Zberné suroviny a.s., Žilina, IČO 35701986 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Zberné suroviny a.s., ktorý sídli na adrese Kragujevská 3, Žilina a má pridelené IČO 35701986.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Zberné suroviny a.s. so sídlom na adrese Kragujevská 3, Žilina bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Zberné suroviny a.s., IČO 35701986

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Zberné suroviny a.s.
IČO 35701986
Adresa Kragujevská 3 Žilina 010 01
Deň zápisu 31.10.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti koná predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že za predstavenstvo koná člen, resp. predseda predstavenstva samostatne 11.5.2016
V mene spoločnosti navonok koná každý člen predstavenstva samostatne. 27.11.2007 10.5.2016
V mene spoločnosti navonok koná jediný člen predstavenstva samostatne. 4.1.2007 26.11.2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva konať a podpisovať samostatne a ostatní členovia predstavenstva iba spoločne s predsedom predstavenstva. 8.3.2006 3.1.2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis. 5.3.2003 7.3.2006
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 22.9.2000 4.3.2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokuristi. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo prokurista spolu s ďalším prokuristom alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a podpis. 22.5.1998 21.9.2000
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 31.10.1996 21.5.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Notárska zápisnica N 363/96, Nz 354/96 zo dňa 21.10.1996 a dodatok N 389/96, Nz 380/96 zo dňa 31.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok zaniknutého štátneho podniku Zberné suroviny š.p. Bratislava, Pšn 6/B, IČO 00 179 515. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutého štátneho podniku. Rozhodnutie o privatizácii zo dňa 17.6.1996, č. 520, spis č. KM - 128/96. Stary spis: Sa 1772 31.10.1996
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.01.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N3/97, Nz 13/97. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.01.1997. Stary spis: Sa 1772 5.5.1997
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 1.4.1997 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmlulve ZDS - zber druhotných surovín, s.r.o., ul. SNP 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 20.11.1998
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 112/98. 30.6.1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1999. 7.1.2000
Notárska zápisnica Nz 169/99 osvedčujúca priebeh náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v orgánoch spoločnosti a schválený dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 21.10.1999, na ktorom bol odvolaní prokurista. 13.3.2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. 17.3.2000
Notárska zápisnica Nz 45/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v dozornej rade spoločnosti a schválený dodatok č. 4 k stanovám a súčasne schválené úplné znenie stanov v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva spoločnosti. 15.5.2000
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 27.4.2000 priebeh, ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 45/00 22.9.2000
Uznesenie dozornej rady zo dňa 14.12.2001 o zmene členov predstavenstva. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Stephan Andree: 15.12.2001. Uznesenie jediného akcionára o zmene členov dozornej rady zo dňa 19.12.2001. Uznesenie dozornej rady zo dňa 20.12.2001 o zvolení predsedu. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Charles Rijckenberg: 20.12.2001. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Jana Špiritová: 20.12.2001. 7.2.2002
Notárska zápisnica č. Nz 87/02 zo dňa 22. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 12. 2000, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva. Notárska zápisnica č. Nz 143/02 zo dňa 12. 3. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o menovaní ďalšieho člena dozornej rady. 18.4.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 256/02. 20.6.2002
Notárska zápisnica č. N 187/2002, Nz 187/2002 zo dňa 19. 9. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a udelení prokúry. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní člena dozornej rady zo dňa 20. 9. 2002. 23.10.2002
Notárska zápisnica N 1106/02, Nz 1045/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a prijatí ich úplného znenia. Rozhodnutie zo dňa 4.2.2003 o zrušení prokúry Františka Lenthára. 5.3.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447 a ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254 od 1.7.2003 bez likvidácie s ich zlúčením s obchodnou spoločnosťou Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986 tak, že obchodné imanie zlučovaných spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., ZG - RECYCLING, spol. s r.o. a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušených spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447, ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratisl 1.4.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.1.2004. Funkcia členov predstavenstva Dipl.-Kfm. S. Andree a Dipl. Ing. M. Borchersa sa končí dňom 30.1.2004. Funkcia prokuristu Ing. Z. Škapcovej sa končí dňom 30.1.2004. 9.4.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2005. 5.2.2005
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. konanom dňa 23.12.2009 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LATEM RECYCLING, s.r.o. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 404 251 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o. 20.1.2010
Jediný akcionár spoločnosti Zberné suroviny a.s. dňa 16.12.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SESKOV, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 450 300 a s obchodnou spoločnosťou Metal – BDF spol. s r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 31 338 941 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností SESKOV, a.s. a Metal – BDF spol. s r.o. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SESKOV, a.s. a Metal - BDF spol. s r.o. 31.12.2011
Jediná akcionár spoločnosti Zberné suroviny, a.s. dňa 24.10.2013 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35701986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NOVOKOV s.r.o., so sídlom Trenčianska 1881/17, 91541 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31449506 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti NOVOKOV s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NOVOKOV, s.r.o. 1.11.2013
Základné imanie:
10 800 000 EUR Rozsah splatenia: 10 800 000 EUR 19.10.2011
10 242 200 EUR Rozsah splatenia: 10 242 200 EUR 20.1.2010 18.10.2011
7 735 865,6 EUR Rozsah splatenia: 7 735 865,6 EUR 27.10.2009 19.1.2010
233 008 000 Sk 18.4.2002 26.10.2009
233 008 000 Sk 31.10.1996 17.4.2002

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Zberné suroviny a.s.
