VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, Snina, IČO 00008788 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, ktorý sídli na adrese Strojárska 20, Snina a má pridelené IČO 00008788.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom VIHORLAT akciová spoločnosť Snina so sídlom na adrese Strojárska 20, Snina bol založený v roku 1992.


Základné informácie o VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO 00008788

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
IČO 00008788
Adresa Strojárska 20 Snina 069 23
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 8.3.2004
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí svoj vlastnoručný podpis. 26.1.1993 7.3.2004
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 25.4.1992 25.1.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: VIHORLAT akciová spoločnosť Snina Sídlo: Strojárska 20 069 23 Snina IČO: 00 008 788 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.3.2003 č. 2K 178/00-291, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Deň výmazu: 8.3.2004. 8.3.2004
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 189 25.4.1992 7.3.2004
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1992. Stary spis: Sa 189 8.12.1994 7.3.2004
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27.12.1994. Rozhodnutie akciovej spoločnosti o zlúčení s VSŽ Strojex, s.r.o. Snina, Strojárenska 23, Snina bez likvidácie ku dňu 1.1.1995 v zmysle § 69 ods. 1,3 zák. č. 513/ /91 Zb. spísané dňa 21.12.1994 vo forme notárskej zápisnice. Stary spis: Sa 189 30.12.1994 7.3.2004
Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky obchodných spoločností: VIHORLAT STROJEX, s. r. o. VIHORLAT SERVIS, s. r. o. VIHORLAT INFOS, s. r. o. VIHORLAT OPRAVY, s. r. o. na základe zmluvy o fúzií ku dňu 31. 5. 1996. Stary spis: Sa 189 31.5.1996 7.3.2004
Na VIHORLAT akciovú spoločnosť Snina prechádza všetok majetok, práva a záväzky VIHORLAT ENERGETIKA, s.r.o. Snina z dôvodu jej zrušenia bez likvidácie zlúčením v zmysle rozhodnutia MVZ uvedených spoločností ku dňu 31.8.1996. Stary spis: Sa 189 30.9.1996 7.3.2004
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.9.1996. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1996 o zlúčení akciovej spoločnosti ku dňu 31.12.1996 a zmluvami zo dňa 16.12.1996, spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločností: VIHORLAT LISY spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT ŽERIAVY spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT METALFORM spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20 VIHORLAT VERMUN, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Snine, Strojárska 20, ktoré boli zrušené bez likvidácie rozhodnutiami svojich valných zhromaždení, konaných dňa 16.12.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 16.12.1996. 14.1.1997 7.3.2004
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 12.10.1998. 2.11.1998 7.3.2004
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 23.11.1999. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 26.4.2000. 12.7.2000 7.3.2004
Uznesenie Krajského súdu Košice č. k. 2 K 178/00-13 zo dňa 30.10.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO: 00 008 788, so sídlom v Snine, Strojárska 20 podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Eugen Gališin, Štefánikova 47, Humenné. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.3.2003 č. 2K 178/00-291, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, pretože majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcov, a ktorým boli zbavení funkcií správcu konkurznej podstaty JUDr. Eugen Gališin a osobitného správcu Ing. Alexander Skysľak. 8.11.2000 7.3.2004
Základné imanie:
1 741 313 000 Sk 14.1.1997 7.3.2004
1 740 713 000 Sk 30.9.1996 13.1.1997
1 740 613 000 Sk 31.5.1996 29.9.1996
1 740 213 000 Sk 30.12.1994 30.5.1996
1 740 113 000 Sk 25.4.1992 29.12.1994

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno VIHORLAT, a.s.
