ÚSVIT, výrobné družstvo, Bratislava-Ružinov, IČO 00167622 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ÚSVIT, výrobné družstvo, ktorý sídli na adrese Tomášikova 26, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 00167622.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ÚSVIT, výrobné družstvo so sídlom na adrese Tomášikova 26, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1965.


Základné informácie o ÚSVIT, výrobné družstvo, IČO 00167622

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ÚSVIT, výrobné družstvo
IČO 00167622
Adresa Tomášikova 26 Bratislava 826 37
Deň zápisu 5.7.1965
Deň výmazu 25.7.2014
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Družstvo
Konanie:
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda, alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. 5.7.1965 24.7.2014
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 07.03.2014, právoplatné dňom 14.04.2014, č. k.: 33CbR/351/2012, ktorým súd zrušuje ÚSVIT, výrobné družstvo, so sídlom Tomášiková 26, 826 37 Bratislava, IČO: 00 167 622 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa ÚSVIT, výrobné družstvo, so sídlom Tomášiková 26, 826 37 Bratislava, IČO: 00 167 622, zapísané v odd. Dr, vl. č. 379/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu. 25.7.2014
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej schôdzi delegátov, konanej dňa 25.6.1965 a po schválení - so súhlasom KSVD v Bratislave, zo dňa 3.7.1965, čís. 12-4299/65 a schválením Stanov. Predstavenstvo má 5-9 členov. Starý spis: Dos 453 5.7.1965 24.7.2014
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 28.12.1965, prijalo Vzorové Stanovy družstva, vydané ÚSVD v Prahe v zmysle hosp.zák.č. 109/64 Zb. Predstavensltvo má 4-10 členov. 2.2.1966 24.7.2014
Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 4.3.1972 boli schválené zmeny stanov, Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 Zák.č. 109/64 Zb. uznesením zo dňa 14. decembra 1971 dal k týmto zmenám súhlas. 7.9.1972 24.7.2014
Členská schôdza družstva konaná dňa 11. októbra 1975 prijala stanovy schválené uznesením SZVD č. 12 zo dňa 25.2.1975. Podľa § 90 ods. 2 zák. č. 37/71 Zb. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 5.1.1976 dal k tejto zmene stanov súhlas. 12.1.1976 24.7.2014
Zhromaždenie delegátov dňa 17. marca 1979 prijalo zmenu stanov v článku 52, 53, 54, 55, 56, ktoré sa nedotýka údajov potrebných k osobitnému zápisu do podnikového registra. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave pod č. j. 168/492/79/Šá dňa 17.7.1979 podľa § 90 ods. 2 Zák. č. 37/71 Zb. dal k tejto zmene stanov súhlas. 29.1.1980 24.7.2014
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 24. apríla 1982 prijalo zmenu stanov v článku 44, 57, 62, 67, 73, ktoré sa nedotýkajú údajov potrebných k osobitnému zápisu do podnikového registra. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave pod č.j. 168/1176/82, podľa § 90 ods. 2 Zák. č. 37/71 Zb. dal k tejto zmene stanov súhlas dňa 24.6.1982. 31.8.1982 24.7.2014
Starý spis: Do 453 26.5.1987 24.7.2014
Polročné zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 4. septembra 1987 schválilo doplnok predmetu činnosti, ku ktorému dal súhlas Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 26.10.1987. 16.12.1987 24.7.2014
Polročné zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 16.9.1988 prijalo nové stanovy. - člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. - uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté, - čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrátené v nasledujúcich piatich rokoch v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnúť o tom prisl 30.12.1988 24.7.2014
Členská schôdza družstva dňa 12.12.1990 prijala nové stanovy družstva podľa § 48 zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve s účinnosťou od 1.1.1991. 21.1.1991 24.7.2014
Do nedeliteľného fondu bolo prevedené: 141 619 000,- Sk. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.5.1992, na ktorom bola zvolená transformačná rada. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.9.1992, na ktorom bol schválený transformačný projekt. Zápisnica z členskej schôdze dňa 16.9.1999, na ktorej boli schválené stanovy prispôsobené ust. Zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k stanovám schválený na členskej schôdzi dňa 22.4.1994. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 8.3.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstvenstva dňa 8.3.1996. 13.3.2000 24.7.2014
- Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného 7.3.2001, na ktorom bolo zvolené nové prestavenstvo. 7.6.2001 24.7.2014
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.5.2002. Uznesenie výročnej členskej schôdze zo dňa 7.5.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov. 4.9.2002 24.7.2014
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 12.06.2003. Funckia člena predstavenstva K. Záhorskej sa končí dňom 12.06.2003. 7.1.2004 24.7.2014
Záápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 19.12.2009. 28.1.2010 24.7.2014
Vymazuje sa doterajšie znenie čl. 60 ods. 1. Zapisuje sa nové znenie čl. 60 ods. 1. 11.5.1966 29.12.1988
Zapisujú sa zmeny vzorových stanov výrobných družstiev, schválené predstavenstvom Zväzu výrobných družstiev dňa 29.2.1968 a zhromaždením delegátov dňa 17.apríla 1968. 18.6.1968 29.12.1988
Vymazuje sa doterajšie znenie stanov. Členská schôdza družstva konaná dňa 13.marca 1970 schválila stanovy s doplňujúcimi ustanoveniami, Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 Zák. č. 109/64 Zb. pod č. 889 práv. a leg. tieto stanovy schválil. 14.9.1970 29.12.1988
Základné imanie:
33 193,918875 EUR 19.11.2009 24.7.2014
1 000 000 Sk 13.3.2000 18.11.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
10 000 Sk 13.3.2000 6.7.2006
30 000 Sk 7.7.2006 18.11.2009
995,817567 EUR 19.11.2009 24.7.2014

