Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, ktorý sídli na adrese Dubnica nad Váhom 018 41 a má pridelené IČO 36001708.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze so sídlom na adrese Dubnica nad Váhom 018 41 bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze
IČO 36001708
Adresa Dubnica nad Váhom 018 41
Deň zápisu 30.4.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. 5.11.1996
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a finkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.4.1996 4.11.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená Ministerstvom hospodárstva SR ako jediný zakladateľ podľa §§ 154 a 162 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z.z. o zabezpeční záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností a v súlade s uznesením vlády SR č. 73 zo dňa 01.02.1996 zakladá túto akciovú spoločnosť. 30.4.1996
Valné zhromaždenie, konané dňa 12.7.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1042 23.10.1996
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 321/97, NZ 312/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov. 13.2.1998
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 277/97, NZ 270/97 zo dňa 03.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov. 19.5.1998
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť dňa 16.07.1998 schválilo zmenu stanov spoločnosti (Notárska zápisnica N 309/98, NZ 279/98 zo dňa 16.07.1998) a rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s. 25.8.1998
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6 K 264/98-267 zo dňa 25.1.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť, sídlo Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vojtech Agner, advokát, sídlo Cukrová 14, Bratislava. 10.2.1999
Riadne valné zhromaždenie dňa 31.5.2001 opätovne zvolilo členov predstavenstva a člena dozornej rady, ktorým skončilo funkčné obdobie. 27.6.2001
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 a 10.7.2002 schválilo zmenu stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 349/2002, NZ 339/2002). 5.9.2002
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.09.2003 opätovne zvolilo člena predstavenstva a členov dozornej rady, ktorým skončilo funkčné obdobie a určilo predsedu predstavenstva a dozornej rady. 25.2.2004
Základné imanie:
1 366 006 000 Sk Rozsah splatenia: 1 366 006 000 Sk 25.2.2004
1 366 006 000 Sk 30.4.1996 24.2.2004

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze
IČO 36001708
Adresa Dubnica nad Váhom 018 41

Kontakty na Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dubnica nad Váhom 018 41 od  30.4.1996 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01841 Dubnica nad Váhom
01841 Dubnica nad Váhom 924 do  19.4.2012