IČO 00008788
Adresa Strojárska 20 Snina 069 23

Kontakty na VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, Snina, IČO 00008788

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Strojárska 20 Snina 069 23 od  25.4.1992  do  7.3.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
06901 Snina, Strojárska 20

Predmet činností VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO 00008788

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
4.skúšovníctvo vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - žeriavy a drapáky - kotly - tlakové a kokilové stroje - stroje tvárniace na plasty - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - parkovacie systémy - stroje a zariadenia zlievarní 25.4.1992 11.7.2000
1.výskum vo výrobných odboroch - stroje a zariadenia zlievarní - hydraulické lisy tvárniace na plasty - formy tlakové odlievacie a príslušenstvo - kotly na ústredné vykurovanie - účelové priemyselné roboty a manipulátory - vrátky - transportné zariadenia - automatizované mechanizované sklady 25.4.1992 7.3.2004
2.vývoj vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - hasiace prístroje - žeriavy - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenie - automatizované a mechanizované sklady - automatizované parkovacie systémy - kotly - stroje a zariadenia zlievarní - stroje tvárniace na plasty - hydraulické násobiče 25.4.1992 7.3.2004
3.vývoj a inovácie technologických procesov v rámci vyrábaných výrobkov 25.4.1992 7.3.2004
4.skúšobníctvo vo výrobných odboroch - hydraulické prvky a agregáty - pneumatické prvky - žeriavy a drapáky - kotly - tlakové a kokilové stroje - stroje tvárniace na plasty - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - parkovacie systémy - stroje a zariadenia zlievarní 12.7.2000 7.3.2004
5.projekčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov 25.4.1992 7.3.2004
6.výroba - tepelnej energie - elektrickej energie - odliatky z neželezných kovov - hydraulické prvky - pneumatické prvky - elektrické rozvádzače - remeselnícke náradie - zvláštne upínacie, rezne a ručné náradia a meradlá - zvláštne tvárniace nástroje, modely, formy a šablony - oceľové konštrukcie - prístroje hasiace ručné - žeriavy - zdvíhacie mechanizmy, vrátky - transportné zariadenia - automatizované a mechanizované sklady - kotly - stroje a zariadenia zlievarní - stroje tvárniace na plasty - bunky pre športové a sociálne účely - špeciálna výroba - výrobky z plastových profilov - drevené obaly a prepravné skryne - výrobky vodného hospodárstva 25.4.1992 7.3.2004
7.výkon vyšších dodávateľských funkcií 25.4.1992 7.3.2004
8.montáž, opravy a rekonštrukcia vyrábaných výrobkov 25.4.1992 7.3.2004
9.vzdelávanie a rekvalifikácia pracovníkov v podnikovom vzdelávacom zariadení 25.4.1992 7.3.2004
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie zbraní 26.1.1993 7.3.2004
vývoj, výroba, nákup, predaj, preprava, znehodnocovanie streliva 26.1.1993 7.3.2004
tlakové a kokilové lejacie stroje 30.12.1994 7.3.2004
vstrekovacie stroje na plasty a lisy na gumy 30.12.1994 7.3.2004
hydraulika a hydraulické prvky 30.12.1994 7.3.2004
automatizované parkovacie systémy 30.12.1994 7.3.2004
výrobky špeciálnej techniky 30.12.1994 7.3.2004
nadzemné nádrže a strojné zveráky 30.12.1994 7.3.2004
potravinárske stroje 30.12.1994 7.3.2004
strojárenské výrobky 30.12.1994 7.3.2004
keramické výrobky 30.12.1994 7.3.2004
predaj a nákup technológií, technologických celkov a strojov 30.12.1994 7.3.2004
organizačné a ekonomické poradenstvo 30.12.1994 7.3.2004
ubytovacie služby 30.12.1994 7.3.2004
žeriavové dráhy 30.12.1994 7.3.2004
prepravné zariadenia 30.12.1994 7.3.2004
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: neželezné kovy, výrobky strojárskej metalurgie, hutné výrobky, stroje a strojné zariadenia, elektrospotrebiče, drevo a stavebný materiál, nerastné suroviny, priemyselné chemikálie, tlakové a kokilové lejacie stroje, vstrekovacie stroje na plasty a lisy na gumu, hydraulika a hydraulické prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, automatizované parkovacie systémy, výrobky špeciálnej techniky, výrobky z plastov, formy, náradie a špeciálne náradie, nadzemné nádrže, kotly na ústredné vykurovanie, transportné a prepravné zariadenia, mechanizované sklady a skladovacie systémy, potravinárske stroje, keramické výrobky, technologické celky, obuv, koža a výrobky z kože, potraviny, motorové vozidlá, spotrebná elektronika, odliatky, hliník, drevo, keramika, železná ruda, kovy, výpočtová technika, odevy, textil, nábytok, domáce potreby, žele- ziarstvo, farby, laky, sklo, tovar pre domácich majstrov 31.5.1996 7.3.2004
