VUJE, a.s., IČO 31450474 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt VUJE, a.s., ktorý sídli na adrese Okružná 5 Trnava 918 64 a má pridelené IČO 31450474.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom VUJE, a.s. so sídlom na adrese Okružná 5 Trnava 918 64 bol založený v roku 1994.


Základné informácie o VUJE, a.s., IČO 31450474

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov VUJE, a.s.
IČO 31450474
Adresa Okružná 5 Trnava 918 64
Deň zápisu 21.4.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. 23.7.2014
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. 31.7.2012 22.7.2014
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva nahradí jeho podpis - podpis podpredsedu predstavenstva. 27.7.2000 30.7.2012
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. 21.4.1994 26.7.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1993 a rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia konaného dňa 6.11.1993, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici N 205/93, Nz 90/93 napísanej notárkou JUDr. Evou Karellovou vo Vrbovom v zmysle ust. § 164 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 524 21.4.1994
Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 21.04.1995. Stary spis: Sa 524 11.4.1996
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1997 (N 46/97, Nz 27/97) schválilo zmenu stanov. 24.2.1998
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 15.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/98, Nz 20/98. 1.4.1999
Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 31/99, Nz 21/99 schválilo zmenu stanov. 13.1.2000
Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 37/2000, NZ 24/2000 schválilo zmenu stanov. 27.7.2000
Valné zhromaždenie konané dňa 18.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 43/01, Nz 34/01 schválilo zvýšenie základného imania, zmenu stanov a zvolilo nového člena predstavenstva. 26.6.2001
Valné zhromaždenie konané dňa 7.6.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 79/02, NZ 68/02, schválilo zmenu stanov a zvolilo nového člena dozornej rady. 20.3.2003
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 06.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 138/03, Nz 45112/03. 3.9.2003
Základné imanie:
3 032 820 EUR Rozsah splatenia: 3 032 820 EUR 30.4.2009
1 516 410 EUR Rozsah splatenia: 1 516 410 EUR 1.1.2009 29.4.2009
45 675 000 Sk Rozsah splatenia: 45 675 000 Sk 20.3.2003 31.12.2008
45 675 000 Sk 26.6.2001 19.3.2003
9 135 000 Sk 21.4.1994 25.6.2001

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno VUJE, a.s.
IČO 31450474
Adresa Okružná 5 Trnava 918 64

Kontakty na VUJE, a.s., IČO 31450474

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Okružná 5 Trnava 918 64 od  21.4.1994 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
91864 Trnava, Okružná 5

Predmet činností VUJE, a.s., IČO 31450474

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
analýzy vlastností kontaminovaných i aktivovaných materiálov z prostredia primárneho okruhu jadrových elektrární 24.7.2008
automatizované spracovanie dát 26.6.2001
certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne 24.7.2008
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby 27.7.2000
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby 27.7.2000
činnosť stavebného dozoru: technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete, technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, pozemné stavby 1.4.1999
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej prenosovej sústavy 13.7.2012
expertízna a poradenská činnosť v oblasti analýz porúch konštrukčných materiálov jadrových a klasických energetických zariadení 24.7.2008
expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach 17.9.2004
faktoring a forfaiting 17.9.2004
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 24.7.2008
inžinierska činnosť v oblasti energetiky s príslušnými nadväzujúcimi zariadeniami, celkami a činnosťami 1.4.1999
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí a transformovní 24.7.2008
konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických 18.7.2006
kovoobrábanie 6.9.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.4.1996
kvalifikácia systémov nedeštruktívneho skúšania primárnych komponentov JE a analýza nameraných dát pri prevádzkovom mechanizovanom nedeštruktívnom skúšaní vírivými prúdmi a utrazvukom 24.7.2008
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 17.9.2004
modernizácia, rekonštrukcia a investičná výstavba v oblasti rozvodu elektrickej energie 17.9.2004
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 11.4.1996
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových 24.7.2008
normotvorná činnosť 17.9.2004
odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku a v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb, meranie povrchovej rádioaktívnej kontaminácie pri zvýšenom gama pozadí pomocou priameho párového merania celkovej beta aktivity povrchovej kontaminácie 11.7.2009
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 18.7.2006
odborné školenia a výcvik ostatných pracovníkov energetiky a priemyslu na simulátoroch elektrizačnej sústavy v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 6.9.2002
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 24.7.2008
overovanie určených meradiel 20.3.2003
poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike 18.7.2006
poradenská a konzultačná činnosť v energetike 18.7.2006
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 24.7.2008