Predmet činností Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 23.10.1996
výroba kovov a kovových výrobkov 23.10.1996
výrobkov kovových konštrukcií a kovospracovateľných výrobkov 23.10.1996
tvarovanie za studena 23.10.1996
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 23.10.1996
výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesných strojov 23.10.1996
výroba manipulačného dopravného zariadenia 23.10.1996
povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe 23.10.1996
výroba, opravy a montáž meradiel 23.10.1996
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní 23.10.1996
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 23.10.1996
konštrukčné práce 23.10.1996
projektovanie elektrických zariadení 23.10.1996
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 23.10.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 23.10.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 23.10.1996
elektroinštalácie 23.10.1996
revízie vyhradených elektrických zariadení 23.10.1996
revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 23.10.1996
výroba technických plynov 23.10.1996
plnenie tlakových nádob na plyny 23.10.1996
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 23.10.1996
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 23.10.1996
vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom 23.10.1996
výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo 23.10.1996
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb 23.10.1996
projektovanie stavieb 23.10.1996
výkon činnosti stavbyvedúceho 23.10.1996
výkon činnosti stavebného dozoru 23.10.1996
staviteľ 23.10.1996
vnútorné stavebné práce 23.10.1996
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt 23.10.1996
inžinierska činnosť 23.10.1996
výroba cementového tovaru 23.10.1996
vodoinštalatérstvo 23.10.1996
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 23.10.1996
výroba destilovanej vody 23.10.1996
výroba a rozvod vody 23.10.1996
oprava motorových vozidiel 23.10.1996
prenájom motorových vozidiel 23.10.1996
prenájom strojov a prístrojov 23.10.1996
správa nehnuteľností na základe honorára 23.10.1996
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností 23.10.1996
prenájom nehnuteľností 23.10.1996
realitná agentúra 23.10.1996
činnosť účtovných poradcov 23.10.1996
výskum a vývoj v oblasti technických vied 23.10.1996
výskum trhu a verejnej mienky 23.10.1996
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity 23.10.1996
podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií 23.10.1996
automatizované spracovanie dát 23.10.1996
mäsiarstvo a údenárstvo 23.10.1996
výroba hotových jedál a polotovarov 23.10.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 23.10.1996
nákup a predaj streliva 23.10.1996
skladovanie 23.10.1996
baliace činnosti 23.10.1996
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 23.10.1996
expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík 23.10.1996
pohostinská činnosť 23.10.1996
ubytovanie 23.10.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 23.10.1996
cestná nákladná doprava 23.10.1996
prevádkovanie stredísk kalibračnej služby 23.10.1996
úradné meranie 23.10.1996
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 23.10.1996
výroba mäsových výrobkov 30.4.1996 22.10.1996
výroba hotových jedál a polotovarov 30.4.1996 22.10.1996
maloobchod s potravinami, pochutinami, nápojmi a tabakom 30.4.1996 22.10.1996
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 30.4.1996 22.10.1996
stavba strojov s mechanickým pohonom 30.4.1996 22.10.1996
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo 30.4.1996 22.10.1996
výroba drevených obalov 30.4.1996 22.10.1996
výroba drobných výrobkov z dreva 30.4.1996 22.10.1996
výroba nábytku 30.4.1996 22.10.1996
výroba výrobkov z betónu a cementu 30.4.1996 22.10.1996
vodoinštalatérstvo 30.4.1996 22.10.1996
prípravné práce pre stavbu 30.4.1996 22.10.1996
pozemné a inžinierske stavby 30.4.1996 22.10.1996
stavebné inštalácie 30.4.1996 22.10.1996
vnútorné stavebné práce 30.4.1996 22.10.1996
čistenie budov 30.4.1996 22.10.1996
montáž vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 30.4.1996 22.10.1996
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôť 30.4.1996 22.10.1996
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb 30.4.1996 22.10.1996
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo 30.4.1996 22.10.1996
projektová činnosť v investičnej výstavbe 30.4.1996 22.10.1996
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe 30.4.1996 22.10.1996
projektovanie elektrických zariadení 30.4.1996 22.10.1996
veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov 30.4.1996 22.10.1996
maloobchod so zmiešaným tovarom 30.4.1996 22.10.1996
maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom 30.4.1996 22.10.1996
skladovanie 30.4.1996 22.10.1996
prenájom strojov a prístrojov 30.4.1996 22.10.1996
výroba technických plynov 30.4.1996 22.10.1996
plnenie tlakových nádob na plyn 30.4.1996 22.10.1996
revízie a skúšky prevádzkových kotlov 30.4.1996 22.10.1996
revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob 30.4.1996 22.10.1996
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 30.4.1996 22.10.1996
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 30.4.1996 22.10.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 30.4.1996 22.10.1996
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 30.4.1996 22.10.1996
výroba a opravy elektrických zdrojov a vybavenia 30.4.1996 22.10.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 30.4.1996 22.10.1996
elektroinštalácie 30.4.1996 22.10.1996
revízia elektrických zariadení 30.4.1996 22.10.1996
výroba a rozvod vody 30.4.1996 22.10.1996
tvarovanie za studena 30.4.1996 22.10.1996
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 30.4.1996 22.10.1996
výroba stavebných a lesných strojov 30.4.1996 22.10.1996
výroba manipulačného dopravného zariadenia 30.4.1996 22.10.1996
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výrobných strojov, zariadení, kotlov a nádrží na stlačený vzduch 30.4.1996 22.10.1996
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 30.4.1996 22.10.1996
výroba účelových strojov a zariadení 30.4.1996 22.10.1996
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení 30.4.1996 22.10.1996
výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie 30.4.1996 22.10.1996
výroba čerpadiel a kompresorov 30.4.1996 22.10.1996
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 30.4.1996 22.10.1996
výroba elektrických rozvodových a spínacích zariadení 30.4.1996 22.10.1996
výroba káblov a vodičov 30.4.1996 22.10.1996
výroba obrábacích strojov 30.4.1996 22.10.1996
výroba strojov pre potravinársky priemysel 30.4.1996 22.10.1996
výroba a opravy dĺžkových a uhľových meradiel 30.4.1996 22.10.1996
výroba elektrického zariadenia pre stroje a vozidlá 30.4.1996 22.10.1996
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia 30.4.1996 22.10.1996
výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel 30.4.1996 22.10.1996
baliace činnosti 30.4.1996 22.10.1996
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností 30.4.1996 22.10.1996
architektonické a inžinierske služby, vrátane projektovania 30.4.1996 22.10.1996
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva 30.4.1996 22.10.1996
vedľajšia pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy 30.4.1996 22.10.1996
prenájom motorových vozidiel 30.4.1996 22.10.1996
maloobchod mimo riadnej predajne okrem koncesovaných živností a drahých kovov 30.4.1996 22.10.1996
správa nehnuteľností na základe honorára alebo kontraktu 30.4.1996 22.10.1996
výskum a vývoj v oblasti technických vied 30.4.1996 22.10.1996
činnosť účtovných poradcov 30.4.1996 22.10.1996
výskum trhu a verejnej mienky 30.4.1996 22.10.1996
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov 30.4.1996 22.10.1996
výroba modelov z dreva 30.4.1996 22.10.1996
výroba kovov okrem drahých kovov 30.4.1996 22.10.1996
veľkoobchod s kovmi, kovovými výrobkami a výrobkami z dreva 30.4.1996 22.10.1996
vzdelávanie a poradenstvo v oblasti materiálov, technológie a skúšobníctva za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov 30.4.1996 22.10.1996
výroba destilovanej vody a zmiešavanie chemických látok 30.4.1996 22.10.1996
preverovanie /audita/ systémov riadenia akosti 30.4.1996 22.10.1996
ťažba dreva a pridružené služby 30.4.1996 22.10.1996
pohostinstvo, ubytovanie, rekreačná činnosť 30.4.1996 22.10.1996
odstraňovanie odpadu 30.4.1996 22.10.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, odvod odpadových vôd 30.4.1996 22.10.1996
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie zbraní 30.4.1996 22.10.1996
cestná nákladná doprava 30.4.1996 22.10.1996
veľkoobchod so zostatkovým materiálom, odpadom a šrotom 30.4.1996 22.10.1996
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby 30.4.1996 22.10.1996
nákup a predaj streliva 30.4.1996 22.10.1996