IČO 35701986
Adresa Kragujevská 3 Žilina 010 01

Kontakty na Zberné suroviny a.s., Žilina, IČO 35701986

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kragujevská 3 Žilina 010 01 od  4.1.2007 
Vajnorská 137 Bratislava 831 04 od  5.3.2003  do  3.1.2007
Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04 od  31.10.1996  do  4.3.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
01001 Žilina, Kragujevská 3
Bratislava II, Mlynské Nivy 63 do  13.2.2003
83101 Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 137 do  12.2.2007

Predmet činností Zberné suroviny a.s., IČO 35701986

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov/ 31.10.1996
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ 31.10.1996
sprostredkovanie obchodu a služieb 31.10.1996
prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 31.10.1996
verejná cestná nákladná doprava 31.10.1996
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 24.1.2007
oprava motorových vozidiel 31.10.1996 31.8.2012
oprava ostatných motorových dopravných prostriedkov a vozíkov /okrem určených technických dopravných zariadení - tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie/ 31.10.1996 31.8.2012
zámočníctvo 31.10.1996 31.8.2012
kovoobrábanie 31.10.1996 31.8.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Jankovič (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 -kancel . (Zrušená dňom 29.10.2007)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
2. Prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Jankovič (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - kancel . (Zrušená dňom 29.10.2007)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
3. Oprava motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 21.8.2012
Zodpovedný zástupca: Róbert Smolka (Zrušený dňom 21.8.2012)
František Krška (Zrušený dňom 2.8.2011)
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená dňom 21.8.2012)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - kancel . (Zrušená dňom 8.6.2011)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
   01001 Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená dňom 29.5.2012)
4. Oprava ostatných motorových dopravných prostriedkov a vozíkov/okrem určených technických dopravných zariadení - tlakové,plynové, elektrické a zdvíhacie/
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 21.8.2012
Zodpovedný zástupca: Peter Kováč (Zrušený dňom 21.8.2012)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - kancel . (Zrušená dňom 25.5.2012)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 25.5.2012)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 25.5.2012)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
5. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 21.8.2012
Zodpovedný zástupca: Robert Dömény (Zrušený dňom 21.8.2012)
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená dňom 21.8.2012)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 (Zrušená dňom 8.6.2011)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
   01001 Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená dňom 21.8.2012)
6. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 21.8.2012
Zodpovedný zástupca: Robert Dömény (Zrušený dňom 21.8.2012)
Prevádzkarne:
   08001 Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená dňom 21.8.2012)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - kancel . (Zrušená dňom 8.6.2011)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 8.6.2011)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
   01001 Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená dňom 21.8.2012)
7. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Peter Kováč (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Staré Mesto, Rozvojová 6 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 20.2.2007)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 20.2.2007)
8. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Skarka
Vlasta Červenková (Zrušený dňom 15.1.2008)
Prevádzkarne:
   02401 Kysucké Nové Mesto, 1. mája 52/28
   98601 Fiľakovo, Železničná
   98401 Lučenec, Podjavorinskej
   98055 Klenovec, MV
   98201 Tornaľa, Cintorínska
   02801 Trstená, Oravická 787
   03104 Liptovský Mikuláš, Žiarska N/2
   03101 Liptovský Mikuláš, Podtatranského 886
   01001 Žilina, Kragujevská 3
   01303 Varín, Pod Vajankou
   97101 Prievidza, Skladová cesta 2
   97243 Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla
   97101 Prievidza, Clementisova
   05201 Spišská Nová Ves, Tehelná 22
   97101 Prievidza, Bojnická cesta
   96001 Zvolen, M.R. Štefánika 60
   96001 Zvolen, Môťová, ul. Pribinova 184
   96201 Zvolenská Slatina, SNP 116
   03823 Dubové, MV
   07501 Trebišov, Ruskovská 1
   07501 Kráľovský Chlmec, Dobranská 852
   08501 Bardejov, Pod Vinbargom 4
   07101 Michalovce, Priemyselná 10
   07901 Veľké Kapušany 331
   08001 Prešov, Bardejovská 40
   08001 Prešov, Prostejovská ul
   01001 Žilina, Osiková 3524
   01008 Žilina, Vlčince, Obežná
   96901 Banská Štiavnica, Sitnianskeho
   96681 Žarnovica, Železničná
   01313 Konská, Rajecká cesta
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná
   96501 Žiar nad Hronom, Svätokrížske nám .