sprostredkovanie obchodu a služieb 31.5.1996 7.3.2004
opravy a šitie ochranných pomôcok 31.5.1996 7.3.2004
výroba drevených výrobkov 31.5.1996 7.3.2004
prekladisko nákladov 31.5.1996 7.3.2004
skladovacia činnosť 31.5.1996 7.3.2004
poskytovanie software 31.5.1996 7.3.2004
automatizované spracovanie údajov 31.5.1996 7.3.2004
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky 31.5.1996 7.3.2004
oprava kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva 31.5.1996 7.3.2004
organizačné poradenstvo 31.5.1996 7.3.2004
prevádzkovanie bufetov 31.5.1996 7.3.2004
pohostinská činnosť a ubytovanie 31.5.1996 7.3.2004
prenájom priemyselného tovaru 31.5.1996 7.3.2004
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 31.5.1996 7.3.2004
oprava a prenájom motorových vozidiel 31.5.1996 7.3.2004
vodoinštalatérstvo 31.5.1996 7.3.2004
oprava ústredného kúrenia 31.5.1996 7.3.2004
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 31.5.1996 7.3.2004
stolárstvo 31.5.1996 7.3.2004
zmenáreň 31.5.1996 7.3.2004
prevádzkovanie železničnej vlečky 31.5.1996 7.3.2004
cestovná kancelária 31.5.1996 7.3.2004
bežné, stredné a generálne opravy strojov, a zariadení výrobných odborov: vozíky akumulátorové, zariadenia na tepelné spracovanie, meničové prvky, elektromotory, ručné a mechanizované náradie, zváracie, spájacie a rezacie zariadenia, zariadenia pre povrchovú úpravu, zariadenia elektrických rozvodov, verejné osvetlenia, vzduchotechnické výrobky, hydraulické prvky a agregáty, prevodové zariadenia, vozíky dopravné, tvárniace stroje, poľnohospodárske stroje a zariadenia, kancelárske stroje, počítačová technika, obrábacie stroje, žeriavy 31.5.1996 7.3.2004
výroba, montáž a opravy: kovové nosné konštrukcie, transportné zariadenia, kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontajnerizáciu, skladovacie zariadenia, zariadenia pre ústredné vytápanie, poľnohospodárske stroje a zariadenia, stavebné a stolárske výrobky, drevené obaly a prepravné skrine 31.5.1996 7.3.2004
stavebná údržba a opravy 31.5.1996 7.3.2004
sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v stavebníctve 31.5.1996 7.3.2004
revízie elektrorozvodov a hromozvodov 31.5.1996 7.3.2004
uvádzanie výbušnín do obehu 31.5.1996 7.3.2004
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, výroba a predaj stavebných tvárnic 30.9.1996 7.3.2004
neutralizácia odpadových vôd z povrchových úprav kovov 30.9.1996 7.3.2004
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob a výmenníkových staníc 30.9.1996 7.3.2004
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny 30.9.1996 7.3.2004
revízia elektrických zariadení 30.9.1996 7.3.2004
projekčné a konštrukčné práce v oblasti merania a regulácie jednotlivých druhov energií 30.9.1996 7.3.2004
výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a zariadení spotrebnej elektroniky, rozvodov slaboprúdu, nízkeho napätia, elektropožiarnej signalizácie, elektroinštalatérstvo 30.9.1996 7.3.2004
formovanie, nabíjanie a opravy všetkých druhov akumulátorov, batérií a výroba destilovanej vody 30.9.1996 7.3.2004
výroba, inštalácia a opravy ústredného vy- kurovania a vetrania 30.9.1996 7.3.2004
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 30.9.1996 7.3.2004
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 30.9.1996 7.3.2004
plynoinštalatérstvo 30.9.1996 7.3.2004
údržba, oprava a rekonštrukcia rozvodov technologickej a pitnej vody 30.9.1996 7.3.2004
údržba, oprava a rekonštrukcia rozvodov stlačeného vzduchu 30.9.1996 7.3.2004
projektovanie elektrických zariadení 30.9.1996 7.3.2004
výroba - hydraulické a pneumatické prvky a agregáty, formy tlakové, odlievacie a prí- slušenstvo, účelové priemyselné roboty a manipulátory, stroje a zariadenie pre zlievanie a tvárnenie, prevodovky, náradie pre spotrebný priemysel, žeriavové dráhy, parkovacie systémy, výrobky z plastov, nástroje a kovový tovar, účelové stroje, stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stroje a náhradné diely pre strojárstvo a poľnohospodárstvo, odliatky, výlisky a výkovky s následným mechanickým opracovaním, tlakové nádoby 14.1.1997 7.3.2004
povrchové úpravy kovov 14.1.1997 7.3.2004
projekčná a konštrukčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov 14.1.1997 7.3.2004
projekcia a ralizácia vyšších dodávateľských funkcií - kotolne, tlakové zlievarne, mechanizované skládky, parkovacie systémy 14.1.1997 7.3.2004
montáž, opravy a rekonštrukcie - kotly, tlakové nádoby, teplovodné a plynové rozvody, plynové a regulačné stanice, žeriavy, žeriavové dráhy a oceľové konštrukcie 14.1.1997 7.3.2004
