Z.z. 9.3.2006
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z. 9.3.2006
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného 9.3.2006
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 9.3.2006
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 9.3.2006
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie 9.3.2006
vykonávanie kontrolnej činnosti 9.3.2006
vykonávanie analýzy predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka 9.3.2006
vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa zákona č. 580/2004 Z.z. na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9.3.2006
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 9.3.2006
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 9.3.2006
vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti 9.3.2006
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného 8.3.2014
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť") 8.3.2014
v súlade s § 6 ods. 14, písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 8.3.2014
vydávanie výkazov nedoplatkov podľa osobitného zákona 8.3.2014
vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom 8.3.2014
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom 8.3.2014
uhrádza poistencom čiastku, o ktorú ich úhrnná výška úhrad za doplatky na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu za podmienok stanovených zákonom (§ 6 ods. 1, písm. s) zákona o zdravotných poisťovniach) 8.3.2014
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za toho zamestnávateľa podľa osobitného zákona 8.3.2014
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu 8.3.2014
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona 8.3.2014
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona 8.3.2014
v súlade s § 6 ods. 14 písm. b.) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe jeho žiadosti 9.3.2006 7.3.2014
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent 17.11.2006 15.2.2010
sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia 16.2.2010 14.9.2014
Prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. 9.3.2006 7.3.2014
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zdravotná starostlivosť") na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. 9.3.2006 7.3.2014

Hodnotenie Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image