Východoslovenské strojárne a.s., Košice-Juh, IČO 00002216 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Východoslovenské strojárne a.s., ktorý sídli na adrese Južná trieda 82, Košice-Juh a má pridelené IČO 00002216.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Východoslovenské strojárne a.s. so sídlom na adrese Južná trieda 82, Košice-Juh bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Východoslovenské strojárne a.s., IČO 00002216

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Východoslovenské strojárne a.s.
IČO 00002216
Adresa Južná trieda 82 Košice 042 73
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 10.12.2015
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Prísomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému, alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoje podpisy 16.4.1992 9.12.2015
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 176/V u spoločnosti: Obchodné meno: Východoslovenské strojárne a.s. Sídlo: Južná trieda 82, 042 73 Košice IČO: 00 002 216 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 1K/235/1996-1049 zo dňa 22.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2015, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Východoslovenské strojárne a.s., Južná trieda 82, 042 73 Košice po splnení rozvrhového uznesenia (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka). 10.12.2015
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom narodného majetku SP podľa zák.č. 92/ /91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. 16.4.1992 9.12.2015
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1992, dňa 11.6.1993 a dňa 25.5. 1994. 26.10.1994 9.12.2015
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaž- denia spoločnosti zo dňa 7.10.1994 a riad- neho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.6.1995 o znížení základného imania z 1 005 044 000.- Sk na 923 236 000.- Sk. 16.11.1995 9.12.2015
Rozsudok KS Košice č. 10 Cb 3538/95 z 24.11. 1995. Dohodovacie konanie sa začína dňa 12.3.1997 podľa zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 20.3.1996 9.12.2015
Podľa uznesenia Krajského súdu Košice p d č. K 235/96-17 zo dňa 12. 6. 1997 v súlade so zákonom 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ladislav Tamphald, komerčný právnik, Košice, Magurská 8. 6.8.1997 9.12.2015
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 235/96-271 zo dňa 24.6.2004 bol zbavený JUDr. Ladislav Tamphald, komerčný právnik, Magurská 8, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený Mgr. Ivan Švec, advokát , Kalinčiakova 20, 040 01 Košice. 3.12.2004 9.12.2015
Notárska zápisnica č. N 126/93, Nz 124/93 spísaná JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach dňa 11.6.1993, ktorou sa osvedčuje zmena stanov. 25.1.1994 25.10.1994
Základné imanie:
853 374 000 Sk 20.3.1996 9.12.2015
1 005 044 000 Sk 11.6.1993 19.3.1996
853 374 000 Sk 16.4.1992 10.6.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Východoslovenské strojárne, a.s.
IČO 00002216
Adresa Južná trieda 82 Košice 042 73

Kontakty na Východoslovenské strojárne a.s., Košice-Juh, IČO 00002216

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Južná trieda 82 Košice 042 73 od  16.4.1992  do  9.12.2015

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04001 Košice-Juh, Južná trieda 82

Predmet činností Východoslovenské strojárne a.s., IČO 00002216

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vývoj, výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, stavebných a cestných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov, účelových automobilov, návesov a prívesov, automatizovaných technologických pracovísk, špeciálnej techniky, tvárniacich strojov, vagónových a kontajnerových cisterien, chemických zariadení, reaktorov pre čističky odpadových vôd, tlakové a podzemné nádrže, náradia, rôzne výrobky na báze sklolaminátu, modelov, vykonávanie projekčnej činnosti v zmysle vyhlášky č. 186/1990, projektovanie tvarniacich zariadení, generálne opravy a modernizácia strojov a zariadení, obchodná činnosť hotelová, ubytovacie a stravovacie služby, revízne a porevízne práce na vyhradených technických zariadeniach, stavebná činnosť, služby výpočtovej techniky 16.4.1992 10.6.1993
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby, včítane defektoskopie 11.6.1993 25.10.1994
výroba, odbyt, servis polotovarov strojárenskej metalurgie /odliatkov/ 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, výroba, odbyt náradia, drevených modelov 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, výroba, odbyt a servis strojov 11.6.1993 9.12.2015
výroba elektrických prístrojov 11.6.1993 9.12.2015
projektovanie elektrických zariadení 11.6.1993 9.12.2015
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov 11.6.1993 9.12.2015
projektová činnosť 11.6.1993 9.12.2015
výroba kovov a kovových výrobkov /kovoobrábanie, výroba nástrojov/ 11.6.1993 9.12.2015
stavba strojov s mechanickým pohonom 11.6.1993 9.12.2015
oprava motorových vozidiel 11.6.1993 9.12.2015
služby zabezpečované špeciálnymi mechanizmami 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, výroba, servis a oprava prevodových zariadení 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, konštrukcia, výroba, servis a oprava tvárniacich strojov, manipulátorov, priemyselných robotov, špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení, automatizovaných technologických pracovísk, stavebných a cestných strojov, bez zásahu do elektrických častí 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, konštrukcia, výroba, servis a oprava kontajnerových cisterien, chemických zariadení, rôzne výrobky na báze sklolaminátu, modelových zariadení /kovových a drevených/ a obalov 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, výroba, odbyt a servis strojov na spracovanie kalov 11.6.1993 9.12.2015
generálne opravy, opravy a modernizácie strojov a zariadení 11.6.1993 9.12.2015
obchodná činnosť - strojárske, metalurgické a potravinárske výrobky 11.6.1993 9.12.2015
prenájom motorových vozidiel 11.6.1993 9.12.2015
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, vrátane služieb 11.6.1993 9.12.2015
prvádzkovanie garáží a odstavných plôch 11.6.1993 9.12.2015
vývoj, konštrukcia, výroba, servis, opravy automobilov, návesov a prívesov 11.6.1993 9.12.2015
automatizované spracovanie údajov 11.6.1993 9.12.2015
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 11.6.1993 9.12.2015
budovanie priemyselných stavieb 11.6.1993 9.12.2015
stolárske práce a výroba drevených obalov a výrobkov 11.6.1993 9.12.2015
zabezpečovanie vzdelávania v odborných oblastiach, súvisiacich s predmetom podnikania 11.6.1993 9.12.2015
montáž, opravy, revízie elktrických zariadení do 22 KV, bleskozvodov v objektoch triedy A, výroba NN rozvádzačov 11.6.1993 9.12.2015
masérske služby 11.6.1993 9.12.2015
prevádzkovanie sauny 11.6.1993 9.12.2015
turistické ubytovanie 11.6.1993 9.12.2015
úradné meranie 11.6.1993 9.12.2015
pohostinská činnosť a ubytovacie služby 11.6.1993 9.12.2015
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 11.6.1993 9.12.2015
prevádzkovanie kalibračnej služby, včítane defektoskopie 26.10.1994 9.12.2015
pohostinská činnosť 26.10.1994 9.12.2015
vývoj, výroba, opravy, nákup predaj vojenského materiálu - výrobkov pre ženijnú techniku 26.10.1994 9.12.2015

