VÚB Factoring, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31345310 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt VÚB Factoring, a.s., ktorý sídli na adrese Mlynské nivy 1, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31345310.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom VÚB Factoring, a.s. so sídlom na adrese Mlynské nivy 1, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o VÚB Factoring, a.s., IČO 31345310

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov VÚB Factoring, a.s.
IČO 31345310
Adresa Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
Deň zápisu 24.3.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dve osoby splnomocnené predstavenstvom podpisovať za spoločnosť. 16.3.2016
Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dve osoby splnomocnené predstavenstvom podpisovať za spoločnosť. 4.11.1997 15.3.2016
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. 24.3.1993 3.11.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1993 v zmysle ustanovení § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1026 24.3.1993
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.1994 Stary spis: Sa 1026 29.6.1995
Na valnom zhromaždení dňa 3.6.1993, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/93, Nz 120/93 napísanej dňa 3.6.1993 notárom JUDr. Blahom v Bratislave a dňa 12.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 47/95, Nz 47/95 napísanej dňa 12.4.1995 notárkou JUDr. Rojkovou boli schválené zmeny stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.4.1995. Stary spis: Sa 1026 2.10.1995
Notárska zápisnica Nz 134/96 napísaná dňa 27.3.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1996, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1026 3.5.1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.9.1996. Stary spis: Sa 1026 14.5.1997
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.3.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 42/97, Nz 42/97 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Roj- kovou. Stary spis: Sa 1026 4.11.1997
Na valnom zhromaždení dňa 13.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 132A/99, Nz 132A/99 napísanej dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov, zápisnica z valného zhromaždenia dňa 24.2.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení dozornej rady, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 7.4.1999na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva. 4.8.1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. 24.1.2000
Zmena stanov schválená dňa 29.12.1999 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 378/99, Nz 378/99. 27.4.2000
Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.7.2000 a uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.7.2000. 2.8.2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.8.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 92/00 napísanej dňa 3.8.2000 notárom JUDr. Kováčovou bola schválená zmena stanov. 27.11.2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 365/00 napísanej dňa 6.12.2000 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov. 12.12.2000
Ing.Peter Lukáč - predseda predstavenstva - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Ing. Ľudovít Vitárius - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 5.10.2001. Ing.Ján Szalay - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Ing. Ivan Svitek - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 296/2001, Nz 287/2001 zo dňa 5.10.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.1.2002. 22.4.2002
Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.5.2002, 17.5.2002, 4.6.2002, 12.6.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002. 3.7.2002
Notárska zápisnica č. N 437/2002, Nz 416/2002 zo dňa 30.11.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zníženie základného imania na 39 904 000 Sk, a to znížením menovitej hodnoty akcií. 12.12.2002
Notárska zápisnica N 558/02 NZ 532/02 zo dňa 23.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov. 28.1.2003
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady JUDr. S.Schuberta, Ing. R. Noskoviča, JUDr. R. Husára sa končí dňom 19.3.2003. Funkcia členov predstavenstva JUDr. Ľ. Nemčeka, Dipl. Ing. J. Necpala, Ing. Z. Kalmanovej sa končí dňom 3.4.2003. 6.5.2003
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.6.2003. 12.9.2003
Notárska zápisnica č. N 152 /2004, Nz 27964/2004 zo dňa 31.3.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti. Tomas Spurny, MBA, funkcia člena dozornej rady od 19.3.2003 do 31.3.2004. 21.4.2004
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 46/2005, Nz 10876/2005, NCRls 10768/2005 spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom. 22.3.2005
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.06.2005. 26.7.2005
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2005. Funkcia člena predstavenstva Mgr.Miroslava Bernáta skončila 31.08.2005. 29.9.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2008. 29.4.2008
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 13.5.2008. 3.6.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2009 a 25.03.2009. 14.5.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2011 6.10.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012. 18.8.2012
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 11.04.2013. 24.4.2013
Notárska zápisnica č. N 6/2014, Nz 43/2014 zo dňa 02.01.2014. Notárska zápisnica č. 194/2014, Nz 3700/2014 zo dňa 31.01.2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 31.01.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 195/2014, Nz 3712/2014 uzatvorená medzi spoločnosťou VÚB Factoring, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou Recovery, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 35 771 615 ako zanikajúcou spoločnosťou. 8.2.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014. 29.7.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014. 24.10.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2016. 26.4.2016
Základné imanie:
2 232 334 EUR Rozsah splatenia: 2 232 334 EUR 27.1.2009
67 194 000 Sk Rozsah splatenia: 67 194 000 Sk 21.4.2004 26.1.2009
238 912 000 Sk Rozsah splatenia: 238 912 000 Sk 28.1.2003 20.4.2004
39 904 000 Sk Rozsah splatenia: 39 904 000 Sk 12.12.2002 27.1.2003
361 630 000 Sk 12.12.2000 11.12.2002
81 200 000 Sk 27.11.2000 11.12.2000
29 000 000 Sk 2.10.1995 26.11.2000
10 000 000 Sk 24.3.1993 1.10.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno VÚB Factoring, a.s.
IČO 31345310
Adresa 82990 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 1

Kontakty na VÚB Factoring, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 31345310

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 od  22.3.2005 
Mlynské nivy 1 Bratislava 811 09 od  21.4.2004  do  21.3.2005
Mlynské Nivy 1 Bratislava 811 09 od  5.3.2004  do  20.4.2004
Mlynské Nivy 1 Bratislava 829 40 od  28.1.2003  do  4.3.2004
Krížna 54 Bratislava 821 08 od  3.5.1996  do  27.1.2003
Ružová dolina 6 Bratislava 821 08 od  24.3.1993  do  2.5.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82990 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 1
82940 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 1 do  21.1.2013

Predmet činností VÚB Factoring, a.s., IČO 31345310

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov 24.3.1993
poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov 24.3.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov
Deň vzniku oprávnenia: 24.3.1993
2. Poskytovanie poradenských, spotredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov
Deň vzniku oprávnenia: 24.3.1993
3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
5. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
6. Lesingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
7. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
8. Obstarávanie služieb spojených so správou technológií
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
9. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1999
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynské Nivy 1 (Zrušená dňom 8.2.2014)
10. Správa a vymáhanie pohľadávok
Deň vzniku oprávnenia: 16.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 8.2.2014

Hodnotenie VÚB Factoring, a.s., IČO 31345310


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte VÚB Factoring, a.s., IČO 31345310

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image