Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Bratislava-Staré Mesto, IČO 00152153 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, ktorý sídli na adrese Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 00152153.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom na adrese Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1990.


Základné informácie o Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, IČO 00152153

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
IČO 00152153
Adresa Čulenova 6 Bratislava 816 47
Deň zápisu 3.9.1990
Deň výmazu 31.10.2001
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie č. 96/2001 Ministra hospodárstva Slovenskej republiky číslo 4278/2001-1000-010 zo dňa 15.10.2001 o zrušení štatneho podniku bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky /i neznáme/, okrem práv podľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb., prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1. novembra 2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností: - Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava - Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava - Trnavská teplárenská, a.s. Trnava Na základe tejto skutočnosti sa Západoslovenské energetické závody, štátny podnik vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke č. 153/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu. 31.10.2001
tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou ministerstva hospodárstva ČSFR rozhodnutím č. 68/1990 zo dňa 31.8.1990 pod č.j. 908/03 podľa ust. § 13 Zákona č. 111/19990 Zb. o štátnom podniku. 3.9.1990 30.10.2001
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR o zmene zakladacej listiny š.p. Západoslovenské energetické závody zo dňa 27.5.1994. 14.6.1994 30.10.2001
dodatok č. 1 ministra hospodárstva SR zo dňa 16.9.1994 pod č. 110/6304/210/94 na zmenu rozhodnutia ministra hospodárstva ČSFR č. 68/1990 zo dňa 21.8.1990 pod č.j. 908/03, resp. ministra hospodárstva SR č. 83 zo dňa 27.5.1994. 4.10.1994 30.10.2001
Rozhodnotie ministra hospodárstva SR č. 110/4553/95/1585 zo dňa 19.7.1995. 14.8.1995 30.10.2001
Odvolací dekrét In. kamila Kyselicu zo dňa 7.5.1996. Menovací dekrét Ing. Petra Gavulu zo dňa 9.5.1996. 28.6.1996 30.10.2001
Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. 59 zo dňa 13.10.1997, č. 4605/97 - 900 - 030. 15.6.1998 30.10.2001
Menovací dekrét zo dňa 14.9.1995, č. 812/10000/43300. 16.6.1998 30.10.2001
Odvolací dekrét zo dňa 26.1.1999 č. 55/1000/123, menovací dekrét zo dňa 27.1.1999 č. 56/1001/123. 19.4.1999 30.10.2001
Rozhodnutie č. 2/2001 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 11.1.2001, č 165/2001-1000-010. 16.3.2001 30.10.2001
Základné imanie:
4 497 077 062 Sk 19.4.1999 30.10.2001

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Západoslovenské energetické závody, štátny podnik
IČO 00152153
Adresa Čulenova 6 Bratislava 816 47

Kontakty na Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Bratislava-Staré Mesto, IČO 00152153

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Čulenova 6 Bratislava 816 47 od  16.3.2001  do  30.10.2001
Bratislava od  3.9.1990  do  15.3.2001

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81100 Bratislava-Staré Mesto, Čulenova 6

Predmet činností Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, IČO 00152153

