Želba, a.s., IČO 36178063 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Želba, a.s., ktorý sídli na adrese Štefánikovo nám. 4 Spišská Nová Ves 052 54 a má pridelené IČO 36178063.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Želba, a.s. so sídlom na adrese Štefánikovo nám. 4 Spišská Nová Ves 052 54 bol založený v roku 1997.


Základné informácie o Želba, a.s., IČO 36178063

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Želba, a.s.
IČO 36178063
Adresa Ing. Kožucha 12 Spišská Nová Ves 052 54
Deň zápisu 15.10.1997
Deň výmazu 29.11.2008
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. 15.10.1997 28.11.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K/165/2001-440 zo dňa 25. augusta 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7. októbra 2008. 29.11.2008
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 532/97, Nz 521/97 napísanej dňa 17.9.1997 v Bratislave podľa zák.č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 557 zo dňa 11.6.1997 o privatizácii časti podniku Želba, štátny podnik, Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves. 15.10.1997 28.11.2008
Zmena stanov schválená VZ dňa 19.5.1998. 27.5.1998 28.11.2008
Zmena stanov schválená VZ dňa 20.11.1998. 7.5.1999 28.11.2008
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 30.3.2000. 2.6.2000 28.11.2008
Zápisnica č. 7/2000 zo zasadnutia Predstavenstva Želba, a.s. zo dňa 3.7.2000. 3.11.2000 28.11.2008
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 21.11.2001 (notárska zápisnica č. N 575/2001, Nz 570/2001 zo dňa 21.11.2001). 7.1.2002 28.11.2008
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K 165/01-97 zo dňa 3.6.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Želba, a.s., Štefánikovo nám. 4, 052 54 Spišská Nová Ves IČO: 36 178 063 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Kollárová, advokátka , Zimná 59, Spišská Nová Ves. 17.9.2002 28.11.2008
Zmena stanov a.s. zo dňa 31.5.2002. Správa volebnej komisie RJS a.s. zo dňa 10.6.2002. 26.3.2003 28.11.2008
Základné imanie:
472 471 000 Sk 15.10.1997 28.11.2008

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Želba, a.s.
IČO 36178063
Adresa Štefánikovo nám. 4 Spišská Nová Ves 052 54

Kontakty na Želba, a.s., IČO 36178063

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Ing. Kožucha 12 Spišská Nová Ves 052 54 od  7.1.2002  do  28.11.2008
Štefánikovo nám. 4 Spišská Nová Ves 052 54 od  15.10.1997  do  6.1.2002

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05201 Spišská Nová Ves, Ing.Kožucha 12