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Stolárske práce a výroba drevených obalov a výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Vasiľ Bihun (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
2. Vývoj, výroba, odbyt náradia, drevených modelov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Vasiľ Bihun (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
3. Výroba kovov a kovových výrobkov(kovoobrábanie, výroba nástrojov)
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
4. Vývoj,konštrukcia, výroba, servis a oprava kontajnerových cisterien, chemických zariadení, rôzne výrobky na báze sklolaminátu, modelových zariadení(kovových a drevených) a obalov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
5. Vývoj, výroba, odbyt a servis strojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Vasiľ Bihun (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
6. Výroba, odbyt, servis polotovarov strojárenskej metalurgie (odliatkov)
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Vasiľ Bihun (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
7. Stavba strojov s mechanickým pohonom Vývoj, výroba, servis a oprava prevodových zariadení Vývoj, konštrukcia, výroba, servis a oprava tvárniacich strojov, manipulátorov, priemyselných robotov, špeciálnych
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
8. Výroba elektrických prístrojov Výroba,inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Kőrösi (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
9. Montáž,opravy,údržba revízie elektrických zariadení do 22kV,bleskozvodov v objektoch triedy A, výroba NN rozvádzačov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mičkanin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
10. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Demeter (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
11. Budovanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Demeter (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
12. Oprava motorových vozidiel Vývoj, konštrukcia, výroba, servis, opravy automobilov, návesov a prívesov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
13. Obchodná činnosť- strojárske, metalurgické a potravinárske výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
14. Turistická ubytovňa
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Mária Dindová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Ždiar, Č.189 a 190 (Zrušená)
15. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov včítane služieb
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
16. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
17. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
18. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Kőrösi (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
19. Služby zabezpečované špeciálnymi mechanizmami Prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Rastislavova 20 (Zrušená)
20. Masérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Dalibor Novotný (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Rastislavova 20 (Zrušená)
21. Vývoj,výroba,opravy,nákup a predaj vojenského materiálu - výrobkov pre ženijnú techniku
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Kaifer (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
22. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
23. Pohostinstvo a ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Terézia Nagyová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Klokočov, Zemplínska Šírava (Zrušená)
   Medzev, Šugovská dolina 6 (Zrušená)
   Košice-Juh, Južná trieda 95, 97 (Zrušená)
   Košice-Juh, Južná trieda 97 (Zrušená)
24. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Terézia Nagyová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Strojárenská 1 (Zrušená)
25. Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby, včítane defektoskopie
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Jozef Csepely (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
26. Úradne meranie
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Jozef Csepely (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
27. Prevádzkovanie sauny
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Dalibor Novotný (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Rastislavova 20 (Zrušená)
28. Zabezpečovania vzdelávania v odborných oblastiach súvisiacichs predmetom podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Tóbik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
29. Výroba, montáž a opravy tlakových nádob stabilných v rozsahu TNS z ocelí triedy 11,12,13,15,17 s najvyšším pracovným pretlakom 10 MPA, najvyššej pracovnej teploty 400 stupňov C a max. hrúbky steny TNS 25 MM
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Imrich Timko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)
30. Projektová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.10.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Mičkanin (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená)

Hodnotenie Východoslovenské strojárne a.s., IČO 00002216


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Východoslovenské strojárne a.s., IČO 00002216

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image