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne 14.1.1997 7.3.2004
odlievanie ľahkých kovov 14.1.1997 7.3.2004
brúsenie, leštenie 14.1.1997 7.3.2004
výroba, opravy a montáž meradiel 14.1.1997 7.3.2004
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov 14.1.1997 7.3.2004
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 14.1.1997 7.3.2004
výroba, opravy a údržba obrábacích strojov 14.1.1997 7.3.2004
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z. 8.11.2000 7.3.2004

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vývoj,výroba,opravy,úpravy,nákup,predaj,požič. znehodnoc.zbr
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2004
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Bratislavská 354/32 (Zrušená)
2. Vývoj,výroba,nákup,predaj,preprava,znehodnocovanie streliva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2004
3. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-výroba a predaj stavebných tvárnic
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2004
4. Bufet
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
5. Pohostinstvo a ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, RO-Rybníky-Detský tábor (Zrušená)
   Kaluža, Lokalita Kamenec (Zrušená)
   Snina, Strojárska -PSO (Zrušená)
6. Prevádzkovanie dráh s výnimkou celoštátnych (záv.železničná vlečka)
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1996
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
7. Uvádzanie výbušnín do obehu
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Bratislavskaá (Zrušená)
8. Výrobky stavebné stolárske
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
9. obaly drevené a prepravné skrine
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
10. a technologické zariadenia výr,montáž a opr.zar.transportné pre prepravu kusov.materiálvýroba,montáž,oprava:kovové prepravné prostriedky pre
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
11. výroba,montáž a oprava:konštruk.kov.nosné pre stavby
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
12. údržba a opravy/budov,stavieb,vody,pary,vnútrozávodných
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
13. oprava:výrobky vzduchotechnické
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
14. týchto výrobných odborov:vozíky akumulátorové opravy strojov a zar.týchto výrob.odborov:agregáty a prvky hydraulické oprava:zariadenia prevodové oprava:tvárniac
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
15. oprava žeriavov komunikácií
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
16. opravy/neplanované a plánované-BO,SO,GO/strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
17. oprava:stroje,prístroje a zariadenia kancelárií
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
18. revízie elektrorozvodov a hromozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
19. zariadenia pre tepelné spracovanie,prístroje,stroje a zariadprvky meničové /usmerňovačové výkonové opravy elektromotorov náradie ručné mechanizované opravy:stroje a
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
20. výroba,montáž a oprava zariad.pre ústredné vytápanie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
21. oprava:rozvody elektriny
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
22. oprava:verejného osvetlenia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
23. oprava:vozíky dopravné
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
24. v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
25. oprava:stroje na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
26. sprostredkovateľská a konzultačná činnosť pre opravy sprostred.a konzultačná činnosť pre opravy v strojárstve
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
27. oprava a šitie ochranných pomôcok
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
28. Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
29. činnosť priemyselnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
30. Sprostredkovanie obchodu-neželezné kovy,hutné výrobky, výrobky strojárenskej metalurgie,strojarského priemyslu, elektrotechnického priemyslu,spotrebného priemyslu, drevárskeho priemyslu,stavebného priemyslu, nerastných suro
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
31. nákup a predaj:výrobky drevárskeho a stavebného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
32. nákup a predaj:výrobky chemického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
33. nákup a predaj:nerastné suroviny