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ÚSVIT, výrobné družstvo
IČO 00167622
Adresa Tomášikova 26 Bratislava 826 37

Kontakty na ÚSVIT, výrobné družstvo, Bratislava-Ružinov, IČO 00167622

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tomášikova 26 Bratislava 826 37 od  13.3.2000  do  24.7.2014
Tomášikova 26 Bratislava od  9.8.1976  do  12.3.2000
Strakova 2/a Bratislava od  5.7.1965  do  8.8.1976

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82637 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 26

Predmet činností ÚSVIT, výrobné družstvo, IČO 00167622

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba, opravárske a údržbárske práce v odvetví šitého prádla, najmä v týchto základných odboroch: z plastických hmôt PE, zušľachťovanie olovnatého krištálu, výroba zdravotníchych potrieb, knihárska výroba 7.7.1971 11.1.1976
poskytovanie služieb obyvateľstvu v odbore: oprava načúvacích prístrojov 7.7.1971 11.1.1976
predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených od iných organizácií, príp. od občanov vo vlastnej obchodnej sieti: textil, konfekcia, sklo 7.7.1971 11.1.1976
poskytovanie služieb v odbore: oprava načúvacích prístrojov, viazanie kníh 12.1.1976 29.12.1988
výroba v odbore: konfekčných výrobkov, kartonáže obalov z plastických hmôt, brúseného skla, knihárstvo 12.1.1976 29.12.1988
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odbore: predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených predovšetkým od iných výrobných družstiev /textil, konfekcia, sklo-kryštál olovnatý/ 12.1.1976 29.12.1988
vykonávanie zákazkovej činnosti /predovšetkým šitie dámskych zvrchných odevov, vychádzkových šiat, sukien a sák/ 16.12.1987 29.12.1988
výroba v odbore: konfekcie, skla, plastov, papierenskej a kartonážnej činnosti 30.12.1988 12.3.2000
poskytovanie služieb: zákazková činnosť odevná, knihárska a oprava načúvacích prístrojov 30.12.1988 12.3.2000
maloobchodný predaj vlastných výrobkov 30.12.1988 12.3.2000
poskytovanie služieb v odbore kartonáže 21.1.1991 12.3.2000
maloobchodný predaj výrobkov nakúpených od iných výrobcov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami 21.1.1991 12.3.2000
zahranično-obchodná činnosť v oblasti: dovozu základných a pomocných materiálov pre výrobnú činnosť družstva a družstvom poskytované služby, dovozu strojov a zariadení pre výrobnú činnosť družstva a družstvom poskytované služby, vývozu konfekcie a ostatných vlastných výrobkov 21.1.1991 12.3.2000
služby v odbore kaderníctva 10.2.1992 12.3.2000
konfekčná, textilná a odevná výroba-šitie 13.3.2000 3.9.2002
výroba tovaru z plastov 13.3.2000 3.9.2002
výroba tovaru z papiera a lepenky 13.3.2000 3.9.2002
viazanie a konečné spracovanie kníh a iných tlačovín 13.3.2000 3.9.2002
brúsenie a leptanie skla 13.3.2000 3.9.2002
kaderníctvo 13.3.2000 3.9.2002
fotokopírovacie služby 13.3.2000 3.9.2002
prenájom priestorov spojený s doplnkovými službami-údržbárske práce 13.3.2000 3.9.2002
maloobchodný predaj výrobkov zo skla, textilného, konfekčného, koženého a pleteného tovaru, odevov 13.3.2000 3.9.2002