poradenská činnosť pre obchod s elektrickou energiou a rozvod elektriny, služby v oblasti spoľahlivosti a kvality dodávky elektriny,vypracovanie štúdií, analýz a výpočtov pre rozvod elektriny, výpočty efektívnosti investícií v rozvode elektriny, merania a vypracovanie typových diagramov, dodávky, vypracovanie analýz a spracovanie údajov pre regulačné výkazníctvo 17.9.2004
poskytovanie poradenstva pri zavádzaní systémov manažérstva a zavádzanie systémov manažérstva 20.10.2005
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc 24.7.2008
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 26.6.2001
prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi) 23.12.2003
prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie 20.3.2003
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) 20.3.2003
preprava rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych vzoriek, rádioaktívne kontaminovaných zariadení, predmetov a materiálov potrebných pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany po cestných komunikáciách 11.7.2009
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória radiel teploty a tlaku 13.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení 13.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného laboratória-štrukturálne analýzy materiálov 13.4.1999
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - skúšky transformátorových izolačných olejov 13.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu rádionuklidov v materiáloch zo zložiek životného prostredia a materiálov z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, vrátane vyjadrovania názorov a interpretácie 24.7.2008
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí 24.7.2008
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz 24.7.2008
prevádzkovanie kalibračného laboratória prístrojových meracích transformátorov 13.7.2012
prevádzkovanie kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky 13.7.2012
príprava pracovísk na monitorovanie, triedenie a spracovanie kontaminovaných zemín v areáli JE A-1 a riadenie prác pri príprave pracovísk 11.7.2009
projektovanie elektrických zariadení 11.4.1996
projektovanie stavieb - pozemné stavby 27.7.2000
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn a bleskozvody, elektrické slaboprúdové zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania 27.7.2000
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn, vn a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody 27.7.2000
reprografické práce 17.7.2007
revízia vyhradených elektrických zariadení 6.9.2002
riadenie montáže optických komunikačných sietí 17.9.2004
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 17.9.2004
školenie a výcvik dispečerov elektrizačnej sústavy na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
školenie a výcvik manipulantov elektrických staníc prenosovej sústavy a distribučných sústav v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím 30.10.2000
technik požiarnej ochrany 6.9.2002
testovanie sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a systémov spracovania plynných odpadov 11.7.2013
ubytovacie služby - hotel 11.4.1996
ubytovacie služby - hotel ** 11.4.1996
údržba a opravy manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení 24.7.2008
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 6.9.2002
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 6.9.2002
verejné stravovanie - reštaurácia 11.4.1996
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 13.10.2007
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických 13.10.2007
výkon činnosti stavbyvedúceho: technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla technologické vybavenie stavieb - energetické zariadenia a siete 6.9.2002
výkon, vývoj a tvorba postupov a expertízna činnosť v oblasti nedeštruktívneho skúšania (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti Živnostenského zákona) 18.7.2006
vykonávanie energetických auditov 17.9.2004
vykonávanie komplexnej energitickej bilancie využívania energie, analyzovanie jestvujúceho stavu s naznačením rezerv v hospodárení s energiou a technicko-ekonomickým zhodnotením možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia využitia energie 1.4.1999
vykonávanie meraní elektrických veličín 17.9.2004
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové (II. trieda), kotly parné a kvapalinové (III. trieda), kotly parné a kvapalinové (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (III. trieda), kotly s pretlakom do 0,05 MPa vrátane (V. trieda), tlakové nádoby stabilné II. trieda), tlakové nádoby stabilné (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda) 1.4.1999
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.7.2009
výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy 1.4.1999
výroba prototypov špecializovaných meracích systémov 17.9.2004
výroba učebných pomôcok 11.4.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 11.4.1996
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 20.10.2005
výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie 17.9.2004
výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom 1.4.1999
výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií 1.4.1999
výskum, vývoj a realizácia systémov metód monitorovania radiačnej degradácie, korózie i teplotného stárnutia bezpečnostne významných komponentov v jadrovej energetike 24.7.2008
výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky 21.4.1994
výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie 17.9.2004
vývoj a výroba manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení 18.7.2006
vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi 18.7.2006
vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií 30.10.2000
vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení pre manipuláciu, spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov a zemín 11.7.2009
zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na fragmentáciu a dekontamináciu vyraďovaných technológií, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých látok, vrátane úplnej projektovej prípravy, zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií týchto zariadení 11.7.2009
zváračské práce 13.7.2012
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky energetických zdrojov v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnotenského zákona) 23.7.2014
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania energetických zdrojov, zariadení pre chemický priemysel, zariadení pre nakladanie s odpadom a zariadení na prepravu škodlivých a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového manažmentu (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 23.7.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5.6.2015
vedenie účtovníctva 5.6.2015
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 3.6.2016
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - diagnostika výkonových transformátorov a skúšky transformátorových izolačných olejov 11.7.2009 12.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného laboratória pre analýzy izolačných minerálnych olejov 11.7.2009 12.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória prístrojových meracích transformátorov 11.7.2009 12.7.2012
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary uhlia, kyslíka, vodíka 24.7.2008 10.7.2009
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória teplotného stárnutia a skúšok v havarijných podmienkach prostredia 24.7.2008 12.7.2012
vykonávanie termických analýz metódou diferenciálnej snímacej kalorimetrie 24.7.2008 12.7.2012
mechanické skúšky izolačných materiálov 24.7.2008 12.7.2012
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty 20.7.2005 23.7.2008
uskutočňovanie ekonomických a finančných analýz 17.9.2004 4.6.2015
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória vibračnej diagnostiky 24.7.2008 12.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky 24.7.2008 12.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória tlakomerov 24.7.2008 12.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória teploty 24.7.2008 12.7.2012
činnosť autorizovanej osoby 30.10.2000 19.7.2005
zámočníctvo 6.9.2002 23.7.2008
výkon činnosti stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb 6.9.2002 4.6.2015
inštalácia, opravy a údržba ústredného kúrenia a vetrania 6.9.2002 12.7.2012
brúsenie a leštenie kovov 6.9.2002 4.6.2015
stolárstvo 6.9.2002 16.7.2007
murárstvo 6.9.2002 23.7.2008
obkladačské práce 6.9.2002 23.7.2008
tesárstvo 6.9.2002 16.7.2007
klampiarstvo 6.9.2002 16.7.2007
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 6.9.2002 16.7.2007
podlahárstvo 6.9.2002 16.7.2007
vodoinštalatérstvo 6.9.2002 23.7.2008
kúrenárske práce 6.9.2002 12.7.2012
zasielateľstvo 20.3.2003 4.6.2015
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy 20.3.2003 4.6.2015
výroba, opravy a montáž určených meradiel 20.3.2003 10.7.2013
elektroinštalatérstvo 6.9.2002 19.10.2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 6.9.2002 7.8.2008
automatizované spracovanie dát 6.9.2002 7.8.2008
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovanie zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996 22.7.2014
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivých a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového managementu (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996 22.7.2014
prenájom motorových vozidiel 11.4.1996 4.6.2015
prevádzkovanie kalibračného laboratória tlakomerov - kalibrácia tlakomerov a prevodníkov tlaku v rozsahu: - deformačné digitálne tlakomery elektrické prevodníky tlaku pre podtlak a malý pretlak v meracom rozsahu: - 90 kPa až - 10 kPa - 10 kPa až - 1,5 kPa + 1,5 kPa až + 10 kPa + 10 kPa až + 100 kPa - elektrické prevodníky tlaku pre tlakovú diferenciu indikačné a registračné diferenčné tlakomery v meracom rozsahu: 0,1 kPa až 20 MPa - deformačné digitálne tlakomery elektrické prevodníky tlaku v meracom rozsahu: 20 kPa až 100 kPa 100 kPa až 4 MPa 100 kPa až 500 kPa 500 kPa až 20 MPa 24.2.1998 23.7.2008
prevádzkovanie skúšobného laboratória diagnostických testov - meranie mechanických vibrácií, skúšky vibračnej odolnosti, vyvažovanie v rozsahu: - meranie mechanických vibrácií strojov, zariadení a konštrukcií a0 /0,1 + 4,6/ m.s.-2 na frekvencii 10+20 Hz a0 /0,1 + 33/ m.s.-2 na frekvencii 20+31,5 Hz a0 /0,1 + 50/ m.s.-2 na frekvencii 31,5+40 Hz a0 /0,1 + 100/m.s.-2 na frekvencii do 2000 Hz s výnimkou pásiem: 190 + 213,255 + 272 a 421 + 492 Hz - vyvažovanie tuhých rotorov točivých strojov v prevádzkových podmienkach f=/10 + 455 Hz, 495 + 962 Hz, 1310 + 1862 Hz/ a0 /0,1 + 1000/ m.s.-2 - skúšky odolnosti a vibračnej stálosti elektrických a elektronických zariadení na vibračnej stolici 24.2.1998 23.7.2008
prevádzkovanie kalibračného laboratória teploty - kalibrácia odporových a termoelektrických snímačov teploty a overovanie kombinovaných snímačov teploty v rozsahu: - odporové snímače teploty v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C - termoelektrické snímače teploty v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C 420 - 500 C 500 - 600 C 600 - 700 C 700 - 800 C 800 - 900 C 900 - 1000 C 1000 - 1100 C - kombinované snímače teploty pre jadrové elektrárne typu VVER v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C 24.2.1998 23.7.2008
zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých látok vrátane úplnej projektovej prípravy, zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií týchto zariadení 1.4.1999 10.7.2009
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení 1.4.1999 23.7.2008
vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľských spôsobom 1.4.1999 2.6.2016
obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov 30.10.2000 4.6.2015
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty, nedeštruktívna kontrola, diagnostické testy a štrukturálne analýzy materiálov, kalibrácia vibromerov, stanovenie fyzikálnych vlastnosí a chemické analýzy vody, pary, ocelí, rádioaktivnych odpadov, bitúmenových produktov a asfaltov, stanovenie aktivity rádionuklidov, meranie dávok a dávkového príkonu gama žiarenia a neutrónov, kalibrácia termoluminiscenčných dozimetrov a polovodičových detektorov 11.4.1996 19.7.2005
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória-nedeštruktívne skúšanie materiálov a konštrukcií 13.4.1999 4.6.2015
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória-kalibrácia prístrojov so snímačmi pre merianie mechanického kmitania 13.4.1999 23.7.2008
prevádzkovanie štátneho metrologického strediska na overovanie meradiel-kombinované snímače teploty 13.4.1999 23.7.2008
autorizácia podľa rozhodnutia Úradu normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na: a) certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, b) vykonávanie inšpekci, c) skúšanie určených výrobkov 17.2.2000 23.7.2008
rozvod elektriny, rozvod tepla 17.2.2000 23.7.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1994
2. Inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla/mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.7.2014
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 19.7.2014)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 19.7.2014)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE (Zrušená dňom 19.7.2014)
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 19.7.2014)
3. Výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariaden
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.7.2014
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 19.7.2014)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 19.7.2014)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE (Zrušená dňom 19.7.2014)
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 19.7.2014)
4. Vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
5. Školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzkya vyraďovania zdrojov energie a tepla /mimo činností vylúčenýchz pôsobnosti živnostenského zákona/
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
6. Spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
7. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Jaslovské Bohunice, Areál AE (Zrušená dňom 1.2.2007)
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
8. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
9. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Jaslovské Bohunice, Areál AE (Zrušená dňom 1.2.2007)
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
10. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 26.5.2015)
   Trnava, Sibárska 1 (Zrušená dňom 26.5.2015)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE (Zrušená dňom 26.5.2015)
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 26.5.2015)
11. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
12. alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
13. Výroba učebných pomôcok
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1995
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänova,Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
14. Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty, nedeštruktívna kontrola, diagnostické testya štrukturálne analýzy materiálov, kalibrácia vibrometrov,stanovenie fyzikálnych vlastností a chemické analýzy vody
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2000
Prevádzkarne:
   Jaslovské Bohunice, Areál AE Bohunice (Zrušená)
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
15. Ubytovacie služby - hotel
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
   Modra, Súp l 684 (Zrušená)
16. Ubytovacie služby - hotel **
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená)
17. Verejné stravovanie - reštaurácia
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená)
   Modra, Súp 1684 (Zrušená)
18. Prevádzkovanie kalibračného laborátoria tlakomerov - kalibrácia tlakomerov a prevodníkov tlaku v rozsahu : - deformačné digitálne tlakomery elektrické prevodníky tlaku pre podtlak a ma
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2000
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
19. Prevádzkovanie skúšobného laboratória diagnostických testov - meranie mechanických vibrácií, skúšky vibračnej odolnosti, vyvažovaniev rozsahu : - meranie mechanických vibrácií st
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
20. Prevádzkovanie kalibračného laboratória teploty - kalibrácia odporových a termoelektrických snímačov teploty a overovanie kombinovaných snímačov teploty v rozsahu :- odporové snímače teploty v m
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2000
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
21. Zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých l
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2009
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 29.6.2009)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 29.6.2009)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 29.6.2009)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.6.2009)
22. Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2016
