Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, Košice-Sever, IČO 00156809 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, ktorý sídli na adrese Komenského 50, Košice-Sever a má pridelené IČO 00156809.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice so sídlom na adrese Komenského 50, Košice-Sever bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, IČO 00156809

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice
IČO 00156809
Adresa Komenského 50 Košice 042 48
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 30.4.2003
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Pšn vložky číslo 79/V u štátneho podniku: Obchodné meno: Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice Sídlo: 042 48 Košice, Komenského 50 IČO: 00 156 809 ako aj všetky právne skutočnosti zapísané v uvedenej vložke na základe zrušenia štátneho podniku bez likvidácie na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3171/2003-420/151 zo dňa 4.4.2003 v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 836 zo dňa 4.9.2002 podľa zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Majetok, práva a záväzky i nezmáme viažúce sa k majetku štátneho podniku tak, ako je vymedzené v privatizačnom projekte vedenom v evidencii MPSPNM SR pod č. 2292 preberejú: - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Deň výmazu: 30.4.2003 30.4.2003
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou VS krajského národného výboru v Košiciach, číslo 938/1989 zo dňa 27.6.1989, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Doplnok k zakladacej listine vydaný MLaVH SR dňa 5.9.1991 pod číslom 2005/120-1990. 1.7.1989 29.4.2003
Doplnky k zakladacej listine, vydané MPLaVH SR dňa 3.2.1991 pod č. 188/120-1992 a dňa 20.5.1992 pod č. 934/120-92, a Ministerstvom pôdohospodárstva SR dňa 7.10.1992 pod č. 6 248/1992-OPR. 25.11.1992 29.4.2003
Doplnenie zakladacej listiny rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 15.11. 1994 po č. 8886/1994-420. 24.1.1995 29.4.2003
Rozhodnutie MP SR zo dňa 14.8.1996, ktorým sa doplňa zakladacia listina š.p. 20.9.1996 29.4.2003
Rozhodnutie MP SR zo dňa 21.6.2001, ktorým sa mení a dopĺňa zakladacia listina. 18.7.2001 29.4.2003
Základné imanie:
9 589 059 000 Sk 24.1.1995 29.4.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice
IČO 00156809
Adresa Komenského 50 Košice 042 48

Kontakty na Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, Košice-Sever, IČO 00156809

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Komenského 50 Košice 042 48 od  21.8.1996  do  29.4.2003
Komenského 50 Košice od  1.7.1989  do  20.8.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04001 Košice-Sever, Komenského 50

Predmet činností Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, IČO 00156809

