YIT Slovakia a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35718625 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt YIT Slovakia a.s., ktorý sídli na adrese Bajkalská 41, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35718625.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom YIT Slovakia a.s. so sídlom na adrese Bajkalská 41, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1997.


Základné informácie o YIT Slovakia a.s., IČO 35718625

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov YIT Slovakia a.s.
IČO 35718625
Adresa Račianska 153/A Bratislava 831 54
Deň zápisu 27.5.1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločne vo veciach: - uzatvorenia zmluvy alebo iného právného úkonu na založenie, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva alebo povinnosti týkajúcich sa držby, užívania a nakladania s pozemkami inak než spoločne s predajom bytov alebo nebytových priestorov alebo pozemku, ktorý bude určený na užívanie ako parkovacie státie, - vykonania právneho úkonu na účasť vo verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži alebo podobnom konaní, ak ich hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň jeho vykonania alebo uzavretia zmluvy alebo iného právneho úkonu na základe takého konania, ktorých hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň ich uzavretia, - prijatia alebo alebo poskytnutia peňažného úveru/pôžičky alebo iných finančných prostriedkov inej osobe, - vydania cenného papiera spoločnosťou, - kúpy akcií alebo podielu na základnom imaní iných právnických osôb spoločnosťou, - založenia alebo účasti na založen 13.1.2016
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločne vo veciach: - uzatvorenia zmluvy alebo iného právného úkonu na založenie, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva alebo povinnosti týkajúcich sa držby, užívania a nakladania s pozemkami inak než spoločne s predajom bytov alebo nebytových priestorov alebo pozemku, ktorý bude určený na užívanie ako parkovacie státie, - vykonania právneho úkonu na účasť vo verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži alebo podobnom konaní, ak ich hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň jeho vykonania alebo uzavretia zmluvy alebo iného právneho úkonu na základe takého konania, ktorých hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň ich uzavretia, - prijatia alebo alebo poskytnutia peňažného úveru/pôžičky alebo iných finančných prostriedkov inej osobe, - vydania cenného papiera spoločnosťou, - kúpy akcií alebo podielu na základnom imaní iných právnických osôb spoločnosťou, - založenia alebo účasti na založen 15.8.2014 12.1.2016
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločne vo veciach: - uzatvorenia zmluvy alebo iného právného úkonu na založenie, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva alebo povinnosti týkajúcich sa držby, užívania a nakladania s pozemkami inak než spoločne s predajom bytov alebo nebytových priestorov, - vykonania právneho úkonu na účasť vo verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži alebo podobnom konaní, ak ich hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň jeho vykonania alebo uzavretia zmluvy alebo iného právneho úkonu na základe takého konania, ktorých hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň ich uzavretia, - prijatia alebo alebo poskytnutia peňažného úveru/pôžičky alebo iných finančných prostriedkov inej osobe, - vydania cenného papiera spoločnosťou, - kúpy akcií alebo podielu na základnom imaní iných právnických osôb spoločnosťou, - založenia alebo účasti na založení inej právnickej osoby spoločnosťou a ich zrušenie a likvidácia, 28.10.2010 14.8.2014
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen Predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu Predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda Predstavenstva alebo dvaja jeho členovia. 19.10.2010 27.10.2010
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen Predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu Predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda Predstavenstva alebo dvaja jeho členovia. 9.4.2002 18.10.2010
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 27.5.1997 8.4.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1999 27.5.1997
Notárska zápisnica Nz 386/98 spísaná dňa 1.10.1998 notárom JUDr Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. V bod 1. 3.11.1998
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 124/99 10.5.1999
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/00, Nz 43/00 9.5.2000
Notárska zápisnica Nz 456/02 spísaná dňa 24.10.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvdčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 14.4.2003
Notárska zápisnica č. N 184/2003, Nz 45871/2003 zo dňa 10.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. 8.7.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia - 24.06.2004. Stanovy s dodatkom č. 4. 16.7.2004
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.10.2008, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 21.10.2008, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007. 1.1.2009
Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009 zo dňa 19.5.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 19.6.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 zo dňa 16.09.2009. 10.11.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1013/2010, Nz 29792/2010 a NCRls 30241/2010 zo dňa 23.08.2010. 31.8.2010
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2010 23.9.2010
Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 23.9.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCRls 36842/2010 zo dňa 07.10.2010. Zápisnica z volieb členov dozornej rady, ktoré sa konali v dňoch 26.08.2010 - 27.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného REGING a. s. na nové YIT Reding a. s. 19.10.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011. 24.9.2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013. 4.4.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 306/2014 Nz 20176/2014 NCRIs 20566/2014. 15.8.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015. 16.6.2015
Zmluva o zlúčení N 658/2015, Nz 45554/2015, NCRls 46497/2015 z 24.11.2015. 1.1.2016
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015, opravná doložka č. 3 zo dňa 30.12.2015. 2.1.2016
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 650/2015, NZ 59012/2015, NCRls 60044/2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N651/2015, NZ 59014,2015, NCRls 60048/2015. 2.2.2016
Základné imanie:
5 000 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 000 EUR 19.6.2009
4 979 090 EUR Rozsah splatenia: 4 979 090 EUR 1.1.2009 18.6.2009
150 000 000 Sk Rozsah splatenia: 150 000 000 Sk 21.7.2006 31.12.2008
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk 16.7.2004 20.7.2006
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 8.7.2003 15.7.2004
15 000 000 Sk Rozsah splatenia: 15 000 000 Sk 9.4.2002 7.7.2003
15 000 000 Sk 9.5.2000 8.4.2002
5 000 000 Sk 3.11.1998 8.5.2000
1 000 000 Sk 27.5.1997 2.11.1998