   03853 Turany, MV 49
   97251 Handlová, Poštová
   97271 Nováky, A. Hlinku
   96231 Sliač, Na Brázdach
   98401 Lučenec, Skladištná 5
   03601 Martin, Kalne
   03601 Martin, Podháj
   96301 Krupina, Vajsov
   99001 Veľký Krtíš, Škultétyho 337
   99128 Vinica, Nekyjská MV
   97701 Brezno, Tisovská cesta, č.parcely 4605
   97901 Rimavská Sobota, Železničiarska 1
   98101 Hnúšťa, MV
   98554 Lovinobaňa, MV-Lovinobaňa
   96212 Detva, Bottova 1
   05801 Poprad, Hraničná 673/20
   04013 Košice-Ťahanovce, Magnezitárska 16
   02755 Dlhá nad Oravou
   02601 Dolný Kubín, Aleja Slobody 1870/2
   02956 Zákamenné 1021
   02744 Tvrdošín, Vojtaššákova
   01901 Ilava, Pivovarská 60
   03301 Liptovská Porúbka 460
   04801 Rožňava, Štítnická 4
   97401 Banská Bystrica, Havranské
   03401 Ružomberok, Železničná 3
   03101 Liptovský Mikuláš, Palúčanská 58
   06401 Stará Ľubovňa, Mýtna 90
   01701 Považská Bystrica, Žilinská 18
   97401 Banská Bystrica, Majerská cesta 11
   97401 Banská Bystrica, Kostiviarska
   02001 Púchov, Vršok 512/2
   09301 Vranov nad Topľou, Boženy Nemcovej 1140
   05951 Poprad, Matejovce, Staničná 9
   07101 Michalovce, Priemyselná, parc.č.5007/8,5007/15,5007/17,5007/18
   07101 Michalovce, Priemyselná, parcela č.4988/1, 4988/4, 4989,
   07214 Pavlovce nad Uhom, Parc.č. 1621/2
   95301 Zlaté Moravce, Továrenská 51
   94201 Šurany, Cintorínska 64
   01342 Horný Hričov 6
   91101 Trenčín, Železničná 5
   05951 Poprad, Matejovce, Hlavná 1
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 1881/17
   03601 Martin, Dúbravca 1
   06544 Plaveč, Areál PD
   91105 Trenčín, Ľ. Stárka 2202
   93521 Tlmače, Továrenská 210
   91748 Trnava, Coburgova 84
   06601 Humenné, Fidlikova 3
   08701 Giraltovce, Prešovska 539
   96265 Hontianske Nemce 500
   03852 Sučany, J. Langsfelda (parc.č.:4672/2)
   85101 Bratislava-Petržalka, Gogoľova 18
   92401 Galanta, Šaľská 744
   02001 Púchov, Ul.Trenčianska 1261/2,7
   05801 Poprad, Hraničná 4942
   95501 Topoľčany, Pod Kalváriou 1598
   95201 Vráble, Staničná 637
   90001 Modra, Dolná 132
   94002 Nové Zámky, Gúgska cesta 132
   90301 Senec, Železničná 32
   94903 Nitra, Štúrova 92
   93401 Levice, Časť Géňa 46
   91701 Trnava, Bulharská 48
   04011 Košice-Juh, Krakovská (Zrušená dňom 29.4.2011)
   04012 Košice-Nad jazerom, Jenisejská (Zrušená dňom 29.4.2011)
   05952 Veľká Lomnica, Jilemnického 332 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   05342 Krompachy, SNP 78 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   02901 Námestovo, Kliňanská cesta 567 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   01841 Dubnica nad Váhom, Nádražná 14/629 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   01001 Žilina, Veľká Okružná (Zrušená dňom 3.10.2013)
   07101 Michalovce, Farská . (Zrušená dňom 29.4.2011)
   03861 Vrútky, MV (Zrušená dňom 25.5.2012)
   06001 Kežmarok, Starý trh 539/5 (Zrušená dňom 3.10.2013)
   03601 Martin, Priehradská (Zrušená dňom 3.10.2013)
   99122 Bušince, Železničná MV (Zrušená dňom 3.10.2013)
   01401 Bytča, Hollého (Zrušená dňom 9.7.2010)
   02944 Rabča 186 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   01701 Považská Bystrica, Lánska / zberné suroviny / (Zrušená dňom 9.7.2010)
   09303 Vranov nad Topľou, Čemernianska 126 (Zrušená dňom 1.4.2008)
   03473 Liptovská Osada, Korytnická (par.č.351) (Zrušená dňom 29.4.2011)
   03261 Važec, Urbárska 72 (Zrušená dňom 5.2.2013)
   97411 Banská Bystrica, Mestská časť Sásová, p.č. : KN-E 475/2 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   82105 Bratislava-Ružinov, Prievozská 32 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   82109 Bratislava-Ružinov, Prístavná 10 (Zrušená dňom 5.2.2013)
   09101 Stropkov, Šandalská ul. (Zrušená dňom 28.10.2014)
   95171 Sľažany, Areál PD Neverice (Zrušená dňom 28.10.2014)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
   02951 Lokca, Lokca 893/5, 2 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   83101 Bratislava-Devín, Gogoľova 18 (Zrušená dňom 28.6.2011)
9. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Prevádzkarne:
   98601 Fiľakovo, Železničná
   90301 Senec, Vinohradnícka 49
   91700 Trnava, Prednádražie - výkup
   91700 Trnava, Linčianska ul.
   90701 Myjava, Výkup
   92101 Piešťany, Mojmírova ul.
   91700 Trnava, Vodáreň - výkup
   98055 Klenovec, MV
   04013 Košice-Ťahanovce, Magnezitárska 16
   03104 Liptovský Mikuláš, Žiarska N/2
   03101 Liptovský Mikuláš, Podtatranského 886
   82102 Bratislava-Ružinov, Astronomická ul.
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska ul.
   83107 Bratislava-Vajnory, Vajnory - výkupňa
   90028 Ivanka pri Dunaji, Výkupňa
   09407 Rohožník, Výkup
   93101 Šamorín, Výkupňa
   93005 Gabčíkovo, Medveďovská ul. - výkupňa
   95201 Vráble, Výkupňa
   94901 Nitra, Štúrova ul.
   94004 Nové Zámky, Bethlena - výkup
   94111 Palárikovo, Výkup
   94301 Štúrovo, Výkup
   94614 Zemianska Olča, Výkup
   94701 Hurbanovo, Rybárska ul.
   94603 Kolárovo, Výkup
   94501 Komárno, Eotvosa - výkup
   07501 Kráľovský Chlmec, Dobranská 852
   08001 Prešov, Bardejovská 40
   08001 Prešov, Prostejovská ul
   07901 Veľké Kapušany 331
   07501 Trebišov, Ruskovská 1
   05201 Spišská Nová Ves, Tehelná 22
   08501 Bardejov, Pod Vinbargom 4
   07101 Michalovce, Priemyselná 10
   96901 Banská Štiavnica, Sitnianskeho
   96681 Žarnovica, Železničná
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná
   96501 Žiar nad Hronom, Svätokrížske nám .