Predmet činností Želba, a.s., IČO 36178063

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a odbyt stavebných konštrukcií /stožiare, oceľové konštrukcie/, vrátane montážnych a stavebných prác 15.10.1997 19.1.1998
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, resp. dodávok investičných celkov a ich montáž 15.10.1997 19.1.1998
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia 15.10.1997 19.1.1998
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hlinikových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu 15.10.1997 19.1.1998
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác 15.10.1997 19.1.1998
výroba a odbyt výrobkov z dreva 15.10.1997 19.1.1998
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov 15.10.1997 19.1.1998
cestná nákladná doprava a cestná doprava osôb 15.10.1997 19.1.1998
služby verejného stravovania 15.10.1997 19.1.1998
služby s mechanizmami 15.10.1997 19.1.1998
banská činnosť 20.1.1998 28.11.2008
činnosť vykonávaná banským spôsobom 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt stavebných výrobkov (škvarobetónové tvárnice) a stavebných dielcov (stavebné panely, stavebné bunky) vrátane stavebných prác 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt stavebných hmôt - umelý mramor, liate podlahy 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt stavebných konštrukcií (stožiare, oceľové konštrukcie), vrátane montážnych a stavebných prác 20.1.1998 28.11.2008
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, dodávky investičných celkov 20.1.1998 28.11.2008
vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu 20.1.1998 28.11.2008
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt výrobkov z dreva, plastov, bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov 20.1.1998 28.11.2008
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov 20.1.1998 28.11.2008
poskytovanie software - predaj hotových programov 20.1.1998 28.11.2008
nákup a predaj klampiarskych, strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z kovu, dreva, vrátane reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín 20.1.1998 28.11.2008
nákup a predaj drogérijného tovaru, mäsových výrobkov 20.1.1998 28.11.2008
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov 20.1.1998 28.11.2008
vydavateľská, publicistická, reklamnosprostredkovateľská a distribučná činnosť dvojtýždenníka Banícke slovo 20.1.1998 28.11.2008
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a iných kurzov 20.1.1998 28.11.2008
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej 20.1.1998 28.11.2008
ubytovacie služby - chata v triede * 20.1.1998 28.11.2008
cukrárenská výroba 20.1.1998 28.11.2008
automatizované spracovanie dát 20.1.1998 28.11.2008
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť 20.1.1998 28.11.2008
servis k vlastným a licenčným programovým produktom 20.1.1998 28.11.2008
vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky 20.1.1998 28.11.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (osobné vozidlá, náhradné diely, súčiastky, autopríslušenstvo, doplnky motorových vozidiel) 20.1.1998 28.11.2008
fotokopírovanie, laminovanie a špirálové viazanie dokumentov 20.1.1998 28.11.2008
zabezpečovanie stredných a generálnych opráv (vrátane prevíjania) elektromotorov do výkonu 200 kW 20.1.1998 28.11.2008
služby s mechanizmami 20.1.1998 28.11.2008
zber a výdaj šatstva 20.1.1998 28.11.2008
inžinierska činnosť 20.1.1998 28.11.2008
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - ťažba a úprava nerastných surovín 20.1.1998 28.11.2008
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb 20.1.1998 28.11.2008
cestná doprava osôb 20.1.1998 28.11.2008
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia 20.1.1998 28.11.2008
cestná nákladná doprava 20.1.1998 28.11.2008
nepravidelná autobusová doprava 20.1.1998 28.11.2008
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 20.1.1998 28.11.2008
zabezpečovanie separovaného zberu komunálneho odpadu, odvoz a ukladanie komunálneho odpadu: domový odpad z domácností, odpad podobný domového odpadu z obcí, oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín, objemový odpad z domácností, objemový odpad z obcí, uličné smeti, odpad zo zelene 20.1.1998 28.11.2008
zber, výkup, skladovanie, úprava, zneškodňovanie, doprava, preprava odpadov: prach z kameňa, obrusný prach, grafitový kal, výpenný kal, sádrový kal, kal zo železiarní, kal z valcovní ocele, kal zo zlievarní, odpad medi, zliatiny, zlúčeniny, odpadové olovené akumulátory, odpadové batérie s obsahom ortuti, odpad z ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky, žiarivky, odpadová akumulátorová kyselina, odpadové hydroxidy, zmesi hydroxidov, moriace kúpele (zásadité) 20.1.1998 28.11.2008
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-spracovanie druhotných surovín s obsahom medi 20.1.1998 28.11.2008
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) 20.1.1998 28.11.2008
vykonávanie trhacích prác 20.1.1998 28.11.2008
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu 27.5.1998 28.11.2008
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie odpadov v podzemných priestoroch a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel 27.5.1998 28.11.2008
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre uvedené účely ložiskovej geológie 27.5.1998 28.11.2008
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva 27.5.1998 28.11.2008
pranie šatstva 27.5.1998 28.11.2008
skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženie geologickej stavby územia a jej zákonitosti 7.5.1999 28.11.2008
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov 7.5.1999 28.11.2008
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 7.5.1999 28.11.2008
prevádzkovanie nápojových automatov 7.5.1999 28.11.2008
maloobchod a veľkoobchod v sortimente: potraviny, ovocie, tabakové výrobky, cukrovinky 7.5.1999 28.11.2008
plnenie a predaj pitnej vody a výroba nealkoholických nápojov z nej 7.5.1999 28.11.2008
prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe-vlečke 7.5.1999 28.11.2008
požičiavanie áut 7.5.1999 28.11.2008
prevádzkovanie vlastnej ochrany 7.5.1999 28.11.2008
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 2.6.2000 28.11.2008
prevádzkovanie verejného colného skladu 2.6.2000 28.11.2008
obchodná činnosť v sortimente hutný materiál 2.6.2000 28.11.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Rožňava, N.Sl.oz.04-Sid.k.ú.Rož 180 (Zrušená dňom 29.11.2008)
2. Výroba a odbyt stavebných výrobkov (škvarobetónové tvárnice)a stavebných dielcov (stavebné panely, stavebné bunky) vrátanestavebných prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky 06 (Zrušená)
3. Výroba a odbyt stavebných hmôt - umelý mramor, liate podlahy
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Markušovce, Oz.02 k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú.NS s 74 (Zrušená)
4. Výroba a odbyt stavebných konštrukcií ( stožiare, oceľové konštrukcie), vrátane montážnych a stavebných prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Slovinky, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Markušovce, Sp.Nová Ves,oz.16-Kom.čim (Zrušená)
   Slovinky, Šváb.O7-Kovostroj NS 52 (Zrušená)
   Markušovce, Oz Rud.02 k.ú.Markuš .542 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
5. Vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky,dodávky investičných celkov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
6. Vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
7. Výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologickézariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce, oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Slovinky, Švábovce, oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Slovinky, Šváb.O7-Kovostroj NS 52 (Zrušená)
   Markušovce, Oz Rud.02 k.ú.Markuš .542 (Zrušená dňom 29.11.2008)
8. Výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Markušovce, Oz 02 k.ú.Markušovce 581 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rudňany, Oz 02 k.ú.Markušovce 592 (Zrušená dňom 29.11.2008)
9. Výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Slovinky, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Smolník, Slovinky,oz .06 (Zrušená)
   Slovinky, Šváb.O7-Kovostroj NS 52 (Zrušená)
   Markušovce, Oz Rud.02 k.ú.Markuš .542 (Zrušená dňom 29.11.2008)
10. Výroba a odbyt výrobkov z dreva, plastov, bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   05566 Smolník, Kat.obcíSmolník-Smol.Huta (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rudňany, O.z.O2-k.ú.Rudňany 381 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Smolník, Slovinky, odšt.záv .06 (Zrušená)
   Rožňava, Slovinky, odšt.záv. 06 (Zrušená)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Slovinky, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Markušovce, Sp.Nová Ves,oz.16-Kom.čin (Zrušená)
   Markušovce, Oz Rud.02 k.ú.Markuš .542 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Smolnícka Huta, O.z.02 Rud.k.ú.Sm.Hut .229 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Oz 04-Sid.k.ú.Niž.Sl. 77 (Zrušená dňom 29.11.2008)
11. Sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit k.ú.NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Spišská Nová Ves, oz.16-Komerčné činnosti (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, oz.16-OD Jednota (Zrušená)
   Levoča, oz.16 Košická ul .1 (Zrušená)
   Markušovce, Oz.02 k.ú.Markuš .510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
12. Poskytovanie software - predaj hotových programov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, oz.16, Vajanského 26 (Zrušená)
13. Nákup a predaj klampiarskych , strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z kovu,dreva, vrátane reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Nižná Slaná,oz.04-Siderit (Zrušená)
   Smolnícka Huta, O.z.02 Rud.k.ú.Sm.Hut .229 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Oz 04-Sid.k.ú.Niž.Sl. 77 (Zrušená dňom 29.11.2008)
14. Nákup a predaj drogérijného tovaru, mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
15. Zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rudňany, Oz 02 k.ú.Rud.s 13a 245 (Zrušená dňom 29.11.2008)
16. Vydavateľská, publicistická, reklamno- sprostredkovateľská a distribučná činnosť dvojtýždenníka Banícke slovo
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Štef.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená dňom 29.11.2008)
17. Zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a iných kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 9.5.2003
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Štef.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená)
18. Poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Štef.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená dňom 29.11.2008)
19. Ubytovacie služby - chata v triede *
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Dedinky, D.M.,kúDed.1053kúStrat .53 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Slovinky, odšt.záv .06 (Zrušená)
20. Cukrárenská výroba
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
21. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
   Markušovce, Oz.02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
22. Servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre </b
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
23. servis k vlastným a licenčným programovým produktom
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
   Markušovce, Oz.02,k.ú Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
24. Vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
   Markušovce, OZ.02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
25. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (osobné vozidlá, náhradné diely, súčiastky, autopríslušenstvo,doplnky motorových vozidiel)
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.6 -OD (Zrušená)
   Levoča, Košická ulica 1 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 12 (Zrušená)
