VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ktorý sídli na adrese nám. SNP 13/a Bratislava a má pridelené IČO 00156752.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK so sídlom na adrese nám. SNP 13/a Bratislava bol založený v roku 1989.


Základné informácie o VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO 00156752
Adresa P.O.BOX 45, Karloveská 2 Bratislava 842 04
Deň zápisu 1.1.1989
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 97 1.1.1989
Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Pš 97 16.9.1994
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny. Stary spis: Pš 97 23.8.1995
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku. Stary spis: Pš 97 23.10.1995
Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999. Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999. Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999 22.2.1999
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999. 14.11.2000
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180. 21.5.2001
Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002. 22.8.2002
Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min. 21.11.2003
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9. 22.10.2004
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004. 10.11.2004
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006. 19.9.2006
Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho. 30.9.2006
Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006. 11.10.2006
Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007. 9.2.2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom. 26.4.2007
Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009. 20.10.2009
Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009. 5.11.2009
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK. 18.12.2009
Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009. 20.1.2010
Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010. 8.4.2010
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku. 22.4.2010
Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010 15.12.2010
Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012. 27.4.2012
Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012. 24.5.2012
Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012. 13.7.2012
Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014 10.7.2014
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014. 10.10.2014
Základné imanie:
307 406 757,73 EUR 10.10.2014
306 292 606 EUR 7.8.2009 9.10.2014
9 227 371 042 Sk 21.11.2003 6.8.2009
10 201 141 000 Sk 1.11.1993 20.11.2003
10 201 141 Sk 1.1.1989 31.10.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO 00156752
Adresa nám. SNP 13/a Bratislava

Kontakty na VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
P.O.BOX 45, Karloveská 2 Bratislava 842 04 od  19.6.2003 
P.O.BOX 45, Karloveská 2 Bratislava 840 00 od  1.11.1993  do  18.6.2003
nám. SNP 13/a Bratislava od  1.4.1992  do  31.10.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
84204 Bratislava-Karlova Ves, P.O.BOX 45, Karloveská 2