   98401 Lučenec, Skladištná 5
   98554 Lovinobaňa, MV - Lovinobaňa
   98401 Lučenec, Podjavorinskej
   97901 Rimavská Sobota, Železničiarska 1
   98101 Hnúšťa, MV
   93401 Levice, Koháryho ul.
   93601 Šahy, Výkup
   92501 Matúškovo, Výkup
   92700 Šaľa, Jazerná ul.
   92700 Šaľa, Veča - výkup
   92584 Vlčany, Výkup
   92601 Sereď, Výkup
   95631 Krušovce, Výkup
   95801 Partizánske, Výkup
   05801 Poprad, Hraničná 673/20
   02956 Zákamenné 1021
   01901 Ilava, Pivovarská 60
   03301 Liptovská Porúbka 460
   97701 Brezno, Tisovská cesta, č.parcely 4605
   90501 Senica, Železničná - kancelárie + výkup
   90801 Kúty, Výkup
   02755 Dlhá nad Oravou
   02601 Dolný Kubín, Aleja Slobody 1870/2
   02744 Tvrdošín, Vojtaššákova
   02801 Trstená, Oravická 787
   06401 Stará Ľubovňa, Mýtna 90
   04801 Rožňava, Štítnická 4
   97401 Banská Bystrica, Havranské
   02001 Púchov, Vršok 512/2
   03101 Liptovský Mikuláš, Palúčanská 58
   01701 Považská Bystrica, Žilinská 18
   09301 Vranov nad Topľou, Boženy Nemcovej 1140
   97401 Banská Bystrica, Majerská cesta 11
   97401 Banská Bystrica, Kostiviarska
   03401 Ružomberok, Železničná 3
   03601 Martin, Dúbravca 1
   93521 Tlmače, Továrenská 210
   91105 Trenčín, Ľ. Stárka 2202
   91748 Trnava, Coburgova 84
   07101 Michalovce, Priemyselná, parc.č.4988/1, 4988/4, 4989
   07101 Michalovce, Priemyselná, parc.č.5007/8,5007/15,5007/17,5007/18
   07214 Pavlovce nad Uhom, Parcela č.1621/2
   95301 Zlaté Moravce, Továrenská 51
   01342 Horný Hričov 6
   94201 Šurany, Cintorínska 64
   91101 Trenčín, Železničná 5
   93101 Šamorín, Rybárska 12
   93005 Gabčíkovo, Medveďovská 958/18
   05951 Poprad, Matejovce, Hlavná 1
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 1881/17
   06544 Plaveč, Areál PD
   06601 Humenné, Fidlikova 3
   08701 Giraltovce, Prešovska 539
   96265 Hontianske Nemce 500
   85101 Bratislava-Petržalka, Gogoľova 18
   03852 Sučany, J. Langsfelda (parc.č.:4672/2)
   92401 Galanta, Šaľská 744
   94106 Komjatice, Horná ul.
   90901 Skalica, Ul. Dr. Schaeffera 13248/3
   02001 Púchov, Ul.Trenčianska 1261/2,7
   05801 Poprad, Hraničná 4942
   05951 Poprad, Matejovce, Staničná 9
   95201 Vráble, Staničná 637
   90001 Modra, Dolná 132
   91701 Trnava, Bulharská 48
   95501 Topoľčany, Pod Kalváriou 1598
   94901 Nitra, Štúrova 92
   90301 Senec, Železničná 32
   94001 Nové Zámky, Gugska cesta 132
   93401 Levice, Časť Géňa 46
   90613 Brezová pod Bradlom, Výkup druhotných surovín (Zrušená dňom 25.4.2002)
   92101 Piešťany, Malinovského ul. (Zrušená dňom 25.4.2002)
   94901 Nitra, Chrenovská cesta (Zrušená dňom 25.4.2002)
   95152 Slepčany, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   95501 Topoľčany, Nezábudkova ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   82109 Bratislava-Ružinov, Plynárenská 7 (Zrušená dňom 15.4.2002)
   81107 Bratislava-Staré Mesto, Fazuľová ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
   82105 Bratislava-Ružinov, Komárňanská ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   95701 Bánovce nad Bebravou, Výkup (Zrušená dňom 29.4.2011)
   95501 Topoľčany, Streďanská ul. (Zrušená dňom 26.11.2004)
   95841 Veľké Uherce, Výkup (Zrušená dňom 3.10.2013)
   91700 Trnava, Sídl. Družba - výkup (Zrušená dňom 18.6.2004)
   91700 Trnava, Modranka (Zrušená dňom 5.2.2013)
   93011 Topoľníky, Výkupňa (Zrušená)
   90101 Malacky, Výkup (Zrušená dňom 29.4.2011)
   92901 Dunajská Streda, Školská ul. (Zrušená dňom 3.10.2005)
   05952 Veľká Lomnica, Jilemnického 332 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   04011 Košice-Juh, Krakovská (Zrušená dňom 5.2.2013)
   05342 Krompachy, SNP 78 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   02901 Námestovo, Kliňanská cesta 567 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   01841 Dubnica nad Váhom, Nádražná 14/627 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   92203 Vrbové, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   85104 Bratislava-Petržalka, Šustekova ul. (Zrušená dňom 25.4.2002)
   82109 Bratislava-Ružinov, Plátenícka ul. (Zrušená dňom 25.4.2002)
   92523 Jelka, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   82104 Bratislava-Ružinov, Rádiová ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Šancova ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   83105 Bratislava-Nové Mesto, Krasňany - výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2013)
   92901 Dunajská Streda, Povodská ul. (Zrušená dňom 28.10.2014)
   93025 Vrakúň, Výkupňa (Zrušená dňom 29.10.2007)
   94201 Šurany, Výkup (Zrušená dňom 18.6.2004)
   93201 Veľký Meder, Výkupňa (Zrušená dňom 28.10.2014)
   95193 Topoľčianky, Výkup (Zrušená dňom 29.4.2011)
   94901 Nitra, Železničná ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   95301 Zlaté Moravce, Žitavská ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   94004 Nové Zámky, Komjatická ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
   07101 Michalovce, Farská . (Zrušená dňom 29.4.2011)
   06001 Kežmarok, Starý trh 539/5 (Zrušená dňom 3.10.2013)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Račianska ul. (Zrušená dňom 25.4.2002)
   83102 Bratislava-Nové Mesto, Skalická ul. (Zrušená dňom 25.4.2002)
   91904 Smolenice, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   92205 Chtelnica, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   92001 Hlohovec, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   94651 Nesvady, Výkup (Zrušená dňom 25.4.2002)
   94634 Bátorove Kosihy, Výkup (Zrušená dňom 29.10.2007)
   93401 Levice, Saratovská ul. (Zrušená dňom 29.4.2011)
   93701 Želiezovce, Výkup (Zrušená dňom 29.10.2007)
   92401 Galanta, Fučíkova ul. (Zrušená dňom 5.2.2013)
   95621 Jacovce, Výkup (Zrušená dňom 29.4.2011)
   90845 Gbely, Výkup (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90501 Senica, Hviezdoslavova ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - Úpravárenský závod 30 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90877 Borský Mikuláš, Výkup (Zrušená dňom 29.1.2007)