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvvisiacich s dodávkovu, odberom používaním elektriny a tepla 3.9.1990 13.6.1994
výroba tepla 3.9.1990 13.6.1994
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky 3.9.1990 13.6.1994
stavebno-montážna činnosť 3.9.1990 13.6.1994
výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných pre ich prevádzku včítane dispečerskej riadiacej techniky a technických prostriedkov k riadeniu spotreby elektriny 3.9.1990 13.6.1994
projektové činnosti v rozsahu oprávnenia 3.9.1990 13.6.1994
prevádzka riadení pre vzdelávanie pracovníkov 3.9.1990 13.6.1994
opravy a ciahovanie meracích zariadení 3.9.1990 13.6.1994
výskumno-vývojova činnosť a špecializovaná činnosť v rámci základného predmetu činnosti 3.9.1990 13.6.1994
dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 KV a nižších napäťových stupňov 3.9.1990 13.6.1994
zriadenie a prevádzka stredných odborných učilíšť 3.9.1990 13.6.1994
výroba elektrickej energie 3.9.1990 13.6.1994
zahranično obchodná činnosť v rozsahu vyhlášky Federálneho ministerstva a zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov 3.9.1990 13.6.1994
zahranično-obchodná činnosť pre dodávky a odber elektrickej energie z úrovne nízkeho napätia pre tzv. drobné odbery 9.6.1992 13.6.1994
zámočníctvo 14.6.1994 3.10.1994
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 14.6.1994 3.10.1994
projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoodní dp napätia 110 kV, priemyselné elektroinštalácie 14.6.1994 3.10.1994
projektová činnosť v investičnej výstavbe 14.6.1994 3.10.1994
poskytovanie software 14.6.1994 3.10.1994
automatizované spracovanie dát 14.6.1994 3.10.1994
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení 14.6.1994 3.10.1994
revízne škúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení 14.6.1994 3.10.1994
revízia elektrických zariadení 14.6.1994 3.10.1994
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN 14.6.1994 3.10.1994
montáž a opravy plynových technických zariadení 14.6.1994 3.10.1994
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných 14.6.1994 3.10.1994
oprava elektromotorov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických strojov 14.6.1994 3.10.1994
montáž a opravy meračov tepla 14.6.1994 3.10.1994
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete 14.6.1994 3.10.1994
vzdušné, kábelové, transfostanice do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie 14.6.1994 3.10.1994
oprava a údržba motorových vozidiel 14.6.1994 3.10.1994
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 14.6.1994 3.10.1994
ciachovanie elektromerov, meracích súprav 14.6.1994 3.10.1994
pohostinstvo a ubytovanie 14.6.1994 3.10.1994
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb 14.6.1994 3.10.1994
verejná nákladná doprava /využívanie dopravných mechanizmov, prenajímanie mechanizmov s vodičom/ 14.6.1994 3.10.1994
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovanie služieb súvisiacich s dodávkami, odberom alebo používaním elektriny a tepla 4.10.1994 30.10.2001
výroba tepla 4.10.1994 30.10.2001
výroba elektrickej energie 4.10.1994 30.10.2001
zámočníctvo 4.10.1994 30.10.2001
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 4.10.1994 30.10.2001
projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvoji do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie 4.10.1994 30.10.2001
projektová činnosť v investičnej výstavbe 4.10.1994 30.10.2001
poskytovanie software 4.10.1994 30.10.2001
automatizované spracovanie dát 4.10.1994 30.10.2001
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení 4.10.1994 30.10.2001
revízia elektrických zariadení 4.10.1994 30.10.2001
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výrova rozv. NN 4.10.1994 30.10.2001
montáž a opravy plynových technických zariadení 4.10.1994 30.10.2001
opravy, mentáž kotlov, tlakových nádob stabilných 4.10.1994 30.10.2001
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asychronných motorov, servis hydraulických zariadení 4.10.1994 30.10.2001
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zaraiadení 4.10.1994 30.10.2001
montáž a opravy meračov tepla 4.10.1994 30.10.2001
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete 4.10.1994 30.10.2001
vzdušné, káblove, transformácie do 22 kV, NN siete verejné osvetlenie 4.10.1994 30.10.2001
oprava a údržba motorových vozidiel 4.10.1994 30.10.2001
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 4.10.1994 30.10.2001
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov 4.10.1994 30.10.2001
prenajímanie mechanizmov s vodičmi 4.10.1994 30.10.2001
ciachovanie elektromerov, meracích súprav 4.10.1994 30.10.2001
pohostinstvo a ubytovanie 4.10.1994 30.10.2001
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb 4.10.1994 30.10.2001
verejná cestná nákladná doprava 4.10.1994 30.10.2001
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefonnej služby 15.6.1998 30.10.2001
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT 15.6.1998 30.10.2001
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete 15.6.1998 30.10.2001

