VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, ktorý sídli na adrese Košice a má pridelené IČO 00609226.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice so sídlom na adrese Košice bol založený v roku 1991.


Základné informácie o VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
IČO 00609226
Adresa Vstupný areál VSŽ Košice - mestská časť Šaca
Deň zápisu 8.4.1991
Deň výmazu 30.12.1999
Spoločnosť zrušená od 30.12.1999
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. 27.12.1999 29.12.1999
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis. 18.9.1992 26.12.1999
Ing. Štefan Kiraly, CSc. - riaditeľ PhDr. Marián Šarišský - personálny námestník Ing. Emil Glaba - námestník pre financovanie Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje riaditeľ spoločnosti, v jeho neprítomnosti zástupcovia v zapísanom poradí, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. 9.4.1991 17.9.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd povoľuje výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke číslo 233 pod: Obchodné meno: VSŽ OCEĽ s.r.o. Košice Sídlo: Košice - mestská časť Šaca, Vstupný areál VSŽ IČO: 00 609 226 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie formou transformácie s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt VSŽ OCEĽ akciová spoločnosť Košice ku dňu 31.12.1999. 30.12.1999
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou pod č. NZ-196/91 zo dňa 8.4.1991 podľa zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. jediným členom. 9.4.1991 29.12.1999
Zmeny v zápise prevedené podľa notárskej zápisnice zapísaný na štátnom notárstve Košice-mesto dňa 8.7.1992 pod číslom N 466/92 Nz 435/92 v súlade s § 764 zák. č. 513/91 Zb. 18.9.1992 29.12.1999
Zmena zakladateľskej listiny urobená notárskou zápisnicou spísanou Štátnym notárstvom Košice-mesto dňa 17.12.1992 pod č. N 780/92, Nz 732/92. 9.2.1993 29.12.1999
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 53/93, Nz 41/93 zo dňa 5.3.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. 14.9.1993 29.12.1999
Zmeny v zápise vykonané na základe dodatku zakl. listiny vo forme Notárskej zápisnice napísanej JUDr. Stanislavom Furdom číslo N 160/94, Nz 157/94 zo dňa 6.7.1994 podľa § 764 ods.2 zákona č.513/91 Zb. 31.7.1994 29.12.1999
Dodatok zo dňa 15.8.1994 k zakladateľskej listine. Spoločnosť ku dňu 1.9.1994 preberá majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti VSŽ RELIMEX, a.s. Košice so sídlom v Košiciach, Vstupný areál VSŽ. K tomuto dňu zvyšuje základné imanie a vklad spoločníka. 31.8.1994 29.12.1999
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 105/95, Nz 101/95 napísanej v Košiciach dňa 5.4.1995. 26.4.1995 29.12.1999
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.4.1995. 11.5.1995 29.12.1999
Spoločnosť ku dňu 1.1.1996 preberá majetok, práva a záväzky spoločností zrušených bez likvidácie zlúčením, a to VSŽ KORAD spoločnosť s ručením obmedzeným Košice so sídlom v Košiciach-Šaci, Vstupný areál VSŽ a.s. a VSŽ Rúrovne a profily s.r.o. Košice so sídlom v Košiciach-Šaci, Vstupný areál VSŽ. Zmena zo dňa 7.11.1995 zakladateľskej listiny. 21.12.1995 29.12.1999
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.4.1996. 22.7.1996 29.12.1999
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 81/96, Nz 79/96 zo dňa 19.9.1996 napísaná v Košiciach. 5.11.1996 29.12.1999
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 2. 12. 1997. 15.1.1998 29.12.1999
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 12. 5. 1999. 27.12.1999 29.12.1999
Základné imanie:
532 600 000 Sk 27.12.1999 29.12.1999
2 600 000 Sk 21.12.1995 26.12.1999