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno YIT Slovakia a.s.
IČO 35718625
Adresa Bajkalská 41 Bratislava 821 09

Kontakty na YIT Slovakia a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35718625

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Račianska 153/A Bratislava 831 54 od  22.2.2005 
Bajkalská 41 Bratislava 821 09 od  27.5.1997  do  21.2.2005

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
Bratislava II, Bajkalská 41 do  11.4.2005

Predmet činností YIT Slovakia a.s., IČO 35718625

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby 27.5.1997
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby 27.5.1997
vykonávanie dopravných stavieb 27.5.1997
vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov) 27.5.1997
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve 27.5.1997
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení 27.5.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.5.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.5.1997
zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy 27.5.1997
realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov 27.5.1997
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 27.5.1997
projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér 14.4.2003
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť 14.4.2003
vedenie účtovníctva 10.11.2009
prenájom hnuteľných vecí 2.1.2016
projektovanie stavieb - dopravné stavby - kolajová doprava 27.5.1997 20.7.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Projektovanie stavieb - dopravné stavby - kolajová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Aboši (Zrušený)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená)
2. Výkon činnosti stavbyvedúceho-Pozemné stavby-Dopravné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Milan Bielik
Ondrej Foltýn
Ing. Ladislav Veršovský (Zrušený dňom 10.3.2015)
Ing. Slavomír Podmanický (Zrušený)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
3. Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby - Dopravné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ladislav Ďurian
Ondrej Foltýn
Ing. Ladislav Veršovský (Zrušený dňom 10.3.2015)
Ing. Slavomír Podmanický (Zrušený)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
4. Vykonávanie dopravných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Veršovský (Zrušený dňom 10.3.2015)
Ing. Slavomír Podmanický (Zrušený)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
5. Vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlískových celkov)
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Veršovský (Zrušený dňom 10.3.2015)
Ing. Slavomír Podmanický (Zrušený)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
6. Obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
7. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Gregor
Ing. Gabriel Csonka (Zrušený dňom 10.3.2015)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
8. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
9. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
10. Zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Bartoš (Zrušený)
Ing. Gabriel Csonka (Zrušený dňom 10.3.2015)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
11. Realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Rastislav Súlovec
Ing. Dušana Drgoncová (Zrušený dňom 14.7.2008)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
12. Prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 27.5.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušana Drgoncová (Zrušený dňom 18.7.2008)
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 18.11.2002
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   82107 Bratislava-Ružinov, Slovnaftská 16950/21
   Bratislava-Ružinov, Bajkalská 41 (Zrušená dňom 28.3.2006)
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
14. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.2009
Prevádzkarne:
   83154 Bratislava-Nové Mesto, Račianska 153/A
   Bratislava-Ružinov, Páričkova 18 (Zrušená dňom 7.12.2012)
15. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.2015

Hodnotenie YIT Slovakia a.s., IČO 35718625


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte YIT Slovakia a.s., IČO 35718625

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image