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
34. nákup a predaj:výrobky spotrebného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
35. nákup a predaj:výrobky elektrotechnického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
36. nákup a predaj :neželezné kovy,výrobky strojar.metalurgie nákup a predaj:hutné výrobky,výrobky strojárskeho priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
37. Pred začatím činnosti je potrebný súhlas štátneho obvodného hygienika
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
38. Veľkoobchod-výrobky z plastov,plastové okná a dvere,formy, náradie a špeciálne náradie,nadzemné nádrže,kotly na ústredné vykurovanie,transportné a prepravné zariadenia,mechanizované sklady a skladovacie systémy,potravinárske stroje,strojárenské
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
39. Veľkoobchod - technologické celky a stroje
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
40. Veľkoobchod,nákup a predaj-obuv,výrobky z kože,potraviny,automobily,spotrebná elektronika,odliatky,hliník,drevo,keramika,železná ruda,kovy
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
41. Prekladisko nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
42. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
43. Pred začatím činnosti je potrebný súhlas štátneho obvodného hygienika
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
44. Veľkoobchod-výrobky z plastov,plastové okná a dvere,formy, náradie a špeciálne náradie,nadzemné nádrže,kotly na ústredné vykurovanie,transportné a prepravné zariadenia,mechanizované sklady a skladovacie systémy,potravinárske stroje,strojárenské
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
45. Veľkoobchod - technologické celky a stroje
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
46. Veľkoobchod,nákup a predaj-obuv,výrobky z kože,potraviny,automobily,spotrebná elektronika,odliatky,hliník,drevo,keramika,železná ruda,kovy
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
47. Prekladisko nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
48. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
49. Nákup a predaj zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
50. Nákup a predaj streliva
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
51. Preprava streliva
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
52. Preprava zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
53. Pohostinská činnosť a ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
   Snina, RO Rybníky-detský tábor (Zrušená)
   Kaluža, Lokalita Kamenec (Zrušená)
   Snina, Strojárska PSO 97 (Zrušená)
54. Bufet
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
55. Vykonávanie neverejnej cestnej nehromadnej osobnej dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.5.1999
56. Vykonávanie cestnej nákladnej dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.5.1999
57. stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
58. inštalácia,opravy el.strojov a prístr.elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
59. oprava ústredného kúrenia/údržba bytov/
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
60. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
61. oprava a prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska - Centrum (Zrušená)
62. Prenájom nehnuteľností,bytových a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
63. Prenájom priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
64. Maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Študentská 1457 (Zrušená)
65. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
66. Zmenáreň
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 2206/97 (Zrušená)
67. Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
68. Cestovná kancelária
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
69. Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
70. Revízie vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a hromozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
71. Oprava a údržba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
72. Vstreľovanie expanznými prístrojmi
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
73. Vykonávanie, opravy a údržba inžinierských stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
74. Vykonávanie, opravy a údržba priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
75. Vykonávanie, opravy a údržba občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
76. oprava kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušen.