2 300 000 Sk 31.8.1994 20.12.1995
300 000 Sk 31.7.1994 30.8.1994
200 000 Sk 14.9.1993 30.7.1994
100 000 Sk 9.4.1991 13.9.1993
Výška vkladu každého spoločníka:
VSŽ, akciová spoločnosť Košice Vklad: 300 000 Sk Splatené: 300 000 Sk 31.7.1994 30.8.1994
VSŽ, akciová spoločnosť Košice Vklad: 2 300 000 Sk Splatené: 2 300 000 Sk 31.8.1994 20.12.1995
VSŽ, akciová spoločnosť Košice Vklad: 2 600 000 Sk Splatené: 2 600 000 Sk 21.12.1995 3.8.1998
VSŽ HOLDING, a.s. Vklad: 2 600 000 Sk Splatené: 2 600 000 Sk 4.8.1998 26.12.1999
VSŽ akciová spoločnosť Košice Vklad: 532 600 000 Sk Splatené: 532 600 000 Sk 27.12.1999 29.12.1999

Kontakty na VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vstupný areál VSŽ Košice - mestská časť Šaca od  18.9.1992  do  29.12.1999
Košice od  9.4.1991  do  17.9.1992

Predmet činností VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Výroba a odbyt: 9.4.1991 17.9.1992
koksu, aglomerátov, surového železa 9.4.1991 17.9.1992
valcovaných oceľových plechov, plechov pre eletroniku, pásovej ocele, ťahokovov 9.4.1991 17.9.1992
transportných a manipulačných zariadení s nasadením priemyselných robotov a manipulátorov, vrátane ovládacích prvkov 9.4.1991 17.9.1992
ekologických zariadení 9.4.1991 17.9.1992
strojov a zariadení koksovní, oceliarní, valcovní, strojárskej metalurgie a zariadení pre povrchovú úpravu vrátane náhradných dielov, štrkopieskov a drvnej hmoty 9.4.1991 17.9.1992
výrobkov z dechtu, priemyselných hnojív 9.4.1991 17.9.1992
technických a vzácnych plynov, plynných palív, pitnej a úžitkovej vody 9.4.1991 17.9.1992
tepelnej a elektrickej energie 9.4.1991 17.9.1992
vedľajších produktov pri tepelnom spracovaní tuhých palív 9.4.1991 17.9.1992
Výskum, vývoj, výroba a odbyt: 9.4.1991 17.9.1992
v oblasti metalurgie a technologie výroby ocele a výrobkov z ocele 9.4.1991 17.9.1992
nových výrobkov pre hutníctvo a strojárenstvo, technológií strojov, zariadení, prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku a systémové riadenie 9.4.1991 17.9.1992
Zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe 9.4.1991 17.9.1992
Výkup vyšších dodávateľských funkcií 9.4.1991 17.9.1992
Nákup a predaj železných rúd 9.4.1991 17.9.1992
Nákup, úprava a spracovanie oceľového šrotu 9.4.1991 17.9.1992
Obchodná činnosť a poskytovanie služieb k hlavnému predmetu činnosti 9.4.1991 17.9.1992
Odborná, sprostredkovateľská a poradenská činnosti k hlavnému predmetu činnosti 9.4.1991 17.9.1992
Výkony špeciálnych činnosti: 9.4.1991 17.9.1992
diagnostika tepelnej techniky 9.4.1991 17.9.1992
technicko-priemyselná ochrana 9.4.1991 17.9.1992
vedeckotechnické a ekonomické informácie 9.4.1991 17.9.1992
bezpečnosť a hygiena práce 9.4.1991 17.9.1992
merania v oblasti inšpekcie ekológie 9.4.1991 17.9.1992
služby v oblasti psychológie a sociológie práce 9.4.1991 17.9.1992
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie 9.4.1991 17.9.1992
Výroba a odbyt: 18.9.1992 29.12.1999
koksu, surového železa 18.9.1992 29.12.1999
valcovaných oceľových plechov, plechov pre elektrotechniku 18.9.1992 29.12.1999
pásovej ocele, štrkopieskov a drvnej hmoty 18.9.1992 29.12.1999
výrobkov z dechtu, priemyselných hnojív 18.9.1992 29.12.1999
pitnej a úžitkovej vody 18.9.1992 29.12.1999
Výskum, vývoj, výroba a odbyt 18.9.1992 29.12.1999
v oblasti metalurgie a technológie výroby ocele a výrobkov z ocele 18.9.1992 29.12.1999
nových výrobkov pre hutníctvo a strojárenstvo, technológií strojov, zariadení, prístrojov pre automatickú reguláciu, robotizáciu, mikroelektroniku a systémové riadenie 18.9.1992 29.12.1999
Výroba a renovácia náhradných dielov 18.9.1992 29.12.1999