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Pohostinstvo a ubytovanie
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
Prevádzkarne:
   Modra, Harmónia - Energetik (Zrušená)
   Senec, Slnečné jazerá (Zrušená)
   Vysoké Tatry, Č .53 (Zrušená)
2. Verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 12.4.1999
3. Cestná verejná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 12.4.1999
4. Ciachovanie elektromerov, meracích súprav, transformátorov prúdu a napätia do 100 kV - 6000 A
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 31.10.2001
5. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
6. Opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
7. Revízie prevádzkovaných kotlov a plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
8. Revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
9. Montáž a opravy plynových technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
10. Montáž, oprava, údržba vyhradených el.zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
11. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
12. Oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov, servis hydraulických strojovvýkon inžinierskej činnosti distribučného systému vn siete vzdušné, kábelové, trafostanice do 22 kV, nn siete verejné
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
Prevádzkarne:
   Bánovce nad Bebravou, Za Valy (Zrušená)
   Šahy, Školská 19 (Zrušená)
   Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 539 (Zrušená)
   Nitra, Škultétyho 45 (Zrušená)
   Dunajská Streda, Kračanská cesta (Zrušená)
   Nové Zámky, G.Czuczora 7 (Zrušená)
   Šurany, Jesenského 16 (Zrušená)
   Štúrovo, Športová 1 (Zrušená)
   85101 Bratislava-Petržalka, Čapajevova ul. 2 (Zrušená)
   Pezinok, Senecká 49 (Zrušená)
   Piešťany, Vrbovská cesta 119 (Zrušená)
   Smolenice, Železničná 15 (Zrušená)
   Trnava, Vrbové-Jantauschova 3 (Zrušená)
   Trnava, Ružindolská 13 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Lkmeťova 27 (Zrušená)
   Stará Turá, Hlubockého 6 (Zrušená)
   Trenčianske Teplice, Hurbanova 27 (Zrušená)
   Trenčín, 1.mája 13 (Zrušená)
   Sereď, Svätoplukova ul (Zrušená)
   Veľký Meder, Nám Mládeže (Zrušená)
   Galanta, Šafárikova 443/16 (Zrušená)
   Šamorín, Bratislavská cesta 45 (Zrušená)
   Dunajská Streda, Kračanská ul (Zrušená)
   Dunajská Streda, Gorkého ul . (Zrušená)
   Sládkovičovo, Abrahámska 1345 (Zrušená)
   Šaľa, Ul. SNP 34 (Zrušená)
   Močenok, Nitrianska ul (Zrušená)
   Mojmírovce 647 (Zrušená)
   Jelenec 12 (Zrušená)
   Jelšovce 34 (Zrušená)
   Vráble, Kollárova (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Šoltésovej 53 (Zrušená)
   Nitra, Hodžova 9 (Zrušená)
   Nitra, Lomknická 38 (Zrušená)
   Bojná, 956 01 Bojná (Zrušená)
   Topoľčany, Dr.Adámyho 12 (Zrušená)
   Partizánske, Mostová 502/26 (Zrušená)
13. Montáž a opravy meračov tepla
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
14. Údržba a oprava motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
15. Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Čulenova 3 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Hraničná 14 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Čapajevova 2 (Zrušená)
   Bratislava-Dúbravka, Kudláková (Zrušená)
   Senec, Lichnerova 12 (Zrušená)
   Pezinok, Radničné námestie 7 (Zrušená)
   Malacky, 1. mája 12 (Zrušená)
   Trnava, Ružindolská cesta 12 (Zrušená)
   Piešťany, Staničná 49 (Zrušená)
   Hlohovec, Zábranie 56 (Zrušená)
   Senica, V.Paulínyho-Tótha 30 (Zrušená)
   Myjava, Nám.gen.M.R.Štefánika 19 (Zrušená)
   Skalica, Štefánikova 14 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 27 (Zrušená)
   Trenčín, 1.mája 13 (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 45 (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Šoltésovej 53 (Zrušená)
   Vráble, Sídl.Lúky 1318 (Zrušená)
   Levice, Mlynská 1 (Zrušená)
   Šahy, Školská 21 (Zrušená)
   Želiezovce, Poštová 21 (Zrušená)
   Topoľčany, Stummerova 35/334 (Zrušená)
   Partizánske, Mostová 26 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Radlinského 671/12 (Zrušená)
   Dunajská Streda, Kračanská cesta 1607/45 (Zrušená)
   Veľký Meder, Nám. Mládeže 27 (Zrušená)
   Šamorín, Hlavná 814 (Zrušená)
   Galanta, Šafárikova 15 (Zrušená)
   Šaľa, SNP 34 (Zrušená)
   Nové Zámky, G.Czuczora 7 (Zrušená)
   Štúrovo, Športová 1 (Zrušená)
   Komárno, Komenského 22 (Zrušená)
16. Cestná doprava-prenajímanie dopravných mechanizmov s vodičom
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
17. Poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
18. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
19. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
20. Projektovanie elektrorozvodných sieti,transformovní, rozvodní do napätia 110 kV,priemyslové elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
21. Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001
22. Cestná nakladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1990
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2001

Hodnotenie Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, IČO 00152153


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, IČO 00152153

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image