   04012 Košice-Nad jazerom, Jenisejská (Zrušená dňom 29.4.2011)
   02944 Rabča 186 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   03261 Važec, Urbárska 72 (Zrušená dňom 5.2.2013)
   01701 Považská Bystrica, Lánska / zberné suroviny / (Zrušená dňom 9.7.2010)
   09303 Vranov nad Topľou, Čemernianska 126 (Zrušená dňom 1.4.2008)
   03473 Liptovská Osada, Korytnická (par.č.351) (Zrušená dňom 29.4.2011)
   97411 Banská Bystrica, Mestská časť Sásová, p.č. : KN-E 475/2 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   82105 Bratislava-Ružinov, Prievozská 32 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   82109 Bratislava-Ružinov, Prístavná 10 (Zrušená dňom 5.2.2013)
   92901 Dunajská Streda, Hlavná 1206 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   95171 Sľažany, Areál PD Neverice (Zrušená dňom 28.10.2014)
   09101 Stropkov, Šandalská ul. (Zrušená dňom 28.10.2014)
   94004 Nové Zámky, Komárňanská ul. (Zrušená dňom 28.4.2003)
   04084 Košice-Staré Mesto, Rampová 3 (Zrušená dňom 17.10.2003)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Bojnická 22 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   84104 Bratislava-Karlova Ves, Líščie údolie 24 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Nevädzová 6 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   85103 Bratislava-Petržalka, Osuského - parkovisko (Zrušená dňom 28.10.2014)
   82101 Bratislava-Ružinov, Prievozská ul. uh.sklady (Zrušená dňom 29.10.2007)
   85101 Bratislava-Petržalka, Kopčianska ul. (Zrušená dňom 18.6.2004)
   04015 Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená dňom 26.11.2004)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 9.7.2010)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 1 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   93016 Vydrany, Poľnohospodársky dvor (Zrušená dňom 28.10.2014)
   93201 Veľký Meder, Mostová 60 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   02951 Lokca, Lokca 893/5, 2 (Zrušená dňom 28.10.2014)
   83101 Bratislava-Devín, Gogoľova 18 (Zrušená dňom 21.6.2011)
10. Kovoobrábanie a zváranie
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2003
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Végh (Zrušený dňom 4.8.2004)
11. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 31.8.2002
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená)
12. Poradenská činnosť v oblasti ekologie a výroby ekologických výrobkov.
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená dňom 4.8.2004)
13. Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená dňom 4.8.2004)
14. Organizovanie školení v oblasti ekologie
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená dňom 4.8.2004)
15. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti -maloobchod
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená)
16. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená)
17. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená dňom 4.8.2004)
   Bratislava-Ružinov, Nevädzova 6 /objekt Jadra (Zrušená dňom 4.8.2004)
   95501 Topoľčany, Nezábudkova (Zrušená dňom 4.8.2004)
   95501 Topoľčany, Pod kalváriou (Zrušená dňom 4.8.2004)
   95631 Krušovce (Zrušená dňom 4.8.2004)
   95621 Jacovce, 1.mája (Zrušená dňom 4.8.2004)
18. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 31.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.4.2002
Prevádzkarne:
   Hurbanovo, Rybárska (Zrušená)
   Šaľa, Jazerná (Zrušená)
   Štúrovo, Petófiho (Zrušená)
   Šurany, Slovenská (Zrušená)
   Hurbanovo, Hlavná kan (Zrušená)
   Komárno, Eotvesová (Zrušená)
   Kolárovo, Rybárska (Zrušená)
   Bátorová, Bátorové Kosihy (Zrušená)
   Zemianska Olča, Zemianska Oľša Ružová (Zrušená)
   Levice, Časť Geňa kancelária (Zrušená)
   Levice, Koháriho (Zrušená)
   Levice, Saratovská (Zrušená)
   Šahy, Tabanská (Zrušená)
   Galanta, Šalanská cesta (Zrušená)
   Galanta, Fučíková (Zrušená)
   Matúškovo, Výkupňa (Zrušená)
   Šaľa, Časť Veča (Zrušená)
   Sereď, Dolnostredská (Zrušená)
   Vlčany, Výkupňa (Zrušená)
   Topoľčany, Pod Kalváriou kancelárie (Zrušená)
   Topoľčany, Streďanská (Zrušená)
   Jacovce, Májová (Zrušená)
   Krušovce, Výkupňa (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Výkupňa (Zrušená)
   Senica, Železničná kancel (Zrušená)
   Senica, Železničná (Zrušená)
   Gbely, Výkupňa (Zrušená)
   Kúty, Výkupňa (Zrušená)
   Malacky, Výkupňa (Zrušená)
   Myjava, Výkupňa (Zrušená)
   Rohožník, Výkupňa (Zrušená)
   Trnava, Bulharská 3 kancelárie (Zrušená)
   Trnava, Sídlo Družba (Zrušená)
   Trnava, Linčianska (Zrušená)
   Trnava, Časť Modranka (Zrušená)
   Trnava, Sídlisko Prednádražie (Zrušená)
   Trnava, Sídlisko Vodáreň (Zrušená)
   Piešťany, Mojmírová (Zrušená)
   Topoľčany, Nezábudková (Zrušená)
   Partizánske, Výkupňa (Zrušená)
   Senica, Hviezdoslavova (Zrušená)
   Gabčíkovo, Medveďovská (Zrušená)
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Plátenícka ul (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Prievozská (Zrušená)
   Nové Zámky, Komárňanská výkupňa (Zrušená)
   Želiezovce, Výkupňa (Zrušená)
   Veľké Uherce, Výkupňa (Zrušená)
   Senica, Železničná-závod plasty (Zrušená)
   Senec, Vinohradnícka 49 (Zrušená)
   Bratislava-Vajnory, Vajnorská 137 (Zrušená)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 - kancel . (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Šancová (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Fazuľová (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Rádiová (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Komárňanská (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Astronomická (Zrušená)
   Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska (Zrušená)
   Bratislava-Rača, Krasňany (Zrušená)
   Bratislava III, Vajnory (Zrušená)
   Senec, Železničiarska-kancelária (Zrušená)
   Ivanka pri Dunaji, Výkupňa (Zrušená)
   Dunajská Streda, Komárňanská kancelária (Zrušená)
