Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Bratislava-Ružinov, IČO 00156779 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., ktorý sídli na adrese Drieňová 5, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 00156779.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. so sídlom na adrese Drieňová 5, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., IČO 00156779

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.
IČO 00156779
Adresa Trnavská 32 Bratislava 826 29
Deň zápisu 1.7.1989
Deň výmazu 7.1.2003
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR v súlade s §15 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a §11 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v súlade s privatizačnými majetkami a rozhodnutiami Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 801 zo dňa 28.3.2002 spis č. KM - 429/2002, č. 853 zo dňa 2.10.2002, spis č. KM 1306/2002 bol zrušený dňom 31.12.2002 bez likvidácie štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Trnavská 32 Bratislava, založný zakladacou listinou, zakladateľom Západoslovenský KNV, dňa 18.4.1989. Majetok zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie v súlade s privatizačnými projektami a rozhodnutiami Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 801 zo dňa 28.3.2002 a č. 853 zo dňa 2.10.2002 prechádza dňom 1.1.2003 zo všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami i nezmámymi vrátane práv a záväzkov z pracovno-právnych v 7.1.2003
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou - uznesením 12. plenárneho zasadnutia Západoslovenského krajinárského národného výboru v Bratislave zo dňa 18. apríla 1989 podľa § 18 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku Zmena zakladateľa štátneho podniku v znení § 2, ods. 2 Zákona č. 518/1990 Zb. je Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR. Na základe rozhodnutia ministra lesného a vodného hospodárstva SR, č.j. 2005/120-1991 zo dňa 5.9.1991, ktorým v zmysle Zák.č.111/90 Zb. bola doplnená zakladacia listina Západoslovenských vodární a kanalizácií, štátneho podniku Bratislava tak, že na str. 1 cit. zakladacej listiny sa užíva pod označením sídla podniku veta "uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 a 26 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku" s účinnosťou od 24.7. 1991. Stary spis: Pšn 83 1.7.1989 6.1.2003
V zmysle zák. SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prechádza zakladateľská funkcia z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SR na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Stary spis: Pšn 83 19.4.1995 6.1.2003
Rozhodnutie MPSR č. 2334/1996-420 zo dňa 12.03.1996. Príkaz podnikového riaditeľa PPR č. 1/14/1996 zo dňa 09.01.1996. Stary spis: Pšn 83 12.4.1996 6.1.2003
Menovací dekrét č. 349/12/1996 zo dňa 9.4.1996. Stary spis: Pšn 83 20.6.1996 6.1.2003
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru s Ing. Milanom Topolim zo dňa 16.08.1996. Menovací dekrét zo dňa 15.08.1996, číslo 497/12/1996. Stary spis: Pšn 83 4.11.1996 6.1.2003
Rozhodnutie MP SR č. 1452/1997-420 zo dňa 12.3.1997. Stary spis: Pšn 83 28.5.1997 6.1.2003
Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru zo dňa 16.6.1997, č.j. 179/12-97. Menovací dekrét zo dňa 19.6.1997, č.j. 184/12-97. Stary spis: Pšn 83 13.8.1997 6.1.2003
Odvolací dekrét zo dňa 28.9.1999 č. 3684/1999 - 100. Menovací dekrét zo dňa 28.9.1999 č. 3684/1999 - 100. 17.11.1999 6.1.2003
Rozhodnutie MP SR č. 4763/1997-420 zo dňa 7.8.1997. Rozhodnutie MP SR č. 6678/1998-420 zo dňa 21.9.1998 odvolací dekrét č. 279/12/1998 zo dňa 30.9.1998 Rozhodnutie MP SR č. 7292/1998-420 zo dňa 23.10.1998 Rozhodnutie MP Sr č. 1273/2000-420 zo dňa 21.2.2000. Súhlas s uskutočnením pracovného pomeru č. 60/12/2000 zo dňa 24.2.2000. menovací dekrét č. 59/12/2000 zo dňa 24.2.2000. Menovací dekrét č. 65/12/2000 zo dňa 24.2.2000 10.5.2000 6.1.2003
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva IR číslo 4107/2000-420 zo dňa 4.12.2000 o zmene zakladateľskej listine.Menovací dekrét zo dňa 4.7.2000, číslo 14-2/2000.Menovací dekrét zo dňa 4.7.2000, číslo 14-1/2000. 3.1.2001 6.1.2003
Menovací dekrét č. 443/2001-100 zo dňa 8.2.2001. 9.4.2001 6.1.2003
Menovací dekrét č. 39/12/2001 z 22.2.2001. 4.6.2001 6.1.2003
Rozhodnutie o zmene zakladacej listiny zo dňa 29. 1. 2002 pod č. 8548/2001 - 420/533. 14.2.2002 6.1.2003
Základné imanie:
7 894 520 000 Sk 14.2.2002 6.1.2003
7 990 030 000 Sk 3.1.2001 13.2.2002
8 010 932 000 Sk 10.5.2000 2.1.2001
10 439 432 000 Sk 28.5.1997 9.5.2000
89 133 208 408 Sk 1.7.1989 27.5.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p.
IČO 00156779
Adresa Drieňova 5 Bratislava 826 29