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Podľa štátneho plánu rozvoja a hospodárenia s národným majetkom zabezpečovať vodohodpodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spoluprácu pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu. 1.7.1989 17.7.2001
Nakladanie s odpadom: 24.1.1995 17.7.2001
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadkov zo septikov a žúmp 24.1.1995 17.7.2001
čistenie odpadových vôd 24.1.1995 17.7.2001
spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz 24.1.1995 17.7.2001
prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd 24.1.1995 17.7.2001
skladovanie kalu z úpravy vody 24.1.1995 17.7.2001
odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom odpadov 24.1.1995 17.7.2001
Vykonáva správnu kádrovú a personálnu politiku, výber a rozmiestňovanie kádrov, komplexnú starostlivosť pracujúcich a zabezpečuje sústavné zvyšovanie odbornej a politickej úrovne pracujúcich, vrátane výchovy učňov. Zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 1.7.1989 17.7.2001
Výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadných vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody. 1.7.1989 29.4.2003
Vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV, ako aj pre iné organizácie. 1.7.1989 29.4.2003
Správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadných vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku. 1.7.1989 29.4.2003
Vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov 1.7.1989 29.4.2003
Vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku. 1.7.1989 29.4.2003
Zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadavkov Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií. 1.7.1989 29.4.2003
Zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. 1.7.1989 29.4.2003
Zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť. 1.7.1989 29.4.2003
Nákup a predaj vodárenskej technológie. 10.9.1992 29.4.2003
Projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 25.11.1992 29.4.2003
montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu 20.9.1996 29.4.2003
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 18.7.2001 29.4.2003
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikou a žúmp čistenie odpadových vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom 18.7.2001 29.4.2003
zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 18.7.2001 29.4.2003
zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu 18.7.2001 29.4.2003
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 18.7.2001 29.4.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Projektovanie,sled-riadenie,vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1994
2. Nákup a predaj vodárenskej technológie
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
3. Nakladanie s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 14.1.2003
Prevádzkarne:
   Svidník, ČOV-Mestisko, Stročín (Zrušená)
   Bardejov, ČOV (Zrušená)
   Giraltovce, ČOV (Zrušená)
   Humenné, ČOV (Zrušená)
   Medzilaborce, ČOV (Zrušená)
   Snina, ČOV (Zrušená)
   Ulič, ČOV (Zrušená)
   Kokšov-Bakša, Košice-mestská ČOV (Zrušená)
   Košice-Šaca, ČOV (Zrušená)
   Moldava nad Bodvou, ČOV (Zrušená)
   Kysak, ČOV (Zrušená)
   Zlatá Idka, ČOV (Zrušená)
   Hýľov, ČOV (Zrušená)
   Medzev, ČOV (Zrušená)
   Michalovce, ČOV (Zrušená)
   Strážske, ČOV (Zrušená)
   Sobrance, ČOV (Zrušená)
   Poprad, ČOV (Zrušená)
   Kežmarok, ČOV (Zrušená)
   Štrba, ČOV-mechanická (Zrušená)
   Štrba, ČOV-biologická (Zrušená)
   Spišská Stará Ves, ČOV (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV-Smokovce (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV - Tatranská Lomnica (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV-Tatr.Lomnica FICC (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV-Štrbské Pleso (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV-Podbanské (Zrušená)
   Nová Lesná, ČOV (Zrušená)
   Stará Lesná, ČOV (Zrušená)
   Hranovnica, ČOV (Zrušená)
   Starý Smokovec, ČOV-Tatranská Kotlina (Zrušená)
   Prešov, ČOV-Haniská (Zrušená)
   Sabinov, ČOV (Zrušená)
   Lipany, ČOV (Zrušená)
   Prešov, ČOV-Išľa (Zrušená)
   Kapušany, ČOV (Zrušená)
   Revúca, ČOV (Zrušená)
   Rožňava, ČOV (Zrušená)
   Lubeník, ČOV (Zrušená)
   Sirk, ČOV (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, ČOV (Zrušená)
   Levoča, ČOV (Zrušená)
   Rudňany, ČOV (Zrušená)
   Prakovce, ČOV (Zrušená)
   Jaklovce, ČOV (Zrušená)
   Stropkov, ČOV (Zrušená)
   Stará Ľubovňa, ČOV (Zrušená)
   Podolínec, ČOV (Zrušená)
   Vyšné Ružbachy, ČOV (Zrušená)
   Trebišov, ČOV (Zrušená)
   Sečovce, ČOV (Zrušená)
   Michaľany, ČOV (Zrušená)
   Kráľovský Chlmec, ČOV (Zrušená)
   Čierna nad Tisou, ČOV (Zrušená)
   Veľké Kapušany, ČOV (Zrušená)
   Vranov nad Topľou, ČOV-Vranov I . (Zrušená)
   Vranov nad Topľou, ČOV-Vranov III (Zrušená)
   Vranov nad Topľou, ČOV-Vranov III . (Zrušená)
   Bystré, ČOV (Zrušená)
   Kladzany, ČOV (Zrušená)
   Vranov nad Topľou, ČOV (Zrušená)
   Priekopa, ČOV-Vojnatina,KN -499/2,10 (Zrušená)
   Kendice, ČOV-KN -832/2,116 (Zrušená)
   Krompachy, ČOV-KN-3557/3,Richnava (Zrušená)
   Dvorianky, ČOV-KN -589/2 (Zrušená)
   Tovarné, ČOV - KN 699/11 (Zrušená)
   Hanušovce nad Topľou, SP -390-5/92 (Zrušená)
4. Montáž vodomerov na studenú vodu, montáž vodomerov na teplú vodu
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.1996
5. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 22.12.1994
Prevádzkarne:
   Svidník, ČOV-Mestisko, Stročín
   Bardejov, ČOV
   Giraltovce, ČOV
   Humenné, ČOV
   Medzilaborce, ČOV
   Snina, ČOV
   Ulič, ČOV
   Kokšov-Bakša, Košice-mestská ČOV
   Košice-Šaca, ČOV
   Moldava nad Bodvou, ČOV
   Kysak, ČOV
   Zlatá Idka, ČOV
   Hýľov, ČOV
   Medzev, ČOV
   Michalovce, ČOV
   Strážske, ČOV
   Sobrance, ČOV
   Poprad, ČOV
   Kežmarok, ČOV
   Štrba, ČOV-mechanická
   Štrba, ČOV-biologická
   Spišská Stará Ves, ČOV
   Starý Smokovec, ČOV-Smokovce
   Starý Smokovec, ČOV - Tatranská Lomnica
   Starý Smokovec, ČOV-Tatr.Lomnica FICC
   Starý Smokovec, ČOV-Štrbské Pleso
   Starý Smokovec, ČOV-Podbanské
   Nová Lesná, ČOV
   Stará Lesná, ČOV
   Starý Smokovec, ČOV-Tatranská Kotlina
   Sabinov, ČOV
   Lipany, ČOV
   Prešov, ČOV-Išľa
   Kapušany, ČOV
   Revúca, ČOV
   Rožňava, ČOV
   Lubeník, ČOV
   Sirk, ČOV
   Spišská Nová Ves, ČOV
   Levoča, ČOV
   Rudňany, ČOV
   Prakovce, ČOV
   Jaklovce, ČOV
   Stropkov, ČOV
   Stará Ľubovňa, ČOV
   Podolínec, ČOV
   Vyšné Ružbachy, ČOV
   Trebišov, ČOV
   Sečovce, ČOV
   Michaľany, ČOV
   Kráľovský Chlmec, ČOV
   Čierna nad Tisou, ČOV
   Veľké Kapušany, ČOV
   Vranov nad Topľou, ČOV-Vranov I .
   Vranov nad Topľou, ČOV-Vranov III
   Bystré, ČOV
   Kladzany, ČOV
   Vranov nad Topľou, ČOV
   Priekopa, ČOV-Vojnatina,KN -499/2,10
   Kendice, ČOV-KN -832/2,116
   Krompachy, ČOV-KN-3557/3,Richnava
   Dvorianky, ČOV-KN -589/2
   Tovarné, ČOV - KN 699/11
   Hanušovce nad Topľou, SP -390-5/92

Hodnotenie Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, IČO 00156809


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice, IČO 00156809

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image