   Dunajská Streda, Povodská (Zrušená)
   Dunajská Streda, Školská (Zrušená)
   Gabčíkovo, Výkupňa (Zrušená)
   Topoľníky, Výkupňa (Zrušená)
   Šamorín, Rybárska (Zrušená)
   Vrakúň, Výkupňa (Zrušená)
   Veľký Meder, Mostová (Zrušená)
   Nitra, Kynecký vŕšok-kancelária (Zrušená)
   Nitra, Železničná (Zrušená)
   Nitra, Štúrová (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Priemyselná 8 kanceláriaä (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Žitavská (Zrušená)
   Vráble, Štúrová (Zrušená)
   Topoľčianky, Výkupňa (Zrušená)
   Nové Zámky, Gúgská cesta 132 (Zrušená)
   Nové Zámky, Komjatická (Zrušená)
   Nové Zámky, G.Betlema (Zrušená)
   Palárikovo, Výkupňa (Zrušená)
19. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 23.4.2002
20. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 2.11.1998
Deň zániku oprávnenia: 23.4.2002
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Prievozská cesta (Zrušená)
21. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
22. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
23. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
24. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekológie a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
25. Inžinierska a školiaca činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
26. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
27. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností a to najmä s papierenskym tovarom a výrobkami z papiera
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
28. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 4.8.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Hudák (Zrušený dňom 4.8.2004)
29. Nakladanie s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Ladislav Hudák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Staré Mesto, Rampová 3 (Zrušená)
30. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 7.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Škultétyho 69 (Zrušená dňom 1.4.2004)
31. Sprostredkovanie obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Jankovič (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 63 kancel. (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90877 Borský Mikuláš, Výkupňa (Zrušená dňom 3.10.2005)
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 137 (Zrušená dňom 29.10.2007)
   95618 Bošany, Výkupňa (Zrušená dňom 29.10.2007)
   90001 Modra, Dolná ul. (Zrušená dňom 29.10.2007)
32. Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Prevádzkarne:
   97243 Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla (Zrušená)
33. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
34. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
35. Leasing a prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
36. Nákup a predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
37. Prenájom strojov a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2012
38. Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2012
39. Faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2012
40. Výroba výrobkov z plastu
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2012
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená)
   97101 Prievidza, Skladová cesta 2 (Zrušená dňom 23.8.2012)
41. Výroba výrobkov z lepenky
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 23.8.2012
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená)
42. Výroba a oprava akumulátorov autobatérií
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená)
43. Výroba a oprava výrobkov z textilu
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená)
44. Predaj, údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel a manipulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 17.2.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Štefan Gaško (Zrušený)
Ing. Milan Mihal (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená dňom 20.2.2007)
45. Ubytovacie služby v chatových osadách
Deň vzniku oprávnenia: 1.12.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Prevádzkarne:
   Žilina, Zádubnie 4 (Zrušená dňom 20.2.2007)
46. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.2.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Buš (Zrušený)
Ing. Eva Bobríková (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Púchov, Vršok (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Lednické Rovne, MV (Zrušená)
   Považská Bystrica, Lánska (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Považská Bystrica, Lečkova (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Ilava, Pivovarská (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Dubnica nad Váhom, Pod Kaštielom (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Nová Dubnica, Pri garážach (Zrušená)
   Prievidza, Skladová cesta (Zrušená dňom 20.2.2007)
   97101 Prievidza, Bojnická cesta (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Prievidza, Sever (Zrušená)
   97101 Prievidza, Clementisova (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Handlová, Poštová (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Nováky, A. Hlinku (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Banská Bystrica, Majerská cesta 11 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Banská Bystrica, Havranské (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Banská Bystrica, Kostiviarska (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Brezno, Tisovská cesta (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Polomka, MV (Zrušená)
   96001 Zvolen, M.R. Štefánika 60 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96001 Zvolen, Môťová, ul. Pribinova 184 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Sliač, Na Brázdach (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Krupina, Vajsova (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Lučenec, Skladištná (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Lučenec, Podjavorinskej (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Fiľakovo, Železničná (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Dolný Kubín, Slobody (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Dlhá nad Oravou, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Námestovo, Mlynárska (Zrušená)
