Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31383408 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Wüstenrot poisťovňa, a.s., ktorý sídli na adrese Košická 52, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31383408.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom na adrese Košická 52, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1994.


Základné informácie o Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO 31383408

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Wüstenrot poisťovňa, a.s.
IČO 31383408
Adresa Karadžičova 17 Bratislava 26 825 22
Deň zápisu 22.11.1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru. 1.12.2003
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávení všetci členovia predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov sú potrebné podpisy aspoň dvoch jeho členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám členov predstavenstva pripoja podpisujúci svoj podpis. 22.11.1994 30.11.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1332 22.11.1994
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 1332 11.9.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 1332 25.9.1997
Zmluva o prenájme poštového priečinka. 30.6.1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999. 26.10.1999
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. 25.11.1999
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999 25.2.2000
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. 1.8.2000
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000 21.3.2001
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001. 30.7.2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. 22.1.2002
Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutila sa končí dňom 9.5.2002. 15.7.2002
Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002. 23.10.2002
Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003. 8.10.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. 9.10.2003
Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrciana ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003. 1.12.2003
Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. 18.12.2003
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou. 23.4.2005
Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou. 7.7.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRls 11302/2006. 12.5.2006
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006. 29.9.2006
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka. 15.1.2008
Záoisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008. 1.5.2008
Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008. 29.7.2008
Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov) 17.10.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009. 22.5.2009
Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009. 21.7.2009
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009. 20.8.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009. 9.10.2009
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010. 28.9.2010
Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009. 1.10.2010
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011. 31.10.2011
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012. 8.5.2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012. 7.12.2012
Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012. 12.1.2013
Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013. 11.6.2013
Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013. 18.10.2013
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013. 8.1.2014
Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014 10.7.2014
Základné imanie:
12 418 800 EUR Rozsah splatenia: 12 418 800 EUR 22.5.2009
370 000 000 Sk Rozsah splatenia: 370 000 000 Sk 7.7.2005 21.5.2009
330 000 000 Sk Rozsah splatenia: 330 000 000 Sk 18.12.2003 6.7.2005
300 000 000 Sk 11.9.1995 17.12.2003
100 000 000 Sk 22.11.1994 10.9.1995

Kontakty na Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31383408

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Karadžičova 17 Bratislava 26 825 22 od  18.12.2003 
Košická 52 Bratislava 25 829 24 od  30.6.1999  do  17.12.2003
Košická 52 Bratislava 821 08 od  11.9.1995  do  29.6.1999
Niťová 3 Bratislava 821 08 od  22.11.1994  do  10.9.1995

Predmet činností Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO 31383408

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťo 9.2.2016
Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia 9.2.2016
sprostredkovateľská činnosť 22.11.1994 30.11.2003
poisťovacia činnosť 11.9.1995 30.11.2003
zaisťovacia činnosť 11.9.1995 30.11.2003
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv a fyzickými alebo právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 11.9.1995 30.11.2003
zábranná činnosť 11.9.1995 30.11.2003
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods.3 zák.č. 27/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a platných noviel 11.9.1995 30.11.2003
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení (§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 1.12.2003 12.9.2014
zaisťovacia činnosť 1.12.2003 17.12.2003
sprostredkovateľská činnosť 1.12.2003 17.12.2003
sprostredkovateľské činnosti pre banky a stavebné sporiteľne 23.4.2005 8.2.2016
sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti 12.5.2006 8.2.2016
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia 27.5.2011 8.2.2016
poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve 13.9.2014 8.2.2016

Hodnotenie Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO 31383408


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO 31383408

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image