   Markušovce, Oz Rud.02 k.ú.Markuš .510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce,oz.07-Kovostroj (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Št.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená dňom 29.11.2008)
26. Fotokopírovannie, laminovanie a špirálové viazanie dokumentov
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.6 -OD (Zrušená)
   Levoča, Košická ulica 1 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
27. Zabezpečovanie stredných a generálnych opráv ( vrátane prevíjania ) elektromotorov do výkonu 200 KW
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, Oz 04-Sid.k.ú.Niž.Sl .79 (Zrušená dňom 29.11.2008)
28. Služby s mechanizmami
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky, odšt.záv .06 (Zrušená)
   Nižná Slaná, Oz-04Sider.k.ú.Niž.Sl .73 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Oz-O4Sid.N.Sl.k.ú.Rož .180 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Markušovce, Oz.02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
29. Zber a výdaj šatstva
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.6 -OD (Zrušená)
30. Inžinierska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Markušovce, OZ.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
31. Projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb- ťažba a úprava nerastných surovín
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Prevádzkarne:
   Slovinky 06 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená)
32. Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 12 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Spišská Nová Ves, Št.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená dňom 29.11.2008)
33. Cestná doprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Spišská Nová Ves, Št.nám.4 k.ú.SNV 2499 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Nižná Slaná, Oz-04Sider.k.ú.Niž.Sl .73 (Zrušená dňom 29.11.2008)
34. Výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 15.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Švábovce, Oz 07-Kovostr.k.ú.Šv .205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, Švábovce, oz.07-Kovostroj (Zrušená)
35. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 3.2.2005
Zodpovedný zástupca: Štefan Sústrik (Zrušený)
36. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 3.2.2005
Zodpovedný zástupca: Štefan Sústrik (Zrušený)
37. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - a) zabezpečovanie separovaného zberu komunálneho odpadu, odvoz a ukladanie komunálneho odpadu: domový odpad z domácností, odpad podobný domovému odpadu z obcí, oddelene vytriedený
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Rudňany, Oz 02Rud.k.ú.Rud p .1205 (Zrušená)
   Markušovce, Č. 510, k.ú. Markušovce (Zrušená)
   Rožňava, RJS Rož.k.ú.Nadabula (Zrušená)
38. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - spracovaniedruhotných surovín s obsahom medi
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená)
   Slovinky 06 (Zrušená)
39. Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02 Rud.k.ú.Markuš .580 (Zrušená)
   Slovinky, odšt.záv. 06 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Vajanského 26 (Zrušená)
40. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená)
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená)
   Rožňava 09 (Zrušená)
   Rožňava, Oz 04 NS k.ú.Rožňava 180 (Zrušená)
41. Poradensko-kozultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 11.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz.02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
42. Pranie šatstva
Deň vzniku oprávnenia: 11.3.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit k.ú.NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
43. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
44. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
45. Prevádzkovanie nápojových automatov
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
46. Maloobchod a veľkoobchod v sortimente: potraviny, ovocie, tabakové výrobky, cukrovinky
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
47. Plnenie a predaj pitnej vody a výroba nealkoholických nápojov z nej
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
48. Požičiavanie áut
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
49. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Ing.Kožucha 16-odšt.z .16 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
50. Prevádzkovanie verejného colného skladu
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Ing.Kožucha 16-odšt.z .16 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
51. Maloobchod a veľkoobchod v sortimente hutný materiál
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Ing.Kožucha 16-odšt.z .16 (Zrušená)
   Markušovce, Oz 02,k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
52. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz 02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rudňany, Oz 02Rud.k.ú.Rud p .1205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, RJS Rož.k.ú.Nadabula (Zrušená dňom 29.11.2008)
53. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Markušovce, Oz 02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rudňany, Oz 02Rud.k.ú.Rud p .1205 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, RJS Rož.k.ú.Nadabula (Zrušená dňom 29.11.2008)
54. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Markušovce, Oz 02 Rud.k.ú.Markuš .580 (Zrušená dňom 29.11.2008)
55. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 17.11.1997
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2008
Prevádzkarne:
   Nižná Slaná, 04-Siderit,k.ú NS s 74 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Markušovce, Oz 02, k.ú.Markušovce 510 (Zrušená dňom 29.11.2008)
   Rožňava, N.Sl.oz.04-Sid.k.ú.Rož 180 (Zrušená dňom 29.11.2008)

Hodnotenie Želba, a.s., IČO 36178063


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Želba, a.s., IČO 36178063

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image