   Rabča, MV (Zrušená)
   Oravské Veselé, MV (Zrušená)
   Martin, Kalné (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Martin, Podháj (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Martin, Priehradská (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Vrútky, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   03823 Dubové, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Važec, MV Važec (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Lovinobaňa, MV-Lovinobaňa (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Námestovo, Agrokombinát, Starý dvor (Zrušená)
   07501 Trebišov, Ruskovská 1 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   07501 Kráľovský Chlmec, Dobranská 852 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Rožňava, Štítnická 4 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   05201 Spišská Nová Ves, Tehelná 22 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   08501 Bardejov, Pod Vinbargom 4 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Stará Ľubovňa, Mýtna 90 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   05801 Poprad, Hraničná 20 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 17 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   07101 Michalovce, Priemyselná 10 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Košice-Džungľa, Magnetizárska 16 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   08001 Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   05342 Krompachy, SNP - MV 76 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   05201 Spišská Nová Ves, Medza - MV (Zrušená dňom 3.11.2005)
   Spišská Nová Ves, Tarča, Brezová - MV (Zrušená)
   Košice-Barca, Krakovská - MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Košice-Barca, Jenisejská 54 - MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   06001 Kežmarok, Starý trh 5 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   08001 Prešov, Prostejovská ul (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Gelnica, Slovenská 8 - MV (Zrušená)
   07101 Michalovce, Farská . (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Bytča, Hollého,ar.Drevoindustrie (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Prešov, Višňová p. 14553 (Zrušená)
   07901 Veľké Kapušany 331 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Zákamenné 1021 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Turany 49 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Vranov nad Topľou, Čemerné 126 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96201 Zvolenská Slatina, SNP 116 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Námestovo, Kliňanská cesta 567 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96212 Detva, Jesenského, areál GOLMEKO 1 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   03473 Liptovská Osada, Par 351 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   05952 Veľká Lomnica parc.č. 1 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   08001 Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Kokava nad Rimavicou, MV (Zrušená)
   99001 Veľký Krtíš, Škultétyho 337 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Modrý Kameň, MV (Zrušená)
   99122 Bušince, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   99128 Vinica, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Rimavská Sobota, Tomašiková 3 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Klenovec, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Hnúšťa, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Tornaľa, Cintorínska (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96501 Žiar nad Hronom, Priemyselná (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Žiar nad Hronom, Sládkovičova (Zrušená)
   96501 Žiar nad Hronom, Svätokrížske nám . (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96901 Banská Štiavnica, Sitnianskeho (Zrušená dňom 20.2.2007)
   96681 Žarnovica, Železničná (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Žilina, Veľká Okružná (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Žilina, Solinky (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Žilina, Vlčince (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Varín, Pod Vajanskou (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Konská, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Čadca, Podzávoz 296 (Zrušená)
   Čadca, Horná (Zrušená)
   Turzovka, MV (Zrušená)
   Krásno nad Kysucou, MV (Zrušená)
   Kysucké Nové Mesto, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Palučanská (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Podtatranského (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Liptovský Mikuláš, Podbreziny (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Liptovský Hrádok, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Ružomberok, Železničná 3 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Trstená, Oravická 387 (Zrušená dňom 20.2.2007)
   Tvrdošín, MV (Zrušená dňom 20.2.2007)
47. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jozef Lamanec (Zrušený dňom 3.12.2013)
Juraj Nachtmann (Zrušený)
48. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 5.2.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Buš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Kragujevská 3 (Zrušená)
   Púchov, Vršok (Zrušená)
   Lednické Rovne, MV (Zrušená)
   Považská Bystrica, Lánska (Zrušená)
   Považská Bystrica, Lečkova (Zrušená)
   Ilava, Pivovarská (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Pod Kaštielom (Zrušená)
   Nová Dubnica, Pri garážach (Zrušená)
   Prievidza, Skladová cesta (Zrušená)
   Prievidza, Bojnická cesta (Zrušená)