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 1.2.2007)
23. Vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2016
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
24. Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v rozsahu: Kotly parné a kvapalinové (II. trieda)Kotly parné a kvapalinové (III. trieda)Kotly parné a kvapalinové (IV. trieda)Tlako
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
25. Výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
26. Výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
27. Inžinierska činnosť v oblasti energetiky s príslušnými nadväzujúcimi zariadeniami, celkami a činnosťami
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
28. Činnosť stavebného dozoru- technologické zariadenia stavieb - zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie- technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete- technické vybavenie stavieb - elektroin
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 1.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 1.2.2007)
29. Vykonávanie komplexnej energetickej bilancie využívania energie, analyzovanie jestvujúceho stavu s naznačením rezerv v hospodárení s energiou a technicko-ekonomickým zhodnotením možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia využitia energie
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
30. Výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
31. Prevádzkovanie akreditovaného laboratória - štrukturálne analýzy materiálov: Skúšky: - Skúška tvrdosti podľa Rockwella - Stupnica A,B,C - Meranie hĺbok tepelne a chemicko-tepelne
Deň vzniku oprávnenia: 12.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená)
32. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - nedeštruktívne skúšanie materiálov a konštrukcií Skúšky: Vizuálna prehliadka Kapilárna metóda Magnetická metóda
Deň vzniku oprávnenia: 12.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená)
33. Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória - kalibrácia prístrojov so snímačmi pre meranie mechanického kmitaniaMeradlo: Merací rozsah:Prevádzkové prístroje Zrýchlenie:s piezoelek
Deň vzniku oprávnenia: 12.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2000
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená)
   Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená)
34. Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2000
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
35. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
36. Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn, vn a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
37. Projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn a bleskozvody, elektrické slaboprúdové zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
38. Projektovanie stavieb - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
39. Obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2000
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 26.5.2015)
40. Školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
41. Vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
42. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
43. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
44. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
45. Brúsenie a leštenie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
46. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.9.2005
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
47. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
48. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
49. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.9.2005
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
50. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.9.2005
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
51. Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
52. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
53. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
54. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
55. Oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
56. Revízia vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
57. Inštalácia, opravy a údržba ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
58. Výkon činnosti stavbyvedúceho:technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje teplatechnologické vybavenie stavieb - energetické zariadenia a siete
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
59. Výkon činnosti stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
60. Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
61. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
62. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.9.2005
Prevádzkarne:
   Trnava, Okružná 8 (Zrušená dňom 14.9.2005)
63. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
64. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
65. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 1.2.2007)
66. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1995
Prevádzkarne:
   Trnava, Sibírska 1
   Modra, Súp 1684
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 19.10.2009)
67. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1995
Prevádzkarne:
   Modra, Súp l 684
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 20.5.2013)
68. Prevádzkovanie skúšobného laboratória diagnostických testov - meranie mechanických vibrácií, skúšky vibračnej odolnosti, vyvažovanie
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 10.6.2008)
69. Prevádzkovanie akreditovaného laboratória - štrukturálne analýzy materiálov: Skúšky: - Skúška tvrdosti podľa Rockwella - Stupnica A,B,C - Meranie hĺbok tepelne a chemicko-tepelne