Nákup a predaj železných rúd 18.9.1992 29.12.1999
Poskytovanie služieb k hlavnému predmetu činnosti, obchodná činnosť 18.9.1992 29.12.1999
Odborná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť k hlavnému predmetu činnosti. 18.9.1992 29.12.1999
Výkony špeciálnych činností 18.9.1992 29.12.1999
diagnostika špeciálnych činností 18.9.1992 29.12.1999
technicko-priemyselná ochrana 18.9.1992 29.12.1999
bezpečnosť a hydiena práce 18.9.1992 29.12.1999
meranie v oblasti inšpekcie ekológie 18.9.1992 29.12.1999
nákup, predaj, úprava a spracovanie oceľového šrotu 18.9.1992 29.12.1999
zúžitkovanie, spracovanie a úprava odpadov a vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe 18.9.1992 29.12.1999
uskladňovanie energetických odpadov-teplárska troska a popolček 14.9.1993 29.12.1999
výroba týchto foriem energií: 14.9.1993 29.12.1999
-stlačený vzduch 14.9.1993 29.12.1999
-fúkaný vietor 14.9.1993 29.12.1999
-priemyselná voda 14.9.1993 29.12.1999
-chladiaca cirkulačná voda 14.9.1993 29.12.1999
-pitná voda 14.9.1993 29.12.1999
-demineralizačná voda 14.9.1993 29.12.1999
-zmäkčená voda 14.9.1993 29.12.1999
-acetylén 14.9.1993 29.12.1999
-technické plyny: kyslík, argón v plynnej a kvapalnej forme 14.9.1993 29.12.1999
rozvod týchto foriem energií: 14.9.1993 29.12.1999
-stlačený vzduch 14.9.1993 29.12.1999
-fúkaný vietor 14.9.1993 29.12.1999
-priemyselná voda 14.9.1993 29.12.1999
-chladiaca cirkulačná voda 14.9.1993 29.12.1999
-pitná voda 14.9.1993 29.12.1999
-demineralizačná voda 14.9.1993 29.12.1999
-zmäkčená voda 14.9.1993 29.12.1999
nákup od externých dodávateľov: 14.9.1993 29.12.1999
-elektrickej energie 14.9.1993 29.12.1999
-pitnej vody 14.9.1993 29.12.1999
-povrchovej vody 14.9.1993 29.12.1999
predaj horeuvedených vyrábaných a nakupovaných energií a palív úprava: 14.9.1993 29.12.1999
-povrchovej vody 14.9.1993 29.12.1999
-odpadových vôd 14.9.1993 29.12.1999
prevádzkovanie: 14.9.1993 29.12.1999
-rozvodu fenolových vôd 14.9.1993 29.12.1999
-hlavného kanalizačného rozvodu 14.9.1993 29.12.1999
údržba a oprava výrobných a hlavných rozvodných energetických zariadení, vrátane hlavného kanalizačného rozvodu 14.9.1993 29.12.1999
prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody 14.9.1993 29.12.1999
revízna činnosť v oblasti: 14.9.1993 29.12.1999
-parných kotlov 1.triedy 14.9.1993 29.12.1999
-elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov do objektov triedy B a zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5000 kg 14.9.1993 29.12.1999
-tlakových nádob stabilných 14.9.1993 29.12.1999
-plynových zariadení na výrobu a úpravu kyslíka, dusíka, argónu a acetylénu, zvyšovanie a znižovanie tlaku, rozvod technických a vykurovacích plynov mimo propan-butanu bez obmedzenia tlaku a zariadení na spotrebu plynov spaľovaním bez obmedzenia výkonu 14.9.1993 29.12.1999
-elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov do objektov triedy A 14.9.1993 29.12.1999
nákup surovín a materiálov z tuzemska a zahraničia vykonávaním priamej a nepriamej zahranično-obchodnej činnosti a to: 31.7.1994 29.12.1999
-železné rudy, uhlie, koks, ferozliatiny, letek, oleje a tuky, surové železo, trieskacie materiály, zinok, cín, ostatné farebné kovy, kazivec, kyseliny, chemikálie a plyny, smola, iontomeničové hmoty, grafitové topné tyče, megnezit, piesky, cementy, oceliarenské hmoty a špeciálna keramika, vákuovanie, liacie prášky exozásypy, torkretovacia hmota, izolačné dosky, hmoty pre VP a ostatný žiaruvzdorný materiál, posúvačové dosky 31.7.1994 29.12.1999
nákup a predaj koksochemických výrobkov-oleje, decht, stredná smola, sírany a iné 31.7.1994 29.12.1999
poradenská činnosť 31.7.1994 29.12.1999
