Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Prešovská 48 Bratislava a má pridelené IČO 00179302.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik so sídlom na adrese Prešovská 48 Bratislava bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik
IČO 00179302
Adresa Prešovská 48 Bratislava
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 7.1.2003
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR, podľa ustanovenia § 15 ods. 3 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a príslušných ustanovení § 11 Zák. č. 9/ Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v súlade s privatizačným projektom podniku Vodární a kanalizácií Bratislava, š.p. a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 2.10.2002, spis č. KM - 1306/2002, bol zrušený dňom 31.12.2002 bez likvidácie štátny podnik Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik Prešovská 48, Bratislava, založený zakladacou listinou vydanou Národným výborom hlavného mesta SR Bratislavy č. 09/1989-org., zo dňa 17.5.1989. Majetok štátneho podniku prechádza dňom 1.1.2003 v súlade s citovaným privatizačným projektom, so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami i neznámymi, vrátane záväzkov z pracovno právnych vzťahov, okrem práv podľa § 16 Zák. č. 92/91 Zb. na Fond náro 7.1.2003
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou-uznesením 13.plenárneho zasadnutia Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy zo dňa 17.5.1989 podľa § 18 Zák.č. 88/88 Zb.o štátnom podniku. Podľa § 2 ods.2 Zákona č.518/1990 Zb.o prechode zakladateľskej funkcie národných výborov na obce,ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy prešla zakladateľská funkcia štátneho podniku na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov § 23 až 26 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pšn 62 1.7.1989 6.1.2003
Menovací dekrét riaditeľa zo dňa 31.12.1993. Menovací dekrét riaditeľa zo dňa 12.4.1994. Stary spis: Pšn 62 14.9.1994 6.1.2003
Rozhodnutie Ministra pôdohodpodárstva SR zo dňa 11.11.1994, číslo: 8481/1994-420, rozhodtie Ministra pôdohospodárstva SR zo dňa 5.6.1995 číslo: 5151/1995-420. Stary spis: Pšn 62 10.8.1995 6.1.2003
Odvolávací dekrét ministra pôdohospodárstva SR č. 209/1995 - 100 zo dňa 8.8.1995. Poverovací dekrét ministra pôdohospodárstva SR č. 210/1995 - 210 zo dňa 8.8.1995. Stary spis: Pšn 62 21.9.1995 6.1.2003
Menovací dekrét zo dňa 28.12.1995. Stary spis: Pšn 62 10.4.1996 6.1.2003
Vzdanie sa funkcie zo dňa 26.02.1997. Menovací dekrét zo dňa 15.04.1997. Stary spis: Pšn 62 20.6.1997 6.1.2003
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 4.12.2000 pod č. 6862/2000-420. 22.2.2001 6.1.2003
Základné imanie:
3 201 365 000 Sk 1.7.1989 6.1.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p.
IČO 00179302
Adresa Prešovská 48 Bratislava

Kontakty na Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Prešovská 48 Bratislava od  1.7.1989  do  6.1.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82646 Bratislava-Ružinov, Prešovská 48

Predmet činností Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Zásobovanie obyvateľstva,priemyslu,poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou. 1.7.1989 3.2.1993
Hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie. 1.7.1989 3.2.1993
Správa a údržab verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení,vodných zdrojov,vodojemov,čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečrpávacích staníc kanalizácie. 1.7.1989 3.2.1993
Zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby. 1.7.1989 3.2.1993
Pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh,ako i pomocné činnosti. 1.7.1989 3.2.1993
Povinný predmet činnosti: 1.7.1989 3.2.1993
Zásobovať obyvateľstvo,priemysel,poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou. 1.7.1989 3.2.1993
Hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich. 1.7.1989 3.2.1993
Spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia,vodné zdroje, vodojemov,čistiarne odpadových vôd,prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie. 1.7.1989 3.2.1993
Zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. 1.7.1989 3.2.1993
Zahraničnoobchodná činnosť. 1.7.1989 3.2.1993
vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby 1.7.1989 3.2.1993
vykonávanie medzinárodnej cestnej osobnej dopravy 1.7.1989 3.2.1993
zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou 4.2.1993 6.1.2003
hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie 4.2.1993 6.1.2003
správa a údržba verejných častí vodovodov a verejnej kanalizačnej siete a ostatných verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie 4.2.1993 6.1.2003
zabezpečenie vodohospodárskeho a technic- kého rozvoja a investičnej výstavby 4.2.1993 6.1.2003
pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činno- sti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti, Povinný predmet činnosti:zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou 4.2.1993 6.1.2003
hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich 4.2.1993 6.1.2003
spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdro- je, vodojemov, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie 4.2.1993 6.1.2003
zabezpečiť vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu 4.2.1993 6.1.2003
zahraničnoobchodná činnosť 4.2.1993 6.1.2003
vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby 4.2.1993 6.1.2003
vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy 4.2.1993 6.1.2003
výkon stavebných mechanizmov 10.8.1995 6.1.2003
verejná cestná nákladná doprava 10.8.1995 6.1.2003
overovanie vodomerov na teplú a studenú vo- du 10.8.1995 6.1.2003
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu z čistiarní odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby 22.2.2001 6.1.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Prešovská 48 (Zrušená)
2. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
3. Výkony stavebných mechanizmov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Prešovská 48 (Zrušená)
   Bratislava-Karlova Ves, Molecová 5 (Zrušená)
4. Úradné meranie - overovanie vodomerov na teplú a studenú vodu, prietok /3-620/m3.h-1, typovo schválených
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Zodpovedný zástupca: Miroslav Prelovský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Karlova Ves, PJ - Molecova 1 (Zrušená)
5. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
6. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1995
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Zodpovedný zástupca: Miroslav Prelovský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Karlova Ves, PJ - Molecova 1 (Zrušená)
7. Opravy určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2002
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Zodpovedný zástupca: Viola Krausová (Zrušený)
8. Overovanie určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2002
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Zodpovedný zástupca: Viola Krausová (Zrušený)

Hodnotenie Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik, IČO 00179302

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image