Predmet činností VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe 1.1.1989
vykonávanie projektovej činnosti 1.1.1989
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov 1.1.1989
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti 14.6.1993
realitná kancelária 14.6.1993
zememeračské práce 14.6.1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 14.6.1993
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/ 14.6.1993
vykonávanie priemyselných stavieb 14.6.1993
geodetické a kartografické práce 23.8.1995
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác 23.8.1995
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 14.11.2000
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 14.11.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 14.11.2000
upratovacie služby 14.11.2000
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami 14.11.2000
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel 14.11.2000
požičiavanie motorových vozidiel 14.11.2000
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky 14.11.2000
prevádzkovanie Vodného diela Žilina 21.5.2001
činnosť vykonávaná banským spôsobom 22.10.2004
výkon činnosti stavbyvedúceho 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby 22.10.2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia 22.10.2004
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené 10.11.2004
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity 10.11.2004
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností 10.11.2004
dispečerské riadenie energetických činností 10.11.2004
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 3.3.2005
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení 3.3.2005
technik požiarnej ochrany 3.3.2005
verejné obstarávanie 3.3.2005
vodoinštaláterstvo 3.3.2005
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov 3.3.2005
prevádzka malých plavidiel 3.3.2005
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav 3.3.2005
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 3.3.2005
automatizované spracovanie dát 3.3.2005
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 3.3.2005
sadovnícke práce a úprava zelene 3.3.2005
pilčícke práce 3.3.2005
zemné práce 3.3.2005
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny vrátane poskytovania služieb s tým spojených 29.12.2005
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu 29.12.2005
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum 29.12.2005
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW 4.4.2006
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike 4.4.2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení 4.4.2006
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií 4.2.2010
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok 4.2.2010
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 4.2.2010
vykonávanie stavebného dozoru 4.2.2010
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb 4.2.2010
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie 4.2.2010
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie 4.2.2010
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 4.2.2010
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb 4.2.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 22.4.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 22.4.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 22.4.2010
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby) 22.4.2010
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb 22.4.2010
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia 22.4.2010
prípravné práce pre stavbu 22.4.2010
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 22.4.2010
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve 22.4.2010
stolárstvo 3.3.2005 17.12.2009
výroba a rozvod elektriny 21.5.2001 28.12.2005
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzkov štátneho podniku 1.1.1989 15.9.1994
zahraničnoobchodná činnosť ktoré nevyžaduje oprávnenie alebo registráciu 1.1.1989 15.9.1994
komplexné vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu 14.6.1993 28.12.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Komplexné vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1994
2. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
3. Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
4. Vykonávanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
5. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Hvizdoš (Zrušený dňom 3.4.2006)
6. Realitná kancelária
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Andrej Kasana, PhD.
JUDr. Peter Hajduček (Zrušený dňom 19.5.2016)
Ing. Marián Hvizdoš (Zrušený dňom 3.4.2006)
JUDr. Jana Kujanová (Zrušený dňom 24.10.2012)
7. Projektovanie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Stanko (Zrušený dňom 31.3.2002)
8. Investorská činnosť v stavebníctve Inžinierska činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
9. Zememeračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Demko
Ing. Marián Hvizdoš (Zrušený)
10. Geodetické a kartografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Demko
11. Overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Darina Zednikovičová (Zrušený dňom 1.1.1996)
12. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.4.1995
13. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
14. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
15. Upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
16. Prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
17. Požičiavanie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
18. Reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2000
19. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2007
Zodpovedný zástupca: Margita Hosmajová (Zrušený dňom 1.3.2007)
Prevádzkarne:
   96901 Banská Štiavnica, Višňovského 4 (Zrušená dňom 1.3.2007)
20. Vnútrozemská plavba
Deň vzniku oprávnenia: 27.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2001
Zodpovedný zástupca: Juraj Richter (Zrušený dňom 31.12.2001)
21. Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Gabrhel
Ing. Štefan Svetlanský (Zrušený dňom 28.1.2008)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
22. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Bella
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
23. Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander Huber
Dagmar Adámková (Zrušený dňom 4.4.2008)
Ing. Jozef Pastorek (Zrušený dňom 11.1.2016)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
24. Výkon činnosti stavebného dozoru na:pozemné stavbyinžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Bella
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
25. Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Gabrhel
Ing. Štefan Svetlanský (Zrušený dňom 28.1.2008)
Ing. Štefan Turlík (Zrušený dňom 11.1.2016)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
26. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Mária Polhonská (Zrušený dňom 18.1.2012)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
27. Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Václav Sušienka
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2
28. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Zodpovedný zástupca: Peter Kováč
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2
29. Verejné obstarávanie
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Zodpovedný zástupca: JUDr. Peter Hajduček (Zrušený dňom 19.5.2016)
Ing. Alena Mikócziová (Zrušený dňom 28.1.2008)
Ing. Július Kirchhoff (Zrušený dňom 23.11.2009)
Ing. Eugen Cirák (Zrušený dňom 24.10.2012)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2
30. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Zodpovedný zástupca: Štefan Puhovič
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
31. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2009
Zodpovedný zástupca: Marián Milo (Zrušený dňom 3.12.2009)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 3.12.2009)
32. Prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
33. Prevádzka malých plavidiel
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
34. Prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
35. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
36. Poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe dohody s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
37. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
38. Poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
39. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
40. Sadovnícke práce a úprava zelene
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
41. Pilčícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
42. Zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2004
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
43. Výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW
Deň vzniku oprávnenia: 12.12.2005
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2008
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Vodné dielo Žilina (Zrušená dňom 31.3.2008)
44. Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
Deň vzniku oprávnenia: 12.12.2005
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Vodné dielo Žilina
45. Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, mechanizmov a energetických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.12.2005
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Vodné dielo Žilina
46. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Zodpovedný zástupca: Margita Hosmajová
Prevádzkarne:
   96901 Banská Štiavnica, Višňovského 4
47. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 3.12.2009
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
48. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Deň vzniku oprávnenia: 3.12.2009
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
49. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 3.12.2009
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
50. Projektovanie technicko-ekonomických štúdií, prác v oblasti životného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Králik (Zrušený dňom 8.3.2010)
51. Projektovanie technicko-ekonomických štúdií, prác v oblasti vodného hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Králik (Zrušený dňom 8.3.2010)
52. Vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia /vodohospodárske, dopravné stavby/
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Prevádzkarne:
   91150 Trenčín, Hurbanova 60 (Zrušená dňom 24.6.2010)
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 37 (Zrušená dňom 24.6.2010)
   94525 Komárno, Kpt.Uhra (Zrušená dňom 24.6.2010)
53. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 37 (Zrušená dňom 8.3.2010)
   94525 Komárno, Kpt.Uhra (Zrušená dňom 8.3.2010)
   91150 Trenčín, Hurbanova 60 (Zrušená dňom 8.3.2010)
54. Výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 37 (Zrušená dňom 24.6.2010)
   94525 Komárno, Kpt.Uhra (Zrušená dňom 24.6.2010)
   91150 Trenčín, Hurbanova 60 (Zrušená dňom 24.6.2010)
55. Konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 37 (Zrušená dňom 24.6.2010)
   94525 Komárno, Kpt. Uhra (Zrušená dňom 24.6.2010)
   91150 Trenčín, Hurbanová 60 (Zrušená dňom 24.6.2010)
56. Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a sprostredkovateľských služieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Prevádzkarne:
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 37 (Zrušená dňom 8.3.2010)
   94525 Komárno, Kpt.Uhra (Zrušená dňom 8.3.2010)
   91150 Trenčín, Hurbanova 60 (Zrušená dňom 8.3.2010)
57. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
58. Sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarmi, na ktoré netreba licenciu
Deň vzniku oprávnenia: 1.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
59. Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 27.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Štibraný (Zrušený dňom 8.3.2010)
60. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
62. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
63. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
64. Sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
65. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Rozália Baďurová (Zrušený dňom 8.3.2010)
66. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Rozália Baďurová (Zrušený dňom 8.3.2010)
67. Obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2000
68. Výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologicé zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Deň zániku oprávnenia: 12.10.2016
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Kocian (Zrušený dňom 12.10.2016)
Prevádzkarne:
   84204 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 2 (Zrušená dňom 24.6.2010)
69. Výkon činnosti stavebného dozoru na inžinierske stavby - mosty, tunely
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Svetlanský (Zrušený dňom 23.1.2008)
Ing. Štefan Turlík
70. Výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie
Deň vzniku oprávnenia: 13.10.2004
Zodpovedný zástupca: Dagmar Adámková (Zrušený dňom 3.4.2008)
Ing. Jozef Pastorek
71. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 11.10.2016
Zodpovedný zástupca: Ing. Felix Skoršepa

Hodnotenie VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO 00156752

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image