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
77. nákup a predaj výpočtovej techniky vrátane spotreb.materiálu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
78. Poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
79. poradenstvo-soltwarová hardwarová podpora
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
80. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
81. organizačné poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
82. Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
83. údržba,oprava a rekonštrukcia rozvodov stlačeného vzduchu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
84. Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlak. nádob a výmenikových staníc
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
85. revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení,plnenie tlakových nádob na plyny
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
86. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
87. Výroba,inštalácia a údržba elektrických strojov a zariadení,spotrebnej elektroniky,rozvodov slaboprúdu,nízkeho napätia, elektropožiarnej signalizácie,elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
88. Výroba, inštalácia a opravy ústred. vykurovania a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
89. formovanie,nabíjanie a opravy všetkých druhov akumulátorov. batérií a výroba destilovanej vody
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
90. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
91. údržba,oprava a rekonštrukcia rozvodov technol.a pitnej vody
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
92. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
93. Projekčné a konštrukčné práce v oblasti merania a regulácie jednotlivých druhov energií Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
94. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-výroba a predaj stavebných tvárnic neutralizácia odpadových vôd z povrchových úprav kovov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
95. oprava a šitie ochranných pomôcok
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
96. Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
97. činnosť priemyselnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
98. Sprostredkovanie obchodu-neželezné kovy,hutné výrobky, výrobky strojárenskej metalurgie,strojarského priemyslu, elektrotechnického priemyslu,spotrebného priemyslu, drevárskeho priemyslu,stavebného priemyslu, nerastných suro
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
99. nákup a predaj:výrobky drevárskeho a stavebného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
100. nákup a predaj:výrobky chemického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
101. nákup a predaj:nerastné suroviny
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
102. nákup a predaj:výrobky spotrebného priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
103. nákup a predaj:výrobky elektrotechnického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
104. nákup a predaj :neželezné kovy,výrobky strojar.metalurgie nákup a predaj:hutné výrobky,výrobky strojárskeho priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
105. Pred začatím činnosti je potrebný súhlas štátneho obvodného hygienika
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
106. Veľkoobchod-výrobky z plastov,plastové okná a dvere,formy, náradie a špeciálne náradie,nadzemné nádrže,kotly na ústredné vykurovanie,transportné a prepravné zariadenia,mechanizované sklady a skladovacie systémy,potravinárske stroje,strojárenské
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
107. Veľkoobchod - technologické celky a stroje
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
108. Veľkoobchod,nákup a predaj-obuv,výrobky z kože,potraviny,automobily,spotrebná elektronika,odliatky,hliník,drevo,keramika,železná ruda,kovy
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
109. Prekladisko nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
110. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
111. Pred začatím činnosti je potrebný súhlas štátneho obvodného hygienika
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
112. Veľkoobchod-výrobky z plastov,plastové okná a dvere,formy, náradie a špeciálne náradie,nadzemné nádrže,kotly na ústredné vykurovanie,transportné a prepravné zariadenia,mechanizované sklady a skladovacie systémy,potravinárske stroje,strojárenské
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
113. Veľkoobchod - technologické celky a stroje
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
114. Veľkoobchod,nákup a predaj-obuv,výrobky z kože,potraviny,automobily,spotrebná elektronika,odliatky,hliník,drevo,keramika,železná ruda,kovy
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
115. Prekladisko nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
116. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
117. Výroba:kotly revízie vyhradených technických zariadení-tlakové zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
118. Projekcia a realizácia vyšších dodávateľských funkcií- kotolní,tlak.zlievarní,mechaniz.skladov,parkovacích systémovMontáž,opravy a rekonštrukcia:kotlov,tlakových nádob,teplo- vodných a plynových rozvodov,plynových a regulačných staníc,revízie vyhrade
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Palarikova 1602 (Zrušená)
119. Výroba prevodoviek Výroba:náradie pre spotrebný priemysel výroba:oceľové konštrukcie /vrátane žeriavových dráh/ Výroba:automatizované,mechanizované sklady a parkov.systémy Výroba:práce pr
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
120. Montáž,opravy a rekonštrukcia žeriavov,žeriavových dráh a oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Palarikova 1602 (Zrušená)
   Snina, Strojárska (Zrušená)
   Snina, Stojárska 20 (Zrušená)
   Snina, Palaárikova 1602 (Zrušená)