nákup a predaj balených trvanlivých potravín, nápojov v spotrebiteľskom balení mäsových, pekárenských a tabakových výrobkov, kozmetiky 13.3.2000 3.9.2002
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb 13.3.2000 3.9.2002
verejná cestná nákladná doprava 13.3.2000 3.9.2002
opravy zdravotníckych potrieb-vreckových načúvacích prístrojov 13.3.2000 3.9.2002
konfekčná, textilná aodevná výroba - šitie 4.9.2002 24.7.2014
výroba tovaru z plastov 4.9.2002 24.7.2014
výroba tovaru z papiera a lepenky 4.9.2002 24.7.2014
brúsenie a leptanie skla 4.9.2002 24.7.2014
kaderníctvo 4.9.2002 24.7.2014
fotokopírovacie služby 4.9.2002 24.7.2014
prenájom priestorov spojený s doplnkovými službami - údržbárske práce 4.9.2002 24.7.2014
maloobchodný predaj výrobkov zo skla, textilného, konfekčného, koženého a pleteného tovaru, odevov 4.9.2002 24.7.2014
nákup a predaj balených trvanlivých potravín, nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsových, pekárenských a tabakových výrobkov, kozmetiky 4.9.2002 24.7.2014
verejná cestná nákladná doprava 4.9.2002 24.7.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Konfekčná, textilná a odevná výroba - šitie
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
2. Výroba tovaru z papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
3. Viazanie a konečné spracovanie kníh a iných tlačovín
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
4. Výroba tovaru z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
5. Brúsenie a leptanie skla
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
6. Maloobchodný predaj výrobkov zo skla, textilného, konfekčného, koženého a pleteného tovaru, odevov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
Prevádzkarne:
   06201 Vysoké Tatry, Starý Smokovec č.p.29 (Zrušená dňom 11.11.2008)
   82637 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 26 (Zrušená dňom 11.11.2008)
7. Nákup a predaj balených trvanlivých potravín, nápojov v spotrebiteľskom balení mäsových, pekárenských a tabakových výrobkov, kozmetiky
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
8. Prenájom priestorov spojený s doplnkovými službami - údržbárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
9. Fotokopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
10. Kaderníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
Prevádzkarne:
   06201 Vysoké Tatry, Starý Smokovec č.p.29 (Zrušená dňom 11.11.2008)
11. Verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2002
12. Opravy zdravotníckych potrieb - vreckových načúvacích prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.6.2002
13. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.2003
Deň zániku oprávnenia: 15.12.2004
Zodpovedný zástupca: Pavol Cisár (Zrušený dňom 15.12.2004)
14. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.2003
Deň zániku oprávnenia: 11.11.2008
Zodpovedný zástupca: Pavol Cisár (Zrušený dňom 11.11.2008)

Hodnotenie ÚSVIT, výrobné družstvo, IČO 00167622


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ÚSVIT, výrobné družstvo, IČO 00167622

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image