Deň vzniku oprávnenia: 12.2.1999
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
   Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
70. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - nedeštruktívne skúšanie materiálov a konštrukcií Skúšky: Vizuálna prehliadka Kapilárna metóda Magnetická metóda
Deň vzniku oprávnenia: 12.2.1999
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená dňom 26.5.2015)
   Trnava, Sibírska 1 (Zrušená dňom 26.5.2015)
   Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 26.5.2015)
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál (Zrušená dňom 26.5.2015)
71. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 2.10.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.3.2005
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5 (Zrušená)
72. Výroba, opravy a montáž určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 10.2.2016
73. Overovanie určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2002
74. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
75. Prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2002
76. Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieba doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 24.10.2002
77. Zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
78. Prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.2003
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
79. Modernizácia, rekonštrukcia a investičná výstavba v oblasti rozvodu elektrickej energie
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
80. Normotvorná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
81. Uskutočňovanie ekonomických a finančných analýz
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2015
82. Vykonávanie meraní elektrických veličín
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
83. Výroba prototypov špecializovaných meracích systémov
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
84. Výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
85. Výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
86. Riadenie montáže optických komunikačných sietí
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
87. Sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
88. Expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
89. Vykonávanie energetických auditov
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
90. Poradenská činnosť pre obchod s elektrickou energiou a rozvod elektriny, služby v oblasti spoľahlivosti a kvality dodávky elektriny, vypracovanie štúdií, analýz a výpočtov pre rozvod elektriny, výpočty efektívnosti investícií v rozvode elek
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
91. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
92. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 25.8.2004
93. Poskytovanie poradenstva pri zavádzaní systémov manažérstva a zavádzanie systémov manažérstva
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.2005
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Okružná 5
94. Výroba, montážm, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.2000
95. Vývoj a výroba manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
96. Vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
97. Výkon, vývoj a tvorba postupov a expertízna činnosť v oblasti nedeštruktívneho skúšania (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
98. Poradenská a konzultačná činnosť v energetike
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
99. Konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Kuchta
100. Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2006
101. Reprografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2007
102. Školenie a výcvik manipulantov elektrických staníc prenosovej sústavy a distribučných sústav v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2007
103. Školenie a výcvik dispečerov elektrizačnej sústavy na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2007
104. Odborné školenia a výcvik ostatných pracovníkov energetiky a priemyslu na simulátoroch elektrizačnej sústavy v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2007
105. Výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.9.2007
Deň zániku oprávnenia: 18.9.2007
106. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.2007
107. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.2007
108. Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória tlakomerov
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
109. Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória teploty
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
110. Kvalifikácia systémov nedeštruktívneho skúšania primárnych komponentov JE a analýza nameraných dát pri prevádzkovom mechanizovanom nedeštruktívnom skúšaní vírivými prúdmi a ultrazvukom
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
111. Analýzy vlastností kontaminovaných i aktivovaných materiálov z prostredia primárneho okruhu jadrových elektrární
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
112. Expertízna a poradenská činnosť v oblasti analýz porúch konštrukčných materiálov jadrových i klasických energetických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
113. Výskum, vývoj a realizácia systémov a metód monitorovania radiačnej degradácie, korózie i teplotného starnutia bezpečnostne významných komponentov v jadrovej energetike
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
114. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória vibračnej diagnostiky
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
115. Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
116. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória teplotného starnutia a skúšok v havarijných podmienkach prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
117. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu rádionuklidov v materiáloch zo zložiek životného prostredia a materiálov z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, vrátane vyja
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
118. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
119. Prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary, uhlia, kyslíka, vodíka
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2009
120. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
121. Údržba a opravy manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
122. Certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
123. Mechanické skúšky izolačných materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
124. Filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
125. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
126. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
127. Inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí a transformovní
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   03213 Vlachy, ES Liptovská Mara, Vlašky
   01701 Považská Bystrica, ES Považská Bystrica, Kukučínova 1960
   97696 Medzibrod, ES Medzibrod
   01303 Varín, ES Varín
   97245 Bystričany, ES Bystričany
128. Poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   03213 Vlachy, ES Liptovská Mara, Vlašky
   01701 Považská Bystrica, ES Považská Bystrica, Kukučínova 1960
   97696 Medzibrod, ES Medzibrod
   97245 Bystričany, ES Bystričany
   01303 Varín, ES Varín
129. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Prevádzkarne:
   03213 Vlachy, ES Liptovská Mara, Vlašky
   97696 Medzibrod, ES Medzibrod
   01303 Varín, ES Varín
   01701 Považská Bystrica, ES Považská Bystrica, Kukučínova 1960
   97245 Bystričany, ES Bystričany
130. Vykonávanie termických analýz metódou diferenciálnej snímacej kalorimetrie
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.2008
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
131. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - diagnostika výkonových transformátorov a skúšky transformátorových izolačných olejov
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
132. Prevádzkovanie akreditovaného laboratória pre analýzy izolačných minerálnych olejov
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
133. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória prístrojových meracích transformátorov
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
Deň zániku oprávnenia: 21.6.2012
134. Príprava pracovísk na monitorovanie, triedenie a spracovanie kontaminovaných zemín v areáli JE A-1 a riadenie prác pri príprave pracovísk
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
135. Vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení pre manipuláciu, spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov a zemín
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
136. Zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na fragmentáciu a dekontamináciu vyraďovaných technológií, zariadení na dopravu nebezpečných a škod
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2009
Prevádzkarne:
   91864 Trnava, Okružná 5
   91701 Trnava, Sibírska 1
   91930 Jaslovské Bohunice, Areál AE
   03114 Liptovský Mikuláš, Demänová, Rovná 64 (Zrušená dňom 29.9.2015)
137. Prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel teploty a tlaku
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
Prevádzkarne:
   91864 Trnava, Okružná 5
138. Prevádzkovanie kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
139. Prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
140. Diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej prenosovej sústavy
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
141. Prevádzkovanie kalibračného laboratória prístrojových meracích transformátorov
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
142. Zváračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
143. Prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - skúšky transformátorových izolačných olejov
Deň vzniku oprávnenia: 20.6.2012
Prevádzkarne:
   91924 Križovany nad Dudváhom
144. Testovanie sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a systémov spracovania plynných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
145. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
146. Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
147. Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
148. Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
149. Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
150. Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky.
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
151. Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
152. Výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania energetických zdrojov, zariadení p
Deň vzniku oprávnenia: 18.7.2014
153. Inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky energetických zdrojov v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnost
Deň vzniku oprávnenia: 18.7.2014
154. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2015
155. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2015
156. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2016

Hodnotenie VUJE, a.s., IČO 31450474


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte VUJE, a.s., IČO 31450474

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image