121. Výroba:zdvíhacie,transportné a manipulačné zariadenia Revízie vyhradených technických zariadení-zdvihacie zariad.
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
122. Revízia vyhradených technických zariadení-elektro
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
123. projekčná a konštrukčná činnosť v rámci vyrábaných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
124. revízie vyhradených technických zariadení-tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.1.1994
Prevádzkarne:
   Snina, Palárikova 1602 (Zrušená)
125. montáž,opravy a rekonštrukcia:kotlov,tlakových nádob, teplovodných a plynových rozvodov,plynových a regulač.staníc
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.1.1994
126. montáž,opravy a rekonštrukcia žeriavov,žeriavových dráh a oceľových konštrukcií Revízie vyhradených technických zariadení-zdvihacích
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.1.1994
Prevádzkarne:
   Snina, Palárikova 1602 (Zrušená)
127. revízie vyhradených technických zariadení-elektro
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.1.1994
128. projekcia a realizácia vyšších dodávateľsk.funkcií-kotolní, tlakových zlievární,mechanizovaných skladov,parkovac.system.
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.1.1994
Prevádzkarne:
   Snina, Palárikova 1602 (Zrušená)
129. Výroba:výrobky z plastových profilov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
130. Výroba:odliatky z neželezných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
131. výroba:stroje a zariadenia pre zlievanie a tvárnenie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
132. výroba foriem a náradia pre rôzne hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
133. výroba:činnosti priemyselnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
134. konštruovanie dokumentácie nástrojov a náradia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
135. Povrchové zušlachťovanie kovov, mechanické úpravy na zakázku alebo zmluvne
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
136. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
137. Odlievanie ľahkých kovov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
138. Výroba výrobkov z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
139. Výroba nástrojov a kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
140. Brúsenie, leštenie
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
141. Výroba, opravy a montáž meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
142. Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
143. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
144. Výroba účelových strojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
145. Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
146. Výroba, opravy a údržba obrábacích strojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
147. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
148. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Deň vzniku oprávnenia: 18.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
149. Výroba:výrobky z plastov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
150. výroba:odliatky z neželezných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
151. Výroba :zariadenia pre ústredné vykurovanie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
152. výroba:galvanické povrchové úpravy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
153. Výroba foriem a náradia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
154. Výroba:zdvíhacie zariadenia a mechanizmy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
155. výroba:stroje a zariadenia pre zlievárne a tvárnenie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
156. Výroba:stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
157. výroba:strojárske zariadenia pre ekológiu Výroba strojov a zariadení pre rôzne hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
158. Výroba:činnosti priemyselnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
159. Výroba:hydraulické a pneumatické zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
160. výroba odliatkov,výliskov a výkovkov s následným mechanickýmopracovaním-špeciálna výroba
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
161. Výroba tlakových nádob
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
162. výroba strojov a náhradných dielov pre strojárstvo a poľnohospodárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
163. Zušľachťovanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
164. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
165. Vývoj, výroba, nákup a predaj streliva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
166. výroba:formy tlakové odlievacie a príslušenstvo učelové priemyselné roboty a manipulátory
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
167. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
168. výroba:hydraulické a pneumatické prvky a agregáty
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
169. Výroba:stroje a zariadenia pre zlievanie a tvárnenie
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
170. Výroba:práce priemyselnej povahy
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
171. výroba:elektrické rozvádzače
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska (Zrušená)
172. Revízie a skúšky zdvíhadiel pojazdných zdvíhadiel a žeriavovs nosnosťou nad 5000 kg
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
173. Povrchové úpravy kovov
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
174. Nepravidelná neverejná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
175. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.5.1999
176. Ubytovacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
177. Hotely s možnosťami stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
178. Rekreačné a účelové zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
179. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
180. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
181. Maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
182. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
183. Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
184. Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky na plyn
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
185. Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
186. Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
187. Plnenie tlakových nádob na plyn
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
188. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
189. Revízia vyhradených elektrických zariadení, elektro-rozvodov a hromozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
190. Projektovanie elektrických zariadení. Projekčné a konštrukčné práce v oblasti merania a regulácie jednotlivých druhov energií
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
191. Opravy BO, SO, GO: vozíky akumulátorové, prvky meničové /usmerňovače výkonové/, elektromotory, rozvody elektriny,verejné osvetlenie
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
192. Opravy BO, SO, GO: prístroje, stroje a zariadenia pre tepelné spracovanie kovov, stroje a zariadenia pre zváranie, pálenie a rezanie kovov, zariadenia pre povrchovú úpravu kovov, ručne mechanizované náradie, výrobky vzduchotechnické, agregá
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
193. Výroba, montáž a oprava: konštrukcie kovové nosné pre stavby a technologické zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
194. Výroba, montáž a oprava zariadení transportných pre prepravu kusového materiálu, kovových prepravných prostriedkov pre paletizáciu a kontajnerizáciu, zariadení pre sklady kusového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
195. Výroba, montáž a opravy zariadení pre ústredné kúrenie a vetranie
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
196. Výroba,montáž a oprava strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, zariadení a montážnych celkov a obrábacích strojov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
197. Výroba stavebno - stolárska
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
198. Výroba drevených obalov a prepravných skríň
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
199. Výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
200. Výroba výrobkov z plastov a plastových profilov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
201. Prekladisko nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
202. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
203. Organizačné poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
204. Poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
205. Poradenstvo-softwarowá a hardvarová podpora
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
206. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
207. Vykonávanie, opravy a údržba inžinierskych, občianskych a priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
208. Oprava, údržba, formovanie a nabíjanie akumulátorov, primárnych článkov a batérií
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
209. Vstreľovanie expanznými prístrojmi
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
210. Výroba, inštalácia a údržba elektrických strojov a zariadení spotrebnej elektroniky, rozvodov slaboprúdu, nízkeho napätia elektropožiarnej signalizácie, elektrických rozvádzačov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
211. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
212. Výroba odliatkov z neželezných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
213. Výroba strojov a zariadení pre zlievanie a tvárnenie
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
214. Výroba nástrojov a kovového tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
215. Brúsenie a leštenie
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
216. Výroba, opravy a montáž meradiel, meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
217. Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
218. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (účelových strojov)
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
219. Galvanické povrchové úpravy kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
220. Výroba strojárskych zariadení pre ekológiu a strojov a zariadení pre rôzne hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
221. Výroba hydraulických a prenumatických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
222. Výroba odliatkov, výliskov a výkovkov s následným mechanickým opracovaním - špeciálna výroba
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
223. Zušľachťovanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
224. Výroba tlakových foriem, odlievacieho a účelového príslušenstva, priemyselných robotov a manipulátorov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
225. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
226. Oprava a prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
227. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
228. Prenájom priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
229. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
230. Údržba, oprava a rekonštrukcia rozvodov technickej a pitnej vody, výroba destilovanej vody
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
231. Montáž a opravy kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
232. Oprava a šitie ochranných pomôcok
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
233. Výroba prevodoviek, automatizovaných skladov a parkovacích systémov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
234. Výroba foriem a náradia pre rôzne hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
235. Povrchové zušlachťovanie kovov, mechanické úpravy na zakázku alebo zmluvne
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
236. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
237. Odlievanie ľahkých kovov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Snina, Strojárska 20 (Zrušená)
238. Výroba vlákniny, papiera a lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 19.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.4.1997
239. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
240. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 7.5.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
241. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004

Hodnotenie VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO 00008788


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte VIHORLAT akciová spoločnosť Snina, IČO 00008788

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image