   Prievidza, Sever (Zrušená)
   Prievidza, Klementisova (Zrušená)
   99128 Vinica, MV (Zrušená)
   Rimavská Sobota, Tomašiková 3 (Zrušená)
   Klenovec, MV (Zrušená)
   Hnúšťa, MV (Zrušená)
   Rimavská Seč, MV (Zrušená)
   Tornaľa, Cintorínska (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Priemyselná (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Sládkovičova (Zrušená)
   Žiar nad Hronom, Svätokrížske nám . (Zrušená)
   Banská Štiavnica, Sitnianskeho (Zrušená)
   Žarnovica, Železničná (Zrušená)
   Žilina, Dolný Val (Zrušená)
   Žilina, Gorkého sad (Zrušená)
   Žilina, Veľká Okružná (Zrušená)
   Žilina, Solinky (Zrušená)
   Žilina, Vlčince (Zrušená)
   Varín, Pod Vajanskou (Zrušená)
   Belá, MV (Zrušená)
   Konská, MV (Zrušená)
   Rajec, MV (Zrušená)
   Bytča, Konevova (Zrušená)
   Čadca, Podzávoz 296 (Zrušená)
   Kysucké Nové Mesto, MV (Zrušená)
   Čadca, Horná (Zrušená)
   Turzovka, MV (Zrušená)
   Krásno nad Kysucou, MV (Zrušená)
   Oščadnica, MV (Zrušená)
   Čierne, MV (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Palučanská (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Podtatranského (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Podbreziny (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, MV (Zrušená)
   Ružomberok, Železničná 3 (Zrušená)
   Ružomberok, Zarevúcka (Zrušená)
   Trstená, Oravická 387 (Zrušená)
   Tvrdošín, MV (Zrušená)
   Dolný Kubín, Slobody (Zrušená)
   Kraľovany, MV (Zrušená)
   Zázrivá, MV (Zrušená)
   Dlhá nad Oravou, MV (Zrušená)
   Námestovo, Mlynárska (Zrušená)
   Rabča, MV (Zrušená)
   Oravské Veselé, MV (Zrušená)
   Námestovo, Zakamenné (Zrušená)
   Martin, Kalné (Zrušená)
   Martin, Podháj (Zrušená)
   Martin, Priehradská (Zrušená)
   Vrútky, MV (Zrušená)
   Sučany, MV (Zrušená)
   Turany, MV (Zrušená)
   Kláštor pod Znievom, MV (Zrušená)
   Dubové, MV (Zrušená)
   Žilina, Pri Celulózke 3494 (Zrušená)
   Mošovce, MV (Zrušená)
   Važec, MV Važec (Zrušená)
   Dolné Vestenice, MV (Zrušená)
   Lovinobaňa, MV-Lovinobaňa (Zrušená)
   Námestovo, Agrokombinát, Starý dvor (Zrušená)
   Trebišov, Ruskovská 1 (Zrušená)
   Kráľovský Chlmec, Dobranská 852 (Zrušená)
   Rožňava, Štítnická 4 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Tehelná 22 (Zrušená)
   08501 Bardejov, Pod Vinbargom 4 (Zrušená)
   Stará Ľubovňa, Mýtna 90 (Zrušená)
   05801 Poprad, Hraničná 20 (Zrušená)
   Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 17 (Zrušená)
   Humenné, Gaštanová 4 (Zrušená)
   Michalovce, Priemyselná 10 (Zrušená)
   Košice-Džungľa, Magnetizárska 16 (Zrušená)
   Prešov, Bardejovská 40 (Zrušená)
   05342 Krompachy, SNP - MV 76 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Medza - MV (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Tarča, Brezová - MV (Zrušená)
   Košice-Džungľa, Boženy Nemcovej - MV (Zrušená)
   97251 Handlová, Poštová (Zrušená)
   97271 Nováky, A. Hlinku (Zrušená)
   Nitrianske Rudno, MV (Zrušená)
   Nitrianske Pravno, MV (Zrušená)
   Zemianske Kostoľany, 4. apríla (Zrušená)
   Zemianske Kostoľany, Staničná (Zrušená)
   Banská Bystrica, Majerská cesta 11 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Havranské (Zrušená)
   Banská Bystrica, Kostiviarska (Zrušená)
   Brezno, Tisovská cesta (Zrušená)
   Polomka, MV (Zrušená)
   Čierny Balog, MV (Zrušená)
   Zvolen, M.R. Štefánika 60 (Zrušená)
   Zvolen, Môťová, ul. Pribinova (Zrušená)
   96231 Sliač, Na Brázdach (Zrušená)
   96301 Krupina, Vajsov (Zrušená)
   Lučenec, Skladištná (Zrušená)
   Lučenec, Podjavorinskej (Zrušená)
   Fiľakovo, Železničná (Zrušená)
   Čierny Balog, Dobroč (Zrušená)
   Kokava nad Rimavicou, MV (Zrušená)
   99001 Veľký Krtíš, Škultétyho 337 (Zrušená)
   Modrý Kameň, MV (Zrušená)
   99122 Bušince, MV (Zrušená)
   Košice-Lorinčík, Humennská 22 - MV (Zrušená)
   Košice-Lorinčík, Rožňavská - MV (Zrušená)
   Košice-Barca, Krakovská - MV (Zrušená)
   Košice-Barca, Jenisejská 54 - MV (Zrušená)
   06001 Kežmarok, Starý trh 539/5 (Zrušená)
   Prešov, Solivarská ul . (Zrušená)
   08001 Prešov, Prostejovská ul (Zrušená)
   Gelnica, Slovenská 8 - MV (Zrušená)
   Michalovce, Farská ul . (Zrušená)
   Bytča, Hollého,ar.Drevoindustrie (Zrušená)
   Prešov, Višňová p. 14553 (Zrušená)
49. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /okrem nebezpečných odpadov/ - nákup, zber, úprava a predaj kovového odpadu
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
Zodpovedný zástupca: Milan Pavkov (Zrušený dňom 31.12.2011)
Prevádzkarne:
   93528 Tlmače, Továrenská 210 (Zrušená dňom 31.12.2011)
50. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
51. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
52. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
53. Maloobchod a veľkoobchod s hutným materiálom
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
54. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
55. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
56. Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2003
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2011
57. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, zber, úprava a predaj kovového odpadu:35101 Prach s obsahom železa O, 35102 Okuje O, 351 03 Železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozové koľajový park
Deň vzniku oprávnenia: 28.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Milan Pavkov (Zrušený)
Prevádzkarne:
   93528 Tlmače, Továrenská 210 (Zrušená)
58. Nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľneživnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.11.2013
59. Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 21.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.1.2010
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Prievozská 32 (Zrušená dňom 20.1.2010)

Hodnotenie Zberné suroviny a.s., IČO 35701986


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Zberné suroviny a.s., IČO 35701986

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image