nákup predmetov postupnej spotreby-jednoúčelových, kusových investícií a drobných kovových súčiastok 31.7.1994 29.12.1999
obstarávateľská a špedičná činnosť a vnútroštátne zasielateľstvo 31.7.1994 29.12.1999
skladovacia a triediaca činnosť, úprava, balenie a spracovanie tovarov 31.7.1994 29.12.1999
vykládka a náklady surovín a tovarov z/do železničných vozňov alebo na iných cestných doravných prostriedkoch 31.7.1994 29.12.1999
nákup a predaj náhradných dielov, predmetov postupnej spotreby, DKP, materiálov, výkonov, kooperácii, náradia a ochranných pomôcok, výrobkov 31.8.1994 29.12.1999
prenájom základných prostriedkov, leasing 31.8.1994 29.12.1999
skladovanie a obhospodarovanie zásob 31.8.1994 29.12.1999
sprostredkovateľská činnosť 31.8.1994 29.12.1999
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov a iného elektrického vybavenia 21.12.1995 29.12.1999
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 21.12.1995 29.12.1999
montáž káblových rozvodov 21.12.1995 29.12.1999
stavebné inštalácie 21.12.1995 29.12.1999
výroba vykurovacích telies 21.12.1995 29.12.1999
kovoobrábanie 21.12.1995 29.12.1999
zámočníctvo 21.12.1995 29.12.1999
povrchová úprava kovov 21.12.1995 29.12.1999
kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia 21.12.1995 29.12.1999
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 21.12.1995 29.12.1999
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 21.12.1995 29.12.1999
mechanické úpravy kovových výrobkov 21.12.1995 29.12.1999
veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti 21.12.1995 29.12.1999
spracovanie dát 21.12.1995 29.12.1999
databanky 21.12.1995 29.12.1999
poskytovanie software 21.12.1995 29.12.1999
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 21.12.1995 29.12.1999
výroba oceľových trubiek 21.12.1995 29.12.1999
výroba kovových konštrukcií a ich častí 21.12.1995 29.12.1999
tvarovanie za studena 21.12.1995 29.12.1999
zámočníctvo a kovoobrábanie 21.12.1995 29.12.1999
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 21.12.1995 29.12.1999
povrchová úprava kovov, izolácia rúr 21.12.1995 29.12.1999
elektroinštalácie 21.12.1995 29.12.1999
defektoskópia-kontrola Rtg, ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy 21.12.1995 29.12.1999
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 21.12.1995 29.12.1999
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 21.12.1995 29.12.1999
veľkoobchod a maloobchod s kovmi, kovovými výrobkami a kovovými rudami 21.12.1995 29.12.1999
maloobchod mimo riadnej predajne 21.12.1995 29.12.1999
sprostredkovanie obchodu a skladovanie 21.12.1995 29.12.1999
výroba kovospracujúcich výrobkov 21.12.1995 29.12.1999
výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 21.12.1995 29.12.1999
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a prístrojov 21.12.1995 29.12.1999
výroba strojov pre lesníctvo 21.12.1995 29.12.1999
výroba kovových trubiek 21.12.1995 29.12.1999
zušľachťovanie kovov 21.12.1995 29.12.1999
montáž káblových rozvodov 21.12.1995 29.12.1999
výroba statorov a rotorov pre elektromotory bez elektrických častí 21.12.1995 29.12.1999
prevádzkovanie strediska kalibračnej služby-kalibrácia meradiel dĺžky, teploty, tlaku a elektrických veličín v rozsahu uvedenom v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. 21/ 1995, vydaného úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5.11.1996 29.12.1999
prevádzkovanie železničnej dráhy a dopravy na železničnej vlečke 15.1.1998 29.12.1999

Hodnotenie VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice, IČO 00609226

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image