Kontakty na Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Bratislava-Ružinov, IČO 00156779

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Trnavská 32 Bratislava 826 29 od  28.5.1997  do  6.1.2003
Drieňova 5 Bratislava 826 29 od  1.7.1989  do  27.5.1997

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
90021 Svätý Jur, Pezinská 947

Predmet činností Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., IČO 00156779

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v Západoslovenskom kraji 1.7.1989 9.5.2000
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v Západoslovenskom kraji 1.7.1989 9.5.2000
poskytovať odbornú pomoc národným výborom pri príprave a realizácií vodovodov a kanalizácií, budovaných v rámci volebného programu a akcií "Z" 1.7.1989 11.4.1996
poskytovanie pomoci obciam za odplatu pri príprave a realizácii vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí 12.4.1996 9.5.2000
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti 10.5.2000 6.1.2003
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti 10.5.2000 6.1.2003
V súvislosti so základným predmetom činnosti: 1.7.1989 6.1.2003
prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia 1.7.1989 6.1.2003
zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarni odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií 1.7.1989 6.1.2003
realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácii, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vzmedzenia výkonu činnosti 1.7.1989 6.1.2003
zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu 1.7.1989 6.1.2003
zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov. 1.7.1989 6.1.2003
poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** 12.4.1996 6.1.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čis- tenie v ČOV 12.4.1996 6.1.2003
poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí 10.5.2000 6.1.2003
obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. 10.5.2000 6.1.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Prevádzkarne:
   Liptovský Ján, J.Stanislava 51 (Zrušená)
   Trenčianske Teplice, Šrobárova 6 (Zrušená)
2. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie na ČOV
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1989
Deň zániku oprávnenia: 28.8.2002
Prevádzkarne:
   Svätý Jur, Pezinská 947 (Zrušená)
   Dunajská Streda, Kračanská 1233 (Zrušená)
   Šaľa, Petra Pázmanya 4 (Zrušená)
   Levice, Ludanská 4 (Zrušená)
   Nitra, Nábr.Za hydrocentrálou 4 (Zrušená)
   Nové Zámky, Ľanová 17 (Zrušená)
   Senica, Hviezdoslavova 476/20 (Zrušená)
   Topoľčany, Továrnická 2208 (Zrušená)
   Komárno, Ul. Thalyho 2 (Zrušená)
3. Obstarávateľské služby spojené so správou bytov /v zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z.z.v znení neskorších predpisov/
Deň vzniku oprávnenia: 17.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Jančovič (Zrušený)
4. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie na ČOV
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1996
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
5. Prevádzka a údržba zariadení vodovodov a kanalizácií
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
6. Vodné stavby-výstavba,údržba,opravy vodovodov a kanalizácii
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003
7. Laboratórna činnosť v odbore vodovodov a kanalizácii
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 7.1.2003

Hodnotenie Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., IČO 00156779


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., IČO 00156779

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image