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zelíska
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Č. 924
   Vysoká nad Kysucou, Č. 642, 12
2. Výroba kovov a kovových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zelíska
3. Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zelíska
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Č. 924
   Vysoká nad Kysucou, Č. 642, 12
4. Tvarovanie za studena
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zelíska
5. Výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Zelíska
6. Výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesých strojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Lukáč Daško
7. Výroba manipulačného dopravného zariadenia.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Lukáč Daško
8. Povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Marcinek
9. Výroba, opravy a montáž meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Bero
10. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
11. Výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
12. Konštrukčné práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
13. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Vlasatý
14. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Kotras
15. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Kotras
16. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ferdinand Gajdoš
17. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ferdinand Gajdoš
18. Revízie vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Anton Psotný
19. Revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Emil Kotras
20. Výroba technických plynov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
21. Plnenie tlakových nádob na plyny
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2008
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Striženec (Zrušený dňom 31.3.2008)
22. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Smrečanský
23. Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Vysocký
24. Vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodavateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Viliam Václav
25. Výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Marián Guzoň
26. Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
27. Projektovanie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo (Zrušený)
28. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
29. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
30. Staviteľ
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
31. Vnútorné stavebné práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
32. Výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Gallo
33. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
34. Výroba cementu
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Anton Žáček
35. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Pavol Revický
36. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Kotras
37. Výroba destilovanej vody
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
38. Výroba a rozvod vody
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
39. Oprava motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Atalovič
40. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
41. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
42. Správa nehnuteľností na základe honoráru
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
43. Rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
44. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
45. Realitná agentúra
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
46. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Ondrej Hricko
47. Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
48. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
49. Vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Mgr. Róbert Galko
50. Podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
51. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šimún
52. Mäsiarstvo a údenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ján Gramblička
53. Výroba hotových jedál a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Jozef Palkech
54. Kúpa tovaru na účely jeho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Č. 924
   Vysoká nad Kysucou, Č. 12
55. Nákup a predaj streliva
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
56. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Č. 924
   Vysoká nad Kysucou, Č. 12
57. Baliace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
58. Technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: RNDr. Ján Bezecný, CSc.
59. Expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: RNDr. Ján Bezecný, CSc.
60. Pohostinská činnosť.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Mária Vrabcová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Hotel ZTS (Zrušená)
61. Ubytovanie.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Eva Matušková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dubnica nad Váhom, Hotel ZTS (Zrušená)
62. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Marcinek (Zrušený)
63. Cestná nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Atalovič (Zrušený dňom 3.12.2013)
64. Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2000
Zodpovedný zástupca: Jozef Surový (Zrušený)
65. Úradné meranie.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: RNDr. Ján Bezecný, CSc. (Zrušený)
66. Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Zodpovedný zástupca: Ján Staňo
67. Cestná nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ján Pupík (Zrušený)
68. Neverejná cestná osobná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ján Pupík (Zrušený)
69. Výroba kovových konštrukcií a kovospracovaných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Lisko (Zrušený)
70. Výroba strojov a zariadení všeobecná
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Lisko (Zrušený)
71. Výroba nábytku kovového školského a záhradného
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Lisko (Zrušený)
72. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným revádzkovateľom živností /veľkoobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
73. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998
74. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.6.1998

Hodnotenie Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze, IČO 36001708

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image